Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Acord între România şi SUA privind instalarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România

Baza aeriana Deveselu care va fi adaptata instalarii celor 24 de interceptori SM-3 foto google.earth

Ministerul român al Afacerilor Externe a hotărât publicarea Acordului încheiat de România şi SUA privind amplasarea elementelor scutului antirachetă la Deveselu. Ministrul de Externe, Teodor Baconschi, a anunţat că documentul este dat publicităţii în urma unei înţelegeri la care s-a ajuns cu SUA.

Secretarul de stat în MAE Bogdan Aurescu a prezentat, vineri 23 septembrie, la MAE principalele dispoziţii ale Acordului. Aurescu a condus echipa de negociere cu SUA pe tema scutului antirachetă. Discuţiile s-au purtat circa un an, documentul fiind semnat, la 13 septembrie, de Teodor Baconschi şi Hillary Clinton.

Principalele prevederi ale acordului privind amplasarea scutului la Deveselu:

1. Baza Deveselu rămâne în proprietatea şi sub jurisdicţia suverană a României

Baza de la Deveselu rămâne în proprietatea şi sub jurisdicţia României, iar operaţiunile din bază se vor desfăşura numai cu luarea corespunzătoare în considerare a sănătăţii şi a siguranţei publice, se arată în articolul IV al Acordului privind scutul. SUA vor avea autorizate accesul şi utilizarea acesteia cu respectarea legislaţiei române. Toate clădirile, inclusiv cele construite, utilizate, modificate sau îmbunătăţite de forţele Statelor Unite, sunt proprietatea României, în timp ce obiectele şi instalaţiile mobile rămân proprietatea forţelor Statelor Unite sau a contractorilor Statelor Unite, după caz.  Legile aplicabile pe teritoriul României se vor aplica în perimetrul Bazei, iar forţele SUA vor avea obligaţia să respecte legile României şi să se abţină de la orice activitate neconformă cu spiritul Acordului. Operaţiunile din Bază se desfăşoară cu luarea corespunzătoare în considerare a sănătăţii şi a siguranţei publice

2.România va stabili un spaţiu aerian restricţionat în jurul bazei România va stabili un spaţiu aerian restricţionat deasupra şi în jurul Bazei de la Deveselu, urmând să fie stabilite restricţii de trafic aerian, se arată în articolul IV al Acordului privind scutul antirachetă. România şi Statele Unite se vor coordona şi vor coopera cu privire la securitatea transportului elementelor Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice în timpul transportului pe teritoriul României în afara Bazei. România recunoaşte dreptul Statelor Unite de a proteja aceste elemente. Procedura aplicabilă va fi stabilită într-un aranjament de implementare. România va asigura, conform legislaţiei române în vigoare, ca folosirea suprafeţelor de teren din jurul Bazei să fie conformă cu operarea Facilităţii şi a Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România. Statele Unite vor furniza informaţiile relevante pentru ca România să reglementeze modul de folosire a suprafeţelor de teren din jurul Bazei. Parametrii specifici şi limitările folosirii terenului vor fi stabilite într-un aranjament de implementare. România va stabili un spaţiu aerian restricţionat deasupra şi în jurul Bazei.

3. Numărul membrilor forţei SUA în Baza de la Deveselu nu poate depăşi 500 de persoane

Numărul membrilor forţei Statelor Unite şi ai componentei civile desfăşuraţi în Baza de la Deveselu după ce faza de construcţie este finalizată şi operaţiunile încep nu va depăşi 500, prevede textul acordului privind scutul antirachetă. Documentul precizează însă că, în mod obişnuit în bază vor fi aproximativ 150 de persoane, membre ale forţei Statelor Unite.

4. SUA vor utiliza, “în măsura posibilului”, cetăţeni şi firme româneşti pentru contracte la Deveselu

Forţele Statelor Unite vor utiliza, în măsura posibilului, persoane fizice şi juridice cu cetăţenie română ca furnizori de bunuri şi servicii pentru realizarea unor contracte în cadrul bazei de la Deveselu. Forţele americane de la Deveselu vor putea să întreprindă măsuri de construcţie şi să facă modificări majore şi îmbunătăţiri şi să menţină, să întreţină şi să opereze instalaţii şi elemente de infrastructură pentru apărarea împotriva rachetelor balistice în Bază. În cursul unor astfel de activităţi, Statele Unite pot: (a) să utilizeze, modifice sau să demoleze instalaţii şi elemente existente de infrastructură în Facilitate; (b) să înlăture vegetaţia existentă; (c) să excaveze solul în Facilitate cu luarea în considerare corespunzătoare a legislaţiei române privind protejarea siturilor arheologice”, prevede documentul. Acordul obligă însă SUA să obţină autorizaţie din partea autorităţilor române, cu trimiterea prealabilă a documentaţiei necesare, în cazul unor măsuri de construcţie. Anterior începerii unei activităţi de construcţie referitoare la Bază, Statele Unite vor furniza României o planificare a activităţii de construcţie. Statele Unite vor transmite de asemenea toată documentaţia de construire relevantă înainte de a solicita autorizarea României. România va răspunde solicitării Statelor Unite pentru autorizare în treizeci de zile de la transmiterea oficială a documentelor relevante. În cazul unor construcţii în interiorul Bazei, dacă România nu emite autorizaţia în treizeci de zile, Statele Unite pot să înceapă activităţile de construcţie
planificate. România va obţine autorizaţia necesară pentru construire în conformitate cu legislaţia română şi prevederile Acordului de cooperare în domeniul apărării şi cu aranjamentele de implementare aplicabile. În cazul construcţiilor în interiorul Bazei, această autorizaţie va permite Statelor Unite să înceapă construirea după ce treizeci şi cinci la sută din proiect este transmis României, în timp ce în cazul construcţiilor în afara Bazei şi în legătură cu ea, această autorizaţie va permite Statelor Unite să înceapă construirea după ce sută la sută din proiect este transmis României. În acest context, acordul menţionează explicit că “forţele Statelor Unite vor utiliza, în măsura posibilului, persoane fizice şi juridice locale ca furnizori de bunuri şi servicii pentru realizarea unor contracte, în măsura în care ofertele unor astfel de furnizori sunt competitive şi sunt cele mai avantajoase.

5. România nu îşi asumă răspunderea pentru prejudiciile în afara teritoriului său

România nu îşi va asuma răspunderea pentru niciun prejudiciu cauzat în afara teritoriului României de elemente ale scutului, cu excepţia cazurilor în care astfel de prejudicii sunt rezultatul acţiunilor sau neglijenţei României, prevede acordul privind scutul antirachetă. România nu-şi va asuma răspunderea pentru niciun prejudiciu sau pentru nicio pretenţie în legătură cu un astfel de prejudiciu, cauzat în afara teritoriului României de elemente ale Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România. Acordul prevede şi o excepţie de la această regulă, respectiv cazul în care astfel de prejudicii sunt rezultatul acţiunilor sau neglijenţei României. Textul prevede că cele două părţi se vor întâlni cu scopul de a ajunge la o soluţionare reciproc acceptabilă, echitabilă şi justă a pretenţiilor în timp util, ţinând cont de circumstanţe şi de obligaţii.

6. România şi SUA îşi împart costurile pentru bază

Obligaţiile financiare ale părţilor vor fi îndeplinite sub rezerva disponibilităţii fondurilor în acest scop, iar fiecare parte va fi responsabilă pentru costurile îndeplinirii obligaţiilor sale. Statele Unite vor fi responsabile pentru costul: transportării, construirii, întreţinerii, susţinerii şi operării interceptorilor pentru apărarea împotriva rachetelor balistice şi ale facilităţilor conexe din cadrul Facilităţii; serviciilor solicitate, primite şi furnizate şi al taxelor de procesare în legătură directă cu astfel de interceptori şi facilităţi, cum ar fi utilităţi şi linii de telecomunicaţii care vor fi plătite la o rată nu mai puţin favorabilă decât cea acordată forţelor armate române situate în cadrul Bazei, cu excepţia cazului în care se convine altfel. România va fi responsabilă pentru costul: construirii, întreţinerii, susţinerii şi operării facilităţilor aflate sub comandă românească sau folosite în mod exclusiv sau principal de către autorităţile române în cadrul Bazei; taxelor locale în legătură cu Baza în ceea ce priveşte proprietatea asupra terenului sau altei proprietăţi imobiliare. Dacă, în legătură cu construirea şi funcţionarea Bazei, Părţile convin că este necesară construirea sau modificarea clădirilor, facilităţilor, drumurilor, utilităţilor, comunicaţiilor sau oricărui alt element de infrastructură, referitoare la, dar situate în afara Facilităţii, inclusiv în afara Bazei, pentru folosirea comună de către România şi Statele Unite, o astfel de construcţie sau dezvoltare, precum şi costurile de funcţionare şi întreţinere aferente vor fi împărţite între Părţi proporţional cu folosirea acestora, cu excepţia cazului în care se convine altfel. Statele Unite vor rambursa României costurile stabilite de comun acord ale serviciilor specifice convenite, furnizate de România pentru sprijinirea Statelor Unite

7. Statele Unite vor avea autoritate exclusivă asupra operaţiunilor

Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va avea autoritate exclusivă asupra activităţilor şi operaţiunilor” de la Deveselu, în timp ce România va fi responsabilă pentru asigurarea securităţii şi protecţiei Bazei în afara perimetrului Facilităţii. Baza şi personalul militar şi civil român aflat în Bază vor fi sub comandă română exercitată de către un reprezentant al forţelor armate române – Comandantul român. Documentul prevede explicit atribuţiile acestui comandant român care va fi desemnat în treizeci de zile de la intrarea în vigoare a acordului. Comandantul român “va consilia în legătură cu relaţionarea cu instituţiile guvernamentale şi locale române şi va facilita contactele cu astfel de instituţii”; “va participa la coordonarea sprijinului logistic reciproc pentru personalul militar şi civil aflat în Bază”; “va participa la coordonarea asigurării securităţii în incinta Bazei”; “va participa la coordonarea instruirii comune în incinta Bazei”; “va consilia reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite cu privire la legislaţia română relevantă pentru operarea Bazei. Comandantul român sau persoanele desemnate de acesta vor reprezenta punctul de contact român pentru activităţile legate de operaţiunile din Bază. Punctul de contact român va avea un birou în Bază. Totodată, comandantul român va notifica omologul american (Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite) cu privire la acţiunile “forţelor Statelor Unite, dependenţilor, contractorilor Statelor Unite, şi angajaţilor contractorilor Statelor Unite care apar ca neconforme cu legislaţia română. Comandantul român şi reprezentanţii săi autorizaţi vor avea acces în întregul perimetru al Bazei.

8. România va fi responsabilă pentru asigurarea securităţii şi protecţiei Bazei în afara perimetrului Facilităţii

Comandantul român, în cooperare cu Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite, va stabili procedurile de acces în Bază, inclusiv măsurile adecvate de siguranţă şi securitate care vor fi aplicate pentru intrarea în Bază, şi va emite permisele corespunzătoare de acces în Bază. România se va coordona cu Statele Unite în privinţa planificării pentru securitate şi protecţie, atât înainte, cât şi după ce Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România devine operaţional. Părţile se angajează să coopereze, în mod corespunzător, pentru schimbul de informaţii referitoare la toate ameninţările la adresa Bazei sau care au legătură cu funcţionarea Sistemului de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în România. Părţile vor desfăşura această cooperare cu privire la Bază şi Facilitate şi vor stabili proceduri pentru schimbul în timp util al informaţiilor şi datelor contrainformative prin instituţiile şi organizaţiile competente, prin intermediul unor mecanisme care vor fi stipulate într-un aranjament de implementare.

9. Statele Unite vor utiliza exclusiv şi vor avea acces nerestricţionat la Facilitatea din cadrul Bazei.

Statele Unite vor controla accesul la Facilitatea din cadrul Bazei, dar comandantul român şi reprezentanţii săi autorizaţi vor avea acces prompt la Facilitate, în conformitate cu cerinţele operaţionale, de siguranţă şi de securitate. Reprezentanţii autorităţilor competente din România, incluzând, dar fără a se limita la, personalul Ministerul Apărării Naţionale, personalul pentru situaţii de urgenţă şi personalul de aplicare a legii vor avea acces prompt la Facilitate, în exercitarea atribuţiilor oficiale, în conformitate cu cerinţele operaţionale, de siguranţă şi de securitate.

10. Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite “va avea autoritate exclusivă asupra activităţilor şi operaţiunilor din cadrul Facilităţii”.

Reprezentantul de rang înalt al Statelor Unite va fi responsabil şi pentru probleme legate de bunuri, infrastructură, instalaţii, dotări, echipamente şi materiale localizate în cadrul Bazei, dar în afara Facilităţii, care sunt deţinute sau folosite exclusiv de Statele Unite.

Acordul dintre România şi SUA privind amplasarea elementelor scutului antirachetă la Deveselu este încheiat pe perioadă nedeterminată, însă poate fi denunţat în orice moment de către oricare dintre părţi, prin notificare scrisă, dar care îşi ca produce efectele în termen de doi ani.

“Prezentul Acord este încheiat pe o perioadă nedeterminată şi va intra în vigoare în conformitate cu legile interne ale fiecărei Părţi şi la data primirii ultimei notificări scrise prin care Părţile se informează reciproc, prin canale
diplomatice, că toate procedurile interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului Acord au fost îndeplinite”, stabileşte documentul.

Acordul poate fi amendat prin acordul scris al părţilor.

“Prezentul Acord poate fi denunţat în orice moment de către oricare dintre Părţi printr-o notificare scrisă transmisă celeilalte Părţi care-şi va produce efectele în termen de 2 ani de la data comunicării acesteia”, mai prevede documentul.

Acord între România şi SUA privind instalarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice al SUA în România

sursa: MAE

Etichete: ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

Comments are closed.