Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Analiza de stare a Ministerului Apărării Naţionale, în perioada 2009-2012

La sediul MApN a avut loc marţi 26 iunie conferinţa de presă ministrului Apărării Naţionale, Corneliu Dobriţoiu, cu scopul prezentării Analizei de stare a Ministerului Apărării Naţionale, în perioada 2009-2012. La conferinţa de presă au participat şi general maior Cătălin Moraru – locţiitorul şefului Departamentului pentru Armamente, şi Şerban Lungu – şef de direcţie în cadrul Departamentului pentru Politica de Apărare şi Planificare.

Principalele elemente desprinse din analiza de stare asupra MApN:
– obiectivele procesului de transformare nu au fost îndeplinite tocmai datorită angajării unor resurse total insuficiente instituţiei apărării. Armatei i s-au redus fondurile “în condiţiile în care, după cum ştiţi, sume importante de la buget au fost realocate altor instituţii ale statului, instituţii care au construit, mă rog, parcuri prin păduri, piscine pe la sate,
iar nivelul de interoperabilitate, capacitatea operaţională a armatei a intrat într-un regres deosebit” a precizat Dobriţoiu;

– neîndeplinirea obiectivelor forţei rezultă tot din insuficienta bugetară a apărării, iar nivelul de îndeplinire a obiectivelor, pe orizontul de timp respectiv, generează incertitudini majore, privind capacitatea noastră de a ni le îndeplini. Se vor prelungi termenele de îndeplinire a acestor obiective, în aşa fel, încât să se poată într-un orizont de timp acceptabil, să ne îndeplinim obligaţiile asumate la NATO;

– procesul de certificare şi afirmare la NATO a unităţilor oferă dimensiunea reală a capacităţii de finanţare a Statului român în scopul îndeplinirii obligaţiilor asumate nu către Armata Română, ci de către decidenţii politici în cadrul Alianţei Nord-Atlantice;

– perturbările generate procesului de planificare sunt evidente, iar acestea generează mari rezerve vizavi de capacitatea armatei de a-şi îndeplini întreaga gamă de misiuni pe care şi le-a asumat o dată cu aderarea la Alianţa Nord-Atlantică;

– imaginea dezastrului este dată de cheltuielile de personal care vor ajunge, la finele acestui an, după întregirea salariilor, la 85%, cu impact asupra cheltuielilor de operare şi mentenanţă, şi asupra bugetului înzestrării. Aceasta este o prezentare schematică a erodării fără precedent a capacităţii operaţionale a instituţiei militare;

– din cheltuielile de operare şi mentenanţă foarte subţiri 50% din totalul de 10 sau maxim 11%, sunt consumate pentru pregătirea contingentelor pe care le rotim în teatre de operaţii. Aceste contingente reprezintă doar 4% din structura de forţe a Armatei;

– cheltuielile de înzestrare ne pun în situaţia de a nu ne îndeplini decât parţial sau cu limitări foarte mari obiectivele pe care noi le-am asumat în cadrul Alianţei Nord-Atlantice. Nu rezidă responsabilitatea statului să renunţe la unele obiective datorită faptului că aceste obiective sunt asumate, identificate în comun de către aliaţi, şi ele conferă relevanţă
strategică Alianţei. NATO poate obliga statul respectiv să şi-l asume, ceea ce înseamnă că în acest ultim caz, statul trebuie să-şi reajusteze structura de forţe în aşa fel încât să realizeze economii la buget sau să crească bugetul Apărării pentru a individualiza sumele necesare îndeplinirii obiectivului forţei în cauză;

– efectele subfinanţării cronice în domeniul înzestrării, precum şi procentele alocate instruirii pe perioada 2009-2011:
– insuficienţa bugetului generează probleme mari legate de imposibilitatea achiziţionării combustibililor;
– neasigurarea resursei de aviaţie la nivel acceptabil şi de siguranţa zborului:  în conformitate cu standardele operaţionale pe care România şi le-a asumat, în calitatea de aliat, piloţii Armatei României ar trebui să zboare 180 de ore de zbor/pilot minim 120 de ore de zbor. În prezent piloţii care asigură serviciul de poliţie aeriană zboară zboară sub 75 de
ore de zbor, iar ceilalţi piloţi din serviciul de luptă mult mai puţin;
– la Forţele Navale, standardul operaţional este de 60 de zile pe an, de marş pe mare dar echipamentele din înzestrarea Marinei Militare, în proporţie foarte mare, şi-au depăşit inclusiv ciclul de viaţă.
– tehnica din înzestrarea forţelor armate are o vechime mai mare de 30 de ani iar pentru Fortele Tertestre, principalele echipamente au fost echipamente proiectate, echipamente de planşetă a anilor 60, intrând în producţie prin anii 70-80;
– industria apărării nu mai produce nici piese de schimb pentru acestea, lucru care generează incertitudini privind capacitatea Forţelor Terestre pentru îndeplinirea întregii game de misiuni a NATO.

– la nivel tactic, prin angajamentele operaţionale în teatrele de operaţii, unde au participat peste 80% din batalioanele din structura de forţe a Forţelor Terestre, competenţele operaţionale, competenţele de luptători ale oamenilor au crescut foarte mult, precum şi calitatea actului de comandă la nivel tactic. Ori aceasta oferă certitudini legate de capacitatea
operaţională la nivel tactic;

– în ceea ce priveşte Infrastructura Armatei există elemente de infrastructură de pe timpul imperiului  austro-ungar, marea majoritate având o vechime de 50-60 de ani,iar volumul de reparaţii este la ora actuală imposibil de atins din ţintele bugetate;

– intenţia conducerii MApN este să reechilibrăm bugetul apărării, prin valorificarea infrastructurii în exces şi rezultatele acestei valorificări să vină să acopere într-o măsură mult mai mare bugetul necesar modernizării Armatei, deci înzestrării Armatei cu categorii de tehnică ce vor contribui la îndeplinirea obiectivelor asumate în comun;

– intenţia noastră este să se solicite, pentru bugetul din anul 2013, o suplimentare a cheltuielilor pentru Apărare cu 0,3% din PIB, suplimentare care vine să acopere nevoia creşterii cheltuielilor de operare şi mentenanţă în aşa fel încât Armata să poată să facă instrucţie, pentru a-şi îndeplini misiunile;

– La capitolul Personal: în momentul în care guvernele anterioare au decis reducerea numărului de funcţii cu 9000 la nivelul ministerului s-a omis  faptul că între timp armata a parcurs două etape intense şi dureroase de reformă forţele active au fost reduse de la peste 300 de mii de oameni la 140 de mii de oameni şi într-o a doua etapă de la 140 de mii la 90 de mii de oameni. “În momentul în care guvernul Boc s-a repezit asupra armatei şi a solicitat reducerea 9000 de funcţii acest lucru a îmbrăcat o formă absolut caraghioasă, grotesc aş putea spune, pentru că au fost reduse din statele de organizare ale unităţilor inclusiv funcţii de comandanţi şi de plutoane acolo este baza pregătirii, este baza piramidei, deficitele fiind însemnate.”

– alocarea resurselor: în loc ca resursele să fie alocate unui număr mai mic de unităţi s-a luat decizia să se înfiinţeze unităţi, cu alte cuvinte, bruma de resurse a plecat să satisfacă şi nevoile unităţilor nou înfiinţate;

– probleme referitoare la acordarea gradelor de ofiţeri în rezervă: acestea trebuie să satisfacă nevoile operaţionale în caz de criză şi război, deci nu ar trebui să fie un proces oneros. La nivelul ministerului am înfiinţat o comisie care să analizeze fiecare caz în parte, pentru că din 2009 până acum au fost avansate peste 2700 de cadre. “Asta nu înseamnă că toate aceste avansări au fost făcute în mod oneros”. Ministrul a apreciat că “în cazul unor avansări spectaculoase aşa, ale unor oameni care nu au satisfăcut nici măcar stagiul militar şi s-au trezit cu grade de colonel, s-ar putea să se fi făcut fără ştiinţa indivizilor respectivi. Procesul, eu îl calific ca un proces de politizare profundă pentru a obţine avantaje politice, în sensul că, dacă îi înmânez personal livretul militar cu un anumit grad unui om şi solicit simpatie pentru programele, pentru obiectivele politice pe care le lansez, atunci să nu mai vorbim, că acest proces are şi alte conotaţii”. Comisia înfiinţată la nivelul ministerului  va analiza fiecare caz în parte şi va distinge elementele de disfuncţionalitate ca să le numesc elegant, în cadrul acestui proces. “La finele analizei suntem dispuşi să facem o conferinţă de presă şi să vă înmânăm cum aţi solicitat deja, un tabel cu numele persoanelor care au beneficiat de avansări în mod oneros” a precizat ministrul. “Avansările care se fac în baza legii nu ţin cont de apartenenţa politică a persoanelor respective dar în acelaşi timp este bine de  reţinut faptul că cei care beneficiază de grade în rezervă, de ofiţeri în rezervă ei fac obiectul perfecţionării pregătirii acestora prin activităţi de pregătirea rezervei. Ori pot fi chemaţi la unităţi pentru pregătire ori de câte ori este necesar pentru a ajunge la un nivel de pregătire minimală în aşa fel încât să-şi poată îndeplini obligaţiunile pe care le au, funcţiunile pe care le au conform statelor de mobilizare în care ei sunt trecuţi. … Iar neprezentarea la mobilizare, după cum ştiţi este o faptă penală”;

– priorităţile conducerii MApN: vor fi orientate pentru creşterea securităţii forţelor care sunt dislocate în teatrele de operaţii, pentru îndeplinirea obiectivelor asumate la NATO iar pentru că pe data de 1 iulie îndeplinim 10 ani de la angajarea forţelor româneşti în teatrul de operaţii din Afganistan noi vom saluta acest moment printr-un şir de evenimente de
presă care vă vor fi aduse la cunoştinţă.

– prezenţa în teatrele de operaţii:  România şi-a asumat angajamentul de a ne menţine o participare graduală până la finele misiunii din Afganistan. Graficele de reducere a contingentelor vor fi stabilite în comun cu aliaţii, în aşa fel încât în situaţia în care condiţiile de securitate din Afganistan o vor permite, începând cu 1 ianuarie 2015 să reducem prezenţa cu trupe de luptă în Afganistan urmând să se sprijine eforturile de reconsolidare şi consolidare a Afganistanului printr-o contribuţie financiară la bugetul apărării al Afganistanului precum şi manifestarea disponibilităţii de a contribui cu instructori la pregătirea forţelor de securitate afgane.

– referitor la pensiile militare: intenţionăm într-o a doua etapă să întregim pensiile diminuate conform nivelului avut în plată în luna decembrie 2010. S-a înfiinţat o comisie care să amendeze pachet important de legi din domeniul apărării: “în primul rând ne propunem să prezentăm Parlamentului o nouă lege a pensiilor militare ocupaţionale, să îmbunătăţim legislaţia în domeniul statutului cadrelor şi să reconferim oamenilor demnitatea pierdută.

– despre bugetul apărării: se intenţionează de a se cere la Ministerul Finanţelor ca la proiectarea bugetului pe anul următor să se suplimenteze alocaţiile pentru apărare cu 0,3% din PIB în aşa fel încât la finele unui ciclu de guvernare, în principiu de patru ani, bugetul apărării să se situeze în limita acceptată de către şefii de stat şi de guverne ai NATO, limită situată la 2% din PIB.

– prin valorificarea infrastructurii în exces, ne propunem să asigurăm resurse pentru startarea achiziţiilor strategice de care armata are nevoie.

– înzestrarea cu avioane multirol: “Ne interesează să oferim decidenţilor politici variante de achiziţii pentru multirol, iar în acest sens vă spun că vom relua toate evaluările făcute din 2008, an în care, ministerul ajunsese la concluzia că cea mai bună soluţie, obiectivul strategic al României pentru achiziţia unui multirol este avionul de generaţia a cincea, urmând ca tranziţia la generaţia a cincea de pe platformele pe care le zburăm să se facă prin costuri minime”

– în următorul interval de patru ani intenţionăm să startăm şi celelalte programe strategice, să lansăm şi celelalte programe strategice care să contribuie la modernizarea forţelor terestre, la creşterea capacităţilor operaţionale şi chiar la modernizarea forţelor navale. “Vrem să analizăm infrastructura medico-militară în exces a ministerului pentru că, după cum ştiţi, momentul 89 când armata avea peste 300 de mii de oameni în structura Ministerului Apărării funcţionau 13 spitale, la ora actuală forţele active a scăzut sub 90 de mii de oamenii şi mai avem 12 spitale. Dorim să reevaluăm situaţia spitalelor în aşa fel încât să ne concentrăm resursele pe un număr mult mai mic de spitale şi să creştem calitatea actului medical investiţii de capital şi nu numai în structurile care vor rezulta” a preczat Dobriţoiu.

Concluzii: “Echipamentele vechi, resursele insuficiente, sunt preocupări strategice pentru această instituţie, celelalte eteme au şi ele valoarea lor, au valoare simbolică este adevărat dar acestea sunt chestiunile care trebuie avute în vedere dacă ne interesează cumva la finele unui ciclu de guvernare să avem o altă armată, mult mai bine dotată, cu o capacitate operaţională sporită, capacitatea de a-şi îndeplini obiectivele asumate în cadrul Alianţei Nord Atlantice aici la graniţa de est a alianţei, în condiţiile în care, după cum ştiţi, România tot în mijlocul unui cerc de instabilitate se află, plecând din Transnistria, Caucaz, Orientul Mijlociu şi Balcanii de vest. Ori dacă dorim să avem relevanţă strategică aceasta nu se poate obţine fără bani. Închei spunându-vă că în tot acest ansamblu eu cred că un element de cotitură îl reprezintă determinarea de a face un alt gen de politică, de a stopa înstrăinarea infrastructurii în exces către clientela politică”.

Ce contează după această analiză de stare, este să generăm, să punem în operă toate eforturile posibile pentru a ne îndeplini obiectivele, în anii care urmează, în sensul de a creşte atât valoarea operaţională a instituţiei, cât şi de a conferi un nou statut şi o nouă demnitate, atât ofiţerilor activi cât şi personalului în rezervă al Armatei României.”

“Integritatea este valoarea importantă a vieţii militare, fiind asigurată de egalitatea de şanse, de respectul meritocraţiei, de sentimentul de solidaritate al militarilor pe care se consolidează inclusiv ierarhia militară. Toate acestea au fost încălcate brutal prin acte de comandă arbitrare, prin decizii politice discutabile, prin dispreţul pentru onoarea şi demnitatea oamenilor în uniformă.”

“Indiferent dacă vorbim despre avansări spectaculoase, în rezervă sau în activitate, că vorbim de ciuntirea drepturilor de pensie ale rezerviştilor şi schimbarea statutului acestei nobile categorii de seniori, că vorbim despre formarea pe filieră indirectă, în mod nejustificat a cadrelor, ceea ce a determinat nemulţumirea celor care, respectând legea, au urmat şcoli, au aşteptat, în stagii în grad.”

 Fie că vorbim de îndeplinirea obiectivelor asumate de instituţia militară, obiective îndeplinite de /…/ cu limitări, toate acestea intră în orizontul nostru de preocupare. Iată de ce, doamnelor şi domnilor, doresc să afirm convingerea mea de a oferi o nouă dimensiune politicilor care se vor pune în operă de la conducerea acestui minister.
– se va pune mare preţ pe meritocraţie, în promovarea în cariera militară;
– se va înceta distribuirea elementelor infrastructurii în exces, către clientela politică, încercând să se valorifice această infrastructură acum, în perioadă de maximă austeritate economică
– vrem să punem în operă un alt mod de a face politică, în slujba acestei instituţii şi în slujba onorării misiunii nobile pe care această instituţie o are faţă de poporul român.

 

sursa: RRA

Etichete:


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

22 Responses to “Analiza de stare a Ministerului Apărării Naţionale, în perioada 2009-2012”

 1. lica says:

  O ALTFEL DE CAMPANIE DE CONSTIENTIZARE – CERERE DE MODIFICARE A INSCRISURILOR FALSE DE PE CUPONUL DE PENSIE
  MINISTERULUI APARARII NATIONALE

  C E R E R E

  Numele meu este ……………………………………….., sunt domiciliat în ……………………. ………………………………………., fost ofiter M.Ap.N. trecut în rezerva la data de …………………., nr. dosar pensie 0355…………………., CNP ……………………………..,

  Va solicit urmatoarele:

  1. Eliminarea cuvantului “MILITARE” din sintagma “PENSII MILITARE” inscrisa pe cuponul de pensie care imi este expediat lunar de catre M.Ap.N., intrucat de la data de 01.01.2011 nu mai exista pensii militare in Romania, iar inscrisul respectiv sub forma “PENSII MILITARE” constituie un fals.

  2. Eliminarea referirii la gradul militar detinut la data trecerii in rezerva inscris pe cuponul de pensie. Mentionez ca gradele militare, desi conform art. 2 din L. 80/1995 au titulaturi unice atat pentru militarii activi cat si pentru militarii in rezerva, incepand cu data de 01.01.2011 acestea nu mai au si valori financiare unice, nemaifiind platite efectiv militarilor in rezerva. Prin urmare, pe cuponul de pensie imi este atribuit un grad militar cu valoarea financiara nula, ceea ce inseamna ca in mod faptic, eu nu detin niciun grad militar.

  Va rog sa imi confirmati primirea acestei cereri.

  Multumesc.

  Nume, prenume ………………….

  Nota: se expediaza pe e-mail la adresa:srp@mapn.ro.

  Campania este menita sa mai trezeasca din letargie nu doar institutiile statului, ci si pe noi!

 2. arti78 says:

  URA !
  S-A ABROGAT ORDINUL M 41 ! ACELA LANSAT DE CLIPICI CA SA-SI ACOPERE FARADELEGILE SAVARSITE CU AVANSARILE CLIENTELEI !
  BRAVO DOBRITOIU !!!

 3. amadeus says:

  dobritoiu-usl,usl-dobritoiu

  toata palavrageala asta cu pensiile militare ii praf in ochi.

  l-as anunta pe tonta si porumbacu,ca nu mai exista vot uninominal pur,deci daca fac 45% cu atata raman,iar militari mintiti de uslinoshii jegosi,vor avea grija,ca usl sa nu faca peste 50% la toamna.
  adica usl,putea foarte simplu sa ii amane pe aia care au de primit sume exorbitante in plus,pana dupa dec 2012 si sa le dea banii inapoi celor care au fost furati(sumele nu sunt mari per total,dar uriase,pentru fiecare militar in parte).
  au tratat cu ura,militarii(macar paduchei pdlaci au tratat cu prostie pe militari),asa ca vor plati la vot.
  eu cred ca macar 500 de mii de oameni,tot sunt nemultumiti de treaba urata,care au facuto cei de la usl cu pensiile militare si vor ajunge sa ii sanctioneze la vot,iar de astazi ii oficial ca usl nu va trece de 50%,daca nu rezolva treaba pana inainte de alegeri.
  de cand au mintit,pe pensionarii militari,uslinosi tonta si porumbacu se duc tot mai jos,iar pana la alegeri,vor ajunge,la sub 50%.
  nu l-au suspendat,pe chioru betiv si au mintit pensionarii militari,asta ii rezultatu.

 4. gigimarga says:

  După cum ştie toată lumea, începând cu 1998 s-au desfiinţat sute de unităţi militare şi au fost trecuţi în rezervă mii de ofiţeri de carieră care au înţeles interesul naţional: integrarea în NATO şi UE! Pe de altă parte, MApN a format ofiţeri pe filiera indirectă, adică a format ofiţeri din civili sau din subofiţeri care au fost rude ale potentaţilor zilei. Aceasta a fost o găselniţă a politicienilor pentru a-şi promova pilele şi aşa s-a distrus armata romană! Stau şi mă întreb dacă la nevoie va mai lupta cineva pentru acest pâmant care aparaţine copiilor şi nepoţilor noştri! Pentru reclădirea unităţii Armatei Române, domnul ministru al apărării naţionale ar trebui să numească în funcţii de conducere colegi de suferinţă pentru care onoarea e mai presus de toate şi să ancheteze toate avansările ilegale din 1998 până în prezent şi să solicite parchetului militar urmărirea penală a bandiţilor care au distrus Armata Română! Aşa să ne ajute Dumnezeu!

 5. amadeus says:

  excelent,spus, gigimarga,nenorocitii astia au taiat pensiile militarilor,care au imbracat haina militara de la 14 ani,dar unor nenorociti care sunt niste puturosi jegosi care au tradat armata sau care nu au nicio treaba cu armata dar au fost angajati pe pile,chioru betiv si izmanaru le-au triplat pensiile.
  si nici jegosi astia de uslinosi,nu isi dau seama ca pensionari militari adevarati,nu aveau pensii de peste 4000-5000 de lei si le-au fost scazute la 3000 de lei spre exemplu.
  au fost pensii de sub 3000 de lei,care au fost scazute cu sume exorbitante,pana au ajuns,asa de jos,ca un ceapist,ajunge sa castige mai mult decat un colonel.
  dar lasa,ca o sa se duca la razboi tigani tradatori gen corleone,cezar,tigri,stelian p etc. care o sa aiba peste 60 de ani,ca cei a caror pensii au scazut,fiti sigur ca nu o sa se duca in niciun razboi,care va fi in urmatorii ani.
  oricum,pe timp de criza,ultimu,care ar trebui sa sufere ar trebui sa fie militaru,dar se pare ca ii singuru si primu(bugetarii au primit banii inapoi,pensionari civili la fel iar cei dati afara,vor fi angajati la primarii inapoi).
  pai in mod normal,daca se continua asa in urmatorii ani,pensionarii militari romani,vor fi primi militari din lume si din istoria lumii,care vor murii de foame,la propriu.

 6. gheo says:

  “bla, bla, bla, bla” cantat pe alte … note, cei care au plecat au cantat “portocaliu”, astia canta “galben-purpuriu”, ciripeala de “stancute”, in rest …

 7. amadeus says:

  inca o lovitura pentru militari pensionari,care au fost mintiti ca nu sunt bani anul asta,din septembrie indemnizatia pentru mame va creste pana la 85% din venituri.
  uslinoshi astia jegosi sunt mai rai decat paduchei pdlaci,macar,paduchei pdlaci ii calcau pe toti in picioare,dar uslinoshi care 100% vor face sub 50% in toamna din cauza ca au mintit pensionarii militari, ii mint numai pe pensionarii militari.

 8. lica says:

  BLA,BLA PENSII MILITARE.
  ADIO PENSII MILITARE . DOAR NAIVII SI FRAIERII MAI CRED. UITATI-VA CA EXPERIMENTUL “MILITARI CU SALARII SI PENSII NESIMTITE”A INCEPUT IN CANADA IN 1998, A CONTINUAT IN LETONIA NEREUSIT, A CONTINUAT IN ROMANIA PE DEPLIN REUSIT SI CONTINUA ACUMA IN UNGARIA, FRANTA SI SUA.
  EXPERIMENTUL ROMANIA A REUSIT, NOUA PUTERE USL ,I-A FOST TRASATA CA SARCINA CONTINUAREA POLITICILOR PDL, SI NU INTAMPLATOR PRESEDINTELE A AFIRMAT CA “STATUL NU MAI TREBUIE SA NE POARTE DE GRIJA….CUI NU II CONVINE SA EMIGREZE. ROMANIA ESTE DESFIINTAT CA STAT. CINE NU CREDE , SA FACA BINE SA CITEASCA “PROCOALELE INTELEPTILOR SIONULUI ” SI SE VA CONVINGE SINGUR DE CELE CE SE DESFASOARA DUPA 1989 IN ROMANIA SI CU PREPONDERENTA IN ULTIMII 3 ANI. NU INTAMPLATOR IARASI S-A EMIS IN PIATA UNIVERSITATII SLOGANUL : USL=PDL=ACEEASI MIZERIE.

 9. amadeus says:

  din pacate ai dreptate,dar cretini aia a caror pensii au crescut sunt de vina,pentru ca ei nu protesteaza si tac,daca ar iesi in strada,200 de mii de militari impreuna cu familile lor,nu ar putea sa faca niciun guvern nimica(vezi serbia),dar romanii fiiind sclavi,se vor convinge la anu,cand pensiile militare,vor fi calculate impartindu-se la 30 de ani,atunci o sa se trezeasca,dar o sa fie prea tarziu.

 10. karadeniz says:

  Ministerul Apararii isi infiinteaza propriul corp de avocati, numit Corpul de Asistenta Juridica Militara

  Senatorii Arcas Viorel – senator PSD; Cordos Alexandru – senator PSD; Moga Nicolae – senator PSD si Valeca Şerban-Constantin – senator PSD au facut o propunere legislativa pentru infiintarea unui Corp de Asistenta Juridica Militara.
  Legea nr. 80/1995 are ca obiect de reglementare statutul cadrelor militare, drepturile si obligatiile acestora.
  Prin prezenta propunere legislativa se are in vedere reglementarea institutiei de aparator militar. In opinia initiatorilor, instituirea acesteia prin lege este necesara si oprtuna.
  Prin aceasta propunere legislativa de modificare si completare a art. 9 din Legea nr. 80/1995 se infiinteaza Corpul de Asistenta Juridica Militara (C.A.J.M.) care e constituit in scopul conferirii unei juste aparari pentru personalul militar.
  Personalul CAJM este constituit din ofiteri absolventi cu diploma de licenta de studii superioare juridice acreditate si personal militar si civil auxiliar.
  Persomalul auxiliar va fi asigurat in functie de necesitati cu efective din randul cadrelor militare (ofiteri, maistri militari si subofiteri, soldati si gradati) si cu personal civil.
  Consilierii juridici ai unitatilor provin din:
  a) randul ofiterilor, maistrilor militari, subofiterilor si soldatilor si gradatilor in activitate care au studii juridice finalizate cu diploma de licenta;
  b) randul absolventilor de studii juridice finalizate cu diploma de licenta, care au fost recrutati pe filiera indirecta si care indeplinesc toate conditiile obligatorii specifice activarii stabilite de catre regulamentele si normativele Ministerului Apararii Nationale.

  Structura si statutul Corpului de Asistenta Juridica Militara (CAJM) se vor stabili prin Hotarare de Guvern.
  Prin urmare, fata de toate argumentele mentionate, s-a elaborat prezenta propunere legislativa de modificare si completare a Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare pe care, in conformitate cu prevederile art. 74 si 75 din Constitutie, republicata, este supusa Parlamentului spre dezbatere si aprobare.

  Lege pentru modificarea si completarea art. 9 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare
  Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege
  Articol unic – Art. 9 din Legea nr. 80/1995 privind statulul cadrelor militare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 155 din 20 iulie 1995, ci modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
  1. Litera e) a alineatului (1) a avea urmatorul cuprins
  “e) suportarea de catre Ministerul Apararii Nationale a sumelor necesare pentru asigurarea asistentei juridice a cadrelor militare, prin Corpul de Asistenta Juridica Militara, pentru fapte savarsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.”
  2. Dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat (1^1), cu urmatorul cuprins:
  “(1^1) Asistenta juridica a cadrelor militare va fi asigurata prin aparatori militari din cadrul Corpului de Asistenta Juridica Militara, pentru fapte savarsite de catre acestea in exercitarea, potrivit legii, a atributiilor de serviciu, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale.”

  e-juridic.manager.ro – 28.06.2012

 11. catană says:

  Măi Amadeus,tu nu cumva ești Oprea ,că prea te ustură ce masuri ia Dobrițoiu?Ai un limbaj violent de sorginte portocalie.Sper să ai parte de o judecată dreaptă,pe măsura gravității faptelor!

 12. amadeus says:

  avem prag electoral,izmanaru ii istorie,sa speram ca va ajunge la puscarie,dar tonta ii ruda cu izmanaru,deci slabe sanse.
  tu sti la fel de bine,cat de mult am fost mintiti de paduchei pdlaci,deja nu mai suportam sa fim mintiti si de uslinoshi.
  masuri?
  o masura corecta,ar fi revenirea pe legea,pe care au iesit militarii la pensie,dar astia schimba regulile in timpul jocului,iar prostituatele de la cedo inca le dau dreptate paducheilor pdlaci.
  20% din pensii au scazut,pentru ca izmanaru,a dat din burta la vreo 30% bani.
  daca era corect si nu dadea,erau,pe putin 50% din pensii care scadeau.
  si inca ceva,ia spune-mi tu mie,de ce nu a amanat dobritoiu,banii pe care ii au de primit cei a caror pensii au crescut exorbitant pana dupa 2012?
  si sa le dea banii inapoi,celor care au fost furati.
  de ce nu verifica nimeni,cator militari li s-a aplicat hg1019 cu conditii super speciale,de au 40 de ani,cu 50 de ani de munca?
  ii un haos controlat,iar tu imi ceri sa am incredere,ca pana in 2013 o sa rezolve uslashi,ceva?
  dupa alegeri,daca castiga uslahi,sistemul de pensii nu va mai fi schimbat,iar cei care au primit bani din burta,vor primi in continuare,iar cei care au fost furati,pentru ca nu si-au smenuit pensiile,ca miile de pensionari militari,care au peste 5000 de lei,vor ramane cu banii furati.

 13. Pantelimon says:

  UN MARE SEMN DE INTREBARE: faptul ca cei mai galagiosi si “activi sustinatori “ ai sindicalismului militar agresiv sunt fosti activisti de partid, fosti CI-isti sau turnatori folositi de acestia sau “economisti si finantisti care in activitate au fost obisnuiti numai sa primeasca ordine si sa spuna tot timpul “AM INTELES” este o pura intamplare sau o politica de cadre stabilita inca inainte de de infiintarea sindicatului. Cunoscand conceptia doctrinara de razboi al intregului popor stai si te intrebi daca cumva au fost “reactivate “celulele din spate frontului”. Singura schimbare este insa ca acum “dusmanii sunt militarii care toata viata au petrecut-o comandand in cazarmi,aplicatii sau pe campurile de instructie si nu sunt membri scmd”. Personal ii felicit pe “marii comandanti” finantist gl.Nastase,ec.col.Ioan Misu Naom. Ec. Victor Popescu etc, care sub “inteleapta si luminoasa calauzire a fostilor si actualilor politruci dogaru,pricina,monac s.a.m.d. compromit total haina,onoarea si demnitatea militara, inoculand numai ura si dezbinare,agresivitate si veleitarism,limbaj grosier presarat numai de amenintari si ultimatumuri. Uitativa pe toate site-urile unde posteaza asa zisi militari sindicalisti si vedeti limbajul folosit . Cautati sa gasiti o propunere documentata si realista pentru soarta pensionarilor militari si veti fi surprinsi de lipsa acestora sau de “subtirimea lor”
  Va exemplific cu un singur exemplu:
  “Dezamagirea noastra este totala!”
  “Este clar ca politicienii nu stiu decat de frica! Evident, frica de pierderea alegerilor prin votul nostru. Daca nu obtinem nimic, prin ordonante de urgenta, pana in noiembrie, nici nu vom mai obtine decat pe calea justitiei. Este motivul pentru care presam ca proiectul Legii pensiilor militare de stat sa faca obiectul unei OUG iar alte chestiuni de tip administrativ sa se rezolve prin ordine ale ministrilor Apararii, Administratiei si Internelor, etc”. (OARE CIN BLAMA CU INVERSUNARE ORDONANTELE DE URGENTA?CE ACOPERIRE FARA TAGADA VA AVEA O ORDONANTA? CUM SA DAI MINISTRILOR DREPTUL DE A REZOLVA PRIN ACTE ADMINISTRATIVE PROBLEME ATAT DE SERIOASE SI SPINOASE? DOMNULE PRESEDINTE SCMD “ASISTAT” DOGARU INCEPI SA SUFERI DE O MARE AMNEZIE UITAND “INTENTIONAT” BALACARELILE LA CARE L-AI SUPUS PE “GABITA OPREA”. NU TE MAI JUCA CU MINTILE OAMENILOR!)
  “Daca pana la data de 14 iulie, domnul Victor Ponta, binevoieste sa finalizeze negocierile cu SCMD si CNSC si se angajeaza prin semnatura sa-si asume Contractual Social, actiunea va fi anulata.
  Daca pana la aceasta data, actualul Guvern cade, actiunea se va desfasura impotriva regimului Basescu si a noilor sale marionete.
  Rugam BO al fiecarei filiale sa ne transmita numarul de participanti, pentru negocierile cu oficialitatile.
  Rugam, de asemenea, sa se faca o mobilizare serioasa, pentru ca domnii politicieni sa inteleaga ca victoria in alegeri depinde de votul nostru si de hotararea noastra, nu de susele intraparlamentare.”

  Honor et Patria! Vae victis!

  PRESEDINTELE SCMD,
  Col. (r) dr. Mircea DOGARU

 14. iceparu says:

  Gresesti,Gigimarga.Procesul a inceput din 1995 si a mers in crescendo.

 15. iceparu says:

  Mai Pantelimon ,cum iti permiti sa ma faci activist PCR?Afla stmabile,ca refuzul meu de a devenii activist era sa ma coste aprobarea a da examen de admitere in 1973 in fosta Academie Militara Generala,azi Universitatea pentru aparare.Faptul ca Dogaru a fost ce a fost nu inseamna ca toti membrii SCMD au fost activisti.Pentru cultura ta generala sa cunosti ca unii sunt fosti comandanti de unitati,de mari unitati,sefi de arme la diverse esaloane etc.

 16. amadeus says:

  esti putin limbaj moderat pantelimon,pai aia ii treaba,ca aia fosti comunisti,ori si-au smenuit pensiile,ori au lucrat pana la 55 de ani,deci pensia lor s-a triplat.
  faza ii ca ceilalti nu fac gat(a caror pensii au crescut),si din 2013 vor avea o surpriza mare(nu rezista bugetul pentru pensiile militare nici 3 ani,tinand cont cat de mult au crescut per total).
  iar cei a caror pensii au scazut se vor bucura enorm din 2013,pentru ca se va face dreptate.

 17. Pantelimon says:

  iceparule, ai inghitit galusca. Te-ai dar de gol ca esti in conducerea scmd. Intrebarea mea este de ce nu postezi pe site-ul vostru? Sau nu ai loc de prolificul aruncator de cuvinte goale, “marele lider”?
  Pentru amadeus nu am replica. Nu reusesc sa ma cobor la un asemenea nivel intelectual de laba broastei.

 18. maiorul says:

  pantelimoane–fam ta afost C.I,ACTV .DE PARTID ,TURNATORI NU EU MAI BOULE CU ;B’ mare care ma trecut cinstie grad dupa grad ,la termen si functi dupa functi pina cind intr-o zi a venit NATO si am predat DRAPELUL DE LUPTA al unitatii la arhiva de la PITESTI

 19. gheo says:

  amadeus@ esti prea dur ca si fii “adevarat”, esti … paranoic, tu ce naiba ai fi facut daca ti-ar fi crescut pensia, in 2008, cand au crescut gras unii coeficienti au crescut … gras de tot si unele pensii la … unii, la altii … “in mana”, oare atunci de ce naiba nu ai propus … iesirea in strada ?, esti … paranoic rau de tot !.

 20. iceparu says:

  Nu sunt si asta din doua motive.1)nu am timp.2)nu am domiciliul in Bucuresti.In alta ordine de idei SCMD imi serveste in acest moment interesul,acesta fiind:a)aducerea pensiei la nivelul din 2010 .b)corelarea nivelului pensiei cu solda de grad si functie a activilor.

 21. lica says:

  MA INTREB RETORIC :
  – STIE CINEVA ,OARE A APROBAT TOVARASUL PRESEDINTE BASESCU MODIFICAREA OUG 1 /2011 -ART.7 AL ASA ZISEI AMNISTII FISCALE A INFRACTORILOR FOSTI PENSIONARI MILITARI DE STAT PENTRU A FI PUBLICATA IN MONITORUL OFICIAL (din ziua blestemata a “renuntarii” revenirii la cuantumul din decembrie 2010 aprobat prin Legea 758/2011 in Senat si trantit in Camera Deputatilor , pentru cei carora li s-a taiat abuziv si ilegal pensia fosta militara de stat ) APROBAT LA CAMERA DEPUTATILOR IN 13.IUNIE .2012 ?
  -SAU NE VOM TREZI CU O MARE CACEALMA CA DE LA 1 IANUARIE 2013 , VA TREBUI SA NI SE TAIE DIN VENITURI SUPLIMENTAR SI SUMELE ACORDATE PESTE LIMITA NESIMTITA DIN 2011.?
  -dupa teapa mare a promisiunii revenirilor la pastele cailor a pensiilor legal castigate asta ar fi un adevarat semnal al respectului fata de statul de drepti ??