Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

ANCMRR a acţionat în judecată guvernul Boc

Printr-o acţiune în justiţie, înaintată la Curtea de Apel Bucureşti, Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere “Alexandru Ioan Cuza” (ANCMRR)  cheamă în judecată Guvernul României pentru anularea în instanţă a art. 1 lit a), art 3, art.4, art. 5 al. 1, (2) şi (3), şi art.12, din Legea 119/2010, anularea, H.G. NR. 735/2010, Hotărâre pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei, privind pensiile militare de stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor, şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii 119/2010, privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.

De asemena ANCMRR cere instanţei să constate faptul că Legea 164/2001, privind pensiile militare de stat este în vigoare, cel puţin până la promulgarea şi publicarea Legii unitare a pensiilor şi să dispună ca prin aplicarea principiului neretroactivităţii legii civile, principiul statuat de Constituţia României prin art. 15 al (2) şi anume ca “Legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia legii penale sau contravenţionale mai favorabile”, să se menţină în plată cuantumul actual al pensiilor militare de stat, aceste sume, fiind proprietatea pensionarilor şi câştigate prin lege de către cadrele militare aflate în rezervă şi retragere.

În motivele acţiunii se specifică:

– la 01.07.2010, ANCMRR a înaintat Guvernului ROmâniei un memoriu prin care solicita menţinerea în vigoare a Legii nr.164, Legea pensiilor militare de stat, argumentând că această lege se armonizează cu prevederile Legii 80/1995, Legea statutelor cadrelor militare, cu legislaţia modernă a pensiilor militare de stat existenţa în toate statele UE şi NATO, precum şi, cu Directiva 86/378 a E.E.C, şi dispune de un sistem coerent de calcul al cuantumului drepturilor de pensie a cadrelor trecute în rezervă şi retragere, în funcţie de gradul şi funcţia deţinută de pensionar în timpul actlvităţii militare;

– drepturile obţinute de militarii Armatei României, sunt câştigate prin sacrificiul vieţii sutelor de mii de soldaţi, gradaţi, subofiţeri şi ofiteri, morţi pe câmpurile de bătălie. Pentru jerfele depuse militarii români au fost înobilaţi, soldaţilor şi gradaţilor li s-a dat pământ iar ofiţerilor şi subofiţerilor recunoştinţa veşnică a statului. Gradul obţinut în armată a intrat în propietatea ofiţerilor, subofiţerilor şi a maistrilor militari. Ori dacă gradul mililar este propietatea cadrelor militare, atunci implicit valoarea sa este proprietatea cadrului militar respectiv;

– dacă există în vigoare o lege care creează un statut aparte magistraţilor pensionari, (a se vedea Decizia nr.873/20 a Curţii Constituţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.433, din 28.06.2010 ) de ce nu ar exista în vigoare şi o lege a pensiilor militare de stat, care să cumuleze toate drepturile obţinute de militarii în activitate pentru a avea un trai decent la pensie, mai ales că Legea 164/2001 I a fost discutată în Parlamentul României, promulgată de Preşedintele ţării şi publicată în anul 2001, cu mult înaintea legii 303/2004 Legea privind statutul judecătorilor şi procurorilor, şi a legii privind pensiile magistratilor;

– ANMCRR a solicitat Guvernului Romaniei încetarea recalculării pensiilor militare, ceea ce înseamnă inplicit, modificarea Legii 119/2010, prin anularea  art. 1 lit. a),  al.( 1) si (2), art.4.art.S a1.(1), si (3) si a art.12 din legea 119/2010, pe următoarele considerente:

– ţinand cont ca atât pensiile militare de stat, cât şi pensiiJe judecătorilor şi procurorilor, se încadrează în pilonul al doilea privind pensiile profesionale (ocupaţionale) guvernate de Directiva 111 86/378/E.E.C. modificată prin Directiva nr. 97/96/E.C., precum şi de faptul că tratamentul aplicat acestor categorii de pensii este diferit, în sensul că primei categorii i se va recalcula pensia iar pensiile magistraţilor în viziunea Curţii Constituţionale (Decizia 873/201), nu se vor recalcula, considerăm necesar ca prin decizia sa, Curtea de Apel Bucureşti să oblige Guvernul României să intervină printr-o Ordonanţă de Urgenţă, CARE SA ANULEZE ART. 1 PCT a) din legea 119/2010, articol care prin conţinutul său transformă pensia militară de stat obţinută în baza Legii 164/2001, într-o pensie în înţelesul Legii 19/2000 ;

– cu alte cuvinte printr-o lege obţinută prin asumarea răspunderii, de către un guvern oarecare în anul 2010, se anulează o lege organică promovată de Parlamentul României, după dezbateri în ambele camere, promulgată şi publicată ca atare în anu1 2001, se anulează o lege organică, care a produs efecte juridice timp de peste nouă ani, şi trece pensiile militare sub incidenţa Legii 19/2000, lege care în conţinutul său nu prevede nimic în legătură cu pensiile militare de stat, cu armata şi eu Legea 80/1995, Legea Statutelor Cadrelor Militare;

– în accepţiunea prevederilor art.118 al.1 şi 2 din Constituţie, independenţa cadrelor militare, chiar şi independenţa financiară, care reprezintă o componenta esentiala a independentei armatei, si subordonarea aeesteia inclusiv vointei poporului, creeaza o totala contradietorialitate eu prevederile art.1 pct.a şi art.3,5,si 12 din Legea 119/2010 articole care prevad eliminarea pensiei de serviciu a militarilor, fara a tine seama de faptul că pensia de serviciu este inclusă în cariera tuturor militarilor, intocmai ca numirea în fUncţii, acordarea gradelor, formarea profesională continua, etc. Pensionarea marchează momentul final al carierii militare şi având semnificaţia juridică a unui drept câştigat care trebuie sa producă efecte juridice indiferent de circumstanţe;

– este evident că prin recalcularea pensiilor cadrelor militare, stabilită peste o lege aflată în vigoare (Legea 164/2001) la data publicării Legii 119/2010, s-a urmărit şi se urmăreşte, diminuarea cuantumului acestora, acţiune guvernamentală prin care se încalcă dreptul constituţional la proprietate prevăzut de art. 44 din Constituţia României întărit cu prevederile Codului civil privind proprietatea bunurilor mobile şi anume art.473, 474 şi 482 Cod civil.

În finalul ANCMRR solictă Curţii de Apel Bucureşti să admită acţiunea, să oblige Guvernul României să anuleze prevederile cuprinse în art.1 lit. a, art.3, art. 4 al. (1) pct a), art.5 şi art. 12 din Legea 119/2010, să anuleze prevederile privind recalcularea pensiilor militare de stat din H.G.735/2010, şi solicită MENŢINEREA ÎN VIGOARE A LEGII 164/2001, Legea privind pensiile militare de stat CA FIIND TEMEINICA ŞI CONSTITUŢIONALĂ.

Actionare in instanta guvern

Într-o altă acţiune în instanţă ANCMRR cere Curţii de Apel Bucureşti suspendarea aplicării prevederilor Legii 119/2010 art.1 pet a), precum şi suspendarea aplicării prevederilor H.G.735/2010, PÂNĂ LA PRONUNŢAREA CURŢII DE APEL BUCUREŞTI (instanţa de fond) CU PRIViRE LA CEREREA ANMCRR DE ANULARE A ACTELOR ADMINISTRATIVE NORMATIVE SPECIFICATE MAI SUS.

În motivare ANMCRR precizează că:

– pentru aplicarea prevederilor art. 1, pct.a) din Legea I 19/20 10, precum şi a prevederilor H.G. 735/2010, mai precis pentru obţinerea tuturor datelor necesare recalculării pensiilor militare, cu toate detaşările de personal militar activ la Centrele Milile zonale şi judetene, precum şi la instituţiile de arhivă militară, (aprox 600 de mililari activi şi personal auxiliar), activitate care constă în studierea şi memorarea statelor lunare de plată ale fiecărui pensionar militar, pe timp de 20 ani, este imposibil de realizat total sau parţial şi fără erori majore, în timpul de prescripţie acordat de Legea 119/2010, având în vedere nr. de pensionari militari în plată (aprox.83.000 de pensionari);

– aceasta activitate ar aduce o pagubă atât MApN. care detaşează militari şi măreşte timpul de muncă al personalului auxiliar cât şi numeroşilor pensionari militari, carora in timp util nu li s-ar elibera aceste adeverinte şi li s-ar recalcula pensia conform art,6, al.(4) din H.G.735/2010, ÎN CONFORMITATE CU SALARIUL BRUT PE ECONOMIE DIN PERIOADA RESPECTIVĂ;

– Guvernul României prin prevederile art.6 al (4) din Hotărâre, creează presiuni deosebite asupra pensionarului militar care NU POATE DECÂT SĂ AŞTEPTE PRIMIREA DE LA CENTRU MILITAR A DATELOR NECESARE RECALCULĂRII. Oare nu este o formă de presiune asupra voinţei pensionarilor de a cere recalcularea pensiei (a se vedea cererea prevazută în anexa 1 a H.G.735/2010)?

– Guvernul a uitat că se adresează unor foşti militari în varstă, care se abţin de la orice manifestări violente, fiind sub jurământul de credinţă dat Patriei şi aşteaptă să sfârşească decent, dar care sesizează şi transmit urmaşilor lor inconsecvenţa legilor române călcarea acestora în picioare de către guvernanţi, a principiilor şi prevederilor constituţionale;

Prin admiterea cererii, CUrtea de Apel Bucuresti, ar da un răgaz celor peste 80.000 de pensionari militari să cântărească în linişte prevederile Legii 119/2010 cât şi acelora care au obligaţia de aplicare a H.G. m.735/ 2010, ar da un ragaz si acelora care au obligalia de a studia toate aceste state de plată şi de a elibera ADEVERINŢELE necesare recalculării pensiilor în conformitate cu Legea 119/2010, şi ar acorda un timp si Casel Militare de pensii să-şi
pregăteasca algoritmul de calcul pentru calculul punctelor de pensii şi elaborarea noilor decizii.

ÎN CONCLUZIE ANCMRR roagă Curtea de Apel Bucureşti să admită cererea de suspendare, urmând ca după soluţionarea fondului cauzei casa militară de pensii în 5 luni de la pronunţarea hotărârii asupra fondului să recalculeze pensiile militare sau să uite de aceste prevederi.

cerere suspendare aplicare lege

sursa: ANCMRR

Etichete: ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

22 Responses to “ANCMRR a acţionat în judecată guvernul Boc”

 1. razasul says:

  nu imi apartine dar, cineva dintre ai nostri a precizat ca, daca ne incorporeaza pensiei legii 19, trebuie sa fim incadrati total in prevederile ei, adica, pentru a fi asemanati “codului muncii”, sa ne fie intocmite “carti de munca” retroactiv pentru toata perioada, in care sa fie precizate toate drepturile salariale, zilele de sarbatori legale, exemplu – sambata si duminica, etc – sa fie calculate conform prevederilor legale privind remunerarea si altele, si ce este mai important, compensarea interdictiei de a fi afiliat unui sindicat pentru a-ti apara si cere drepturile, unui partid politic pentru a-ti afirma si prezenta optiunile politice, a avea libertatea de a te deplasa in timpul liber unde crezi ca te poti recrea fara a avea nici o interdictie sau obligativitatea aprobarii sefului tau si multe altele, pe care fostii colegi le-au prezentat foarte bine si de prea multe ori si pe care statul, daca ne le refuza si “fura” trecutul militar, trebuie sa fie obligat sa ne compenseze acest interdictii, cele de mai sus ne apartin noua tuturor si trebuie sa le aparam si sa obtinem compensarea acestora, interdictia de a fi un om “normal” cu drepturi si libertati care orice om normal. cu tot respectul,

 2. cititor says:

  Atentie, sa nu fie o diversiune. ANCMRR lucreaza mana in mana cu Oprea,conducatorii acesteia sunt implicati politic in partidul creat de acesta, pe plan local sefi ai asociatiei sunt lideri ai partidului lui Oprea.MAI BINE SA FIE SESIZAT CSAT CA IN ACEASTA PERIOADA IN UNITATI TOT EFORTUL UMAN SI LOGISTIC ESTE CONCENTRAT PE PROBLEMA SCANARII STATELOR DE PLATA AFLATE IN ARHIVA ACESTORA,IN DETRIMENTUL INDEPLINIRII PROGRAMULUI DE PREGATIRE PENTRU LUPTA. PENTRU REALIZAREA MARETULUI PROGRAM A L LUI OPREA SE LUCREAZA SI IN 3 SCHIMBURI.

 3. Fostul says:

  Diversiune sau nu, BRAVO LOR! Subscriu intrutotul celor reliefate de razasu. Contractul incheiat cu statul roman e un contract de munca atipic, el necuprinzand drepturile si obligatiile partilor, dar nici un carnet de munca aferent! Cu atat mai mult cu cat cei mai in varsta nici nu l-au apucat in perioada de activitate…
  Personal, apreciez ca actualul ministru al apararii nu trebuie negat axiomatic, el ne este util, necesar chiar. Este un tip cu putere in guvern, care isi poate impune punctul de vedere (prin constrangerea voturilor de sustinere a PDL-ului). De pilda el nu a mai restructurat Armata acum, in prag dec toamna, ci numai a balmajit fostele state de organizare…
  AVEM NEVOIE DE EL SI PARTIDUL DE ARRIVISTI PENTRU NOUA LEGE A PENSIILOR! Acolo este lupta acum… Chiar daca se anuleaza partial Legea 119/2010 sau total HG 735/2010, NU CASTIGAM NIMIC IN CONDITIILE IN CARE APARE LEGEA PENSIILOR UNITARA IN FORMA ACTUALA!!! Atunci vom pierde tot! Si Ordinele “Meritul Militar” si inceperea calcularii pensiilor de la 60% din ultima solda din activitate…
  Un alt guvern ar fi o speranta… Dar cu ce sa inceapa mai intai? Si cu ce resurse daca nu mai e nimic de furat? Ca acesta va fi dezideratul viitorilor ministri, pe sest bineinteles!

 4. Dumitriu says:

  ANCMRR, “a marcat momentul”, cu aceste “actiuni” in justitie. Daca nu faceau nimic deveneau o forma fara fond, adica o organizatie fara membrii. In momentul de fata cadrele militare in rezerva si in retragere nu se simt reprezentate de aceasta organizatie in “razboiul” cu guvernul Basescu-Boc care doresc sa le amputeze pensiile. Va rog sa-mi arate cineva o masura, o realizare a acestei organizatii (ANCMRR) in folosul pensionarilor militari! (Astept). Probabil ca pe 25 octombrie, cad se vor organiza manifestatii de protest a pensionarilor militari in Bucuresti conducerea ANCMMR vor fi in preajma ministrului Oprea la depunere de coroane si la Restaurantul Militar la masa festiva!

 5. altfel says:

  Nu stiu cum se “pupa” aceste actiuni cu disponibilitatea exprimata de aceeasi asociatie de a sprijini actiunile initiate de ministrul Oprea pe linia recalcularii pensiilor, prin angrenarea de pensionari militari la aceasta munca. Suna cam ca dracu! Pe de alta parte, oricine isi imagineaza ca Oprea intelege de altceva decat de spate intors si neacordat nici cea mai mica atentie, este naiv. Am auzit ca, recent, el si-a exprimat disponibilitatea de a conduce in continuare MApN in cazul unei remanieri guvernamentale, mentionand “chiar daca nu m-am inteles cu premierul in privinta pensiilor militare”. Asta mi-a amintit de momentul in care clama cu ochii scosi din orbite ca el isi da demisia daca se diminueaza pensiile militare. Nici un papagal n-ar fi in stare sa minta in halul asta!

 6. CRISTIAN says:

  @Dumitriu ;
  – iata cateva :
  http://www.ancmrr.ro/comunicate

 7. CRISTIAN says:

  @DUMITRU ;
  – Spre informarea dvs. masurile ANCMRR (2009-2010) se gasesc la :
  http://www.ancmrr.ro/index.php?id=17 ;

 8. sejc says:

  orice actiune este bine venita.scmd sa preyinte modele cu continutul de principiu al cererilor de chemare in judecata astfel incat si noi pensionarii sa actionam si individual.putem sa blocam sistemul judiciar.si individual se poate ajunge la cedo.eu am ajuns fara avocat .

 9. rezervistul says:

  Ma intreb si va intreb de ce Federatia Militarilor din Romania nu ia nici un fel de pozitie? Oare sa fie adevarat ca actuala conducere (ilegala) frunte cu GL.DEGERATU face pe fata jocul Cotrocenilor si implicit al lui Oprea. Unde este combativitatea deosebita ce se manifesta imediat dupa legalizarea ei? Ce fel de strctura este cand se bazeaza pe AORR – care are in componenta si numai “rezervisti” trecuti de 60 de ani si un presedinte devenit general direct din civil?

 10. micutzul says:

  Degeratu asculta numai vocea lui Zeus. Fraierii care stau pe langa el sunt ori pacalici, ori clar ca au vreun castig de acolo. Sa pupi mana care te/a lovit este exemplul istoric de pupin…..sm romanesc. Fanariotii de asta au plecat de la noi. Se scarbisera si ei. Si tot nu ne/am vindecat. Sa ne ajute Dumnezeu , ca neam sa ne desteptam, sa deschidem ochii la lumina onoarei si demnitatii stra/stramosilor nostri .
  Daca cineva poate sa transmita Generalului Chelaru, il rog sa/i spuna ca eu, de exemplu , nu ma multumesc cu o iesire televizata. Eu vreau sa preia fraiele si sa duca armasarul in grajdurile palatului sa/i dea ovaz de acolo…

 11. Terentius The Younger says:

  @Micutzul: Spuneti domnule pupinfundism, daca DEX-u’ si regulile Academiei nu permit folosirea mai clasicului pupincurism. Atata ne invartim dupa vorbe…

 12. micutzul says:

  @ Terentius
  Asa am vrut sa spun dar mi/a cazut creionul si m/am aplecat sa/l iau….

 13. Imre says:

  Sa le acordam prezumtia de nevinovatie si o bila alba la lipsa lor de activitate de pana acum in folosul celor pe care sustin ca ii reprezinta.

 14. indisciplinatu says:

  Mai bine nu faceau prostia asta….dupa modul cum sunt redactate ANCMRRUL face jocurile lui oprea si ai lui..este evident ca actiunile vor fi respinse ca inadmisibile…..
  Ceea ce este interesant este ca baietii din ANCMRR au primit termene de judecata scurte inaintea termenelor de judecata ale SCMDului,…cam ciudat nu???
  Indraznesc sa afirm ca ANCMRRul prin organele de conducere este adevarata coloana a 5 a a rezervistilor mapn!!!

 15. CRISTIAN says:

  In loc sa ne bucuram ca se face front comun Asociatie-Sindicat ptr. drepturile militarilor, .. unii dintre NOI ne suspectam si ne denigram spre satisfactia guvernantilor si a societatii civile . “Daca .. tace, de ce tace , daca ..face, de ce face” ! Hai sa vedem si patea pozitiva si de continut a actiunilor intreprinse. In loc sa aruncam cu pietre, mai bine sa aruncam cu idei care pot lumina si deschide mintea celor aflati in fruntea …ostilor .

 16. ciprian says:

  Mai lasati animozitatile si disensiunile si haideti sa facem front comun impotriva infractorilor care conduc tara in prezent.
  Mr(r) Ciprian dragos Ifrim

 17. DECE BAL 1 says:

  `VOM TRAI SI VOM VEDEA PANA UNDE INTINDE COARDA ACTUALA PUTERE

 18. nelu asistatu says:

  S-a dat o noua HG sau OUG (nu conteaza denumirea). Inca o lovitura de gratie celor care carcotesc la adresa guvernului Boc/cinci.

 19. Skiuc says:

  @ asistatule: conteaza denumirea: una e HG, alta e OUG! puteai posta la discutiile despre pensii…

 20. ANDERSON says:

  Pe 04.03.2011 are loc la ICCJ procesul intre ANCMRR si Guvern pentru anularea Legii 119/2010…s-au depasit deja 2 etape,urmeaza cea din 04.03 la care sper sa participam cat mai multi…daca nu s-o intampla CEVA…pana atunci !!!

 21. ANDERSON says:

  Un banc…
  Băsescu merge sa «consulte» o vrăjitoare. Vrăjitoarea închide ochii si îi spune :

  – Va vad trecând pe un bulevard foarte mare, într-o mașină decapotabila si lumea strigând de bucurie.

  Băsescu zâmbește si o întreabă :

  – Deci mulțimea este fericita ?

  – Da, ca niciodată !

  – Si oamenii aleargă după …mașină ?

  – Da, aleargă în jurul mașinii, ca nebunii. Politiei îi este foarte dificil sa facă loc mașinii.

  – Sunt si oameni care poarta drapele ?

  – Da, drapele si bannere cu cuvinte de speranță pentru un viitor mai bun.

  – Chiar asa ? Si oamenii striga, cânta ?

  – Da, oamenii striga fraze de speranță : «Oh! De-acum încolo totul va fi mai bine !!! Poporul este în sărbătoare.

  – Si eu, eu cum reacționez la toate astea ?

  – Nu pot să văd ! Coșciugul este închis !!!!!