Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

ANCMRR Vrancea face propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ privitor la pensiile militare

Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere filiala judeţul Vrancea “Ştefan cel Mare” a întocmit şi înaintat o serie de propuneri de amendamente la O.U.G. 1/2011 (L14/2011) care se vor a fi  precursore ale unui viitor proiect al  legii pensiilor militare.

Potrivit preşedintelui A.N.C.M.R.R. Vrancea, Cpt.Cdor.(rz) ing. Chirică Aurelian, OUG 1/2011 –  cu toate lipsurile pe care le are – acesta este primul document prin care se separă efectiv pensiile militare de pensiile civile şi care deschide calea spre o nouă lege a pensiilor militare.

Propunerile au fost formulate de  membri ai ANCMRR Vrancea, cadre militare în rezervă, au la bază analiza situaţiei pensiilor militare, după emiterea  Ordonanţei de Urgenţă nr.1 din 28 ianuarie 2011 şi au ţinut cont de asigurările factorilor politici, potrivit cărora” România a depăşit cu succes perioada de criză”.

Aceste propuneri au fost înaintate la Senat, Comisiei de apărare, Comisiei juridice (care este comisie raportoare), Comisiei pentru muncă (care este comisie raportoare), urmând a fi înaintate şi M.Ap.N., M.A.I, SRI, şi STS.

Amendamente la OUG 1 din 2011 ANCMRR Vrancea

sursa: InfoMondo Militar – comunicat ANCMRR Vrancea

Etichete: , ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

5 Responses to “ANCMRR Vrancea face propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ privitor la pensiile militare”

 1. ursu says:

  art. 175 (5)

  PROIECT
  LEGE
  privind sistemul unitar de pensii publice
  Ianuarie 2010

  Art. 173. – La data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, următoarele
  categorii de pensii stabilite pe baza legislaŃiei anterioare, devin pensii în înŃelesul prezentei legi:
  a) pensiile militare de stat;
  b) pensiile de stat ale poliŃistilor si ale funcŃionarilor publici cu statut special din sistemul adminstraŃiei penitenciarelor;
  c) pensiile de serviciu ale judecătorilor si procurorilor;
  d) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanŃelor
  judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea;
  e) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic si consular;
  f) pensiile de serviciu ale funcŃionarilor publici parlamentari;
  g) pensiile deputaŃilor si senatorilor;
  h) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaŃia
  civilă;
  i) pensiile de serviciu ale personalului CurŃii de Conturi;
  j) pensiile din sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.
  Art. 174. – (1) Pensiile de serviciu anticipate si anticipate parŃiale dintre cele prevăzute la art.
  173 lit. a) si b), devin pensii pentru limită de vârstă în înŃelesul prezentei legi.
  (2) Pensiile anticipate de serviciu dintre cele prevăzute la art. 173 lit. c), d) si g) devin pensii
  pentru limită de vârstă în înŃelesul prezentei legi.
  (3) Pensiile de invaliditate si pensiile de urmas dintre cele prevăzute la art. 173, devin pensii
  de invaliditate, respectiv pensii de urmas, în înŃelesul prezentei legi.
  (4) Pensiile de serviciu, altele decât cele menŃionate la alin (1) – (3), dintre cele prevăzute la
  art. 173, devin pensii pentru limită de vârstă în înŃelesul prezentei legi.
  57
  Art. 175. – (1) Pensiile prevăzute la art. 173 lit. c)-i) se recalculează prin determinarea
  punctajului mediu anual si a cuantumului fiecarei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de
  prezenta lege considerându-se îndeplinite condiŃiile de deschidere a dreptului pentru fiecare categorie
  de pensie.
  (2) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi se elaborează metodologia de
  recalculare a pensiilor prevăzută la alin. (1), care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Recalcularea pensiilor prevăzută la alin. (1) se desfăsoară într-o perioadă de 2 luni, de la
  data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzută la alin. (2).
  (4) Cuantumul pensiilor recalculate, conform prevederilor alin. (1) – alin. (3) se stabileste în
  baza punctajului mediu anual, determinat conform prevederilor prezentei legi si se plăteste începînd
  cu luna următoare încheierii procesului de recalculare.
  (5) La data intrării în vigoare a prezentei legi pentru pensiile prevăzute la art.173 lit. a) si b), punctajul mediu anual se determină prin raportarea cuantumului pensiei stabilite conform legislaŃiei
  anterioare la valoarea unui punct de pensie în vigoare la această dată.

 2. Trofin says:

  Rog pe cineva de la ANCMRR Vrancea sa clarifice propunerea 4 de la Anexa 3 ( la cuantumul pensiei se axorda un spor pentru gradul militar… ). Nu inteleg ce reprezinta acele puncte .
  Multumesc.

 3. .ROMMEL says:

  mai bine si mai tarziu decat niciodata!

 4. JKL says:

  sau:Niciodata nu e prea tarziu! Lupta trebuie sa continue,cu riscul de a ajunge la valabilitatea L.164,in detrimentul celor carora le creste substantial pensia cf.L119. ex: geralului Iliescu-ANCMRR i-a crecut pensioara cu peste 2.000 ron !!!!!pe decizia finala.

 5. tigri2 says:

  Stimati camarazi,pentru voi dreptatea este aceea care va satisface doar poftele voastre[chiar daca uneori sunt meschine].Pai stimati FRATI-DUSMANI cei ce am iesit la pensie inainte de Legea 164/2001,in urma disponibilizarilor am beneficiat de o pensie cu 69%mai MICA decat corespondentii beneficiari ai L164asta intre anii 2001-2008[sapte ani[fratilor???]apoi dupa 2008 a mai ramas o diferenta de 25-30%,geaba ne-am plans pe la toate forurile
  Acum se vor aduce pensiile pe fagasul normal,cam tardiv, dar totusi.Am fost pilot militar cu stagiu complet [peste 20 ani] si aveam o pensie mai mica decat un subofiter sau maistru [beneficiar al L164].Asa ca MUCLES !tigri2