Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Date din conferinţa de presă susţinută de gl bg Lupu în legătură cu recalcularea pensiilor militare

conducerea DFC sustinand o conferinta de presa foto Armata TV

Şeful Direcţiei Finanaciar-Contabilă, General de brigadă Maria Lupu, a susţinut în data de 12 ianuarie a.c. o conferinţă de presă în care a prezentat stadiul procesului de recalculare a pensiilor militare.

Cele mai importante concluzii:

– Direcţia Financiar-Contabilă NU a fost în măsură să proceseze toate dosarele primite. Din din cele 48.000 înregistrate la Direcţia financiar-contabilă la data de 31 decembrie 2010 doar 21.717 au fost procesate;

– neputinţa DFC a făcut ca 27.000 de persoane care au depus cererea de recalculare însoţită de adeverinţele de salar să primească o pensie recalculată în baza salariului mediu;

– argumentarea faptului că pensiile celor cu stagiu complet nu scad se bazează pe analiza a doar 1.691 de dosare dintr-un total de 81.128!

– procesul de recalculare va dura câteva luni de acum, ţinând cont de faptul că DFC a procesat doar 50% din dosarele primite, urmând ca în acest timp în care pensionarii militari să îşi primească pensiile diminuate.

Elemente de manipulare a opiniei publice introduse de gl bg Lupu:

– este normal ca pensionarilor ieşiţi în baza Ordonanţei de urgenţă nr.7/1998, cu completările şi modificările ulterioare, să le scadă pensiile întrucât au beneficiat la momentul pensionării de plăţi compensatorii, precum şi de alte ajutoare prevăzute de legislaţia privind salarizarea personalului militar. “Trebuie avut în vedere şi acest aspect atunci când analizăm situaţia acestor pensionari”. Din cele 21.717 dosare procesate aproape 18.856 sunt în această situaţie. Se sugerează indirect că este normal să le scadă pensiile deoarece au primit plăţi compensatorii;

– modificarea angajamentului ministrului, şi chiar a sefei DFC care au afirmat initial că “pensiile sub 3000 lei nu scad” nu “pensiile celor cu stagiul complet sub 3000 lei nu scad”.

Conţinutul integral al conferinţei de presă:

General de brigadă Lupu: “Aş dori să încep declaraţia pe tema pensiilor militare cu cateva precizări legate de stadiul în care se află procesul de recalculare, rezultatele înregistrate până în prezent şi cadrul legal în care se desfăşoară acest proces”:

– până la data de 31 decembrie 2010, 21.717 din dosarele care conţin adeverinţe de venit ale pensionarilor militari au fost procesate.

– din cele 21.717 din dosarele care conţin adeverinţe de venit nicio pensie militară mai mică de 3.000 de lei a pensionarilor cu carieră militară completă nu a fost diminuată în urma recalculării- din cele 21.717 din dosarele care conţin adeverinţe de venit din totalul dosarelor procesate, majoritatea covârşitoare, respectiv 80% din pensiile mai mici de 3.000 de lei ale celor cu carieră militară incompletă nu au scăzut în urma recalculării;

– începând cu data de 1 ianuarie 2011, a intrat în vigoare Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Începând cu aceeaşi dată, potrivit art.196, lit. B din aceasă lege, a fost abrogată Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat. Practic, începând cu 1 ianuarie 2011, pensiile militare nu se mai calculează potrivit Legii 164/2001, care a fost abrogată odată cu intrarea în vigoare a Legii 263/2010. Procesul de recalculare al pensiilor militare s-a desfăşurat în Ministerul Apărării Naţionale în conformitate cu prevederile Legii 119/2010, ale Hotărârii de Guvern nr.735/2010 şi ale Ordinului ministrului apărării naţionale nr.101/2010.

– nici Legea nr. 119/2010 şi nici HG nr. 735/2010 nu prevedeau atribuţii în sarcina instituţiei militare pentru obţinerea datelor necesare întocmirii adeverinţelor de venit, efortul revenind pensionarilor militari. Aceştia ar fi trebuit să se deplaseze în fiecare unitate în care au lucrat de-a lungul carierei militare pentru a solicita adeverinţe de venit.

– în perioada august – noiembrie 2010, peste 5000 de persoane au efectuat apromimativ 50 de milioane de operaţiuni, rulându-se peste 200.000 de dosare care conţin statele de plată a soldelor constituite într-o perioadă de peste 60 de ani. Din motive de natură tehnică, de exemplu, dosare incomplete, texte nelizible, date de identitate diferite pentru aceeaşi perioadă, până la 31 decembrie 2010 nu au putut fi identificate toate veniturile realizate de beneficiari, această activitate urmând să se finalizeze în cel mai scut timp tot prin grija ministerului. În prezent, peste 300 de specialişti în finanţe sunt antrenaţi la Direcţia Financiar-Contabilă pentru procesarea în continuare a dosarelor cu adeverinţele de venit, astfel
încât beneficiarii să înceapă să primească retroactiv toate drepturie cuvenite.

– La data de 31 decembrie 2010, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale erau în plată un număr de 81.379 de beneficiari de pensii şi indemnizaţii. Din cei 81.379 de beneficiari, un număr de 251 au fost exceptaţi de la recalcularea pensiilor. Este vorba de magistraţii militari, de persoanele care au obţinut în instanţă suspendarea aplicării HG nr. 735/2010 şi de
persoanele beneficiare de pensii de invaliditate şi de urmaş, acordate în condiţiile art. 21 şi 24 din Legea nr. 80/95 privind statutul cadrelor militare.

– Din cei 81.128 de beneficiari, care au făcut obiectul recalculării pensiilor, potrivit Legii nr. 119/2010, peste 65.000 au depus formularul pentru obţinerea adeverinţelor de venit necesare recalculării pensiilor. Este vorba despre 80% din totalul pensionarilor.

– Legea 119/2010 a stabilit că termenul de recalculare este de cinci luni de la intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr.735/2010, fapt pentru care, începând cu 1 ianurie 2011, au fost puse în plată pensiile recalculate. Vreau să precizez foarte clar că Ministerul Apărării Naţionale a informat în mod constant că, potrivit articolului 5, alineatul 4 din Legea 119/2010, în lipsa adeverinţelor cu veniturile realizate de-a lungul carierei militare, pensia se recalculează pe baza salariului mediu pe economie din perioadele lucrate. Acest lucru poate duce în cazul pensionarilor care nu au solicitat adeverinţele de venit şi care au realizat de-a lungul carierei venituri lunare mai mari decât salariul mediu pe economie la diminuarea cuantumului pensiei întrucât noua decizie s-a emis, aşa cum cere legea, printr-un calcul raportat la salariul mediu pe economie. Situaţia se poate corecta prin solicitarea de obţinere a acestor adeverinţe de venit conform procedurilor,
urmând ca dosarele să fie procesate în ordinea înregistrării or.

– în cazul beneficiarilor ale căror adeverinţe de venit au ajuns la Serviciul Pensii, dar acestea nu au putut fi procesate până la 31 decembrie 2010, au fost emise temporar decizii de recalculare având la bază acelaşi mecanism de calcul prin aplicarea salariului mediu pe economie. Urmează ca aceste dosare să fie procesate în regim de urgenţă şi să emitem noi decizii, drepturile recuperându-se retroactiv cu data de 1 ianuarie 2011.

– pentru beneficiarii care au avut perioade incomplete sau date eronate înscrise în adeverinţele de venit şi acestea au fost completate provizoriu cu salariul mediu, urmând a se proceda la regularizarea drepturilor de pensie cuvenite retroactiv de la data de 1 ianuarie 2011.

– având în vedere complexitatea procedurilor de stabilire a pensiei recalculate – identificarea şi extragerea dosarelor, analizarea documentelor existente în acestea, introducerea în aplicaţia informatică a grupelor de muncă, verificarea modului de introducere a datelor şi calculul efectiv, vizarea pentru control financiar preventiv (propriu) şi aprobarea deciziilor –
până la data de 31 decembrie 2010, aşa cum am spus, au fost procesate 21.717 dosare din cele 48.000 înregistrate la Direcţia financiar-contabilă la data de 31 decembrie 2010.

– din totalul celor 21.717 adeverinţe procesate până în prezent, 2.861 se referă la pensionarii militari cu carieră militară completă şi 18.856 la pensionarii militari cu carieră incompletă.

– la 2.861 de dosare procesate pentru pensionarii cu o carieră militară completă 1.691 au pensii de până la 3.000 de lei. Niciuna din aceste pensii nu scade. Exemple, bineînteles fără să pot da nume, pentru că legea nu ne permite acest lucru. Un colonel, carieră militară completă: pensie iniţială – 2.919, pensie recalculată – 3.137. O creştere de 218 lei. Un locotenet
colonel, carieră completă: pensie iniţială – 2.650, pensie recalculată – 3.104, creştere – 454 lei. Maior, carieră completă: pensie iniţială – 2.628, pensie recalculată – 2.763, 135 de lei creştere. Un căpitan, carieră completă: pensie iniţială – 1.959, pensie recalculată – 2.649, creştere – 690. Maistru militar principal, carieră completă: pensie iniţială – 1.832, pensie recalculată – 2.454, creştere – 622. Plutonier adjutant principal, carieră completă: pensie iniţială – 1.891, pensie recalculată – 2.045, creştere – 154.

– din cei 2.861 de pensionari cu carieră completă – atenţie, mă refer la dosare procesate până acum – 1.170 de pensionari au pensie mai mare de 3.000 lei. Dintre aceştia pensiile a numai 454 scad, dar nu în procente semnificative, iar pentru 716 beneficiari, reprezentând 61% din această categorie procesată, pensiile nu au scăzut, ci dimpotrivă majoritatea cresc în diferite procente. Exemple: general fost şef al Statului Major General, pensie peste 3.000, carieră completă; pensie iniţială 7.298, pensie recalculată 7.338, creştere de 40 de lei. General de brigadă, carieră completă; pensie iniţială 4.794, pensie
recalculată 5.081, creştere 287. General de brigadă, carieră completă, pensie iniţială 4.829, pensie recalculată 4.751, avem o diminuare de 78. Un colonel, carieră completă, pensia iniţială 3.072, pensie recalculată 2.900, o diminuare de 172. Un locotoenent-colonel, carieră completă, pensia iniţială 3.080, pensie recalculată 3.614, o creştere de 534, dar avem şi un locotenent-colonel, carieră completă, pensie iniţială 3.424, reclaculată 3.369, diminuare 55. Un maior, carieră completă: pensie iniţială 3.413, reclaculată 3.048, o diminuare de 365 de lei.

– din cele 2.861 de dosare procesate, 18.856 sunt ale pensionarilor cu o carieră militară incompletă. Aici trebuie să fac o paranteză. Toţi cei care au ieşit anticipat la pensie în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr.7/1998, cu completările şi modificările ulterioare, au beneficiat la momentul pensionării de plăţi compensatorii, precum şi de alte ajutoare prevăzute de legislaţia privind salarizarea personalului militar. Trebuie avut în vedere şi acest aspect atunci când analizăm situaţia acestor pensionari.”

material audio

Prin aceste luări de poziţie ale şefei DFC dar şi ale purtătorului de cuvânt al MApN se demonstrează fără echivoc că între armata activă şi fostele cadre militare s-a produs o falie, pensionarii militari, mai ales cei care au ieşit în pensie ca urmare a disponibilizărilor, fiind prezentaţi opiniei publice de însăşi colegii lor încă purtători de uniformă, ca nişte paria ai societăţii care doresc nişte venituri nemeritate. Ca urmare a acestor acţiuni media, opinia publică se va pronunţa din ce în ce mai vocal împotriva pensionarilor foşti militari, lucru care va aduce grave prejudicii imaginii Armatei şi calităţii vieţii fostului său personal.

Etichete: , ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

44 Responses to “Date din conferinţa de presă susţinută de gl bg Lupu în legătură cu recalcularea pensiilor militare”

 1. virgilius says:

  O j… limbaj moderat!!! De fapt mai multe !!

 2. Munteanu says:

  Statul duce un razboi inegal cu pensionarii militari. In razboi orice mijloace sunt scuzabile. Dezinformarea, presiune mediatica si psihologica, dezbinarea. Pentru ce toate astea? Statul are obligatii fata de FMI, nu fata de cetatenii romani. Madam general este un pion sacrificabil in aceast atac abject si nemeritat contra fostilor militari. Nu imi este teama de reducerea pensiei, sunt invatat sa duc un trai modest si echilibrat, cu toate ca este singurul venit din casa. Imi este teama de ce va veni peste cativa ani cand un alt Basescu sau Boc vor considera ca cei care au peste 15-20 de pensie nu o vor mai primi, ca din recalculari rezulta ca doar pentru atat au cotizat! De asta imi este frica, la 65-70 de ani voi trai din mila copiilor! Sper sa nu mai apuc, “sa ies din sistem” pana atunci.

 3. Vosi says:

  Munteanu,

  Subscriu 100% la cele cele enunţate.
  Cum spunea virgilius,
  j… (se moderează),
  dar toţi ştim sloganul, a făcut epocă deja.

 4. Ursu says:

  Daca ati anulat Ordonanta 7/1998, atunci trebuie primite cadrele militare inapoi in sistem sa-si faca vechimea completa ! Nu umblati cu soparle ! Aceasta, in cazul in care, si mai departe, nu recunoasteti deciziile Instantei si faceti stat in stat ! Va faceti de lucru: “Frunza verde bat (de la creanga), De n-ai treaba, fa-t’ ! “

 5. ION says:

  eu le-am mancat deja 10 ani de pensie

 6. ION says:

  Va fi avuta in vedere in cazul acestei recalculari , Decizia 120/16.02.2007 Curţii Constituţionale al cărui obiect este similar cu cel pe care îl analizăm?. În considerentele deciziei, se reţin următoarele:
  ,,Operaţiunea de recalculare priveşte în mod inevitabil trecutul, pentru că stagiul de cotizare a fost realizat în trecut, dar se efectuează doar după data intrării în vigoare a ordonanţei şi are efecte numai pentru viitor, pensia recalculată intrând în plată numai de la data emiterii deciziei. În cazurile în care din recalculare rezultă un cuantum mai mare al pensiei, se va plăti aceasta, iar dacă noul cuantum rezultat este mai mic, se va acorda în continuare pensia anterior stabilită şi aflată în plată, fără a se aduce vreo atingere drepturilor legal câştigate anterior”.

 7. ION says:

  am glumit nu mai vreau decat sa vina anul cand nu va mai fi boc si basescu la carma acetei tari

 8. NICOLAE says:

  APAR FEL DE FEL DE CONCEPTE NOI. ZILELE TRECUTE SE VORBEA DE VECHIME COMPLETA. ACUM DOAMNA VORBESTE DE CARIERA COMPLETA. DE CE NU SUNT DEFINITE ACESTE CONCEPTE? SEAMANA A SCUZE . NU SE STIA CA IN MOMENTUL ACESTA PENSIONARII MILITARI SUNT IN PROPORTIE DE 70% DISPONIBILIZATI. SE INVOCA AJUTOARELE PRIMITE DE ACESTIA LA DISPONIBILIZARE DAR NU SE SPUNE CA ACESTE AJUTOARE SUNT MULT MAI MICI DECAT INDEMNIZATIILE PRIMITE LA IESIREA LA PENSIE DE CEI CE NU ERAU DISPONILIZATI. EU AM IN BUZUNAR ORDINUL DE SERVICIU PENTRU PREZENTARE LA MOBILIZARE. CE MAI FAC CU EL? DACA INTREBAM, GUVERNANTII NE VA RASPUNDE CA NU MAI E NEVOIE. NU MAI AVEM CE APARA. AU REZOLVAT TOTUL. CRED CA INDIVIZII ASTIA SE GANDESC CUM SA REDUCA CHELTUIELILE CU INMORMANTARILE MILITARILOR CAZUTI LA DATORIE. POATE LE VINE IDEIA SA RENUNTE LA DRAPELUL DE PE SICRIU CA SI EL COSTA.

 9. marcel says:

  Desi nu am trecut de mult in rezerva, imi sunt neclare cateva lucruri in discursul doamnei general:
  1. Ce inseamna stagiul militar complet? Difera “stagiul militar complet” al unui capitan de cel al unui colonel avand in vedere limitele de varsta in grad?
  2. Neindeplinirea conditiei de vechime nu a fost penalizata la calculul pensiei pe legea veche, prin diminuarea cuantumului acesteia?
  3. Unde este precizata relatia dintre platile compensatorii si cuantumul pensiei si in ce consta aceasta?
  4. Daca s-a vorbit de plati compensatorii de ce nu s-a adus vorba si despre reconversia profesionala sau de posibilitatea prevazuta in legislatia de atunci de a cumula pensia cu salariul (fara conditii suplimentare).

 10. NICOLAE says:

  INTREB SI EU CEVA? SPUN UNII OAMENI CA SUSPENDAREA HOTARARII SE APLICA NUMAI PARTILOR DI PROCES. PAI S-A JUDECAT GHEORGHE CU ION? GUVERNU SE CREDE UNUL DIN CEI DOI? PAI NORMELE EMISE DE GUVERN SUNT VALABILE NUMAI PENTRU UNII? LEGEA TREBUIE SA FIE APLICABILA TUTUROR CETATENILOR. CU RESPECT FATA DE LEGE, SI CA SA FIE UN EXEMPLU PENTRU ROMANI, GUVERNUL AVEA OBLIGATIA SA ANUNTE, IMEDIAT CA RESPECTA SENTINTA JUDECATOREASCA. ASA CE SA INTELEGEM? CA AVEM UN GUVERN CARE NU INTELEGE CA UN ACT EMIS DE EL, SUSPENDAT DE INSTANTA NU POATE FI APLICAT IN CONTINUARE?

 11. ion says:

  armata este alcatuita numai din colonei si generali?nu uitati ca cei mai multi sunt subafiteri cu pensii si mai mici si acum li sau diminuat drastic.

 12. Ursu says:

  Pentru ce nu sunt bani ? Pentru ca unii care ar fi trebuit sa-si procure funia si bolovanul, s-au facut politicieni. Si de furat, au facut-o cum altii din Occident, profesionisti, nu au facut-o. De ce multi intrebati ce au facut militarii ? Pentru ca misiunile, aplicatiile, serviciile lor nu sunt publice, nu se filmeaza si nu aveti de unde sa cunoasteti decat ca militarii depun coroane, defileaza si pazesc unitatile… Pentru smecherii perversi: Daca ati anulat Ordonanta 7/1998, atunci trebuie primite cadrele militare inapoi in sistem sa-si faca vechimea completa ! Nu umblati cu soparle ! Aceasta, in cazul in care, si mai departe, nu recunoasteti deciziile Instantei si faceti stat in stat ! Va faceti de lucru: “Frunza verde bat (de la creanga), De n-ai treaba, fa-t’ ! “

 13. razasul says:

  mda, boala grea amnezia asta, oare de ce d-na gl. uita ca, si in mediul civil, aproape toti cei ieisit inainte de vreme din campul muncii au beneficiat de plati compensatorii sialte ajutoare, din cfr, miinerit, etc. ca sunt multi, si, atunci, care este diferenta dintre militarii iesiti cu plati compensatorii si civili, cine are posibilitatea sa ii adreseze aceasta intrebre dintre dvs ???, in rest, numai “gogomanii” marca, basescu si boc si gasca lor, asta e…

 14. costel says:

  LUPU PAZNIC LA PENSIONARI
  Doamna gen lupu (pentru ca isi schimba paRRRul, dar naravul ba si tot raraie cazon) este paralela cu prevederile L. 119/2010, HG. 735/2010, Ord. M. 101/2010 si L. 19/2000. Numai din ce a prezentat in prima parte a conferintei de presa din 12.01.2011(atat am vazut la tv) am sesizat si incalcari ale prevederilor legale, si adaugare la prevederile legale in vigoare, si inconstienta, declarand, cu buna stiinta, ca nu a respectat cel putin o sentinta judecatoreasca definitiva si executorie, devenita si irevocabila anterior conferintei de presa, si, si,….
  Iata cateva “monumente de competent” graite marait (sau rarait caci e tot una) de doamna gen lupu:
  -Folosirea sintagmelor “cariera militara completa”si “cariera militara incompleta”; acestea nu se regasesc IN NICIUNA DINTRE REGLEMENTARILE care au fost precizate ca s-au avut in vedere la recalcularea pensiilor-L. 119/2010, HG. 735/2010, M. 101/2010. Iar definirea acestora, sustinand ca este conform L. 164/2001 si/sau L. 80/1995, este de tot rasul deoarece, in textul acestora, nu se gaseste asa ceva!!!!
  -Pentru cei ale caror adeverinte de venit nu au putut fi procesate pana la 31.12.2010, s-au EMIS TEMPORAR DECIZII DE RECALCULARE; unde se prevede asa ceva, care este baza legala? RASPUNS: NU EXISTA!!! Pai daca termenul de recalculare, conform art. 4(1)/L. 119/2010 este de 5 luni de la data intrarii in vigoare a HG. 735/2010, respectiv 28.12.2010 (calcul: data intrarii in vigoare a HG. 735/2010 este 28.07.2010 + 5 luni = 28.12.2010), si daca, asa cum obliga L. 119/2010, pana la aceasta data trebuiau recalculate toate pensile pentru care s-au depus documente doveditoare in termenul de recalculare, deci 28.12.2010 inclusiv, nu cumva este pur si simplu INCONSTIENTA sa declari/recunosti ca, din cele 48.000 de documente doveditoare inregistrate pana la 31.12.2010, au fost procesate numai 21.717? Nu este incalcare cu buna stiinta, premeditat?
  -Din totalul pensiilor si indemnizatiilor in plata, un numar de 251 AU FOST EXCEPTATE de la recalculare; o parte din aceste 251 de pensii erau ale persoanelor care au obtinut suspendarea H.G. 735/2010 in calitate de reclamant. Cum a identificat aceste persoane? Si iarasi spun PAI! Pai, doamna gen Lupu, sunteti obligata, pe functia pe care o indepliniti, sa stiti ca mai sunt MII DE PERSOANE in calitate de RECLAMANT intr-o cauza avant ca obiect cererea de suspendare a HG. 735/2010. Este vorba de membrii ANCMRR, reprezentati de asociatie in Dosarul nr. 7274/2/2010, in care, solutia data de CA Bucuresti, a avut in vedere suspendarea pronuntata de CA Cluj, neputand pronunta o suspendare a unui act administrativ normativ unilateral suspendat deja de o alta instant competenta.
  In loc de concluzie? Pai sa-i spunem/s-o rugam pe doamna gen lupu sa fie exceptia si sa-si schimbe naravul de a face ce trebuiau sa faca altii(cum ar fi insusi ministrul apararii a carui conferinta de presa fusese anuntata) si de a accepta sa fie “bagata la inaintare” FARA A STAPANI LA PERFECTIE problematica pe care isi exerseaza, in chip jenant, dar cu convingere, raraitul care s-ar vrea expresia autoritatii si greutatii spuselor unui general.
  Si pentru a-si gasi “linistea”, ii recomand doamnei gen lupu, sa citeasca, la ceas de seara cu luna plina, cand urla lupii, cele ce urmeaza si sa caute raspuns la intrebarile: ESTE OBLIGATORIE CEREREA PENTRU RECALCULAREA UNEI PENSII? ESTE ANEXA 1a DIN HG. 735/2010 O CERERE?
  Extras din HG. 735/2010:
  Art. 2. (2) Documentele doveditoare necesare stabilirii punctajelor medii anuale in vederea recalcularii pensiilor sunt prevazute in anexele nr. 1a, 1b si 2.
  Art. 10. — (1) Pensia de serviciu recalculata, potrivit Legii nr. 119/2010, poate fi modificata la cererea beneficiarului, in baza actelor doveditoare prezentate de acesta, intocmite conform prevederilor legale, din care rezulta date si elemente, altele decat cele utilizate la recalculare, referitoare la drepturi cu caracter salarial, perioade suplimentare la vechimea in munca sau la vechimea in serviciu, care, conform Legii nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, se au in vedere la stabilirea punctajului mediu anual sau la stagii de cotizare.
  (2) Drepturile de pensii recalculate potrivit alin. (1) se acorda astfel:
  a) de la data de intai a lunii urmatoare expirarii procesului de recalculare, daca cererea, impreuna cu documentele doveditoare, a fost depusa in termenul general de prescriptie;
  b) din prima zi a lunii urmatoare celei in care cererea, impreuna cu documentele doveditoare, a fost depusa la casa de pensii, dupa termenul prevazut la lit. a).

  12.01.2011, 22.30

 15. VISI says:

  NU ESTE NORMAL CA UN SUBOFITER SA AIBA PENSIA LA FEL DE MARE SAU MAI MARE CA A UNUI OFITER .

 16. Vosi says:

  Cu umilă recunoştinţă , vă rog să parcurgeţi opiniile mele pe acest portal.

  Cu mare consideraţiune pentru Redacţie,

  Vosi

 17. Piksulescu says:

  Numai pentru dezinformare d-na gheneral ar trebui sa-si dea demisia. repet, arata mai amult ca agent electoral. Ca militar am indoilei…

 18. Ionescu54 says:

  care este stagiul complet de cotizare? In HG 735 art4, aln2 spune ca este 20 de ani. L-au schimbat astia intre timp?Dar vechimea completa cat este, cu scoala, fara scoala?

 19. virgilius says:

  Nu avem nici un lunetist printre noi?

 20. AMES says:

  @ Virgilius
  Avem, da a pierdut luneta.

 21. Vosi says:

  @Piksulescu,

  100% corect !
  Sănătate multă !

 22. ben says:

  Din păcate, nu inţelegem un lucru:

  MApN este atras într-o CURSĂ. O cursă a oprobriului public. A explicat cineva, pe vreun post tv cum se recalculează pensiile SRI-ştilor, SPP-iştilor, STS-iştilor, celor din SIE, sau mai ales securiştilor lui Ceauşecu care au torturat şi ucis oamenii??? Doamna Lupu de la Finanţele Armatei…vorbeste in numele tuturor_ Sunt sigur că nu. Pe ceilalţi cine îi reprezint. Cine trebuie să vorbească??? Aseară mi-a fost dat să văd, pe Realitatea TV, nişte domni invitaţi la emisiunea Ultima Oră, printre care şi acel individ, “Garcea”, de la fosta Vacanţa Mare, cred. Povestea fiecare de experienţele lor urâte din armată. Deci aici s-a ajuns, atunci când se discută despre pensiile şi viaţa unor oameni, pentru care viitorul, din păcate, se află în urmă. Ca o paranteză, unde sa-l dea cei de la CMJ pe Garcea…de a ajuns el ca in armată să facă doar munci. Daca era un băiat deştept, era repartizat la Aviaţei, la Rachete antieaeriene, la Transmisiuni, unde se făcea carte…dar aşa….I-au găsit şi lui un loc, după rezultatele din fişa psiho şi alte criterii care or fi fost. Insa asta e o altă discuţie.
  Aşadar, nu vezi decât “fraierii” de la MApN şi câte un poliţist răzleţ, zgâiai pe undeva, cerând drepturile. CONCLUZIE şi întrebare tototdată: Ceilalţi, deloc puţini la număr, unde sunt domnilor. Răspunsul nu poate consta decât in două explicaţii: Ori nu fac obiectul recalculării, ori aşteaptă MApN-ul să se dea in petec pe toată media, apoi să vadă cum acţionează.
  Vă reamintesc: În 2009 s-au tăiat sporurile salariaţilor DOAR la MApN. Ceilalţi stateau si au rămas bine-mersi, in timp ce, pe toate posturile, era analizat fiecare plutonier major din Armată, cât de prost e şi de ce să primească vreun spor. In condiţiile in care in MApN sunt cele mai mici salarii din SNApOP. INTERESANT, NU?
  Astăzi a apărut pe un post, o individă..semianalfabetă-după exprimare, sindicalista fostilor subofiţeri..sau ceva de acest gen, care, efectiv urlând, isi cerea drepturile. PENIBIL. Jenant si penibil!!! Râde întreaga societate de ce a putut să producă Armata. Şi toată lumea pune etichetă.
  Dar vin şi întreb, unde sunt domnii generali-doctori ai Oştirii, care au o dicţie şi un discurs cursiv? Chiar nu pot sa ia atitudine, sa facă loby, să exprime in mod corect faptele cum stau? Repet…JENANT şi UMILITOR. Acest lucru se numeşte SINUCIDERE curată. Poza dinafară este:

  Un sistem care emana Incompetenţă, Ruşine, Frică şi multă, multă Lipsă de tact. Deşi cei mai mulţi au doctoratele luate in teme de genul…”Lupta cu inamicul…….bla, bla”

 23. cititor says:

  De acord cu toate comentariile. Dar ma intreb :de ce o fi aparut D-na general cu garda de corp ,doi colonei de finante ? Mi-a revenit imaginea cu Ceausescu in seara cand s-a inapoiat din Iran ,in decembrie ’89,cand rea flancat De Milea si Vlad.
  Povesti,isi bat joc de oameni care ne-am sacrificat tineretea pe campurile de instrucie,poligoane,munci agricole si industriale,ne-am imbolnavit datorita vietii dezordonate determinata de rigorile serviciului,urmeaza sa avem pensie cat unul cu 8 clase care a muncit linistit ,in fiecare seara langa nevasta,a a vut grija si de copii…samd.Cei care sunteti activi,cititi,vedeti ce va asteapta. Pana la urma problema nu este numai de bani, ci de moralitate din partea celot aflati la putere care fura suicient sa -si asigure ce le trebuie pentru restul vietii Sa le stea in gat.

 24. virgilius says:

  @ben
  cred ca iti place sa faci pe filozoful,dar nu prea cunosti realitatea! Am prieteni fosti SPP-isti si au primit “noile”pensii,unul de la 2000 la 1100 si celalalt de la 4100 la 1700 !!! Ce mai zici mai filozofule??

 25. ben says:

  virgilius,
  ai văzut cumva vreun SPP-ist bâlbâindu-se pe la televizor că i-a tăiat pensia? Filosof (cu s se scrie) esti TU

 26. virgilius says:

  @ben
  Pai din cate vad eu tu nu ai facut la scoala FILOZOFIE,pt.ca daca faceai ai fi vazut ce scrie pe manual !!! Se scrie asa cum iti spun eu,mai pune mana pe carte!!
  Nu ai inteles ca si lor le-au scazut pensiile?? Nu vin la televizor pt.ca asa au fost invatati sa fie discreti,dar asta nu inseamna ca o sa stea cu mainile in san !!

 27. virgilius says:

  @ben
  Vrei si etimologia (daca stii ce inseamna) cuvantului? FILO+SOPHIA asta inseamna mai pe limba ta dragoste de intelepciune,dar cred ca tu ai o aversiune fata de intelepciune,dupa postarile pe care le-am citit!!

 28. virgilius says:

  Am inteles! Si tacerea este un raspuns!

 29. Vosi says:

  @Redacţie,

  Vă mulţumesc !

 30. Terente says:

  Nu pot sa spun ca nu m-am amuzat, sincer, cand l-am vazut pe Adrian Vasilescu, consilierul lui Mugur Isarescu, explicand ca el, ca economist, nu inteles nimic din ce a vrut sa spuna madam Lupu.

 31. Vosi says:

  Primit DECIZIE şi pensie.

  – card (net) = 1925

  Dec. = 1644

  Nu mulţumesc nimănui !!!

 32. GHEORGHE N. says:

  Am urmarit expunerea gl. bg. Lupu dar avand in vedere situatii precedente sunt sceptic privind faptul ca se va face dreptate conform legilor. S-au spus multe minciuni in public de catre cele mai autorizate voci din tara(presedinte, premier, ministri etc.) ceeace ma determina sa nu mai cred ce se spune pana cand nu vad cu ochii mei ca vorbele devin fapte. Era sa fac infarct cand am vazut la bancomat o suma mai mica cu 37,11% (1078 lei) comparativ cu suma anterioara desi aceasta era sub 3000 lei si ni s-au dat toate asigurarile de catre cei mentionati mai sus ca acestea nu vor fi diminuate. Felul cum s-au justificat masurile luate de MAN dovedesc incompetenta si lipsa de organizare. Din aceasta cauza s-a ajuns la aceasta situatie, la comentarii vehemente din partea rezervistilor militari si civililor. Suntem oameni educati si intelegem masurile rationale si legale in interesul tarii si cetatenilor ei dar nu pot accepta minciuna si inducerea in eroare a oamenilor. Ar trebui sa organizati o intalnire cu reprezentantii asociatiilor de pensionari militari sa lamuriti problemele nu in conferinte de presa cu neavizati care folosesc informatiile pentru discreditarea ARMATEI!

 33. Vosi says:

  TOTUŞI,

  Vă mulţumesc REDACŢIE

  că existaţi !!!

 34. zae says:

  Uitati-vă toţi in oglindă şi amintiţi-vă pe cine aţi votat! Dacă i-aţi votat pe cei ce vă taie pensia astăzi, nu mai spuneţi nimic, faceţi un pas lateral stânga-dreapta, in funcţie de conviguraţia apartamentului dat cadou de Ceauşescu, apoi cu un ultim efort, trageţi apă peste voi! Nu vă va plânge NIMENI!

 35. radu says:

  Am primit decizia privind pensia de serviciu(nu mai este pensie militara de stat)
  Este adresata catre mine, asa cum ma cheama in buletin, cu initiala tatalui, cu apelativul”Domnule(a)”.Deci Ministerul Apararii Nationale mi-a reziliat livretul militar unde am un grad militar, obtinut cu porthartul de gat si diagonala peste suflet.Crescut in familie de militar,apoi de la 14 ani invatat sa respect legile, chiar daca sunt dure,am expediat adeverinta cu veniturile realizate in termenul stabilit de lege,adica pe data de 24.12.2010.Cu toate acestea pensia imi este recalculata abrupt in jos, pe baza salariului mediu brut pe economie.
  Nu se prevede faptul ca daca am trimis adeverinta de venit, pensia imi va fi recalculata pe baza ei si voi primi retroactiv diferenta sumelor.Ceea ce se declara de catre oficiali ca asa va fi, nu este confirmat in nici un document.
  Camarazi.Trebuie sa ne asiguram ca se va respecta legea, asa stramba cum e ea.Trebuie sa contestam aceste decizii ilegale precum si reducerea nejustificata a pensiilor.Faptul ca MAp.N. nu a reusit sa proceseze toate dosarele nu trebuie sa ne afecteze pe noi.La fel nici pe cei care nu au depus aceste Adeverinte din varii motive.

 36. vasile says:

  atentie la toti subofiterii si maistrii le cresc pensiile intre 2-10 mil. lei vechi. daca folosim o medie de 6 mil si cuam in calcul ca subofiterii si maistrii reprezinta cam 2/3 din pensionari rezulta lecesitatea unui buget mai mare la pensii. deci care a fost scopul acestei recalculari?

 37. grama says:

  Am urmarit intreaga dumneavoastra conversatie si constat ca nu intuiti pana unde merge lasitatea acestor scursuri care vor sa ne termine. Un camarad spunea mai sus “era sa fac infarct” si aici este esenta, daca din 150000 de afectati 1% isi incheie socotelile cu lumea inseamna mult la bugetul lui Traienel si al Lenutei. Fac cu aceasta observatie o propunere liderului SCMD de a tine evidenta decesurilor din aceasta perioada (pana la definitivare recalcularilor) si actionarea in instanta a celor care si-au asumat raspunderea pe leg.119 pentru genocid.

 38. grama says:

  Daca nu vreti sa fiti calcati in picioare nu fiti viermi si nu va tarati filosofi si ….filozofi. Ambele variante sunt corecte si amanuntul acesta nu trebuie sa nasca polemici.Dupa mine polemici ar fi cu elementele de decizie din sistemul apararii care astazi sunt pensionari si au lasat atunci ……. sa promoveze non valorile, urmasii lui mos Teaca.

 39. Trofin says:

  Am constatat ,pe blogul PLANO10 ,ca deciziile de pensie emise de DFC contin ceva detalii. Fiindca am fost

  autorul aplicatiei EXCEL de simulare a cuantumului pensiilor recalculate , am adaptat aplicatia pentru a evidentia

  formatul datelor din deciziile de pensie. Cei interesati poate descarca aplicatia de la locatia de mai jos , in

  termen de 10 zile , incepand de azi ( pana pe 25 Ianuarie 2011 , inclusiv)

  http://dl.transfer.ro/transfer_ro-16jan-2379e300d823.zip

 40. dariushistaspes says:

  Guvernantii isi bat joc de POPOR! Sunt lupii imbuibati care au ajuns paznici la oi! Exista o singura solutie pentru astfel de oameni care isi bat joc de un intreg POPOR!…………………

 41. Dragos says:

  Eu am iesit la pensie anticipat (obligat-fortat!) in 1999, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr.7/1998, FARA completările şi modificările ulterioare! Aceler completari nu ma privesc, pentru ca nici o lege nu se poate aplica retroactiv. Aveam atunci dreptul sa lucrez pentru completarea vechimii, dovada faptul ca m-am angajat la o luna dupa trecerea in rezerva. Si am mai muncit 10 ani. Acum vreu recalcularea vechimii. Daca nu se poate, inseamna ca am fost mintit atunci de statul roman, fapt pentru care voi cere in instanta (probabil pe la Strassbourg, ca la noi castiga doar interlopii, nu oamenii corecti) daune morale egale cu diferenta dintre slariul care mi s-ar fi cuvenit daca nu eram dus de nas si venitul real pentru toti acesti ani in care mi-a fost calcata in picioare cariera militara si demnitatea personala. Le doresc actualilor activi la fel de multa injosire pe cat am avut noi, disponibilizatii, parte! Si sa-i vad pe camp, la instructie, cu diagonala, cizme si pothart la 65 de ani!

 42. PANI HACITIN says:

  La noi proverbul cu capra vecinului a devenit, din păcate, descrierea cea mai izbutită a mentalului colectiv românesc. ”Să moară toți care au pensii mai mari ca a mea”, spun unii (să moară în sensul unei micșorări a pensiei ), ”Să se întoarcă la origini toți cei ce au salariu mai mare ca al meu”. Cam așa gândește românul de rând. Și pentru acest român de rând, cu un profil educațional mediu și puțin ieșit în străinătate, oricine are o casă mai mare ca a sa este un infractor și oricine are o mașină puțin mai arătoasă este un corupt sau cocalar. Evident, nu tăgăduiesc că cei ce stâlcesc limba română pe ritmuri de manele sunt posesori de mașini ”de marcă”, dar mai sunt și excepții.

 43. Soimaru says:

  Auzi vere Pani-da de aia care au o pensie muult mai mare,calculata daca nu ilegal(CA AU AVUT GRIJA SA FIE ACOPERTIA) INSA CU TOTUL IMORAL ce mai zici? nu sti care? aia la care solda bruta se calculeaza cu 7 elemente in timp ce la marea majoritate cu 3-4. Ia mai fa sapaturi si pe urma sa vi cu pilde…

 44. GFigel says:

  Aceasta femeie…asa zis femeie…Maria Lupu este un om sinistru…o cunosc foarte bine….intr-o broasca raioasa de pe malul garlei poti avea mai multa incredere decat in aceasta hidoasa aratare .,….aceasta individa a facut, face si va face orice ca sa parvina…sa-si puna pe umeri stele de general care arunca in derizoriu acest grad ce intr-o armata respectabila ar fi accesibil doar elitelor….daca aceasta femeie este o elita in armata Romaniei…ma simt usurat ca am avut inspiratia si flerul sa parasesc aceasta institutie care din pacate, cu asemenea reprezentanti, sincer ma dezgusta….Probabil se va spune ca sunt un frustrat ca multi altii care critica pe aici….nici vorba….iesirea mea din aceasta institutie….da…la cererea mea…mi-a deschis o alta viata…am simtit ce inseamna sa fi respectat pentru pregatirea si cunostintele tale….sa castigi un ban in raport cu valoarea muncii prestata…sa nu mai fi condus de oameni in a caror vocabular nu regasesti mai mult de o suta de cuvinte…valabil si pentru generaleasa mentionata…scapa doamne aceasta respectabila institutie de pleava ce o inconjoara…cat despre pensii…o sa aveti surprize si mai mari….