Discuţii despre pensiile militare purtate de filialele SCMD care au semnat protocoale de colaborare cu USL

Într-un comunicat al SCMD sector 6 sunt prezentate concluziile întâlnirii reprezentanţilor  filialelor  SCMD  care au semnat protocoale de colaborare cu filiale ale USL cu Preşedintele al Comisiei pentru Apărare Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului, domnul Dobriţoiu Corneliu, şi cu reprezentanţi ai ministerelor care au ca obiect de activitate problematica pensiilor militare.

Redăm conţinutul articolului:

De la bun început trebuie menţionat faptul că din partea sindicaliştilor ideea principală a fost nu atât rezolvarea imediată a situaţiei pensiilor militare care prin prisma ultimelor declaraţii ale Avocatului Poporului, Ministrului Duşa şi doamnei ministru Câmpeanu, ca şi ale domnului general Dobriţoiu în ceea ce priveşte unele fapte penale comise în procesul de revizuire a pensiilor,a devenit explozivă,  cât obţinerea unui răspuns tranşant în ceea ce priveşte intenţiile actualei conduceri politice şi guvernamentale în ceea ce priveşte rezolvarea acestor aspecte pe care chiar primul ministru Ponta le-a numit încă din 2011, drept “categorică încălcare a legii şi un abuz fără precedent împotriva unei categorii sociale”.

Deşi toţi cei prezenţi au căzut de acord asupra necesităţii rezolvării acestor aspecte care prin concluziile Auditului de la MapN se adeveresc a fi penale, nici unul dintre reprezentanţii ministerelor menţionate nu a putut sau nu a fost mandatat să dea un răspuns tranşant în ceea ce priveşte elaborarea unei ordonanţe de urgenţă. Toţi însă au fost de acord şi au menţionat că există preocupări pentru emiterea unei legi a pensiilor militare în spiritul legilor existente în covârşitoarea majoritate a ţărilor europene democrate. Mai mult, domnul Costea Vasile, secretar de stat la MapN a menţionat că aşteaptă sprijin din partea sindicaliştilor, cerând ca săptămâna ce vine să fie înaintate propuneri cu rezervişti care au lucrat în dpmeniul financiar sau juridic pentru a se alătura membrilor MApN pentru a lucra la noua lege a pensiilor.

Reprezentanţii pensionarilor militari au înaintat un documentar amplu care cuprindea atât aspecte privind necesitatea revenirii la sistemul de pensii ocupaţionale cât şi alte aspecte privind reformele în armată şi readucerea  Apărării la nivelul cerinţelor.

A fost înaintat un set de propuneri cu măsuri ce ar trebui luate în aceast an şi anume:

În regim de urgenţă: (maxim două săptămâni pentru punctele 1 şi 3, imediat pentru punctul 2)

1. Emiterea de către  conducerea politică aflată la putere a unui comunicat prin care să exprime clar, fără dubii, fără vorbe goale, fără promisiuni deşarte punctul de vedere şi intenţiile  faţă de aspectul pensiilor militare cu termene şi etape de îndeplinire, atât în ceea ce priveşte obiectivele pe termen scurt cât şi cele pe termen mediu şi lung, cu date şi încadrări  în timp concrete cu responsabilităţi specifice şi responsabili;

2. Sistarea emiterii altor decizii de pensie până la încheierea auditului şi  stabilirea întregii imagini a pagubelor, abuzurilor, încălcării legilor şi nedreptăţilor comise;

3. Emiterea unei Ordonanţe de Urgenţă sau Hotărâri de Guvern care până la apariţia unei noi legi bazate pe Constituţie, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, legile şi instrucţiunile europene în domeniu, să redea (celor cărora le-au fost diminuate  pensiile printr-o lege ILEGALĂ) cuantumul pe care îl primeau până la apariţia şi punerea în aplicare a acestei legi.

4. Emiterea unui act  legislativ (care a mai fost de altfel iniţiat şi există chiar un proiect în acest sens) pentru anularea cap IV din Legea 329 privind cumulul pensie-salariu lege  ce constituie o îngrădire a dreptului fundamental la muncă şi de asemenea reprezintă o discriminare faţă de cei care lucrează în sistemul privat, o măsură populistă la vremea ei dar care nu respectă principiul valorii şi competenţei ci pe al unei griji faţă de agramaţii care nu se pot angaja din cauza valorilor.

Pe termen mediu (imediat pentru punctul 2 ca finalitate, 60 de zile pentru punctul 1)

1. Continuarea auditului şi determinarea întregului prejudiciu adus atât interesului public cât şi personal aşa cum reiese din concluziile preliminare, prezentarea concluziilor  într-un document elaborat fără părtinire, care să nu se constituie nici într-o vânătoare de vrăjitoare dar nici într-o acţiune de acoperire a faptelor unuia sau altuia sau găsirea unor acari Păun care să plătească pentru ordinele date de alţii. Luarea măsurilor ce se cuvin în funcţie de natura şi dimensiunea infracţiunii sau greşelii, celor ce au comis abuzuri, inclusiv pentru încălcarea Art. 246. CP sau Art. 8, punctul b, alin. 3 din Legea nr. 80/1995. În acest sens să se aibă în vedere inclusiv anularea pe părţi sau integral a unor ordine, norme şi metodologii interne de aplicare a legii, norme sau metodologii  care au fost emise împotriva principiilor de drept, inclusiv a legii în sine, sau au restrâns abuziv aplicarea unei dispoziţii din interese obscure. Să se ia măsurile de rigoare împotriva celor ce se fac vinovaţi de astfel de acte de-a dreptul ILEGALE.

2. Dacă este posibil, având în vedere că cei prejudiciaţi sunt în speţă pensionarii militari, pentru o mai mare transparenţă a actului de audit să fie cooptaţi în comisia de audit şi pensionari militari care au executat astfel de activităţi în perioada cât au fost activi, selecţionaţi şi apoi avizaţi de către specialişti din MApN, care îi cunosc şi le cunosc calificarea, competenţa şi imparţialitatea;

Pe termen lung (actuala sesiune parlamentară, aşa cum a declarat domnul ministru Duşa deci până în luna Iulie)

1.Elaborarea unei noi legi a pensiilor militare şi ale celor din sistemul Naţional de Apărare care lucrează în sistem militarizat, poartă grade militare şi se supun unor obligaţii, rigurozităţi, privaţiuni şi restricţii deosebite, care ţin de interzicerea unor drepturi civile garantate Constituţie şi  de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, interziceri şi privaţiuni asumate prin natura profesiei. Am dori ca noua lege să nu mai conţină discriminări, să respecte întrutotul prevederile Constituţionale şi principiile de drept,prevederile legislaţiei europene, să se aplice tuturor pensionarilor indiferent de momentul ieşirii la pensie (acest lucru este posibil dacă la finele legii se specifică expres acest lucru) pentru a evita diferenţele de pensii dintre cei ieşiţi la pensie cu o lege sau alta. În felul acesta ar dispărea actualele discriminări sau nedreptăţi care ţin cont de vechime fără a ţine cont de gradul, pregătirea, responsabilităţile şi importanţa socială a activităţii pensionarului. De asemenea în calculul pensiei să se ţină cont de toată legislaţia în vigoare inclusiv aşa zisele legi secretizate (este cazul HG1019-2010), ceea ce impune desecretizarea acestora şi punerea lor la dispoziţia celor interesaţi.

Realizarea şi prezentarea unui plan de acţiune şi punere în aplicare a procesului de realizare a acestei legi, care să cuprindă CU TERMENE CLARE :

- realizarea proiectului. Propunem (pentru scurtarea perioadei) consultarea şi chiar completarea proiectului început de comisia doamnei Simona Sîrbu având în vedere că reprezintă punctul de vedere al coaliţiei, prevăzut în programul de guvernare al USL, a fost realizat cu concursul
reprezentanţilor ministerelor interesate ca şi al reprezentanţilor ministerelor muncii şi finanţelor  şi ai asociaţiilor  şi sindicatelor pensionarilor sau militarilor activi  care au fost anunţate şi au dorit să participe la elaborarea proiectului.

- consultarea acestuia de către cei interesaţi, atât cei din rezervă cât şi activi;

- revederea şi revizuirea în funcţie de amendamentele sau propunerile făcute;

- discutarea şi aprobarea în guvern;

- înaintarea spre analiză şi aviz în comisiile camerelor parlamentului;

- Supunerea aprobării camerei decizionale;

- Înaintarea spre promulgare – termen 20 de zile înainte de terminarea sesiunii parlamentare.

În concluzie  în urma discuţiilor s-au reţinut următoarele:

Realizarea unei comisii  comune care va lucra în regim ude urgenţă la un proiect de lege a pensiilor, comisie în care filialele prezente  la discuţii îşi vor desemna reprezentanţii. Din comisie vor face parte şi reprezentanţi ai MAI şi SRI, ca şi în comisia Sîrbu;

Conform celor spuse de domnul Costea Vasile, Secretar de Stat în MApN, există trei variante de lege în discuţie, varianta finală fiind decisă de Comisia ce va lucra la elaborarea legii;

Va fi analizaţă şi varianta legii la care a lucrat Comisia Sîrbu ;

Domnul secretar de stat Costea Vasile a mai menţionat că este totuşi pregătită şi o Ordonanţă de Urgenţă sau Hotărâre de Guvern care să fie introdusă până la apariţia legii, în varianta în care decizia politică va fi luată pe această idee;

A fost acceptată ideea formării unui calendar al lucrărilor comisiei şi un time-line pentru fiecare fază  procesului ;

Analizarea în cadrul comisiei a prevederilor HG-S 1019/2010 asupra cărora au fost puncte de vedere diferite atât în ceea ce priveşte aplicabilitatea cât şi dacă a fost folosită sau nu în revizuirea pensiilor ;

Conform declaraţiilor domnului colonel Cornel Luca, şeful Casei de pensii a MApN,se vor emite noi decizii de pensie pentru acele pensii asupra cărora auditul s-a pronunţat că au fost  au fost calculate eronat sau fraudulos, pentru repararea greşelilor. În baza celor spuse de domnul
colonel, Auditul şi-a încheiat activitatea, urmând a se înainta documentul final;

Atât domnul general(r) Dobriţoiu Corneliu, Preşedintele Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională a Senatului, cât şi ceilalţi reprezentanţi ai ministerelor au menţionat faptul că vor înainta spre informare Senatului, respectiv miniştrilor  pe care îi reprezintă datele cuprinse în documentarul primit, cât şi concluziile discuţiilor purtate.

În încheierea discuţiilor  domnul Preşedinte Dobriţoiu a ţinut să reitereze faptul că, aşa cum a promis, în ceea ce îl priveşte nu va precupeţi nici un efort pentru realizarea angajamentelor luate în primul rând în nume personal faţă de foştii colegi din armată. Întâlnirea, în afară de informarea reciprocă a avut darul de a arăta guvernanţilor că rezerviştii sunt dispuşi atât la discuţii cât şi la sprijin efectiv atunci când există disponibilitate şi voinţă din partea guvernanţilor.

Amănunte privind desfăşurarea discuţiilor şi punctele atinse  vor fi date sindicaliştilor de către reprezentanţii filialelor prezenţi la întâlnire.

Colonel (r) Naon Mişu preşedintele filialei Craiova a SCMD

Colonel Tudor Marian Preşedintele filialei Sect 6 a SCMD.

sursa: SCMD sector 6

Etichete:


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

200 Responses to “Discuţii despre pensiile militare purtate de filialele SCMD care au semnat protocoale de colaborare cu USL”

 1. costello says:

  Pe 28 feb. mare adunare nationala sub patronajul ANCMRR,la sala de marmura a CMN.Invitati de onoare Ponta,Oprea,Dusa etc.Tinuta – militara fara eghileti si stilet.

  • Gourkha says:

   Oooh! Deci cu grenade, merge sa se intre in sala! PSD cu Ponta in frunte, s-au dezis complet de militari. E asa de evident! Cum se face ca doar lideri ai PNL mai sustin acea cauza, la modul concret?

   Nota: N-am avut norocul sa il intalnesc personal pe r*****l de Oprea! Dar nici el ghinionul sa dea nas in nas cu mine sau cu cei ca mine! Inca!

 2. LICA says:

  Ce a spus Ponta despre pensiile militare in conferinta de presa a usl din 03 12 2012
  luni, decembrie 03, 2012 actualizare pensii, pensii speciale 21 comentarii

  ,
  “Un mesaj special vreau să-l transmit către acei militari, e vorba de un număr de aproximativ 7.000, din Ministerul Apărării şi încă câteva mii din Ministerul de Interne care au avut de pierdut la momentul recalculării pensiilor. În bugetul pe 2013 şi în mod eşalonat trebuie să îndreptăm şi acest lucru”,
  Cu atât mai mult şi pentru cei 10% -12% avem obligaţia şi în bugetul pe 2013 avem intenţia clară de a-i aduce şi pe ei la nivelul la care ceilalţi colegi în mod meritat au ajuns”,
  Ce mi se pare mie periculos este ca actuala putere, pe langa faptul ca si-a uitat promisiunile, perverteste continutul real al problemei generate de desfiintarea, recalcularea si revizuirea pensiilor militare, ridicand tinte false in fata opiniei publice.USL a recunoscut ca pensionarilor militari li s-a facut o mare nedreptate si a promis ca, in momentul in care va ajunge la guvernare, in primele zile chiar, va rezolva aceasta problema , inlaturand nedreptarea facuta militarilor in rezerva carora li s-a luat statutul de militar in rezerva si le-au scazut pensiile, prin abrogarea actelor normative abuzive edictate de regimul Basescu-Boc si anularea efectelor acestora. Si luand masurile legale impotriva celor care au savarsit abuzuri. ”Dreptate pana la capat”, asa cum au promis tuturor romanilor.Pensiile abuziv diminuate prin recalculare /revizuire nu mai sunt o problema. Problema o constituie pensiile militare care au crescut!?! Si grija pentru ca, aceia care au avut pensiile marite in urma revizuirii, daca s-au comis greseli in calcule, sa nu li se ia banii. Pentru ca ar fi incorect, vezi Doamne!Cu cei carora ne-au fost diminuate pensiile printr-un abuz legislativ nu este nici o problema, putem ramane deci cu pensiile diminuate. Ba chiar am iesit din discutie!Victor Ponta- Primul Ministru al Romaniei care, in esenta, a afirmat: nu se recalculeaza nici o pensie, nu rasturnam din nou sistemul. Doar in cazuri individuale, daca se vor constata nereguli, vom vedea … E vorba de 160.000de militari care au pensie corecta in urma faptului ca si-au slujit tara… DECI, AR REZULTA CA ACEI PENSIONARI MILITARI CARORA LE-AU SCAZUT PENSIILE NU SI-AU SLUJIT TARA ?! De parca Legea 164/2001 a fost aprobata de Ciu-en-lai si nu de statul inca roman. Ministrii (Gabriel Opea , desigur!) nu recalculeaza pensii . Si deci nu raspund de eventualele erori, fraude etc Si asta tocmai acum cand s-a sesizat Parchetul Militar cu privire la neregulile constatate la revizuirea pensiilor !

  • karadeniz says:

   Pai e normal să se fie așa, cele 7 mii de la MApN sunt, vre-o 16 mii după audit și vre-o 28 de mii după contestații. Deci una e să le aduci pensiile la nivelul din 2010 la 7 mii și alta la de vre-o patru ori mai mult, în condițiile când pensiile mărite după revizuire cam deșală deja bugetul asigurărilor sociale. Chiar dacă ar aduce pensiile micșorate la nivelul din 2010 tot nu ar scăpa de probleme. Cei aflați în această situație ar continua contestațiile și procesele în instanță pentru veniturile neidentificate și neluate în calcul, pentru că altfel rămân cu aceste pensii plafonate la nivelul din 2010 până când, prin majoririle și indexările ulterioare, pensia revizuită va ajunge la același nivel. Ori identificarea completă a veniturilor înseamnă refacerea statelor anexă cu acele sporuri nepermanente și nimeni nu se înhamă la așa ceva. Soluția este o altă lege până prin vară, care să se aplice din toamna asta. Proiectul noii legi este deja la ministerul muncii. Cei cărora le-au crescut pensiile pe 119 chiar dacă le vor mai scădea pe noua lege vor accepta pentru că nu li se vor lua banii primiți în plus iar cei cu pensii micșorate vor fi bucuroși că le va mai crește ceva.

 3. mos alecu says:

  @karadeniz Februarie 21, 2013 at 1:13 am :
  La : “Pai e normal să se fie așa, cele 7 mii de la MApN sunt, vre-o 16 mii după audit și vre-o 28 de mii după contestații. Deci una e să le aduci pensiile la nivelul din 2010 la 7 mii și alta la de vre-o patru ori mai mult, în condițiile când pensiile mărite după revizuire cam deșală deja bugetul asigurărilor sociale.” .
  Exact asta este situatia !

  Ho-haul cu “80% pensii marite” este pentru mentinerea in ceaţă a populimii si , mai ales , pentru mentinerea starii de divizare si inlaturarea posibilitatii de “unificare” a protestelor .

  Cauza adevarata a permanentei ocoliri a rezolvarii problemei revenirii la cuantumul din 2010 , a pensiilor micsorate , este numarul foarte mare al acestora . Acest numar cumulat cu valorile “de revenire” foarte mari ar produce niste cheltuieli de neimaginat bugetului apararii .

 4. Relutu says:

  Acest general Gabor nu cumva l-a avut pe tata-sau tot general prin aviatie si apoi prin SMG?

 5. Relutu says:

  Loremule ti-am mai spus s-o termini cu minciunile si dezinformarile, cumva tata-tau a fost CI-stul unitatii unde te maiestresti tu?

 6. Relutu says:

  Loremule lasa minciunile cu solda locotenentului si numai dezinforma lumea chiar daca esti fiul fostului CI-st al unitatii unde esti “prim maistru” de mancat ciuperci.

 7. Relutu says:

  Moderatorule ce faci postezi numai injuraturile loremilor? Asa vei sfarsi prin a te “automodera”.

 8. Dr .House says:

  ZICE ANDRONIC – si are dreptate !!
  Gabriel Orea și-a pus demisia pe masa guvernului, daca pensiile militare ar fi scăzut si a anuntat asta si de la tribuna Senatului, in apararea drepturilor militarilor.

  În urma acestor intervenții, pensiile din tot sistemul au crescut pentru 85% dintre pensionari. Au crescut, de asemenea, pentru 90% din pensionarii MApN.
  Să îl acuzăm pe Gabriel Oprea că a apărat militarii și drepturile acestora este un lucru absolut deplasat și aberant.

  De altfel, ministrul Oprea a sustinut întotdeauna că este regretabil că a scăzut chiar și o singură pensie. Tocmai de aceea, a avizat, ca ministru al apărării un proiect care se află la Senat, prin care pensiile care au scăzut să revină la valoarea pe care o aveau înainte de recalculare.

  De precizat că pensiile care au scăzut după revizuire sunt cele ale pensionarilor care au ieșit din sistem înainte de vârsta legală de pensionare. Cei care au stat în sistem și au o carieră militară completă au fost avantajați fără excepție.
  Eventualele erori de calcul nu se pot imputa unui ministru. Nu ministrul a cules datele, nu el le-a introdus in sistemul de calcul, nu el le-a calculat, ci casele de pensii.

  Institutia a aplicat legea, buna sau mai putin buna, dar ministrul a facut aproape imposibilul sa o imbunatateasca, astfel incat pensionarii militari sa nu fie afectati de aplicarea acestei legi.

 9. Dr .House says:

  ZICE ANDRONIC – si are dreptate !!
  Gabriel Orea și-a pus demisia pe masa guvernului, daca pensiile militare ar fi scăzut si a anuntat asta si de la tribuna Senatului, in apararea drepturilor militarilor.

  În urma acestor intervenții, pensiile din tot sistemul au crescut pentru 85% dintre pensionari. Au crescut, de asemenea, pentru 90% din pensionarii MApN.
  Să îl acuzăm pe Gabriel Oprea că a apărat militarii și drepturile acestora este un lucru absolut deplasat și aberant.

  De altfel, ministrul Oprea a sustinut întotdeauna că este regretabil că a scăzut chiar și o singură pensie. Tocmai de aceea, a avizat, ca ministru al apărării un proiect care se află la Senat, prin care pensiile care au scăzut să revină la valoarea pe care o aveau înainte de recalculare.

  De precizat că pensiile care au scăzut după revizuire sunt cele ale pensionarilor care au ieșit din sistem înainte de vârsta legală de pensionare. Cei care au stat în sistem și au o carieră militară completă au fost avantajați fără excepție.
  Eventualele erori de calcul nu se pot imputa unui ministru. Nu ministrul a cules datele, nu el le-a introdus in sistemul de calcul, nu el le-a calculat, ci casele de pensii.

  Institutia a aplicat legea, buna sau mai putin buna, dar ministrul a facut aproape imposibilul sa o imbunatateasca, astfel incat pensionarii militari sa nu fie afectati de aplicarea acestei legi.

  Hai Gourcha cu o vechime REALA de 17 anisori (in cel mai fericit caz) Comenteaza

  • Gourkha says:

   Imi ceri sa fac ce nu prea fac! Sa citesc, ce? Cine e Andronic ala? O p**a si atat!

   Multi romani, printre care si tu, asteapta rezolvari de la “gargaragii”. Toti jurnalistii si asa-numitii analisti politici, sunt simpli “gargaragii”. Problema grava nu este a “gargaragiilor” de care spun, ci a celor care se uita in gura lor. “Gargaragii” isi fac treaba sa aiba rating, altfel mor de foame.

   Multi romani au o boala! Sunt dependenti de televiziuni, crezand ca acestea le rezolva problemele. Boala e recunoscuta, are un nume, nu mai stiu excat care, insa creeaza dependenta la fel ca cea fata de drog, alcool sau tigari.

   Sunt extrem de multi “bolnavi” care chiar cred ca jurnalistii si analistii politici rezolva problemele Romaniei! Si pe ale armatei si pe cele economice etc. Iar acei jurnalisti si analisti politici stiu ca multi romani sufera de aceasta boala, fapt pentru care le da “drogul” pe care il asteapta. Adica, vorbe!

   Daca timp de 2 saptamani televiziunile/redactiile nu ar mai furniza dezbateri sau comentarii politice, ci doar stiri seci despre lucruri concrete, sau daca romanii nu ar mai citi/s-ar uita la astfel de dezbateri/comentarii politice, Romania s-ar trezi din letargie si multi ar fi mai sanatosi!

   Cat priveste pe acel Andronic si pe altii care se opun pensiilor militare, le-as aplica un pic restrictiile si interdictiile de drepturi si libertati din Sectiunea a 3-a din L. 80/1995 (Statutul Cadrelor Militare). Si apoi sa vorbeasca despe armata!

   • Maestrul says:

    Gourkha,
    Rade harb de oala sparta.
    Adica un gargaragiu, spune despre un jurnalist/analist/consilier (de mare clasa) ca este gargaragiu.
    Tu nu te vezi cat esti de gargaragiu? Umpli paginile cu vorbe goale!
    Mare-i gradina ta, Doamne!
    P.S. Andronic a fost consilierul lui Adrian Nastase si al PSD in doua runde de alegeri. A mai fost si al lui Tariceanu si etc, etc. Si i-a ajutat sa obtina puncte bune.

   • Stelian P. says:

    “Imi ceri sa fac ce nu prea fac! Sa citesc, ce?”

    De data asta sunt perfect de acord cu tine. Se vede ca nu prea citesti.

    • LICA says:

     Repetarea vorbirii , de catre primul ministru , cum ca “ministrii nu au nici o treaba cu problema pensiilor” si ca “nu exista membri ai guvernului urmariti penal pe problema pensiilor” … arata ca “sursele” care vorbeau despre existenta unui nume , din guvern , intr-o cercetare a procurorilor aveau dreptate .
     Iar faptul ca_conducerea ANCMRR “a sarit de fund in sus” in ajutorul “multiubitului si stimatului” nu face decit sa confirme stirea …
     Mai pe romaneste spus … se pare ca situatia cuiva (membru de vaza al guvernului) este cam spre albastra …
     Cit despre continutul comunicatului ANCMRR…
     Este “opera” vestitului jurist de jurist ALEXANDRU CATALIN alias STELIAN P.
     Cetateanul este vestit si prin “larga recunoastere si copioasele huiduieli” primite pe Roarmy230

     • Stelian P. says:

      Oare cind ai sa reusesti sa intelegi o regula simpla si anume ca atunci cind copiezi texte fara jena este indicat sa pui la inceputul si la sfirsitul textului furat cite o pereche de virgule ? Cum se numesc virgulele respective nu-ti divulg ca e prea mare efortul pentru tine. Ar mai fi indicat sa precizezi sursa (adica de unde ai furat) sau macar autorul (adica numele celui care a scris textul) dar asta sper sa inveti cind reusesti sa treci in clasa urmatoare. Sper (Doamne apara si pazeste !, ca nu esti si tu colonel ca e prea mare concurenta la coloneii care scriu cu litere colorate, le amesteca pe cele mari cu cele mici si sunt si coordonatori)

     • ELENA says:

      @LICA
      Sincer, nu vreau sa va supar, dar faceti confuzii intre persoane. Nu ca ar fi acesta “fondul problemei”…. Pesemne incercati sa spuneti dl. comandor Constantin Alexandru este aceeasi persoana cu dl. Stelian P. NU ESTE ASA.

     • ELENA says:

      @Dl. Stelian P.
      Daca tot suntem la lectii de limba romana, va rog sa-mi permiteti sa raportez: cred ca ar fi trebuit sa inchideti paranteza inaintea penultimei virgule, iar la sfarsitul frazei ar fi trebuit sa puneti punct. Ma rog, ar mai fi si niste virgule pe ici, pe colo, in text, dar le trecem cu vederea. Sa nu se mai repete!

     • Stelian P. says:

      ELENA
      Am inteles, sa traiti ! Aveti dreptate. Va ofer un martisor virtual, cu drag.

     • ELENA says:

      @Stelian P.
      Primit “un martisor virtual, cu drag”.
      Multumesc.

 10. gheo says:

  Domnilor, “Plano10, Mos Alecu”, sunteti “beton” la paragrafe, articole, alineate” si explicatii pentru o sumedenie de “grei de cap”, acordati niste “explicatii” pentru … o vechime de 17 – 18 ani …, ce ar fi insemnat ne-includerea in vechime a “scolii militare” – care aparea intro prima varianta a legii 263 – pentru unii care ar avea “totusi” nevoie, daca sunteti amabili.

  • mos alecu says:

   Presupun ca este vorba despre 17-18 ani “de cascheta” .
   Cu aceasta vechime se poate analiza , eventual , posibilitatea de pensie anticipata sau pensie anticipata partiala (in functie de “cantitatea” de conditii de munca deosebite de cele normale) . In aceasta situatie existenta anilor de scoala militara nu se iau in calcule . Deci , “ne-includerea scolii militare in vechime” nu avea nici o influenta .

   • mos alecu says:

    Daca respectivul “s-ar fi calificat” pentru obtinerea unei pensii anticipate sau anticipate partiale … lipsa acelor ani ar fi produs o micsorare a pensiei (la valoarea actuala a punctului de pensie) de 114+11=125 lei .

 11. Gourkha says:

  In atentia ofiterilor, a subofiterilor/MM si SGP de buna credinta! S-a reactivat celula de propaganda a UNPR! E formata in mare masura din fosti subofiteri/MM din zona auxiliara a marinei si aviatiei nenaviganti, desi pot fi si exceptii. Pe cei in cauza, ii recunoasteti dupa cateva indicii:

  - tuna si fulgera contra pensiilor militare, deci au avut diverse sporuri in activitate care le-au depasit de cateva ori soldele, pensia dupa principiul contributivitatii fiind un avantaj pentru ei si nu cea dupa ultima solda;
  - tuna si fulgera contra ofiterilor;
  - rareori cunosc vreun act normativ, fie civil, fie militar, “clampane” doar asa la modul general;
  - unii “pozeaza” ca ar fi fost ofiteri, dar daca sunt luati la bani marunti, nu stiu nimic din atributiile unui ofiter, indiferent de arma si specialitate;
  - nu cunosc nimic din actul de comanda, ci fac referire doar la sarcini de executie si acelea din zona auxiliara a armatei;
  - nu cunosc din armata decat activitati limitate din zona auxiliara (intretinere, deservire, furierat) si nimic din zona combatanta a armatei;
  - cand se refera la zona combatanta, se refera doar la sarcini de executie de de care isi aduc aminte evaziv si intotdeauna din sfera esaloanelor foarte mici, grupa fiind nivelul lor maxim de referinta (instruirea militara generala din scolile de subofiteri/maistri de pe vremuri);
  - cativa se dau mari combatanti, insa dupa cum se exprima, experienta lor provine din jocuri video sau filmele cu Rambo, nicidecum din propria experienta;
  - unii “pozeaza” ca ar fi activi, sugerand ca militarii activi nu doresc lege a pensiilor militare, insa “travestitii” de care spun, se dau de gol usor ca nu sunt activi prin faptul ca folosesc o terminologie si fac referire la acte normative abrogate dinainte de anul 2004, necunoscand nici macar legea actuala de salarizare a activilor si care e scrisa pe fluturasul de salariu;
  - niciodata nu spun concret in ce unitati au activat si mai ales ce functii au detinut;
  - evita contactele directe (telefon, e-mail etc.), iar cand o fac, folosesc nume false sau la joaca “la dublu”: acceasi persoana cu nume diferite;
  - cei care se dau “ofiteri”, tuna si fulgera contra contra indemnizatiilor de comanda care se acordau, preponderent, ofiterilor de comanda, deci nu sunt ofiteri;
  - ataca furibund orice subofiter/MM care isi doreste pensie militara si le strica doctrina;
  - pozeaza ca ar avea mentalitate si instruire NATO, dar niciodata nu isi aduc de nicio misiune alaturi de o alta armata a NATO. Nu isi aduc aminte aminte nici macar de SGP, stiut fiind faptul ca cei din generatia NATO, indiferent de grade, acorda consideratia cuvenita SGP si vor ca si SGP sa aiba drept de pensie militara, nu de somaj la 45 de ani ca in prezent;
  - dau diverse replici sub mai multe nickname-uri, dorind sa para ca sunt mai multi;
  - au ani grei in spate prin zona birourilor PCR si UTC, dar tot ei ii acuza de activism pe ceilalti si ce e mai hazliu, ii acuza de activism inclusiv pe cei ajunsi ofiteri dupa 1990;
  - il omagiaza din orice pozitie pe Oprea , pana la servilism complet, sar 3 metri in sus daca il acuza cineva pe filfizonul de Oprea, atacandu-l pe de alta parte, pe Gl. Dobritoiu a carui atitudine de general NATO, este cunoscuta ca fiin pentru pensii militare;

  Mare e Gradina lui Dumnezeu, dar unii au sarit gardul direct la “oral” la tatucul lor Oprea! Fac si ei ce-au facut si in activitate, doar suzeta difera!

  • Dr .House says:

   Te referi si la ziaristul DAN ANDRONIC?? Eu din el am citat!!

   • Gourkha says:

    Am raspuns, dar nu apare si mi-e lene sa refac tot! Ideea de baza era ca am auzit de o boala grava in care unii devind dependenti de jurnalisti sau analisti politici si care au ajuns sa creada ca respectivii ofera solutii.

    Este vorba despre o boala (nu ii mai retin numele) raspandita si printre rezervisti care cred ca M. Gadea, A. Cretulescu, Nihai Nitu, Corina Dragotescu sau Monica Tatoiu, rezolva problemele cetatenilor, nefiind constienti ca acele emisiuni sunt importanta doar ca rating pei lovele pentru jurnalistii si analistii respectivi! Pai, daca eu nu ma uit la cei de care am zis, ar fi culmea sa ascult “gargara” unui ca Andronic sau a uneia ca scalamba de Pora.

    Hai, cei care se mai uita la Cretuleasca, au sanse sa se recupereze, dar daca tu ai ajuns dependent de cei ca Andronic sau ca Pora, cred ca esti in faza terminala!

    PS: Este ca te uiti si pe la B1?

   • Dr .House says:

    PS. Competentele tale in materie de activitati NATO – se reduc la cel mult ,,Grupa in patrulare “pe un drum ,pe care musai a trecut mai inainte un bastinas cu ..caprele !

    • alin says:

     Erau cumva caprele lu tov. colonel Danila?
     Cind ii emisiunea despre pensii cu Gina Pistol? Aseara a fost numai cu Gabi Firea. Din ea nu citezi nimic?

  • alin says:

   Relutu este la naviganti sau la nenaviganti?

  • LoremIpsum says:

   @Gourkha
   Vreau sa-ti dau o veste buna si una proasta. Am sa incep cu aia proasta, sper sa dormi usor la noapte. Tu nu vei beneficia de noua lege a pensiilor militare, asta a fost aia proasta. Aia buna este ca se va adopta o lege a pensiilor militare copie fidela cu cea americana, sper sa te bucuri acum. Ca sa beneficiezi de pensie militara trebuie sa ai minim 25 de ani lucrati efectiv, tu ai mult mai putin, of, ramane un militar NATO cu trei diplome fara pensie. Ti-am mai spus grija mare ce-ti doresti ca se poate intampla.
   Da’ nu e o problema ca nu vei obtine pensie militara stii bine ca la americani doar 16% dintre militarii lor o obtin, na, acum esti tratat ca un adevarat militar NATO, pacat ca tu nu te afli printre cei 16%.
   Minti cu onoarea care te caracterizeaza, eu am sustinut dintotdeauna recunoasterea Grupei Majore:0, un sistem de pensii militare ca al oricarui stat membru NATO si o salarizare de aceeasi maniera, nu e nevoie sa ma contrazici a fost o vreme in care scriam pe acest blog si nu numai despre aceste lucruri periodic. Nu te mai da femela dominanta la mine cu “actul de comanda”, “comandantul”, etc. am fost militari(mai mult eu) daca e sa punem activitatea mea alaturi de a ta ai sa te pisi de pe vine ca femeile, comandantule. Daca e sa te compari cu altcineva fa-o cu izmanarii, razboinicii de birou si numaratorii de munitii pana la lesin.
   Ai fost nostim aici:
   “Traieste cu impresia ca Napoleon, Stalin si Patton, au fost MM! Fiecare cu pasarica lui! ”, pai tu daca te crezi Napoleon ai nevoie de un control rapid de specialitate, iar daca il asezi pe Napoleon alaturi de Stalin dovedeste vasta cultura pe care o ai. Eu cred ca mai degraba tu ai educatia si geniul militar al lui Stalin.
   Nu ne mai aburi cu militaru’ NATO ca esti deja penibil.

   • Gourkha says:

    Tu spui numai abureli! Apropo de NATO, eu am dat deja stirea zilei. Reiau pentru tine! “Dupa Raportul Special al Institutiei Av. Poporului care este un succes pentru noi, va pot informa ca va urma si o reactie internationala oficiala, punctuala si favorabila asupra situatiei reale a militarilor romani. Atat a celor in rezerva, cat si a celor activi! Nu pot spune mai multe! Raport-surpriza ca si cel al Av. Poporului, cu singura deosebire ca se refera exclusiv la militarii romani!”

    Si cum nu am mintit cu Av. Poporului cand am afirmat ca urmeaza un raport special, nu mint nici acum!

    PS: Niste fosti colegi de ai de promotie si care au ajuns cercetasi de la infanteria marina, vor sa te cunoasca personal. Au tot pensiile taiate ca si mine! Unde vrei sa va intalniti?

 12. gheo says:

  scmd-istilor, sa ne spuna “curatul dobritoi al vostru”, cum si-a cumparat apartamentul de serviciu – contrar prevederilor legale – de 115 mp la pret de garsoniera in capitala ???.

 13. ANDU says:

  DACA MILITARII VOR CA USL SA LE ASCULTE DOLEANTELE TREBUIE SA LE DEA CEVA IN SCHIMB.

  TINAND CONT DE SITUATIA CREATA,CEL MAI BINE AR FII,CA CEI 30 DE MII DE MILITARI CU PENSII TAIATE(DOAR CEI CU PENSII TAIATE) SA REVINA PE SISTEMUL DE PENSII DIN 2001(164)
  CEI A CAROR PENSII AU CRESCUT SI CU UN LEU RAMAN CUM SUNT,CEI CARE VOR IESII LA PENSIE IN VIITOR(ACTUALI ACTIVI),RAMAN TOT PE SISTEMUL DE PENSII PROPUS DE IZMANAR.
  ASA,TOTI AR FII MULTUMITI,POLITICIENI,DEOARECE POT ORICAND SA IMPARTA LA 30 DE ANI(CUM II NORMAL SI CUM AR TREBUI SA INCEAPA DE LA 1 IUNIE 2013 SA SE CALCULEZE) SI SA FACA ECONOMII MARI,CEI A CAROR PENSII AU CRESCUT(NU AU MAI SCOS UN CUVANT,POATE DOAR CATIVA SA URLE CA LOR LE CONVINE SA FIE IN SISTEMUL UNIC DE PENSII,IN REST PAUZA) DEOARECE VAZAND CA AU RENUNTAT LA JUDECATA INSEAMNA CA LE CONVINE SITUTATIA SI ISI ASUMA RISCU DE IMPARTIRE LA 30 DE ANI,ACTIVII, DEOARECE AU TACUT MALC CAND S-A DISCUTAT DESPRE TAIEREA PENSIILOR MILITARE IN LOC SA VINA CU TANCU PESTE EI CA IN SERBIA CAND S-A DISCUTAT DESPRE TAIEREA PENSIILOR MILITARE SI MAI ALES CEI 30 DE MII DE MILITARI ADEVARATI CARE AU AVUT PENSII SUB 3000 DE LEI SI AU INTRAT IN ARMATA DE LA 14 ANI IN PROPROTIE DE 90%(DIN CEI 30 DE MII CU PENSII TAIATE),POT FII SUPER MULTUMITI,DEOARECE AU REVENIT LA NORMAL.
  EU NU VREAU SA MAI AIBA PENSII LA FEL CA PE LEGEA DIN 2001,JEGOSII AIA CARE AU TACUT SI CULMEA,AU MAI SI SPUS CA II BUN SISTEMUL(NOAPTEA MINTII,CAT DE JEGOS SI BOLNAV PSIHIC SA FII SA SPUI CA UN SISTEM DE PENSII SPECIALE II MAI RAU DECAT SISTEMUL DE PENSII CIVIL).
  CEI 30 DE MII DE MILITARI ADEVARATI SA FIE ULTIMII(CA GENERATIE) DIN ROMANIA CARE BENEFICIAZA DE PENSII SPECIALE(MA REFER LA PERSOANELE DIN APARARE,PROSTITUATELE DIN JUSTITIE VOR FURA PE RUPTE SI SISTEMUL DE PENSII DE LA MILITARI DAPAI PE ROMANI)

 14. Relutu says:

  Aline daca te intereseaza ti-o mai spun odata, am fost si nenavigant si navigant dar ce importanta are?

 15. anonim says:

  CI-stii nu au fost disponibilizati.O parte au ajuns CI-sti la SRI iar alta parte au ramas la MAPN.Toti ,dar toti fara exceptie inclusiv subofiterii au primit grupa speciala si primesc pensii exceptionale.Adeverintele de venituri le- au primit de la Directia generala de informatii a armatei.Subofiter iesit la pensie dupa o vechime in aceasta structura de 6 ani are pensie egala cu a fostului sau sef,colonel. 2800lei.Precizez ca ambii au aceeasi vechime in mapn.Ceeace spun este purul adevar.Colonel ,fost ceist inainte de 1990 dar si dupa iesit la pensie pana sa implineasca 55 ani are pensie de 4500 lei.Maior fost ceist inainte de i990 dar si dupa, pensionat, la 50 ani pentru limitata de varsta in grad are pensie de 3500lei.Fostii securisti au fost mai pagubosi.Lista o pot continua.Pentru documentare adresati-va lui Pavel Corut.

  • al adin says:

   @anonim
   Adeverintele au fost primite astfel de catre cei care au lucrat in CI pana in 1989, subordonati D5 a Sec, si au fost inclusi:
   - in SRI, de la SRI;
   - in MI, de la MI;
   - in MApN, de la DGIA.
   Asa e logic pt ca DGIA nu tine/a tinut arhiva fostei D5.
   Cat despre cuantumul pensiei, da cred ca e mare pt ca au avut grupa de munca buna pe tot parcursul activitatii. Plus ca inainte de 1989 aveau salarizare f buna deci punctaj bun pe contributivitate.

 16. Relutu says:

  Aline “ciocanesc” pentru ca mi se pare inadmisibil ca un maistru militar care raspundea doar de costume si care ma mai si critica in adunarea politrucilor pentru inerentele abateri ale soldatilor din garzi in anii cat am fost sclav la subunitatea de paza si care mai apoi doar ma imbraca pentru zbor, la vechime egala cu a mea, acum pe contributivitatea lui peste prajit, sa aibe pensia mai mare decat a mea doar penru ca el a facut venituri cat timp eu eram in misiune de lupta permanenta la garzi (vezi doar ordinul ministrului OC2/1984 pentru a sti cat timp suplimentar de activitate executam fara fi platit).

 17. LICA says:

  Pe 1 Martie se implinesc 15 luni de cand avem pensiile diminuate! Din care 5 luni sub PD-L si 10 luni sub USL!
  Si pe 1 august vom implini 20 luni, pe 1 ianuarie 2014 – 2 ani. Si apoi 3, 4 sau 5 ani, si tot asa pana la iesirea noastra “pe cale naturala” din sistem!
  Stimati colegi! Din punct de vedere politic, este suficient de clar ca pentru cei cca. 30 000 de rezervisti cu pensiile diminuate, USL (incluzand acum si UNPR ALIAT AL NOULUI DUSMAN AL NOSTRU CONSACRAT PSD IN ACS) a devenit aceeasi Marie precum PD-L/UNPR, difera doar palaria! Ultimele afirmatii ale premierului basist Ponta sunt mai mult decat relevante. Va cauta o “soluţie echitabilă pe termen mediu şi lung”. Sa fim realisti! Parafrazandu-l pe fostul dictator, mult asteptata solutie “soluţie echitabilă pe termen mediu şi lung” va fi atunci cam “cand va face plopul mere si rachita micsunele”. Cu alte cuvinte, cei 30 000 de rezervisti cu pensiile diminuate, am fost sacrificati de ambele regimuri.
  Pentru cei fara pasiuni politice, ne-a fost clar inca din luna iunie 2012 ca asa vor evolua lucrurile! Ce s-a intamplat in acea luna? Foarte simplu, USL si-a anulat proiectul de lege initiat cand se afla in opozitie si a decis, la indicatiile lui Ponta, ca rezervistii cu pensii diminuate sa ramana in continuare cu ele la fel. Daca nu cunoaste cineva ce s-a intamplat in acea luna, sa revada traseul legislativ al L. 112/2012. In 23.04.2012, proiectul initiat de USL in opozitie care avea drept tinta reintregirea pensiilor diminuate, a fost aprobat de Senat, iar dupa ce USL a preluat complet puterea, uniunea a scos la votul din Camera Deputatilor din data de 14 iunie 2012, exact punctele care permiteau reintregirea pensiilor diminuate si returnarea diferentelor retinute abuziv de stat. De atunci, a devenit clar ca USL nu va rezolva niciodata problema celor 30 000 de rezervisti cu pensiile diminuate.
  Pe undeva este si o chestie de orgoliu la mijloc sa ramanem cu pensiile diminuate si sub USL! Sa nu uitam ca vicepremier este controversatul Gabriel Oprea, cel care a pus decisiv umarul cand a guvernat langa Boc, la desfiintarea pensiilor militare si la diminuarea cuantumului acestora pentru cca. 30 000 rezervisti. De ce sa se razgandeasca Gabriel Oprea tocmai acum? Nu el este vioara nr. 1 in USL, dar fiind naşul copiilor lui Ponta, restul se subintelege! Nimeni nu strica o relatie naş-fin doar de dragul de a repara un abuz asupra a 30 000 de fosti militari! Cine i-ar mai cununa copiii lui Ponta daca l-ar supara pe naş cu o problema minora precum exterminarea a 30 000 de rezervisti romani?
  Stimati colegi! In perioada 04-08 martie 2013, sunt anuntate proteste la Bucuresti care au drept scop, scoaterea la lumina a cauzei celor 30 000 de rezervisti cu pensii diminuate, readucerea acesteia in centrul atentiei si rezolvarea ei! Clar si la obiect! Sa ne fructificam orice sansa, iar in data de 04 martie 2013, va trebui sa mergem, cu totii, din nou la Bucuresti, intrucat este evident ca absolut nimeni nu ne va rezolva problemele in locul nostru!

  Deviza corecta pentru noi este “Ponta si Antonescu, la fel ca si Basescu”!

 18. LICA says:

  L. 119 nu a recalculat nimic. A desfiintat pur si simplu pensiile militare. A stabilit ca trecem in sistemul public, dupa un nou sistem de calcul si l-a aplicat, retroactiv. Aceasta este si va ramane problema esentiala! Unii sustineti ca nu ni s-a desfiintat dreptul la pensie, chiar daca ni s-a desfiintat dreptul la pensie militara. Dreptul le pensie militara este un drept, cel la pensie in sistemul public este alt drept. Problema principala este ca noua ni s-a desfiintat un drept. Restul nu ne intereseaza! Cei care sustin ca nu ni s-a desfiintat niciun drept de pensie, au probleme de intelegere. Dupa ei, maine ar putea fi desfiintat si sistemul public de pensii! Dupa ei, nu s-ar desfiinta niciun drept la pensie, intrucat mai exista si dreptul la pensie in sistem privat, deci avem drept de pensie! Cu cuantum zero, dar e drept de pensie? Este, deci nu s-a intamplat nimic!

Leave a Reply