Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Lege privind apărarea naţională – dezbatere publică

Ministerul Apărării Naţionale a postat pe site-ul oficial un proiect de lege privind apărarea naţională, lege ce ar urma să abroge Legea apărării naţionale a României nr. 45/1994 aflată în vigoare.

În expunerea de motive se precizează că emiterea actului normativ este necesară ca urmare a transformărilor din ultimii 16 ani în special prin aderarea României la NATO şi UE, dar şi ca obiectiv asumat prin programul de guvernare al guvernului condus de PDL de a schimba vechea lege.

Schimbările preconizate de legiuitor prin noua lege se referă la:
“- crearea cadrului general în care funcţionează sistemul apărarii naţionale, detaliile fiind precizate în legi complementare;
– definirea conceptului de apărare naţională, prin care se precizează elementele importante ale fiecărei componente a sistemului şi se descrie rolul lor în funcţionarea apărării naţionale;
– introducerea conceptului de capabilităţi de apărare şi definirea acestuia ca rezultat cuantificabil al sistemului, în conformitate cu cerinţele existente la nivelul NATO şi UE.”

Cu toate că este legea esenţială privind apărarea naţională noul proiect trădează graba sau superficialitatea cu care a fost redactat. Astfel:

– la secţiunea 5 Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare de la Expunerea de motive se specifică laconic “nu este cazul”. Ori în conţinutul legii se specifică limpede că se abrogă Legea 45/1994 şi emiterea de legi complementare, deci … este cazul;

– la  secţiunea 6 Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ este trecut “nu este cazul” deşi:
1. există institute şi organizaţii a căror obiect de activitate îl reprezintă securitatea în ansamblul său şi apărarea naţională (ISPAIM, Colegiul Naţional de Apărare, UNAp, alte universităţi care dezvoltă programe de studii în domeniu etc:) şi care şi-ar putea aduce contribuţia la dezbaterea legii. Noul Concept Strategic al NATO a fost dezbătut de comisia însărcinată cu dezvoltarea acestuia inclusiv de oNG-uri şi inclusiv în … România.
2. adminsitraţia publică locală trebuie consultată întrucât se înfiinţează funcţia de comandant militar la nivelul fiecărui judeţ cu atribuţii clare şi responsabilităţi specifice iar administraţia locală are şi va avea responsabilităţi în domeniu;
3. Comisiile interministeriale trebuie înfiinţate întrucât este vorba de apărarea naţională nu de apărarea făcută de armata română singură.

– la secţiunea 7 Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de lege este specificat de asemenea că “nu este cazul”, ori tocmai asta e esenţa democraţiei de a informa opina publică despre ceea ce se întâmplă în întreg spectrul de activităţi socio-economice. Mai ales când în articolul 16 afirmi răspicat că “Prevederile acestei legi sunt obligatorii pentru toţi cetăţenii României…”.

– la art 13 (2) apare o categorie de forţe armate cel puţin ciudată: “forţele puse la dispoziţie de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apărării”. Spun ciudată pentru că cele cunoscute se regăsesc explicit în aceeaşi lege.

Fără a intra prea mult în detalii acestea sunt câteva dintre observaţiile la prima vedere asupra legii.

Ce e interesant de subliniat e lipsa de colaboarare între factorii care au responsabilităţi directe în aplicarea unor legi dar mai ales lipsa de cooptare a societăţii civile în special a mediului academic în elaborarea unor legi esenţiale pentru societatea românească. De aici şi până la lipsa de consistenţă a unor legi dar mai ales la erorile legislative comise nu e decât un pas. Iar practica ultimilor ani ne demonstrează cât de fragile au fost legile care au fost impuse nu adoptate.

Oricum felicităm MApN pentru transparenţa arătată prin publicarea proiectului şi credem că acest lucru nu s-a făcut exclusiv datorită constrângerilor legislative.

Invităm totodată cititorii să-şi prezinte punctele de vedere asupra acestui proiect de act normativ cu convingerea sinceră că decidentul va ţine cont de punctele de vedere avizate.

Proiect de lege privind apararea nationala

Legea 45 din 1994 privind apararea nationala cu modificari

Raul Dăncuţă

InfoMondo Militar

Etichete:


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

2 Responses to “Lege privind apărarea naţională – dezbatere publică”

  1. Bure Bista says:

    Surprinzatoare atata inconsecventa in redactarea unei legi importante. Oare ministrul care e doctor in drept a citit-o?

  2. oarecine says:

    Nu ştiţi care sunt forţele puse la dispoziţie de instituţiile……!!! Sunt Gărzile Patriotice, precum şi alte forţe constituite la ordinul Comandantului Suprem atunci când situaţia o va cere. Acestea din urmă vor acţiona în deplină conspirativitate.