Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

MAI intenţionează să modifice Statutul Poliţistului

MAI intenţonează să modifice Statul Poliţistului. Aceasta, după ce mai multe prevederi din acesta au fost declarate neconstituţionale de CCR. Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie a informat că a participat la o întâlnire la sediul MAI pentru a discuta viitoarele modificări, menţionând însă că acestea nu fac referire şi la impactul financiar.
Printre modificări, se face referire şi la angajarea viitorilor poliţişti prin încadrare directă din structurile MApN sau a altor instituţii de ordine publică sau apărare, inclusiv Jandarmerie.

“Poliţiştii provin, de regulă, din rândul absolvenţilor instituţiilor de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne.(2) Ofiţerii de poliţie pot proveni şi din rândul agenţilor de poliţie absolvenţi, cu diplomă sau licenţă, ai instituţiilor de învăţământ superior de lungă sau scurtă durată ale Ministerului Afacerilor Interne sau ai altor instituţii de învăţământ superior cu profil corespunzător specialităţilor necesare poliţiei, stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne.

În raport cu nevoile operative ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru ocuparea funcţiilor de execuţie vacante pot fi reîncadrate ca poliţişti persoane cărora le-au încetat raporturile de serviciu în condiţiile art. 69 alin. (1) lit. b), d)-f) şi j), care au studii corespunzătoare cerinţelor postului şi îndeplinesc condiţiile legale, potrivit categoriei din care au făcut parte.

Prin excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2), pentru reducerea deficitului de poliţişti în structurile Ministerului Afacerilor Interne, pot fi încadrate direct sau transferate din instituţiile din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională, pe funcţii de execuţie vacante de poliţist, persoane cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Pentru unele funcţii pot fi încadraţi direct sau transferaţi din instituţiile publice de apărare şi siguranţă naţională specialişti cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Admiterea în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne se realizează prin concurs.

Ocuparea funcţiilor de poliţist în condiţiile alin. (2.1), (2.2) şi (3) se realizează prin concurs sau examen, după caz.

Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2.1) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului, dar nu inferioare gradelor profesionale echivalente gradelor militare deţinute în rezervă.

Poliţiştilor prevăzuţi la art. 9 alin. (2.2) li se acordă gradele profesionale în funcţie de pregătirea lor şi de vechimea în specialitatea corespunzătoare studiilor absolvite, raportate la cerinţele postului. Aceştia sunt încadraţi în funcţiile minime prevăzute de lege corespunzătoare gradelor profesionale acordate, pe o perioadă de probă de 6 luni sau 12 luni, în raport cu categoria din care fac parte şi cu gradul profesional acordat.”
Acestea sunt doar câteva aspecte ce se propun a fi introduse în viitorul Statut al Poliţistului.

Etichete: , ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

Comments are closed.