Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Militarii din Brigada 61 Vânători de munte gata de dislocare în Afganistan

La Miercurea Ciuc a avut loc pe 7 martie ceremonialul de plecare în teatrul de operaţii din Afganistan a Echipei operaţionale de legătură şi consiliere de tip sprijin de luptă, rotaţia a IV-a. Cei 31 de militari care încadrează detaşamentul, majoritatea din Brigada 61 Vânători de munte – General Virgil Bădulescu, de la Miercurea Ciuc, vor executa misiuni în următoarele şase luni în provincia Zabul.

Potrivit comandantului structurii, locotenent-colonel, Gavril Doboş Echipa de consiliere şi legătură de tip sprijin de luptă va avea două misiuni importante: o misiune de consiliere a unei structuri de tip batalion din cadrul unei brigăzi afgane. Batalionul afgan este un batalion de sprijin de luptă care are specialităţi de artilerie, EOD, geniu, cercetare.

Echipa de consiliere va desfăşura activităţi în cadrul acestui batalion de sprijin de luptă din armata afgană şi se va ocupa cu pregătirea structurii respective pentru a fi în măsură să-şi planifice şi să-şi desfăşoare în bune condiţii operaţiunile militare.

Până în luna octombrie 2011 Echipa a executat pregătire ca structură de înlocuire rapidă pentru structura care în momentul de faţă se află în Afganistan, iar din luna octombrie s-a executat pregătirea ca structură de bază. Pregătirea s-a desfăşurat preponderent în trei locaţii: la Miercurea Ciuc, în Poligonul Cincu şi în zona Zalăului. În etapa a doua, s-a desfăşurat un program de pregătire în cadrul Centrului de instruire şi pregătire pentru misiuni multinaţionale din localitatea Hohenfels, Germania. Spre finalul perioadelor de pregătire, echipa a fost evaluată de personal specializat şi instructori din cadrul Centrului de pregătire pentru misiuni internaţionale de la Bucureşti, instructori din cadrul Poligonului Forţelor terestre din Cincu, iar în Germania, la Hohenfels, echipa a fost pregătită şi evaluată de către militari din coaliţie, instructori din armata americană, dar şi de alte naţionalităţi.

Urăm tuturor militarilor misiune fără incidente.

sursa: Radio România Actualităţi

Etichete:


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

2 Responses to “Militarii din Brigada 61 Vânători de munte gata de dislocare în Afganistan”

 1. vasile says:

  O face sau nu striptis generalul?
  Onţanu se ,,sparge în fiţe” în Bamboo

  SUBMINAREA AUTORITĂŢII IERARHIILOR MILITARE
  JusticeStatue1
  Un general care a reprezentat cu cinste, ani buni, România la Cartierul General al NATO, mi-a sugerat inserarea, în acest spaţiu electronic, a unui text care merită a fi citit. Cu atenţie: Acțiunile ilegale ori de interes, desfășurate cu perseverență de Administrația Prezidențială, Guvernul României, de Președinții U.D.M.R., U.N.P.R. și liderul minorităților naționale din România, plătiți cu banii contribuabilului pentru apărarea și respectarea prevederilor legilor României, așa cum au și jurat de altfel, în calitate de Președinte al țării, de senatori și deputați, de prim ministru și viceprim ministru și de miniștri, e drept nu cu prețul vieții, se răsfrâng grav în ultima perioadă și asupra INSTITUȚIEI MILITARE.
  Aceștia, prin acțiuni convergente ale Președintelui României, comandant al forțelor armate și Președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, precum și ale primului-ministru, au atacat cu o cruzime fără precedent, pe plan național, dar și internațional, pe timpul campaniilor electorale, salariile nesimțite ale militarilor, apoi pensiile, tot nesimțite, ale rezerviştilor.
  Aşa au diminuat coeziunea de castă, existentă, prin tradiție, între militarii în activitate și cei în rezervă ori în retragere (cu foarte mici excepţii ). Acum a venit rândul să disperseze şi unitatea dintre cadrele militare în activitate, recurgând la subminarea autorității ierarhiilor militare, începând cu cele de la nivelul militar ierarhic cel mai înalt.
  Numirea locotenenților majori, a căpitanilor și în general a militarilor cu grade mai mici în funcții prevăzute în statele de organizare cu grade superioare a fost o constantă a EPOCII de AUR, moștenită de la Armata Roșie, moștenire căreia i s-a pus capăt printr-o serie de modificări și completări la Legea 80/1995 privind statutul cadrelor militare începând cu anul 2000, analizate împreună cu specialiști în managementul resurselor umane din armatele țărilor membre NATO. Modernizarea conducerii armatei și compatibilizarea comenzilor unităților de la toate eșaloanele a constituit una din condițiile aderării României ca membru NATO.
  Astfel, prin O.U.G. nr. 90/200 s-au adoptat măsuri speciale, numai pentru M.A.pN., care constau în:
  – interdicția subordonării militarilor altora cu grade mai mici,
  – introducerea regulii promovării la eşaloanele imediat superioare şi stabilirea unui stagiu minim în funcții,
  – stabilirea unui stagiu minim de 2 ani, de la gradele de colonel, la general cu o stea, de câte 2 ani, între gradul de general cu o stea la două și respectiv la trei stele,
  – s-a exclus posibilitatea numirii militarilor în funcţii mai mari decât gradele pe care le au, dacă nu au stagiul minim în grad îndeplinit,
  – s-a abrogat posibilitatea înaintărilor în grad înainte de împlinirea stagiului minim în grad.
  Aceste măsuri, odată adoptate, au determinat trecerea în rezervă a circa 5700 cadre militare (4280 ofițeri și 1420 maiștri și subofiteri) în anul 2001, a 4370 – din care 2890 ofiţeri – în anul 2002, circa 2400 militari, în anul 2003 – din care 1600 ofițeri – și în anul 2004 au mai trecut în rezervă peste 900 militari, din care 400 ofițeri. Sacrificiile umane ale militarilor disponibilizați cu familiile lor, dar și cele materiale ale statului român au fost foarte mari. Se pare însă că se dorește foarte mult revenirea la vechiul sistem, dinainte de anul 2001, pentru ca dublul triumvirat, format o dată din Băsescu-Boc-P.D.L. și, a doua oară, din P.D.L.-U.D.M.R.-U.N.P.R., să-și poată numi toată liota de generali și ofițeri servili persoanelor lor, ori partizani ai ideilor acestor partide.
  Abrogarea tuturor măsurilor adoptate prin O.U.G. nr.90/2001 sunt în dezbaterea Parlamentului, într-un proiect de modificare a Legii nr. 80/1995, cu presiune mare de a fi și aprobate, cât mai urgent cu putință. Odată cu aprobarea acestor modificări, toate sacrificiile oamenilor, dar și ale statului au fost zadarnice, iar managementul resursei umane din armată va deveni unul din factorii majori de risc, atât în sensul destabilizării echilibrului precar realizat, în ierarhizarea funcțiilor și a gradelor, dar mai ales în nesocotirea angajamentelor luate împreună cu partenerii de coaliție, în scopul compatibilizării structurii de personal la nivel NATO.
  C O N C R E T:
  Promovarea, la data de 01.10.2010, a generalului de flotilă aeriană, cu o stea, Dănilă Ștefan, din funcția de comandant al Flotilei 90 Transport Aerian, în funcția de locțiitor al șefului Statului Major General (S.M.G.), prin ordin al ministrului apărării naționale este ILEGALĂ.
  Potrivit art. 32, alin. (5), din Legea nr.346/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării ”Șeful S.M.G. este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Președintele României, la propunerea ministrului apărării, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire, cu până la un an. În funcția de șef al S.M.G. poate fi numit locțiitorul acestuia, sau unul dintre șefii categoriilor de forțe ale armatei.” Conform statului de organizare a S.M.G., funcția de locțiitor al șefului S.M.G., ca rang de conducere ierarhic militar este a doua, fapt ce rezultă și din prevederile menționate mai sus. Ca urmare generalul Dănilă este al doilea militar în ierarhia armatei, deși are numai o stea.
  În Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, la art. 74 alin. 2) se precizează:” La numirea în funcție se va respecta principiul potrivit căruia ofițerii, maiștrii militari și subofițerii să nu fie subordonați altora cu grade mai mici.Excepție de la acest principiu pot face cadrele militare care nu au studii superioare de specialitate și care se subordonează celor care au o astfel de pregătire, precum și cadrele militare aparținând M.A.I., S.R.I., S.I.E., M.J., S.T.S. și S.P.P.”
  Rezultă clar, din articolul enunțat, că numirea în funcție a generalului cu o stea Dănilă este ilegală, deoarece din ziua de 01.10.2010 este direct subordonat șefului S.M.G. și are în subordine toți generalii cu două și trei stele din armata română, contrar prevederii exprese din lege.
  Ca urmare, ministrul apărării a comis o ILEGALITATE, prin semnarea ordinului de numire în funcție, ignorând principiul. Astfel, acest general cu grad mic, ia în subordine generalii cu grade mai mari.
  În nicio armată NATO, funcția nu doboară gradul, iar în ierarhia lor, acest principiu este cu sfințenie respectat, principiu care, cu greu, în ultimii 10 ani a fost adoptat și aplicat cu rezultate foarte bune și în armata noastră.
  La art. 74, alin. 3), din Legea nr. 80/1995, se spune că”La încadrarea ofițerilor în funcții se va ține sema și de experiența dobândită pe treptele ierarhiei militare, promovarea efectuându-se, de regulă, în funcții sau la eșaloane imediat superioare.”
  Astfel, generalul de la baza de transport a sărit eşalonul Statul Major al Forţelor Aeriene şi a fost promovat direct locţiitor al şefului S.M.G., fiind şi încadrat ilegal în această funcţie.
  H.G. nr 582/2001, pentru aprobarea ghidului carierei militare, la art 32 precizează:”Generalii locotenenți-cu trei stele,pot fi numiți într-o funcție prevăzută cu gradul de general-cu patru stele, după îndeplinirea unui stagiu minim în grad de un an”
  Trebuie să menționez că ministrul apărării a solicitat la C.S.A.T. ridicarea gradelor funcțiilor de generali, iar funcția de locțiitor șef S.M.G. este de general cu patru stele.
  După cum se poate observa, cu gradul de general cu o stea, nici nu poate fi vorba de încadrarea într-o funcție de patru stele și, ca urmare, de respectarea acestui act normativ.
  Conform actualului Ghid al carierei militare (spun actual deoarece ministrul Oprea, prin H.G. nr.106 din 9 februarie 2011-M.Of.nr.125/2011-, abroga, incepând cu data de 9 mai 2011, H.G. nr.582/2001, urmând cu siguranță un lanț de numiri în funcții și înaintari în grad care va crea un haos în toată armata).
  Generalul cu o stea Dănilă, potrivit art. 32, din Ghidul încă în vigoare putea fi numit la data de 01.10.2010. într-o funcție de general maior-cu două stele.
  Potrivit actualelor prevederi, generalul va putea fi avansat dimineaţa la gradul de general cu trei stele, iar seara la gradul de general cu patru stele.
  Traseul ILEGAL al generalului de flotilă aeriană Dănilă, nu se oprește aici, ci continuă.
  Astfel, la 01.12.2010, după două luni de la promovarea, ilegală, în funcție, prin Decretul nr.1159/29.11.2010, generalul este înaintat în gradul de general-maior, cu două stele.
  Și acest decret este lovit de nulitate, deoarece nu respectă prevederile art. 94, lit.A, alin. 2, din Legea nr. 80/95, referitor la:”Pentru gradele de colonel, comandor și superioare acestora nu se stabilesc stagii în grad. Prin derogare de la aceste prevederi, pentru înaintarea în gradul următor a ofițerilor din Ministerul Apărării Naționale, având gradul de colonel, general de brigadă, respectiv de flotilă aeriană și general maior, respectiv contraamiral, se stabilește stagiul minim în grad de 2 ani.”
  De la data de 30.10.2009, când s-a publicat Decretul în Monitorul Oficial, deci când i s-a acordat gradul de general de flotilă (anexa nr.1) și până la data de 01.12.2011, când i s-a acordat noul grad, nu are un stagiu în grad de minim 2 ani, cum prevede legea.
  Este limpede că înaintarea în acest grad, conform prevederilor acestui articol este ILEGALĂ.
  Ministerul va invoca că la înaintarea în grad s-a respectat art. 96, din Legea nr. 80/1995, în care se precizează:”Stagiul minim în grad se reduce cu un an pentru ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii în activitate care, pe întreaga durată a stagiului, îndeplinesc funcţii de personal navigant din aviaţie, de paraşutişti, de personal ambarcat pe submarine, pe vedete torpiloare sau pe alte nave similare, stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, precum şi pentru scafandri.”
  Decretul este ILEGAL şi în acest caz. Generalul de la data de 01.10.2010, când a fost promovat în funcţia de locţiitor şef S.M.G., nu mai are statut de personal navigant – pe întreaga durată a stagiului -, adică pe cei doi ani, cum precizează legea .
  Şi dacă, prin absurd, s-ar invoca că stagiul se înjumătăţeşte, Decretul ar fi tot ilegal, deoarece de la 30.11 2009, când i s-a acordat prima stea şi până la 01.10.2010, când a fost numit locţiitor şef S.M.G., rezultă un stagiu de personal navigant de numai de 10 luni şi o zi, deci nu minimum un an – 12 luni -, cum prevede legea.
  Dar ilegalităţile continuă.
  Prin Decretul nr.1278 din 29.12.2010, proaspătul ilegal cu două stele Dănilă este numit, începând cu data de 1 ianuarie 2011, ŞEF al S.M.G., tot cu încălcarea prevederilor Legii nr. 80/1995 şi ale H.G.nr.582/2001.
  Acensiunea generalului Dănilă are la bază o cascadă de ILEGALITĂŢI ale ministrului apărării, în primul rând, deoarece orice novice în materie de LEGAL, mai ales domnia sa, oficial doctor în drept şi cu atât mai mult, conducător de doctorate, înţelege că acest om este lipsit de experienţă şi are o pregătire precară din toate punctele de vedere.
  Apoi, vina aparţine şi membrilor C.S.A.T., care au avizat toate ilegalităţile descrise – deşi sunt plătiţi cu bani grei publici pentru a le apăra – şi, în final Preşedintele. Acesta, deşi are o droaie de consilieri plătiţi tot din bani publici – inclusiv generali cu trei stele, luate cam cu cântec -, nu au sesizat situaţia de ilegalitate a acţiunilor pe care le-au întreprins.
  PRIN ACELAŞI PROCEDEU, la conducerea Statului Major al Forţelor Terestre a fost numit generalul de brigadă Ioniţă Ariton.
  Pregătirea precară, (in)experienţa la trupe şi săritura peste eşaloanele imediat superioare constitue “calităţile” pentru care i s-au pus în subordine, prin ordin al ministrului Oprea, generali cu două stele, vechi comandanţi de divizii operaţionale, locţiitorul său, care a comandat brigăzi, corp de armată, cu misiuni în Somalia şi Angola.
  Şi acest caz este tras la XEROX cu cel de sus, cu deosebirea că aici nu au avut curajul să-i mai acorde o stea, pentru că INFRACŢIUNEA era prea vizibilă.
  http://www.facebook.com/CrinAntonescuPresedinte/posts/190439404392592?comment_id=582704&notif_t=like

 2. gheo says:

  mult adevar, dar, fara efect, cei la care va referiti dvs, sunt “imunizati”, pornind de la aceste adevaruri, fara a glumi, ar trebui institute premii pentru cei care vor recunoaste ca, … a fost comandantul de companie a locotenentului ontanu devenit, “celebrului general ontanu”, cel care a fost seful de stat major al brigazii comandate de “celebrul general ontanu”, cel care a fost …, si o medalie de onoare pentru cei care, au fost o viata intreaga militari de cariera si au ajuns, la “apusul vietii de militari de cariera” sa aduca “onoruri” unui … fruntas devenit la “apelul bocancilor … general cu multe stele” al armatei romana, … onoare si rusine …, care o fi adevarul !.