Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Moţiunea simplă: “Demnitatea Armatei Române – călcată în picioare de ministrul celor 0,2%”

Pe 15 iunie a.c. urmează să se dezbată în Senatul României moţiunea simplă “Demnitatea Armatei Române – călcată în picioare de ministrul celor 0,2%”, având ca obiect situaţia Armatei României.

Moţiunea este iniţiată de 37 de senatori ai grupurilor parlamentare PNL şi UDMR şi a fost transmisă dl. Mircea Geoană, preşedinte al Senatului.

Redăm textul integral al moţiunii:

“Către Biroul Permanent al Senatului
Domnului Preşedinte Mircea Dan Geoană

În conformitate cu prevedrile art.112 din Constituţia Românieie şi ale art. 153-157 din Regulamentul Senatului, senatorii PNL şi UDMR depun Moţiunea simplă cu tema “Demnitatea Armatei Române – călcată în picioare de ministrul celor 0,2%”.

Moţiunea este semnată de un număr de 37 de senatori.

Având în vedere respectarea prevederilor prevăzute de Constituţie şi de Regulamentul Senatului, vă rugăm să dispuneţi iniţierea procedurilor privind prezentarea, introducerea moţiunii pe ordinea de zi şi dezbaterea moţiunii în plenul Senatului.

Demnitatea Armatei Române – călcată în picioare de ministrul celor 0,2%

Pentru prima dată în 20 de ani, Armata Română se confruntă cu cea mai acută lipsă de fonduri.

Toate guvernele din 1990 până în prezent, toţi miniştrii apărării din această perioadă au încercat să crească nivelul de trai al militarilor, să ia măsuri care să nu afecteze veniturile acestora, să respecte valoarea muncii şi sacrificiile pe care militarii le fac.

Iată însă că actualul Guvern Boc şi ministrul Mihai Stănişoară adoptă măsuri care provoacă haos în Armată, care afectează veniturile militarilor şi angajaţilor civili din Ministerul Apărării Naţionale.

Actualii guvernanţi profită de faptul că în Armată nu se pot organiza sindicate şi astfel nemulţumirile nu reuşesc să răzbată dincolo de porţile unităţilor militare.

Politica fiscală aberantă a Guvernului Boc a ajuns, iată, să afecteze şi Armata Română, o instituţie model şi un reper pentru societatea românească.

Indiferent de guvernele şi miniştrii care i-au condus destinele, Armata a reprezentat acel ambasador al României, care ne-a reprezentat cu cinste peste hotare şi care a contribuit într-o bună măsură la succesul integrării în NATO şi UE al României.

Premierul Boc, ministrul Finanţelor publice Pogea şi mai ales ministrul Apărării Mihai Stănişoară calcă astăzi în picioare demnitatea militarului român şi aplică o adevărată curbă de sacrificiu în Armată.

Ministrul Stănişoară a reuşit performanţa tristă ca în timpul mandatului său militarilor să li se reducă veniturile, fără nici o înştiinţare prealabilă. Fiecare angajat al MApN, militar sau civil, are de întreţinut o familie, are obligaţii financiare pe care şi le planifică de la o lună la alta, ca orice salariat.

V-aţi gândit domnule ministru Stănişoară câte necazuri şi privaţiuni aţi provocat în viaţa celor pe care, din păcate, îi conduceţi?

Dacă aţi ieşi din frumosul birou de la etajul 1 al Ministerului şi aţi trece pe la unităţile militare poate v-ar ajunge la ureche strigătele de nemulţumire şi disperare ale celor care poartă uniforma Armatei Române şi de care dumneavoastră vă bateţi joc.

Când alţi colegi din cabinetul Boc protestau public împotriva rectificării bugetare propuse pentru instituţiile pe care le conduc, dumneavoastră aţi tăcut.

Nu v-a deranjat faptul că se aruncă pe fereastră fonduri publice pe proiecte extravagante la ministerul turismului sau al comunicaţiilor.

În mod laş aţi preferat să nu scoateţi nici o vorbă în apărarea ministerului pe care aţi fost desemnat să îl conduceţi.

În situaţia aberantă la care s-a ajuns probabil că ar fi util pentru Armată să apelaţi la doamna ministru Elena Udrea să renunţe la o parte din fondurile alocate ministerului său în folosul MApN, fiindcă dumneaei, ca doctorand în ştiinţe militare probabil că ar înţelege gravitatea situaţiei din Armată.

Apelăm la această moţiune simplă pe domeniul apărării pentru a trage un semnal de alarmă în privinţa situaţiei disperate din MApN.

Nu avem dreptul, noi, oamenii politici, să ignorăm ceea ce se întâmplă cu Armata Română

În fapt, motivele care ne-au determinat să iniţiem această moţiune sunt următoarele:

1. Lipsa de viziune politică privind gestionarea problemelor complexe ale apărării, cu efecte nefaste pe termen mediu şi lung în îndeplinirea cerinţelor asumate de România în calitate de membru NATO şi UE

2. Subfinanţarea apărării, accentuată de recent adoptata Ordonanţă de Urgenţă nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe 2009 ce pune în pericol reformele din acest domeniu şi anume:

a. consolidarea şi dezvoltarea capabilităţilor operaţionale ale forţelor armate şi respectarea întocmai a angajamentelor luate în cadrul NATO, UE sau în cadrul coaliţiilor unde acţionăm.

b. procesul de înzestrare şi achiziţie conform concepţiei de înzestrare a armatei române.

c. capacitatea de îndeplinire a misiunilor în format aliat prin reducerea intensităţii şi ritmului procesului de instruire a trupelor şi mentenanţei echipamentelor militare

d. atractivitatea carierei militare pe piaţa forţei de muncă, ceea ce generează premisele accesului la o resursă umană calitativ inferioară, din punct de vedere fizic şi psihic, celei care părăseşte sistemul

e. misiuni pe care le desfăşurăm în teatre de operaţii, la cele de contracarare a fenomenului terorist şi la cele de stabilizare şi reconstrucţie.

Constituţia, un text ce uneori s-a dovedit a fi prea strâmt, ne spune că Preşedintele României este comandantul forţelor armate, o calitate ce ar trebui să ne arate ceva mai mult decât declaratul interes pentru Armată.

Ni s-a spus că programele vitale ale Armatei, programele strategice nu vor fi oprite. Privind semeţ de pe-un catarg imaginar ni s-a mai spus că criza nu justifică nici stoparea reformei, nici continuarea proceselor de modernizare a armatei.

A vrut guvern şi i s-a dat. A vrut ministru şi i s-a dat. Avem ministru ce ne spune la învestire că este o „întâmplare nefericită faptul” că domeniul apărării este ultimul capitol al Programului de guvernare, recunoscând totodată că, în fapt, nu există un capitol dedicat apărării ci doar unul dedicat securităţii naţionale.

Am putea spune că acest guvern PD-L / PSD este o întâmplare nefericită, guvern ce nu a găsit util în angajamentul său de bună guvernare a României şi implicit a noastră a tuturor, să facă nici o referire distinctă la domeniul apărării naţionale.

Doamnelor şi domnilor parlamentari

Am aşteptat îndelung ca, după învestirea sa Preşedinte al României, domnul Traian Băsescu să îşi respecte întocmai obligaţiile legale, acelea privind planificarea apărării, ce statuează drept principale documente care fundamentează planificarea apărării la nivel naţional Strategia naţională de apărare şi Programul de guvernare.

Responsabilitatea Preşedintelui României este legată atât de documentele şi Strategiile implicate în domeniul apărării dar şi de mijloacele de punere în practică şi realizare a acestora.

Strategia de securitate naţională a României spune că securitatea naţională şi prosperitatea sunt termenii inseparabili ai aceleiaşi ecuaţii a cărei rezolvare nu poate fi decât rezultanta majoră a unui proces complex.

Ce nu a reuşit să ne lămurească Strategia este răspunsul la întrebarea, la cine se referă prosperitatea? Cât timp ministrul apărării are timp doar de parade şi onoruri militare şi stă ascuns prin minister sperând că problemele militarilor vor dispărea de la sine, la cine se referă prosperitatea?

Credem noi că nu la militari.

BUGET

La investirea sa în funcţia de ministru, domnul Stănişoară atât de greu încercat de sentimentul de satisfacţie personală, ne spunea că bugetul apărării este de 2 % din PIB şi că acesta poate ajunge la 2,38 % din PIB pe proiecte concrete.

Incapabil de respectarea angajamentelor asumate de România şi în ciuda marii responsabilităţi asumate de ministrul apărării, Guvernul PD-L / PSD a redus bugetul Armatei, prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului numărul 34 din 2009 de la 7.391.679.000 lei la 6.695.255.000 lei, adică la aproape 1,3 % din PIB.

Cu toate acestea, ministrul apărării, la dezbaterea în Parlament a O.U.G. nr. 34/2009 a susţinut respingerea propunerii Partidului Naţional Liberal ce permitea Armatei să poată încheia angajamente legale peste limita creditelor bugetare aprobate prin buget iar cheltuielile legate de participarea forţelor armate române la operaţiunile în străinătate sub egida ONU, OSCE, NATO, Uniunii Europene sau în cadrul unor coaliţii multinaţionale să fie suportate din alte fonduri guvernamentale, fapt ce ar fi condus la scăderea presiunii pe bugetul de cheltuieli de personal al Armatei.

Ministerul Apărării Naţionale a cheltuit în numai 4 luni 2.589.290.278 lei din totalul bugetului aprobat după rectificare, adică 6.6955.489 lei. În actualul regim de cheltuieli. MApN riscă să se confrunte astfel cu o lipsă de fonduri care, să facă, spre exemplu, imposibilă plata cheltuielilor de personal pe luna decembrie.

Acum când lipsa de fonduri îşi spune cuvântul ministrul a decis reducerea soldelor cu 20-25% prin tăierea a două sporuri, sporul de radiaţii şi cel de confidenţialitate, şi afectarea a peste 90 % din personalul Ministerului Apărării Naţionale.

S-a ajuns la situaţia aberantă ca până şi ofiţerii din Direcţia Generală de Informaţii a Apărării să nu mai primească sporul de confidenţialitate, deşi prin natura activităţii lor, lucrează chiar cu asemenea tip de informaţii.

Confuzia ministrului şi lipsa sa de soluţii este dovedită şi de declaraţiile sale de la recenta sa audiere în Comisia de Apărare a Camerei Deputaţilor pe tema efectelor rectificării bugetare. Deşi afirma că sporurile respective nu sunt tăiate ci sunt doar amânate la plată, în fraza următoare spune că nu are de gând să mai taie şi alte sporuri.

Actele de comandament cu caracter militar sunt în marea lor majoritate supuse prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi pe cale de consecinţă fac obiectul sporului de confidenţialitate. Să înţelegem oare că ministrul, dacă nu se mai achită sporul de confidenţialitate, doreşte ca să nu se mai dea ori primească ordine în Armată?

Nu în ultimul rând, la audierea sa în calitate de candidat la funcţia de ministru al apărării naţionale, domnul Stănişoară susţinea, legat de eventualele limitări cauzate de criza financiară mondială, că va avea la minister un proces de optimizare a bugetării, a programării activităţii, în aşa fel încât timpul de reacţie la anumite constrângeri să fie foarte rapid şi să poată prevedea aceste constrângeri.

Faţă de aceste declaraţii triumfaliste considerăm că ministrul nu numai că nu a reuşit optimizarea bugetării şi programarea activităţii ci a bulversat cu măsuri viscerale întreaga Armată.

ÎNZESTRARE

Cât timp, din punct de vedere al duratei de viaţă, peste 85% din echipamentele aflate în dotarea Armatei au resursa depăşită, reducerea bugetului nu face altceva decât mai lege o piatră de moară de gâtul României în parcursul său ca membru NATO şi UE.

Ministrul apărării susţinea chiar că sunt în derulare sau iniţiere programe majore de achiziţii, care au în vedere modernizarea unor capacităţi existente sau dezvoltarea de capacităţi noi uitând probabil că trebuie să ceară aprobarea comandatului forţelor armate.

Deşi există o Strategie de înzestrare a Armatei României, adoptată în şedinţa CSAT din 28 aprilie 2009, document care reprezintă baza pentru elaborarea planului de înzestrare a Armatei şi a programelor multianuale, la ultima şedinţă CSAT nu s-a reuşit aprobarea Planul de înzestrare a Armatei României pe termen scurt şi mediu 2010 – 2015, indecizia Guvernului PD-L / PSD prelungeşte nepermis de mult starea de incertitudine ce planează asupra programelor majore de înzestrare.

Deşi la bilanţul Ministerului Apărării Naţionale pe anul 2008, ministrul susţinea sus şi tare că modernizarea avionului şcoală şi de antrenament IAR-99 se află pe lista de priorităţi a ministerului, constatăm că s-a renunţat subit la contractul cu Avioane Craiova, fapt ce are implicaţii negative şi asupra industriei de apărare.

Referitor tot la forţele aeriene constatăm cu neplăcută surprindere faptul că nici până în acest moment nu s-a luat nici o decizie privitor la avionul multirol, în contextul apropiatei epuizări a resursei de zbor pentru aeronavele MIG-21 Lancer.

Aşa cum nu înţelegem schimbarea şefului forţelor aeriene printr-un tertip penibil, acela al aşa-numitului furt al armelor de la Ciorogârla, nu înţelegem nici această tergiversare a demarării atât de aşteptatului de către militari a unui program de înzestrare cu aeronave multirol.

Nu am resimţit nici o preocupare din partea ministrului privitor la apărarea antiaeriană a teritoriului, în special pentru sistemele de apărare antiaeriană cu rază medie şi mare ce ar trebui să înlocuiască până cel mai târziu în 2010 – 2012, sistemele uzate fizic şi moral, VOLHOV şi S-60.

Dar întrecându-le pe toate am aflat cu stupoare că la nivelul Departamentului de armamente se derulează activităţi specifice derulării programului corvetei multifuncţionale din programul marinei, concomitent cu modernizarea fregatelor deja existente în dotare.

Nu ştie domnul ministru că prioritatea noastră ca ţară sunt forţele operaţionale destinate NATO, care aparţin forţelor terestre? S-au terminat oare achiziţiile pentru asigurarea protecţiei forţelor terestre, a personalului care participă la operaţii în teatrele externe?

Îl reamintim domnului ministru că nu va depăşi cu greu câştigata notorietate de 0,2 % dacă va sta pe puntea navelor sale alături de vajnicii săi marinari de apă dulce.

“Nu au fost alocaţi prin Bugetul de stat, dar Ordonanţa 111/2007 dă posibilitatea ca înzestrarea să se facă în afara Bugetului, din credite atrase. Pentru că aici se află toată conducerea Armatei, vreau să ştiţi că vă cer să utilizaţi facilităţile din Ordonanţa 111/2007 şi să declanşaţi măcar unul din cele şapte programe strategice ale Armatei.”, spunea anul acesta preşedintele Băsescu.

La audierea sa pentru investire dl. Stănişoară ne spunea că avem 6 programe de importanţă strategică.

Şi această abordare, cu un număr diferit prezentat aferent programelor strategice, dovedeşte confuzia existentă printre cei ce trebuie să decidă asupra viitorului înzestrării Armatei.

PERSONAL

În momentul de faţă Armata se confruntă cu o mare problemă de personal generată în primul rând de nivelul redus al soldelor militarilor şi de condiţiile precare de instruire şi pregătire.

Este pentru prima dată după 1989 când un ministru a decis reducerea veniturile militarilor, fapt ce a generat o intensă stare de nemulţumire.

Iată domnule ministru câteva exemple relatate pe larg de mass-media:

· În data de 14 mai 2009 la o unitate militară din garnizoana Buzău s-a consemnat faptul că aproape toţi militarii au refuzat să plece acasă, solicitând ca ministrul apărării împreună cu şeful Statului Major General să se implice pentru a nu le fi reduse soldele.

· La nivelul unui batalion din cadrul Diviziei 4 Infanterie “Gemina” militarii au protestat prin închiderea birourilor şi plecarea acasă înainte de terminarea programului.

· La o unitate militară de radio-comunicaţii din cadrul DGIA, din garnizoana Piteşti s-au făcut cunoscute proteste vehemente ale personalului.

· În garnizoana Focşani, unii militari s-au prezentat la serviciu, dar au refuzat să intre în cazarmă.

· În două unităţi ale Statului Major al Forţelor Aeriene, militarii au oprit, pentru scurt timp, toate staţiile de radiolocaţie.

Am aflat cu neplăcută surprindere, din mass-media, despre faptul că din cauza protestelor i-aţi ameninţat pe militari că dacă nu se potolesc vor fi daţi afară din armată.

Doar atât puteţi?

În loc să căutaţi soluţii dumneavoastră ameninţaţi pe cei chemaţi să ne apere. Credem că nu mai are rost să vă spunem răzbunarea arma cui este.

Mai mult, pe măsură ce efectivele Armatei s-au redus, la mai puţin de un sfert faţă de cele din 1989, numărul personalului chemat să se ocupe de gestionarea resursei umane din acest minister s-a mărit considerabil ajungând să fie de peste 10 ori mai mare faţă de nivelul din 1989, acesta îngreunând întreg procesul de management al carierei personalului militar.

Dar de să ne mai mirăm, atunci când în minister se regăsesc la nivelul cel mai înalt foşti parteneri de afaceri, aşa cum este cazul secretarului de stat Aurel Lascu co-acţionar şi partener de afaceri cu actualul ministru al apărării naţionale, ori când la Departamentul pentru Politica de Apărare şi Planificare, structură abilitată de lege să coordoneze îndeplinirea obligaţiilor asumate şi care decurg din calitatea de membru NATO şi a Uniunii Europene, avem un secretar de stat, pe domnul Viorel Oancea, care îşi aprofundează cunoştinţele de limba engleză.

Credem că ministrul apărării naţionale greşeşte fundamental atunci când, în contextul procesului de transformare a Armatei României, transferă efortul reformei către unităţile militare în loc să restructureze din temelii toate structurile şi direcţiile centrale ale ministerului.

Ne putem întreba pe bună dreptate care este performanţa acestui ministru, ce arată o lipsă crasă de interes faţă de importantele probleme ale personalului Armatei, dovedită de extrem de puţinele vizite în unităţile militare dar mai ales de notorietatea sa de doar 0,2 %?

Halucinant este că, în timp ce tăiaţi veniturile militarilor, un studiu realizat de MApN arată că luaţi în calcul, domnule ministru, angajarea de ospătari, aproximativ 30 de persoane în fiecare unitate din ţară, plătiţi cu 2000 lei pe lună, asta în condiţiile în care un soldat câştigă doar 700 lei.

Şi dincolo de aceasta, în condiţiile în care mai nou, Ministerul Apărării Naţionale, renunţă la ideea externalizării serviciilor de hrănire, să înţelegem domnule ministru că doriţi să avem o Armată cu soldaţi ce îngrijesc de GAZ-uri şi aleargă prin unităţi cu gamelele şi marmitele? Pentru aceasta am depus atât de multe eforturi să devenim membri NATO?

Oare declaraţia potrivit căreia domnul Stănişoară afirma că în opinia sa „militarul român reprezintă spiritul naţional îmbrăcat în haină” militară şi că „demnitatea ofiţerului, demnitatea militarului este un lucru extrem de preţios”, mai poate sta în picioare în faţa militarilor români?

Noi credem că nu.

PROPUNERI

Nu mai subminaţi capacitatea operaţională a Armatei Române!

Nu uitaţi domnilor guvernanţi că Armata poate fi evaluată pe două planuri, unul tehnic şi unul uman. Tehnica, oricât de performantă ar fi, îşi arată valoarea numai prin măiestria militarilor care o operează.

Grija noastră este motivarea personalului din Armată. După ce a fost restructurată şi transformată, Armata intră acum într-o criză profundă văzându-se lipsită de perspectivă.

Dacă veţi continua ca până acum, vom rămâne, noi, ca ţară, cu Armată doar pe hârtie.

Solicităm prim-ministrului si ministrului finanţelor publice ca următoarea rectificare bugetară sa fie una pozitivă pentru Ministerul Apărării Naţionale, astfel încât măcar cheltuielile de personal să fie acoperite şi să nu mai avem reduceri de sporuri şi drepturi băneşti şi probleme de personal iar militarii să îşi primească integral toate sporurile şi alte drepturi băneşti restante.

Importante sunt şi problemele sociale iar în cadrul acestora cele legate de sistemul de salarizare.

În contextul actualelor discuţii privind sistemul unitar de salarizare în sistemul bugetar, solicităm prim-ministrului si ministrului finanţelor publice să susţină promovarea unui capitol special în această lege care să cuprindă norme specifice pentru militari ca de altfel şi pentru toate cadrele sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Normele specifice trebuie să se reflecte în coeficienţii de ierarhizare ţinând cont de privaţiunile, restricţiile şi interdicţiile pe care le are această importantă categorie socială în cariera profesională.

Solicităm Ministerului Apărării Naţionale să susţină eliminarea limitei maxime de vârstă de 40 ani pentru soldaţi şi gradaţi voluntari şi menţinerea acestora în serviciul militar, prin ordin al ministrului apărării naţionale, cu condiţia susţinerii şi promovării, anual, a testelor de aptitudini fizice şi militare.

Totodată solicităm MApN să depună toate eforturile necesare în sensul considerării vechimii în serviciu în calitate de soldat sau gradat voluntar ca vechime în serviciul militar, astfel încât această vechime să se ia în calcul la stabilirea pensiei.

Este deosebit de important ca acest izvor de resursă umană cu experienţă în domeniul militar să fie lăsat să nu sece datorită incompetenţei ori incapacităţii manageriale a celor cu rangul de conducere cel mai înalt din armată.

Solicităm factorilor de decizie din Guvern dar şi din MApN să îşi concentreze, cu adevărat, atenţia şi eforturile pentru asigurarea protecţiei militarilor şi a teritoriului naţional.

Solicităm demararea procedurilor pentru finanţarea măcar a unui program strategic destinat forţelor terestre, ţinând cont că România are angajamente asumate la NATO mai ales în ceea ce priveşte această categorie de forţe.

Considerăm că este mult mai important ca în acest moment atenţia MApN să se concentreze pe:

· Programul strategic „Transportor blindat pentru trupe”

· Programul strategic „Autoturisme de teren blindate şi neblindate”

Ţinând cont de constrângerile financiare credem că MApN ar trebui să se concentreze pe aceste programe, urmând ca cele privind achiziţionarea de corvete să se poată demara atunci când condiţiile financiare externe vor fi mai favorabile decât în prezent.

Solicităm Ministerului Apărării Naţionale, Guvernului României şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării să ia în discuţie cât mai repede demararea programului de înzestrare a forţelor aeriene române cu aeronave multirol.

Este îngrijorător faptul că în jumătate de an nu s-a adoptat nici o măsură concretă în această privinţă pentru că în 2012 aeronavele Mig-21 Lancer îşi epuizează resursa de zbor.

Armata înseamnă onoare şi tocmai de aceea facem apel la un gest de onoare din partea dumneavoastră, domnule ministru, pentru a detensiona situaţia din Armată.

Daţi-vă demisia!

Suntem siguri că plecarea dumneavoastră ar însănătoşi mediul din instituţie.”

Despre motiuni:

– Moţiunea exprimă poziţia Senatului într-o anumită problemă de politică internă sau externă. Moţiunile pot fi iniţiate de cel puţin o pătrime din numărul senatorilor.

– Moţiunile trebuie să fie întocmite corespunzător actelor juridice ale Senatului şi să cuprindă motivarea şi dispozitivul. Moţiunile se depun la preşedinte, în plenul Senatului. Până la încheierea dezbaterii unei moţiuni, semnatarii nu mai pot promova o altă moţiune în aceeaşi problemă. Preşedintele Camerei nu va lua în considerare moţiunile care nu îndeplinesc aceste cerinţe şi nici pe cele care vizează finalităţi specifice moţiunii de cenzură. Iniţierea moţiunilor de cenzură are loc în condiţiile prevăzute în Regulamentul şedintelor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului.

– După începerea dezbaterii moţiunii, senatorii semnatari nu-şi pot retrage adeziunea la moţiune. La moţiunile prezentate nu pot fi propuse amendamente.

– Dezbaterea se încheie prin supunerea la vot a moţiunii în plenul Senatului.

– Nici o moţiune nu poate fi supusă votului înainte de dezbaterea ei.

– Moţiunile se adoptă cu votul majorităţii senatorilor. Moţiunile adoptate de Senat se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi sunt obligatorii pentru Guvern şi membrii săi, precum şi pentru celelalte persoane vizate.

sursa: Senatul Romaniei

Etichete:


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

16 Responses to “Moţiunea simplă: “Demnitatea Armatei Române – călcată în picioare de ministrul celor 0,2%””

 1. RUMANU says:

  O analiza pertinenta a starii ARMATEI ROMANIEI. Desi nu cred ca o sa aiba vreo izbanda in Parlament, macar aduce in prim plan si in mintile tuturor indivizilor care populeaza institutia legislativa a tarii, problemele grave ale institutiei militare. Ce o sa fie vom vedea. Sa speram!

 2. Bure Bista says:

  Sa speram ca vom afla si prezenta la dezbateri

 3. Armata de fitze

  Privind cu jind la sacul cel nou şi proaspăt burduşit al altor “garnizoane” ce căpuşează bugetul guvernului României, militarului nu-i rămâne decât să-şi amintească, cu o nostalgie patriotică, vremurile de-acum vreo 10 ani. Vremuri în care, cu priviri languroase, declarativ iubitoare şi vorbe meşteşugit-sforăitoare, bătuţi camaradereşte pe spate, erau îndemnaţi „să facă totul” pentru ca ţărişoara asta să intre în marea familie euro-atlantică, să fim, în sfârşit, şi noi, demni de respect şi admiraţie.
  Pe atunci, naivii militari nu ştiau că prenumele personal „noi” înseamnă altceva decât învăţaseră ei la şcoală. Crescuţi şi educaţi într-un glob de sticlă mată, în care noroiul politic nu putea penetra, credulii militari n-au înţeles că „noi” înseamnă „ei”. Pentru „ei” avea să fie făcută, în mod dureros, integrarea. Cu preţuri, uneori uriaşe, cariere şi destine distruse.
  Pentru „ei”, cei care au tupeul de a trata Armata ca pe SRL-ul lor din colţul străzii;
  Pentru „ei”, cei care nu mai ştiu cum să mai vândă încă o dată şi încă o dată acelaşi metru de autostradă;
  Pentru „ei”, cei care-şi îmbracă odraslele de fitze în uniforma Armatei Române pentru a da bine în campanie;
  Pentru „ei” cei care plescăie libidinos a bucurie sordidă la fiecare contract de achiziţie publică obţinut pentru cumătrul soacrei.
  Greţoasă clasă politică avem dacă strategiile de apărare se fac de foşti comercianţi de cartier iar bugetele se stabilesc în funcţie de mărimea bustului ministresei.
  Pe de altă parte, poate ar fi bine ca la M.ApN. să se instituie principiul rotaţiei trimestriale: un trimestru punem ministru o blondă guvernamentală…un trimestru o brunetă prezidenţială…şi aşa mai departe. Poate că aşa ochiul comandantului suprem se va îndrepta, în sfârşit drăgăstos, şi asupra Armatei.
  Unde mai pui că şi Armata va căpăta, în sfârşit, acea demodată demnitate reală de care ducea lipsă, cel puţin în ochii politicienilor. O demnitate pofticioasă însă…de astă dată.

  Halal !

  Ovidiu Mihalache
  http://www.ovidiumihalache.blogspot.com

 4. Altfel says:

  Motiunea n-are nici o sansa pentru simplul motiv ca cei ce au initiat-o nu cred in ea, ci doar fac un exercitiu de atragere a simpatiilor. Cum o sa creada in aceasta motiune PNL, care l-a pus ministru la aparare pe Melescanu, supranumit “Hahalera”, primul ministru al apararii care a incalcat cu zambetul pe buze legea privind statutul cadrelor militare, si anume capitolul drepturi!?! Sa fim seriosi!

 5. haz-de-necaz says:

  Romani este tara in care nu se va schimba NICIODATA, dar niciodata NIMIC. Nu ne mai facem bine!

 6. of says:

  vai de NOI !

 7. Roman says:

  Oare mai crede cineva in povestile de la televizor?? salarii mari ptr armata, motiuni ce ii apara pe militari, programe de inzestrare cu transportoare, avioane si corvete (asta e misto: sa-i mangaie si pe terestri si pe aviatori si pe marinari)? viitorul e NEGRU, si nu ptr armata ci ptr toata Romania. O seara buna.

 8. bogdan says:

  cat de intelepti si preocupati devin toti cand ajung in opozitie! Ce a facut Tariceanu cand era premier pentru Aparare: rectificari in minus la fiecare reasezare a bugetului! daca era de luat de undeva, armata a fost prima sacrificata. De altfel si el si pupilul sau Olteanu nu s-au sfiit sa afiseze un dispret permanent pentru acest domeniu de activitate si o lipsa iresponsabila de preocupare

 9. cat de jos says:

  as pleca putin din Romania

 10. cat de jos says:

  cine sa dezbata motiunea? erau 2- 3 in sala si nu faceau nimic cred ca mai aveau putin si adormeau , prea putin le pasa lor de criza , de economie, de somaj, de salarii amnate la plata cum o fi asta nu stiu ca eu am 55 de ani si nu am apucat asa ceva . Aiureli si nimic nu se vede la orizont si cred in continuare intr-un guvern de oameni fara de partid si adevarati tehnocrati si slava domnului ca sunt destui dar nu prea au cum sa ajunga acolo prefera sa plece din tara . Oare cat de tare sa te apese aceasta stare din tara ta ca sa-ti doresti sa pleci. Pacat ca pt.mine este un pic cam tarziu.

 11. lucius says:

  Va salut cu respect,
  Incerc sa pun punctul pe “i”.S-au spus, multe, f. multe dar … degeaba.
  Se aplica metoda “cainii latra, ursu trece”. Domnilor, uitati-va cat de senini sunt la toate reprosurile care li se aduc – ma refer in special la cei din PDL.
  Acest partid s-a inconjurat de diferite …. personaje care nu fac altceva decat sa impuna SUB ORICE FORMA – LEGALA SAU ILEGALA nestiinta lor, marlania lor, incultura lor si mai ales interesele meschine de care nu duc lipsa.
  Deci … si prin urmare…. :
  – armata are un sef al statului major general VANDUT CU TRUP SI SUFLET PDL-ului, care nu stie altceva decat sa se plimbe, sa vada lumea si sa fie mana dreapta a ministrului;
  – armata are cel mai slab ministru din 1990 incoace – acest aspect a fost demonstrat chiar in seara asta la TV, ca sa nu mai spun de articolul de mai sus.
  Si ma opresc aici. Am mai facut comentarii, deci nu ma repet sau incerc.
  ” Vorba multa, saracia omului”, asa ca niste concluzii nu strica:
  – militarii trebuie sa aibe mai multa tarie de caracter: ceea ce au inceput … sa duca la bun sfarsit. Dragi militari, chiar credeti ca va dadea afara domn ministru? Nu ati inteles nici acum ca a jucat la cacialma, pentruca asta este …. si o practica si in acest moment? Pentruca sunt 2 jucatori la cacialma acum … al nostru domn ministru demonstrand ca este un elev mai mult decat silitor. DOMNILOR MILITARI – includ in acest strigat toate categoriile – ei aplica pe noi, legea lor, democratic iar noi chiar trebuie sa stam si sa ne uitam? TOT DEMOCRATIC LE PUTEM SPUNE … PA.
  – DOMNILOR MILITARI – si ma refer la VOI cei din unitatile militare ale MApN – atata vreme cat nu veti lua atitudine, veti avea parte de astfel de conducatori: plimbareti si care aplica metoda strutului “CAPUL IN NISIP”;
  – NU UITATI LA ALEGERI: nu se voteaza promisiunea sau promisiunile, ci CEEA CE S-A FACUT LA MODUL CONCRET. Vorba unei jurnaliste, se aplica perfectul compus: AM FACUT …; AM DRES ….
  – asociatiile nationale ale cadrelor militare in rezerva si in retragere trebuie sa se implice in adevaratul sens al cuvantului. Acestea trebuie sa inteleaga ca au un rol deosebit de important, trebuie sa se faca auziti atat de armata cat si de societatea civila. Societatea civila are dreptul sa afle ce se intampla cu prima institutie a statului, dupa biserica, in care crede.

 12. lucius says:

  Buna seara,
  Scriu aici, pentruca este ultimul material legat de “bunastarea” armatei romane.
  O fac printr-o intrebare simpla si daca stiti raspunsul sau ati auzit ceva in domeniu va rog sa scrieti – Este adevarat ca urmeaza sa se ia si sporul de specialist???

 13. mircea insusi says:

  pt.dl. lucius: Si ce trebuie votat la alegeri?
  pe cei care au spus in anii ’90 “daca e poporul o duce greu si armata trebuie sa o duca greu”? Acum incep sa guite din nou: “e criza; toti fac sacrificii, ce vreti, Armata sa nu faca sacrificii?”

  ce s-a facut la modul concret? sa nu-mi spuneti ca vreun politruc/ pardon!/ politician a bagat Romania in NATO sau in ue, ca stim bine cum am intrat!

  Pe ce va bazati, domnule lucius, sa credeti ca nu ar fi dat afara militari?

  In rest, cred ca aveti dreptate intru totul. atata doar ca si dvs. jucati un pic la cacialma. mai ales ca nu aveti prea mult de pierdut. si a vorbi teorii e tare usor.

 14. lucius says:

  Pentru dl Mircea
  Cred ca nu inteleg ce vreti sa spuneti-SINCER. Fiti mai coerent cu ce ati vrut sa spuneti in ghilimelele dvs.
  In primul rand va intreb ce anume nu intelegeti cand ati intrebat “… ce trebuie votat la alegeri?”. Dvs chiar sunteti militar? Daca ati fost/sunteti inseamna ca ati ramas/sunteti cu … capul plecat … ca doar aceste capete s-a demonstrat ca nu au fost taiate. Oricum, daca ati pus aceasta intrebare cred ca nu are sens sa discutam mai departe.
  IN SPIRITUL DIALOGULUI SI SPER AL FAPTELOR (dar in nici un caz de la dvs.) CONTINUI:
  In al doilea rand: la ora actuala ARMATA este singura institutie care face sacrificii … din punct de vedere material, deci nicidecum TEORETIC, adica pe hartie. Daca nu stiati, va informez asupra urmatoarelor aspecte: reducerea de 20-25% s-a facut pe tacute, mai concret, s-a aflat ca nu se mai acorda sporurile respective cu 5 zile inainte de primirea soldei (in armata se spune SOLDA, nu salariu); daca nu v-ati uitat pe celalalt articol, care se refera tot la “MINISTRUL CELOR 0,2%”, la comentarii, am adresat o intrebare (la momentul respectiv parea doar un zvon) – acum este realitate in proportie de 90% daca ma pot exprima asa – SE MAI IA UN SPOR, DEFINITIV.
  Domnule draga, ati uitat ce au spus capetele luminate care ne conduc si pe care, se vede clar ca dvs le credeti cu toata taria? Ca nimeni nu va suferi dpdv financiar, adica nu li se vor lua din salarii (ca sa vorbesc in limbajul dvs). Va dau tot eu raspunsul: militarilor li s-a luat din … salariu in medie intre 6-7 mil. LEI. Ce fac familiile in care ambii parteneri lucreaza in armata? – si au datorii la banca, au copii etc. dar trebuie sa raspunda PREZENT de cate ori ARMATA, TARA, I-O/LE-O CERE.
  In al treilea rand, daca nu stiati, la momentul intrarii in NATO si UE, SINGURA INSTITUTIE ROMANA CARE INDEPLINEA CONDITIILE ERA ARMATA ROMANA.
  Si in sfarsit, in ultimul rand trebuie sa va precizez, daca nu ati uitat ce ati citit: ei au jucat la cacialma SI NU EU. Eu am spus ca trebuia sa jucam in acelasi mod, TOTI SAU CAT MAI MULTI. Ce credeti ca puteau sa faca? Sa-i dea afara? Ma indoiesc. Ce credeti ca se intampla daca era primit primul om al statului ASA CUM TREBUIA, in teatrele de operatii? Nu vi se pare ca acestia (A SE CITI ACTUALUL GUVERN) puteau sa intre intr-un blocaj …. serios? Mie DA. Daca nu stiati, cel care a jucat, joaca in momentul de fata si sunt sigur ca va juca si in viitor la cacialma, nu este altcineva decat presedintele tarii. Daca dvs sunteti pro … acest personaj, imi pare rau, nu pot sa VA schimb, dar pot SA AM PAREREA MEA PERSONALA. Aceasta parere survine in urma a ceea ce citesc, ce aud la TV si bineanteles in urma analizelor facute.
  Si nelipsita concluzie: ma bucur totusi ca “imi dat dreptate intru totul” pentru acel “REST”

 15. Schwartzkopff says:

  Demers democratic de mare angajament. Politicianist sau nu, acest demers aduce la lumina probleme grave despre care probabil altfel nu am fi auzit niciodata. Ce anume mai trebuie sa se intample pentru ca cineva sa ia niste masuri??
  Lucius are perfecta dreptate cand vorbeste de problemele noastre. Cum sa ne mai strigam disperarea??
  Cat timp trebuie sa mai treaca sa ne centram pe solutie si nu pe aflarea cu orice pret a vinovatului si executarea lui publica??
  Anatemizam, amenintam cu datul afara, lovim in politicieni si nepoliticieni, uram cu o pofta nebuna, uram tot ce ni se pare ca ar fi sursa problemelor noastre, dar solutiile?? unde sunt solutiile?? unde este rezolvarea problemei??
  Susotim la serviciu de frica sa nu ne auda “cei mari”, strigam disperati pe forum dar… efecte??
  Mircea insusi stie si el ce spune cand sustine ca bravii nostri conducatori ar fi in stare sa treaca la “represalii”.
  Este de inteles si scarba si lehamitea lui “cat de jos” iar resemnarea lui “haz de necaz” spune multe.
  Trebuie facut ceva, nu stiu ce dar cred ca prin inteligenta, perseverent si activ trebuie initiate gesturi, semnale ca astfel nu mai putem continua.

 16. VERGILIU says:

  cu oarecare intarziere, am citit recomandarea facuta la un post anterior de ovidiumihalache. Cronologic, scrierile sunt tot mai bune, de la un episod la altul autorul se defineste ca stil, si rafinament

  http://www.ovidiumihalache.blogspot.com

  o naratiune excelenta, spumoasa, verb si inspiratie! de mult nu m-a amuzat atat de mult un scriitor roman. recomand calduros lectura