Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Noi reglementări legislative privind personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională

În urmă cu câteva zile, mai exact, pe 19 iunie, a.c., în Monitorul Oficial,Partea I nr. 450, a fost publicată OUG 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din OUG 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice. Respectivele reglementările vizează personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională. Considerând că sunt importante noile reglementări, am considerat necesar să le aducem la cunoştinţa cititorilor InfoMondo Militar.

Textul OUG este următorul:

“Avand in vedere ca activitatea personalului din sistemul national de aparare, ordine publica si securitate nationala implica si misiuni care nu se limiteaza, in timp, la durata programului normal de lucru,
ca exercitarea prerogativelor constitutionale de aparare, ordine publica si securitate nationala se caracterizeaza prin continuitate,
tinand cont de obligatiile legale care revin institutiilor publice angajatoare de a asigura realizarea drepturilor recunoscute personalului prin dispozitiile legale in vigoare referitoare la munca prestata in zilele de repaus saptamana, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza,

de faptul ca in anul 2014 aceste drepturi se realizeaza numai prin compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator,

de faptul ca necesitatea exercitarii prerogativelor constitutionale si legale in conditii de continuitate, pe de o parte, respectiv insuficienta personalului raportat la timpul de munca ce trebuie afectat acestor misiuni in perioadele aratate, pe de alta parte, creeaza o vulnerabilitate pentru institutiile publice din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, in sensul ca respectarea drepturilor prin compensarea cu timp liber corespunzator ar putea conduce la disfunctionalitati in efectuarea misiunilor operative specifice,
avand in vedere ca aceste disfunctionalitati afecteaza domenii importante ale societatii, in care este nevoie de o munca sustinuta, in orice ora din saptamana, si conditii care expun angajatii la un grad ridicat de stres si risc,

luand in considerare necesitatea corectarii unor neconcordante la nivelul reglementarilor, in privinta modului de calcul al anumitor drepturi salariale, respectiv faptul ca mentinerea acestora ar putea conduce la o aplicare neunitara a actului normativ in structurile sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala si, in consecinta, ar putea genera eventuale pagube in patrimoniul acestora,
in scopul asigurarii unui cadru unitar de aplicare a unor dispozitii referitoare la salarizarea personalului care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale,

totodata, luand in considerare necesitatea imperativa de crestere a capabilitatii de aparare aeriana a Romaniei,
tinand seama de importanta si urgenta inzestrarii Fortelor Aeriene cu avioane multirol pentru promovarea intereselor nationale de securitate a tarii si indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in cadrul Aliantei Nord-Atlantice si Uniunii Europene,

avand in vedere absenta unor reglementari cu privire la statutul personalului roman trimis in strainatate pentru pregatire pe un tip de tehnica de lupta cu complexitate ridicata, in vederea realizarii capabilittii operationale cuprinse in Faza 1 a Etapei de tranzitie initiala a Conceptiei de realizare graduala a capabilitaatii de aparare aeriana in cadrul programului “Avion multirol al Fortelor Aeriene”,
luand in considerare necesitatea motivarii personalului in vederea participarii la acest tip de misiune,
tinand seama de consecintele negative ale nepromovarii in regim de urgenta a prezentului act normativ care asigura reglementarea statutului personalului aeronautic participant la misiune,

avand in vedere faptul ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata, necesitand adoptarea de masuri imediate,
in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
Guvernul României adoptă prezenta Ordonanţă de urgenţă.

Art. I
Articolul 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 703 din 15 noiembrie 2013, aprobata cu completari prin Legea nr. 28/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
“(2) In anul 2014, pentru personalul militar, politisti si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, primele, ajutoarele, platile compensatoare, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare, care nu fac parte din solda lunara bruta/salariul lunar brut, se stabilesc in raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizat pentru luna decembrie 2011.”

2. Dupa alineatul (2) se introduc sase noi alineate, alineatele (3)-(8), cu urmatorul cuprins:

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 1, incepand cu data de 1 iulie 2014, cuantumul drepturilor acordate personalului militar, politistilor, functionarilor publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalului civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, care executa lucrari de exceptie sau misiuni speciale, apreciate ca atare de conducatorii acestora, se stabileste in conditiile prevazute de art. 15 din cap. II sectiunea a 2-a din anexa nr. VII – Familia ocupationala de functii bugetare «Aparare, ordine publica si siguranta nationala» la Legea-cadru nr. 284/2010, cu modificarile ulterioare, pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin al ordonatorului principal de credite.

(4) Baza de calcul al drepturilor prevazute la alin. (3) o reprezinta solda lunara/salariul de baza prevazute de legislatia in vigoare la data de 31 decembrie 2009.

(5) Prin exceptie de la prevederile art. 9 alin. (1), in situatia in care activitatea desfasurata de personalul militar, politistii, functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare si personalul civil din institutiile publice de aparare, ordine publica si securitate nationala, in zilele de repaus saptamanal, de sarbatori legale si in celelalte zile in care, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu se lucreaza, nu se poate compensa cu timp liber corespunzator, se acorda o majorare de 75% din baza de calcul prevazuta la alin. (4).

(6) Pentru personalul militar, dreptul prevazut la alin. (5) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat prin raportarea bazei de calcul la durata programului normal de lucru.

(7) Dispozitiile alin. (5) si (6) nu se aplica personalului participant la misiunile si operatiile prevazute la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 121/2011 privind participarea fortelor armate la misiuni si operatii in afara teritoriului statului roman, personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, personalului detasat in conditiile Legii nr. 105/2012 privind detasarea expertilor nationali la institutiile si organismele Uniunii Europene, precum si politistilor aflati in situatii similare.

(8) Conditiile de stabilire a dreptului prevazut la alin. (5) si (6), precum si activitatile pentru care se acorda acest drept se stabilesc prin ordin al conducatorilor institutiilor publice de aparare, ordine publica si securitate nationala.”

Sursa: www.monitoruloficial.ro, www.dreptonline.ro

Etichete: , ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

3 Responses to “Noi reglementări legislative privind personalul din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională”

  1. Trifon Gruju says:

    Evolutie inapoi! Acest Guvern, cu al lui tov. vice-prim, a constatat ca legea existenta este retrograda, ca influenteaza capacitatea de aparare a tarii si, drept urmare, a hotarat readucerea ei, intr-o forma trunchiata, la starea dinainte. Deci progresam inapoi, mai complicam o data modul de clacul a veniturilor. Se putea enunta ideea ca trebuie o lege speciala, si atunci era evolutie. Adta se numeste involutie … reparatorie … pentru aruncat praf in ochi. Aferim ! Noua nu ne cumpara nimeni tara, noi nu ne vindem tara, noi ne-o nimicim singuri, creem un vid pentru singurul popor migrator ramas.

  2. George Balaban says:

    Lui Ponta ii trebui alti ochelari sa citeasca Monitorul de Fagaras cu soldele si pensiile militarilor potrivit acordurilor NATO. Acordul este din 2008 si de atunci au trecut mai mult de sase luni. Se para ca trebuiie sa utilizam executarea silita cu celeritate.

  3. nebunul satului says:

    NATO nu e interesat decat de obligatiile asumate .Pe drepturile militarilor din colonia asta nu da 2 lei.