Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Precizări online ale ministrului Dobriţoiu, post-dezbaterea „Securitatea Naţională în Societatea Bazată pe Cunoaştere”

Pe data de 26 noiembrie, 2012, a avut loc în Aula Academiei Române, dezbaterea „Securitatea Naţională în Societatea Bazată pe Cunoaştere”.
În cadrul acestui eveniment s-a iscat o polemică între ministrul Apărării Naţionale, Corneliu Dobriţoiu, şi consilierul prezidenţial, Iulian Fota.
La câteva ore după eveniment, ministrul Apărării a oferit nişte lămuriri într-o postare pe Facebook:
“Am participat astăzi (26 noiembrie, n.r.) în Aula Academiei Române la dezbaterea „Securitatea Naţională în Societatea Bazată pe Cunoaştere”.

În discursul meu, tocmai pentru că vorbim despre o societate „bazată pe cunoaştere”, respectând tematica, am făcut o evaluare a Strategiei Naţionale de Securitate, document pe care, în continuare, îl apreciez ca pe un amestec nefericit de concepte, generalităţi, formulări confuze, vagi priorităţi, tendinţe de privatizare ale spaţiului de securitate.

Pentru că, în mod evident, nu aveam cum să nu fac referire la autorii textului, dar şi la preşedintele Băsescu, cel care şi l-a asumat prin trimiterea lui în Parlament, am fost acuzat că am politizat dezbaterea şi că am recurs la un discurs electoral”, a postat pe Facebook Dobriţoiu.

“Pot înţelege angajamentele politice ale celor doi consilieri de la Cotroceni, care au ales să traducă cele întâmplate în această cheie. Ceea ce nu pot înţelege, este maniera în care au făcut-o, confundând Aula Academiei cu arena unui meci de fotbal de ligă inferioară. Pe cei avizaţi şi interesaţi să cunoască erorile fundamentale cuprinse în acest document, care ar trebui să fie dedicat promovării intereselor naţionale, fac trimitere aici: www.comisiipnl.ro

Respectivul document “are menirea de a prezenta alternative politice raţionale, dimensionate în funcţie de riscurile şi provocările de securitate – atât interne cât şi internaţionale – capacitatea de finanţare şi obligaţiile internaţionale asumate de statul român, în cadrul NATO şi UE, la granita de est a aliantelor lumii occidentale”.

În evaluarea generală a conţinutului Strategiei Naţionale de Apărare, dintr-o perpectivă liberală, se menţionează că:
“E dificil să accepţi acest document ca un instrument ce da fortaţă si valoare practicaă statului român în amplul proces de APĂRARE A ŢĂRII..”, oferind cititorilor avizaţi impresia că România s-ar afla în situatia delicată a iminenţei unei agresiuni convenţionale surprinzătoare la adresa securităţii sale, în condiţiile în care evaluările comune de securitate ale NATO nu evidenţiază un asemenea pericol.

Referitor la Subcapitolul “Securitate şi Apărare Naţională” se apreciează că documentul “livrează cu generozitate definitii de manual preluate fara reflectie, dar individualizeaza si formulari de genul “reputaţia ţării devine un element de importanţă strategică” (!!!)

“Continuarea firească, în logica documentului, ar fi ca aceasta reputatie trebuie apărată prin toate mijloacele în faţa celor care afectează această reputaţie atat în plan intern, cât şi extern. Intrebarea firească ar fi: cine se va ocupa de apărarea reputaţiei României? Temerea este că viclenia raţiunii a jucat din nou feste domnului preşedinte, întrucat primii vizaţi de aceasta prevedere sunt tocmai domnia sa şi echipa sa guvernamentală, dat fiind faptul că prin comportamentul lor şi prin “buna” administrare a treburilor publice au dus reputaţia ţării la cote negative îngrijoratoare în spaţiul de securitate euro-atlantic.

Preşedintele se pare că a făcut concesii modelului occidental de formulare a strategiilor de securitate, în dauna formaţiei sale militare, când se referă la multidimensionalitatea demersului său strategic afirmând: “(Actuala strategie) este multidimensională pentru că, PE LÂNGĂ DIMENSIUNEA MILITARĂ, sunt astăzi la fel de importante dimensiuni precum cea politică, economică, socială şi ecologică”.

Nota bene: Din păcate, “noile” dimensiuni, cu exccepţia celei politice, sunt vag prezentate în document, nu le veţi regăsi pe palierul intereselor naţionale, pe când la nivelul obiectivelor strategice şi direcţiilor de acţiune au o prezenţă frivolă.

Prim-planul actiunilor strategice interne este ocupat cu generozitate de “Apărarea armată” (generand susceptibilităţi în plan international), in dauna primordialitatii directiilor strategice pentru depasirea efectelor crizei economico-financiare care pot eroda insasi fiinta democratica a statului roman.

Comentariul asupra finalului de capitol este apreciat ca având conotaţii “agresive”.

“Mai grave sunt însă conotaţiile agresive din final de capitol unde se afirmă: “Pentru România, sunt esenţiale protejarea intereselor naţionale prin mijloace paşnice,” (NB) “însă statul român îşi rezervă dreptul ca, ÎN SITUAŢII SPECIALE, SINGUR sau împreună cu aliaţii şi partenerii săi, SĂ UTILIZEZE toate elementele de putere, INCLUSIV CAPACITĂŢILE SALE MILITARE, ca SOLUŢII DE ULTIMĂ INSTANŢĂ”. Acest puseu de fermitate politică cu destinaţie externă este cu atât mai deplasat cu cât generează suspiciuni în plan internaţional privitoare la “SITUAŢIILE SPECIALE”, fără a le nominaliza”.

Referitor la principiile si caracteristicile Strategiei, stipulate în finalul Capitolului 4  se menţionează că există “o altă surpriză de proporţii: “tendinţa de PRIVATIZARE ale unor paliere ale securităţii nationale”. Aceasta, datorită, “schimbarii continue a riscurilor şi ameninţărilor” unde preşedintele şi co-autorii “reclamă dezvoltarea unor parteneriate mai largi, inclusiv cu ORGANIZAŢII PRIVATE”. Probabil se prefigurează ceva de tipul BLACKWATER atâta timp cît Poliţia Română a pierdut încrederea preşedintelui”.

În Concluzii se spune:

“Ar fi numeroase observatii care pot fi facute in privinta documentului prezidential care denota superificalitatea, mediocritatea si reaua vointa, in unele cazuri, cu care a fost abordat domeniul securitatii si apararii nationale. Stilul confuz, incoerent si usor autist  al intregului document se datoreaza probabil incapacitatii de a armoniza propunerile institutiilor care au colaborat la redactarea textului. Din aceasta perspectiva, ar fi recomandabila o amendare temeinica a acestei  strategii in Parlamentul Romaniei inainte de adoptare sau retrimiterea acesteia catre Presedintele Romaniei pentru refacere si completare”.

 

Notă:

Având la dispoziţie toate aceste date, cititorii sunt în măsură să aprecieze dacă polemica Dobriţoiu – Fota este argumentată, sau nu .

 

 

Sursa: www.comisiipnl.ro

Etichete: , , , ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

96 Responses to “Precizări online ale ministrului Dobriţoiu, post-dezbaterea „Securitatea Naţională în Societatea Bazată pe Cunoaştere””

 1. LICA says:

  Greşeli făcute de legiuitor privind diminuarea cuantumului unor pensii militare
  COMUNICAT
  Din 29.11.2012

  În ultimul timp, se vorbeşte tot mai mult despre unele „greşeli” făcute de legiuitor în ce priveşte diminuarea cuantumului unor pensii ale militarilor, ca urmare a aplicării unor acte normative (Legea 119/2010, Legea 263/2010 şi OUG1/2011) emise de fosta guvernare, dar puţini oameni ştiu exact în ce constă aceste „greşeli”.
  Vom încerca să explicăm, în cele ce urmează, despre ce este vorba.
  Legea 119/30.05.2010, precizează, în art. 1, că „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare:
  a) pensiile militare de stat; b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor;…”
  Reglementarea este clară: din momentul intrării în vigoare a acestei legi, pensiile militare de stat nu mai existau, ele devenind pensii de asigurări sociale. Legiuitorul nu afirmă că aceste pensii ar fi “pensii speciale”, pentru simplu motiv că ele erau pensii specifice profesiei militare şi se calculaseră in baza unor criterii care să asigure un trai decent celor care serviseră ţara, într-un regim profesional deosebit.
  Art. 3 din legea 119/2010 confirmă decizia din art. 1, atunci când reglementează modul de recalculare a pensiilor militarilor, devenite pensii de asigurări sociale, precizând că: „(1) Pensiile prevăzute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare”. Trebuia aplicat însă şi art. 180 din Legea 19/2000, care dispune: „al. (6) Cuantumul pensiilor stabilite pe baza prevederilor art. 76, luându-se in considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3) (5) si (51; (7). In situaţia in care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit in baza legislaţiei anterioare, se păstrează in plată cuantumul avantajos”. Numai că, pe baza OUG1/2011, emisă de Guvern pe data de 11.01.2011, s-a recurs la diminuarea unor pensii recalculate conform dispoziţiilor din legea 19/2000.
  Menţionăm că legea 119/2010 nu prevede nici o reducere sau penalitate pentru pensiile anticipate, acordate după 20 de ani de serviciu, ca „pensii publice de asigurări sociale”, considerând că acestea sunt „pensii de vechime, în sensul legii 19/2000”.
  Rezultă că art. 6 din OUG1/2011 este ilegal, prin dispoziţia sa că „pensiile recalculate vor fi plătite în cuantumul rezultat”, excedând astfel legislaţiei de referinţă, respectiv legea 119/2010, legea 19/2000 şi Legea 263/2010, lege organică. Este clar că Legea 119/2010 nu prevede diminuarea pensiilor recalculate ca pensii publice de asigurări sociale. Aşa dar, legiuitorul a înţeles să respecte principiul constituţional şi european al neretroactivităţii legii civile. Numai că, prin OUG1/2011, nesocoteşte acest principiu, stabilind în art. 6, că „se va plăti cuantumul rezultat prin recalculare”. În felul acesta, OUG1/2011 încalcă şi prevederile Legii 263, privind pensiile unitare de asigurări sociale, lege anterioară OUG1/2011. Această lege dispune, la art. 169, că: “…. (5) In situaţia in care cuantumul pensiei, aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicării prevederilor alin. (1)—(4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine acest cuantum până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obţine un cuantum al pensiei mai mare.”
  Tot o “greşeală” a legiuitorului este şi prevederea art. 8 din legea 119/2010, respectiv:- “Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:…”,. Este vorba de aplicarea prevederilor H.G. 1249/2001, modificate prin legea 90/2007, care preia dispoziţiile H.G. 1294/2001 şi pentru militarii pensionaţi înainte de anul 2001.
  Toate aspectele menţionate mai sus demonstrează clar că legiuitorul a încălcat legislaţia în vigoare, diminuând ilegal, prin OUG1/2011, unele pensii ale militarilor, care nu mai erau pensii militare de stat, omiţând aplicarea dispoziţiilor legale şi constituţionale referitoare la menţinerea în plată a pensiei în cuantumul rezultat conform legii anterioare (respectiv Legea 164/2011), în situaţia că, prin recalculare, ar fi rezultat o pensie mai mică. Legiuitorul nu a vrut să ţină seama de faptul că, din momentul intrării în vigoare a legii 119/30.062010, pensiile militare nu mai existau, acestea devenind pensii publice de asigurări sociale, deci trebuiau tratate în această calitate, nu ca pensii militare de stat.
  Ca urmare a nesocotirii dispoziţiilor legale menţionate, un număr apreciabil de pensionari militari suportă o măsură luată cu nerespectarea legislaţiei în vigoare.
  A.N.C.M.R.R. îşi exprimă speranţa şi cerinţa ca această nedreptate să fie eliminată cât mai curând posibil, aşa cum a promis actualul Guvern.
  ŞEFUL SERVICIULUI JURIDIC
  Cdor.(r) Alexandru CONSTANTIN
  preluare dupa blogul ANCMRR

 2. ANDU says:

  CE POTI FACE, II HAOS IN LUME.
  DACA SI CEDO CARE A DAT DESPAGUBIRI DE 15000 DE EURO UNUI PUSCARIAS CA A FUMAT ALT PUSCARIAS IN CELULA CU EL,A SPUS CA MILITARU A CONTRIBUIT LA PENSII,CHIAR DACA IN VIATA LUI MILITARU NU A CONTRIBUIT LA PENSII,II CLARA SITUTATIA.
  DUMNEZEU O SA FACA DREPTATE LA SFARSIT,SI VOR AJUNGE IN IAD TOTI PROFITORII MIZERII ASTA DE LEGE ANTI MILITARA DIN 2011,CARE IN LOC SA FACA ECONOMII ,INGREUNEAZA SITUATIA ECONOMICA A TARII.
  MACAR DACA IN 2011 IUNIE,CAND AU VAZUT CA PENSIILE MILITARE DUPA RECALCULARE CRESC MASIV,SE OPREAU,DAR NICI ATUNCI NU S-AU OPRIT.
  O SA REZISTAM SI GARANTEZ CA O SA REZISTI SI TU,IN ASA FEL INCAT O SA NE MANCAM PENSIA CAT PENTRU 100 DE CIVILI,SA SE INVETE MINTE SA NU MAI FACA ASA MIZERII.
  DACA AM TRECUT PESTE ASTA,VOM TRECE PESTE TOATE.

 3. Dracula says:

  La multi ani tuturor romanilor, LA MULTI ANI ROMANIA!

  P.S. Fratilor, scrieti corect, nu toti sunteti „subofiterese”.Asa vreti sa intrati in SCHENGEN??

 4. kamyna says:

  LA MULTI ANI , ROMANIA ! LA MULTI ANI, ROMANI, ORIUNDE VA AFLATI ! FRATI ROMANI DIN LUMEA-NTREAGA, MULTA SANATATE !

 5. Platon&Socrate says:

  Fiecare pasare pe limba ei piere! Nu e corect insa sa piara toate pesarile ca asa vrea cineva,indiferent cine.

 6. Ion says:

  Sa mai citim o data ce a scris
  Platon&Socrate says:
  Noiembrie 29, 2012 at 12:55 pm

  ” …sa te cutremuri auzind alegatiile teribilisto-masochiste ale lui Ponta referitoare la Armata sau afirmatiile iresponsabile ale adormitului “cu totul intamplator lider PNL” ca militarii sunt niste simpli mercenari. Cunosti cumva intentiile celor doibretonati – Ponta si Dobritoiu- ca bugetul apararii pentru anul viitor sa fie cel mai mic dupa bulibaseala din decembrie, apoximativ 1% din PIB. Nu sesizezi ca singura constanta doctrinara a USL este “jos Basesecu si desfintarea institutiilor statului de drept- CCR,CSM,ANI,CNA,SRIETC? Nastase a fost un mic copil pe langa imaturul plagiator mitoman, Antonescu un prosovietic cartofor mincinos repetent, distrugator de femei, Constantin o musculita atrasa la borcanul de miere, toti sub sceptrul “unicului, atotputernicului motan Felix, care ce viseaza azi maine devine ordonanta de urgenta. Fiti acultatori in front domnilor militari, camarila rosie “vegheaza la binele vostru.Fiti siguri ca dupa alegeri, daca vor iesi invingatori, va vor reda toate drepturile visate si nevisate. Dobritoiu a pregatit deja o cizma mare sa v-o dea in fund”. Continuati sa va balacariti intre voi, “furerul sindical vegheaza!”.

  Judecand dupa pozitia lui Ponta, care a refuzat rectificarea bugetului pe plus pentru Armata, rectificand pe minus, acum cand mai putea, totusi, face ceva si musai trebuia, fiindca armata are rezerva de zbor ca si terminata, la ce va mai asteptati pentru anul urmator?

 7. De La Logistica says:

  La multi ani !
  Totusi , vrei sa-mi explici care e problema cu virgula si cu diacriticele ?. Sunt tare curios sa vad cat te duce capul.

 8. emmy says:

  Rusine dogharieni ! Rusine, sa huiduiti pe timpul intonarii Imnului National ! Nu aveti nimic. nu aveti nici o credinta , doar smecheriile si smenuiala !

 9. Marlon Juvet says:

  Dacă nu apărea şi maidanezul ăla printre blocurile de paradă, parcă lipsea ceva. Patriot!

 10. Marlon Juvet says:

  “Am avut noroc. Dacă România se năştea cu o zi mai devreme, mă-sa şi ta-su sigur îi ziceau Andreea.”

 11. Marlon Juvet says:

  Ridicolul este infinit şi naţiei se pare cî îi lipseşte simţul acestui ridicol. Simţul ridicolului şi al imposturii. Dacă vreţi argumente, parada paramilitară deja tradiţională organizată de primăria sectorului 2 a lui dom jeneral Onţanu ar trebui să vă convingă.

 12. doru says:

  In locul lui basescu mi-as da demisia si m-as ascunde !!!! Rusine basescule, patezi onoarea si istoria acestei tari !!! Ai stat cu Aspazia care te-a salvat ilegal, ignorand voturile a 7,4 milioane de romani !!!!! Rusine basescule, da-ti demisia, poporul nu te mai vrea !!! decat spagarii tai, care au trait bine sub tine, lichelele pdl-iste !!!! gen ,,emmy ” Spurcaciunilor, va suna retragerea !!!

 13. Platon&Socrate says:

  In locul tau m-as intoarce in grota de unde ai evadat. Nici in sfanta zi a UNIRII TUTUROR ROMANILOR nu tepoti abtine de la elucubratii deja perimate si intrate in penibil. Cei ca tine, fara nimic sfant, manjesc aceasta sarbatoare si huiduie drapelul si insemnele de stat. Puteati sa-l huiduiti pe Basescu in drumul de la masina la locul destinat vizionarii paradei dar nu cand decora drapelele de lupta sub faldurile carora au cazut in teatrele de operatii adevaratii militari, nu hoardele cripto-comuniste ale sindicatului rosu care, dupa episodul IASi recidivati in stil golanesc ,fara pic de decenta. Rusine si “MARILOR LIDERI USL” care prin gestul lor teribilist de distantare de militarii din tribuna si-au aratat dispretul la adresa hainei militare. Comportamentul bretonatului este insa fara egal. In loc sa primeasca parada trupelor langa seful SMG, bretonatul politruc sindical s-a lipit de liderul sau de partid sorbindu-i din ochi ticurile demne de analize neuro-psihice.
  Traiasca ROMANIA UNITA! Traiasca TRICOLORUL. TRAIASCA ARMATA ROMANIEI! TRAIASCA IN VECI POPORUL ROMAN! UNIRE,UNIRE,UNIRE! JUS CU DEZBINATORII NEAMULUI SI AI ARMIEI ROMANE!

 14. De La Logistica says:

  8,4 milioane de romani , zici dumneata , care ar fi votat pentru demitere. Este insuficient acest numar , zic eu si inca alti 11,599999 milioane de locuitori ai acestei tari care am fost neinteresati de actiunile pucistilor. Am inteles de pe la Antena 3 ca la festivitatile de la Arcul de Triumf romanii l-au huiduit pe Traian Basescu. Trag concluzia ca numai 150 au fost romani , restul pana la 15000 , inclusiv Uzurpatorul si Plagiatorul , nu ar fi fost roamani.Mare mai e gradina Domnului si multi betegi mai incap in ea !. Fostul furier de companie , Marlon Juvet , ce parere are ? Daca nu are pareri , il rog sa-mi corecteze semnele ortografice .

 15. doru says:

  Bai dodo, dar esti prost rau frate !!! Tipic pdl-ist !!!

 16. doru says:

  Basescu securistul va sfarsi la Rahova !!! Iese Nastase si intra el !!! Dar va fi acompaniat de videanu, berceanu, udrea, cocos si gasca !!! Postaci pdl-isti de pe aici, nu intelegeti ca gata, s-a terminat !! USL va castiga alegerile iar Basescu va fi demis. Asta e !!!

 17. Platon&Socrate says:

  dorule, cam des iti schimbi numele, dar naravul iti ramane. Fi mai calm, respira inainte de a refula si mai dispari cate putin din peisaj ca s-a deteriorat aerul. Ca sa nu te mai obosesti sa-i faci pe toti postaci pdl-isti te asigur ca find cu adevarat militar sunt neiregimentat politic. Numai ca m-am cam saturat de ineptiile debitate de cei ca tine, de inversunarea cu care ridici in slavi usl-ul care nu are nimic sfant, calcand in picioare imnul, drapelul, ziua nationala. Despre ARMATA nu mai vorbesc ca e terfelita dupa cum ii joaca bretonul pe frunte Dobritoiului.

 18. Ionel N. says:

  Ramai la logistica te rog…. Poate acolo te pricepi mai bine!!!!

 19. ANDU says:

  pentru ….de mai sus,esti ……….?
  prezenta medie in ultimi 20 de ani la toate alegerile din romania,a fost de 9,5 milioane de romani.
  in 2008 la alegerile parlamentare a fost de 49%.
  asa ca abureala asta o sa tina pana cand o sa vezi,ca paduchei pdalci nu trec pragul electoral.
  atunci o sa te dezmeticesti si o sa vezi ca esti la puscarie.

 20. iceparu says:

  Voi vota USL-ul chiar daca imi voi vedea diferenta de 400 lei la calendele grecesti numai si numai sperand ca Basescu va avea cosmaruri in somn.Mai dau 200lei daca Basescu ramane fara indemnizatia de presedinte,autoturism de serviciu si sepepist.Nu voi uita niciodata ca in ianuarie 2011 am primit pensia injumatatita.PDL=javre ordinare=mincinosi ordinari=hoti.

 21. Ion says:

  La Multi Ani Romania!
  La multi ani tuturor celor care iubesc si celor care ajuta Romania!
  Frumoasa zi!
  Frumoasa parada militara!
  Prim-ministrul intrebat ce i-a placut la parada a spus: caii jandarmilor. Dupa ce ies MIG-urile la pensie poate zboara caii.
  Ministrul Dobritoiu: ”Eu am fost educat într-un anumit spirit pentru eroii care și-au lăsat oasele aici și aiurea pentru o Românie întreagă”. Cuvantul ”aiurea” este folosit in mod obisnuit… având o conotație negativă. Asa ca… iar cu bata-n balta.

 22. doru says:

  Ce sa faci mai Ion, nu sunt asa perfecti ca ardeiasii tai !!!! Jos Basescu tiranul !!!Sa nu mai auzim de PDL !!!

 23. LICA says:

  Greşeli făcute de legiuitor privind diminuarea cuantumului unor pensii militare

  COMUNICAT

  Din 29.11.2012

  În ultimul timp, se vorbeşte tot mai mult despre unele „greşeli” făcute de legiuitor în ce priveşte diminuarea cuantumului unor pensii ale militarilor, ca urmare a aplicării unor acte normative (Legea 119/2010, Legea 263/2010 şi OUG1/2011) emise de fosta guvernare, dar puţini oameni ştiu exact în ce constă aceste „greşeli”.

  Vom încerca să explicăm, în cele ce urmează, despre ce este vorba.

  Legea 119/30.05.2010, precizează, în art. 1, că „Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, următoarele categorii de pensii, stabilite pe baza legislaţiei anterioare, devin pensii în înţelesul Legii 19/2000, privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare:

  a) pensiile militare de stat; b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor;…”

  Reglementarea este clară: din momentul intrării în vigoare a acestei legi, pensiile militare de stat nu mai existau, ele devenind pensii de asigurări sociale. Legiuitorul nu afirmă că aceste pensii ar fi “pensii speciale”, pentru simplu motiv că ele erau pensii specifice profesiei militare şi se calculaseră in baza unor criterii care să asigure un trai decent celor care serviseră ţara, într-un regim profesional deosebit.

  Art. 3 din legea 119/2010 confirmă decizia din art. 1, atunci când reglementează modul de recalculare a pensiilor militarilor, devenite pensii de asigurări sociale, precizând că: „(1) Pensiile prevăzute la art. 1, stabilite potrivit prevederilor legilor cu caracter special, cuvenite sau aflate în plată, se recalculează prin determinarea punctajului mediu anual şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând algoritmul de calcul prevăzut de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare”. Trebuia aplicat însă şi art. 180 din Legea 19/2000, care dispune: „al. (6) Cuantumul pensiilor stabilite pe baza prevederilor art. 76, luându-se in considerare punctajul mediu anual sau punctajul mediu estimat, după caz, ce va fi stabilit conform alin. (2), (3) (5) si (51; (7). In situaţia in care cuantumul pensiilor, stabilit conform alin. (6), este mai mic decât cel stabilit in baza legislaţiei anterioare, se păstrează in plată cuantumul avantajos”. Numai că, pe baza OUG1/2011, emisă de Guvern pe data de 11.01.2011, s-a recurs la diminuarea unor pensii recalculate conform dispoziţiilor din legea 19/2000.

  Menţionăm că legea 119/2010 nu prevede nici o reducere sau penalitate pentru pensiile anticipate, acordate după 20 de ani de serviciu, ca „pensii publice de asigurări sociale”, considerând că acestea sunt „pensii de vechime, în sensul legii 19/2000”.

  Rezultă că art. 6 din OUG1/2011 este ilegal, prin dispoziţia sa că „pensiile recalculate vor fi plătite în cuantumul rezultat”, excedând astfel legislaţiei de referinţă, respectiv legea 119/2010, legea 19/2000 şi Legea 263/2010, lege organică. Este clar că Legea 119/2010 nu prevede diminuarea pensiilor recalculate ca pensii publice de asigurări sociale. Aşa dar, legiuitorul a înţeles să respecte principiul constituţional şi european al neretroactivităţii legii civile. Numai că, prin OUG1/2011, nesocoteşte acest principiu, stabilind în art. 6, că „se va plăti cuantumul rezultat prin recalculare”. În felul acesta, OUG1/2011 încalcă şi prevederile Legii 263, privind pensiile unitare de asigurări sociale, lege anterioară OUG1/2011. Această lege dispune, la art. 169, că: “…. (5) In situaţia in care cuantumul pensiei, aferent punctajului mediu anual rezultat in urma aplicării prevederilor alin. (1)—(4) este mai mic decât cel cuvenit sau aflat în plată, se menţine acest cuantum până la data la care, prin aplicarea formulei de calcul prevăzute de lege, se obţine un cuantum al pensiei mai mare.”

  Tot o “greşeală” a legiuitorului este şi prevederea art. 8 din legea 119/2010, respectiv:- “Pentru pensiile prevăzute la art. 1 lit. a) şi b), pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezintă, potrivit legii, stagiu de cotizare realizat în condiţii deosebite, condiţii speciale sau alte condiţii de muncă se acordă perioade suplimentare la vechimea în muncă sau la vechimea în serviciu, care constituie stagii de cotizare în condiţii normale, după cum urmează:…”,. Este vorba de aplicarea prevederilor H.G. 1249/2001, modificate prin legea 90/2007, care preia dispoziţiile H.G. 1294/2001 şi pentru militarii pensionaţi înainte de anul 2001.

  Toate aspectele menţionate mai sus demonstrează clar că legiuitorul a încălcat legislaţia în vigoare, diminuând ilegal, prin OUG1/2011, unele pensii ale militarilor, care nu mai erau pensii militare de stat, omiţând aplicarea dispoziţiilor legale şi constituţionale referitoare la menţinerea în plată a pensiei în cuantumul rezultat conform legii anterioare (respectiv Legea 164/2011), în situaţia că, prin recalculare, ar fi rezultat o pensie mai mică. Legiuitorul nu a vrut să ţină seama de faptul că, din momentul intrării în vigoare a legii 119/30.062010, pensiile militare nu mai existau, acestea devenind pensii publice de asigurări sociale, deci trebuiau tratate în această calitate, nu ca pensii militare de stat.

  Ca urmare a nesocotirii dispoziţiilor legale menţionate, un număr apreciabil de pensionari militari suportă o măsură luată cu nerespectarea legislaţiei în vigoare.

  A.N.C.M.R.R. îşi exprimă speranţa şi cerinţa ca această nedreptate să fie eliminată cât mai curând posibil, aşa cum a promis actualul Guvern.

  ŞEFUL SERVICIULUI JURIDIC

  Cdor.(r) Alexandru CONSTANTIN

 24. Ioan says:

  Ce impiedica actuala majoritate sa indrepte toate aceste greseli, inclusiv efectele lor?
  Dar infierata hotie (atunci cand erau in opozitie) a Robertei, Hoata Nationala a Romaniei?
  Sa se revizuiasca, dar sa nu se schimbe nimic!?
  Politrucii contemporani sunt personaje caragialesti autentice.

  <>

 25. Ioan says:

  Ce impiedica actuala majoritate sa indrepte toate aceste greseli, inclusiv efectele lor?
  Dar infierata hotie (atunci cand erau in opozitie) a Robertei, Hoata Nationala a Romaniei?
  Sa se revizuiasca, dar sa nu se schimbe nimic!?
  Politrucii contemporani sunt personaje caragialesti autentice.

  Anul Caragiale: “Să se revizuiască, primesc!” de Gheorghe Lăzărescu (Pe marginea unei replici)

  Subtila alchimie a comicului caragialian se realizează printr-o perfectă proporţie între imaginar şi real, între verosimil şi absurdul împins până la grotesc. Replicile teatrului său au devenit formule pe care vorbitorii contemporani le utilizează în contexte variate, adesea complet diferite de situaţiile care le-au generat, semn al universalităţii lor şi perpetuă infirmare a opiniilor privind perimarea operei lui Caragiale o dată cu dispariţia cadrului istoric de care a fost inspirată.
  Este bine cunoscut finalul discursului rostit de Farfuridi la întrunirea electorală din actul al treilea al comediei O scrisoare pierdută:
  “Din două una, daţi-mi voie: ori să se revizuiască, primesc! dar să nu se schimbe nimica; ori să nu se revizuiască, primesc! dar atunci să se schimbe pe ici pe colo, şi anume în punctele esenţiale… Din această dilemă nu puteţi ieşi… Am zis!”

 26. De La Logistica says:

  Ma pricep , sunt profesionist. Tu la ce te pricepi, domnule fost furier de companie ?Ce profesie ai ? Numarator de tuburi trase !?

 27. Ion says:

  Doru,
  Iti respect sincer optiunile politice. Dar iti mai dau o mostra: In urma cu putin timp, premierul declara: “ne-am mai fi gandit la integrarea in UE daca stiam ca o sa avem ANI si DNA”. Cum ti se pare?
  Cred ca trebuie sa ne intereseze, pe langa pensii corecte, si viitorul nostru european. Ori deocamdata nici pensii corecte nu avem (noi, toti) nici viitor european nu avem de la conducerea de acum a tarii.
  Despre o posibila suspendare a Romaniei din UE, dar si despre o posibila rupere a parteneriatului cu SUA, ce parere ai?
  Cred ca cel mai rau lucru ce se poate intampla la aceste alegeri este sa nu mai avem opozitie.

 28. Observatorul says:

  @doru,
  Dorele,de ce sa iese Nastase ??? Eu cred ca ar fi bine sa ramana la Rahova mai mult timp si sa pregateasca un comitet de primire pentru cei pe care tu ,,ai uitat” sa-i amintesti. Ma refer la cealalta gascha …, Catalin Voicu/Ion Stan/Nicolesu….,probabil Dragnea…., la fel de ,,nevinovati” ca si cei pe care i-ai pomenit tu.NU sunt membru si nici macar simpatizant al nici-unei formatiuni sau aliante politice dar cand imi amintesc de perioada aprilie 2001 -ianuarie 2008 ,ca ofiter in rezerva (pensionat in 2000) nu prea-mi vine sa-i plang de mila lui Nastase.

 29. Platon&Socrate says:

  Milte succesuri la vot. Fac pariu ca dupa 9 decembrie o sa fi primul care o sa injure usl.

 30. Platon&Socrate says:

  Iceparu si dogaru, doua nulitati in ale militariei. In afara injuraturilor si amenintarilor -zero barat!

 31. Marlon Juvet says:

  Auzi, mie rahaturile astea cu suspendarea din UE si cu ruperea parteneriatului cu americanii sunt chestii pur electorale, iar recurgerea la astfel de argumentaţii în acest context mi se pare extrem de periculoasă. Am vazut cum s-a recurs la ele inclusiv la un articol în care se invoca noncombatul agenţiei ăleia cu spalatul banilor în tranzacţia în care Udrea a scăpat de creditul ăla de 3 milioane de euro care nu o lăsa să doarmă noaptea. Îţi dai seama? Simpla aducere în discuţie a temei e deja indice al trădării, pune în pericol “traiectul nostru euroatlantic”. Marş mă..

 32. Ion says:

  Orice tema poate fi adusa in discutie, desigur intr-un mediu/cadru obisnuit, civilizat. Dar cu ” Marş mă..” poate fi complicat sau nu poate fi, deloc.

 33. Ion says:

  Apropos de ” Marş mă..” sau de …”Marş afară, javră ordinară!”. optiunile politice diferite sunt normale, de dorit (numai in democratie) si trebuie respectate. Incrancenarea si chiar ura politica sunt, pana la urma, de inteles. Dar cum se pot intelege de catre un militar sau oricare patriot, huiduielile de Ziua Nationala, în timpul intonării imnului naţional, în cel al momentului de reculegere ţinut în memoria eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale şi a celor căzuţi la datorie în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest, Irak şi Afganistan? Si nu e prima data.

 34. Ion says:

  Apropos de ” Marş mă..” sau de …”Marş afară, javră ordinară!”. Optiunile politice diferite sunt normale, de dorit (numai in democratie) si trebuie respectate. Incrancenarea si chiar ura politica sunt, pana la urma, de inteles. Dar cum se pot intelege de catre un militar sau de catre oricare patriot, huiduielile de Ziua Nationala, în timpul intonării Imnului Naţional, în cel al momentului de reculegere ţinut în memoria eroilor căzuţi în cele două războaie mondiale şi a celor căzuţi la datorie în teatrele de operaţii din Balcanii de Vest, Irak şi Afganistan? Si nu e prima data.

 35. Marlon Juvet says:

  Nu întâmplător ţi-ai ales un nickname de slugă.
  Ce discuţie civilizată vrei, a zis cineva ceva de vreo discuţie civilizată?

 36. Marlon Juvet says:

  E plin netul de patrioţi de tastatură ca tine, las-o mai moale că măcăne cu recursul la sentimentalisme din astea ieftine.

 37. Marlon Juvet says:

  În contextul discuţiei de faţă şi, mai larg, pe forumul ăsta, astfel de afirmaţii voalate referitoare la trădări şi alte rele din astea, supreme, nu sunt altceva decât ameninţări. Despre credibilitatea acestor ameninţări, în condiţiile în care singurele incidente de securitate documentate şi cu vinovaţi popriţi sunt din categoria incidentului în care a fost implicat cetăţeanul american Jonah Falcon pe aeroport, nu mai vreau să discut.

 38. Ion says:

  Ion este numele meu si ma mandresc cu el. Este cel mai raspandit nume la romani si nu numai. Jean, John, Ivan, Iohan, Juan, Istvan va spune ceva? In rest… Dumnezeu sa va aiba in paza. Poate nu-i totul pierdut.

 39. Ionel N. says:

  Din ce ai postat anterior, se vede ca la logica nu stai prea bine!!!!(inseamna ca logistica nu vine de la logica!)
  Rezultatul la referendum a fost: 7,4 milioane nu-l mai vor pe Basescu;
  1,0 milion de suflete cu drept de vor vrea sa fie condus in continuare de Basescu ;
  pe 11,59999 de “rumani” ii doare la basca de cine sunt condusi si de mizeria din politica!
  P.s. Cred ca ai ceva cu furierii!!!

 40. N.Musceleanu says:

  Fiind plecat nu am mai intrat de mult pe acest site. Speram ca s-au mai domolit spiritele (ma refer la injurii si expresii licentioase). Am sperat in zadar. Nivelul discutiilor scade tot mai mult, derizoriul ia loc lucrurilor derioase, agitatia pro sau contra este tot mai lipsita de continut, se repeta obsesiv aceleasi “idei”, totul spre multumirea masinariei cripro-comuniste de dezbinare in detrimentul unirii eforturilor pentru o cauza mai buna, manipularea prin fantasmagorie, mitomanie si abject merge mai departe. Nu credeti oare ca e timpul pentru altceva? Faceti o minima analiza ,obiectiva (la rece cum se mai spune) a evenimentelor si faptelor din ultimele luni si veti descoperi singuri cu cata usurinta si chiar nerisinare ni se arunca de catre politic- prin trompetele de serviciu- tot de tinte false de disputa pentru a nu se observa ca nimic din ceeace au promis nu s-a infaptuit. E TIMPUL SA NE TREZIM CU TOTII!

 41. Marlon Juvet says:

  Dacă îţi închipui că faptul de a schimba formula de adresare la persoana a III-a plural o să mă împiedice să vă umplu frigiderul de carne ţie şi la ăilalţi eroi patrioţi dă tastatură de pe aici, te înşeli amarnic, يوحنا. Sau יוחנן, dacă tot te dai mare poliglot.

 42. Ion says:

  Iarta-l Doamne, ca nu stie ce zice.

 43. iceparu says:

  Oricum USL-ul nu mi-a luat.Chiar daca voi injura si USL o voi face la o scara mai redusa.Mai nenorociti decat astia de la PDL nu am intalnit de cand m-am nascut.Punct.

 44. iceparu says:

  Mai putica ,vezi ca eu am facut scoala de ofiteri 4 ani iar academia militara generala azi universitatea pentru aparare, cand aveam gradul de locotenent major.Ma indoiesc ca tu ai calcat in biroul lui Milea cu harta cu conceptia aplicatiei cu o divizie, in mana.Am dubii ca tu in activitatea ta de ofiter ai zis “am hotarat”.Eu am dat examenul de colonel pe bune si nu am fost avansat la acest grad la apelul de seara.Nu esti tu in masura sa ma apreciezi pe mine.Nu am injurat pe nimeni.Basescu m-a mintit ca sa-mi obtina votul si asta nu pot uita.Nu a spus el ca nu se va atinge de pensiile militare?

 45. iceparu says:

  O fi fost Felix turnator dar Basescu nu? Ia fa tu un efort de vointa ,cauta pe internet si vezi ce zicea Rotita privind chestia asta.Da este totusi o diferenta.Unul era turnator la Secu iar celalalt la CI.O fi mare departare?Las-o moarta amice.

 46. platon&socrate says:

  “Mai putica ,vezi ca eu am facut scoala de ofiteri 4 ani iar academia militara generala azi universitatea pentru aparare, cand aveam gradul de locotenent major”. SUNT INTRUTOTUL DE ACORD CU TINE DOMNULE PUTULICA! SE VEDE CA AI AVUT MARE PILA SA INTRI IN AM CU GRADUL DE LOCOTENENT MAJOR.
  ” Ma indoiesc ca tu ai calcat in biroul lui Milea cu harta cu conceptia aplicatiei cu o divizie, in mana.Am dubii ca tu in activitatea ta de ofiter ai zis “am hotarat”. CAND EU SPUNEAM “AM HOTARAT” TU TE JUCAI CU PUTICA IN TARANA!
  “Eu am dat examenul de colonel pe bune (CHIAR ASA? NU SE VASE SUPA ELEVAREA SCRISULUI) si nu am fost avansat la acest grad la apelul de seara (SUNT SIGUR CA INSPECTIA DE DIMINEATA A BOCANCILOR).
  “Nu esti tu in masura sa ma apreciezi pe mine”. DAR TU ESTI ATESTAT SA FOLOSESTI ADJECTIVELE DIN SCRISUL TAU? Nu am injurat pe nimeni.Basescu m-a mintit ca sa-mi obtina votul si asta nu pot uita.Nu a spus el ca nu se va atinge de pensiile militare? DAR PLAGIATORUL MITOMAN SI MINISTRUL BRETONEL NU AU PROMIS CA IMEDIAT SE SE ASEAZA IN CAUNELE MINISTERIALE INDREAPTA TOTUL? CE AU FACUT? NE-AU JIGNIT SI MAI MULTA TRECANDU-NE DE LA SATUTUL DE “NESIMTIT” LA CEL DE “INFRACTORI AMNISTIATI” ( A se vedea in DEX termenul). Asa ca tinere “elevat” mai usor cu repezitul cu oistea in gard.