Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Preşedintele ANCMRR mulţumeşte din inimă “Excelenţei sale, Domnului PRIMAR Gl.mr.(r) dr.ing. NECULAI ONŢANU”

În ziua de 21.02.2011 a fost semnat un nou protocol de colaborare dintre Biroul Permanent Central al ANCMRR şi Primăria Sectorului 2.

În cuvântul său  Preşedintele ANCMRR Gl.(r) prof.univ.dr. Mihai ILIESCU, şi-a exprimat “bucuria şi onoarea” de a se reîntâlni “cu Excelenţa Sa Domnul PRIMAR, cu reprezentanţii de elită ai Primăriei Sectorului 2″ pe care i-a rugat să primească “respectosul nostru salut ostăşesc însoţit de cele mai alese sentimente de preţuire şi recunoştinţă camaradereşti”.


Preşedintele ANCMRR a subliniat în cuvântul său că semnarea colaborării are loc “În contextul întâlnirii de astăzi şi mai ales ancorat în realitatea cotidiană în care diferiţi comentatori şi aşa zişi formatori de opinie militară şi civică, din păcate şi din rândul unor militari animaţi de sentimente nejustificate de frustrare, de orgolii personale şi de grup, departe de esenţa militară, din interese politice, meschine sau chiar din afara contextului românesc, încearcă inducerea în opinia cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a pensionarilor militari a ideii privind partizanatul şi aservismul politic al Conducerii ANCMRR.”

Au fost prezentate de către preşedintele ANCMRR “unele activităţi, acţiuni şi demersuri de amploare şi cu mare încărcătură benefică pentru ANCMRR, organizate sau realizate cu sprijinul sau susţinerea directă a Primăriei Sectorului 2″ şi anume :

“- Aniversarea a 85 ani de atestare istorică şi legitimitate juridică a ANCMRR cu participarea unor importante personalităţi politice, cultural – artistice, sportive, medicale, militare, din mediul academic, al Bisericii Ortodoxe Române şi reprezentanţi ai tuturor filialelor noastre şi structurilor similare din Sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, confecţionarea şi înmânarea pentru prima dată a emblemelor de onoare, a atestatelor şi diplomelor aniversare.

- Instituirea Zilei Rezervistului Militar ;

- Prelungirea concensionării de către Consiliul Judeţean Neamţ către Ministerul Apărării Naţionale a folosirii Complexului balneo-medical pentru încă o perioadă de 40 ani ;

- Confecţionarea a câte un costum militar pentru toţi membrii Consiliului Director ;

- Realizarea SITE-ului pe internet a Asociaţiei şi întreţinerea acestuia;

- Susţinerea logistică a tuturor activităţilor importante organizate de Biroul Permanent Central în locaţiile : Cercului Militar Naţional şi Complexul militar „HAIDUCUL” ;

- Mijlocirea unor demersuri către Ministerul Apărării Naţionale referitoare la pensiile militare.

- Reprezentanţii conducerii Centrale au participat la toate manifestările organizate de Primăria Sectorului 2 cu prilejul tuturor evenimentelor comemorative ale istoriei poporului român şi ale armatei sale, precum şi a celor U.E.”

Rămâne remarcabilă aprecierea d-lui Iliescu care afirmă “că parteneriatul cu Primăria Sectorului 2 în 2010 a contribuit direct la recunoaşterea reprezentativităţii ANCMRR în relaţiile cu Ministerul Apărării Naţionale, Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, cu Parlamentul României şi partidele politice, în mass-media – mai ales prin intermediul „internetului”.”

sursa: site ANCMRR (realizat şi întreţinut de primăria sector 2)

Etichete: , , ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

23 Responses to “Preşedintele ANCMRR mulţumeşte din inimă “Excelenţei sale, Domnului PRIMAR Gl.mr.(r) dr.ing. NECULAI ONŢANU””

 1. SAM says:

  SA VA FIE RUSINE DOMNULE general iliescu !

 2. Covăsneanu says:

  Râmă. Mihai Iliescu Râmă!

 3. OSKARR says:

  Nea MISULEEEE….iar ai aruncat cu muci-n fasole! de ce nu ai curaj sa convoci Conferinta Nationala sa ne exprimam pozitia fata de nedreptatile ce le suportam de luni de zile?! ti-e frica sa nu pierzi fotoliu caldut si masina si chiolhanurile sponsorizate de Ontanu si gasca de uneperisti hamesiti…asa-i?

 4. Altfel says:

  Vorba lui Mircea Badea: “Traim in Romania si asta ne mananca tot timpul!”. Eu as parafraza nitel vorba asta si as zice: “Traim in Romania si asta ne mananca ficatii!”.

 5. cititor says:

  Domnule general Iliescu,Judetul Botosani a dat TARII generali de nadejdie(Avramescu,Samsonovici,Ioanitiu),oameni de o probitate morala incontestabila. Matale faci judetul de ras din acest punct de vedere.
  Vad ca Ontanu este general,mai nou si doctor-nu am aflat in ce domeniu,pe cand si profesor universitar? Badie nu te lasa mai prejos. Daca nu ajungi si profesor universitar ..degeaba. A ajunsOprea,a ajuns si Iliescu Mihai, matale ce faci? Tine aproape,nu scapa si acest titlu,Gasesti mata vreo universitate privata sa ti-l dea . Pact ca a iesit Muresan la pensie ca ti-l dadea el la UNAP.

 6. khukuri says:

  Intradevar exista o cooperare de invidiat demna de cauze mult mai nobile intre acesti domni .M-am obisnuit ca daca doresc sa studiez un act normativ sa il caut in M.O. Deunazi am cautat in MO legea privind noul ghid al carierei militare.Aruncand o privire in continuare mi-a atras atentia o hotarare de guvern care era contrasemnata de domnii ministri al apararii si al internelor,respectiv Oprea fericitul si Igas baiatu asta care a invatat minte legea.

  Guvernul Romaniei
  Hotararea 107 din 9 februarie 2011 (Hotararea 107/2011)
  privind trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti, in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora
  In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcatuiesc domeniul public al statului si al unitatilor administrativ-teritoriale, aprobata prin Legea nr. 246/2001,

  Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

  Art. 1. – Se aproba trecerea din domeniul public al statului in domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate in administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti, parte a imobilului identificat potrivit anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.
  Art. 2. – Trecerea in domeniul privat al statului a constructiilor prevazute la art. 1 se face in vederea scoaterii din functiune si casarii acestora.
  Art. 3. – Dupa scoaterea din functiune si casarea constructiilor, Consiliul Local al Sectorului 2, municipiul Bucuresti, va actualiza in mod corespunzator datele din evidenta cantitativ-valorica si va opera modificarile in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC

  Contrasemneaza:
  —————
  Ministrul apararii nationale,
  Gabriel Oprea
  Ministrul administratiei si internelor,
  Constantin-Traian Igas
  Ministrul finantelor publice,
  Gheorghe Ialomitianu

  DATELE DE IDENTIFICARE
  ale imobilului aflat in administrarea Consiliului Local al
  Sectorului 2, municipiul Bucuresti, care trece din domeniul public
  al statului in domeniul privat al acestuia, in vederea scoaterii
  din functiune si casarii constructiilor aferente

  +———+———————————-+———————————-+————————————-+
  | Nr. | Adresa imobilului |Persoana juridica ce administreaza|Caracteristicile bunurilor care trec |
  | M.F.P. | | imobilul | in domeniul privat al statului |
  +———+———————————-+———————————-+————————————-+
  | 155321 |Municipiul Bucuresti, str. Fabrica|Consiliul Local al Sectorului 2, |Imobil, nr. M.F.P. = 155321 – partial|
  |(partial)|de Glucoza nr. 2-4, sectorul 2 |municipiul Bucuresti |- suprafata construita = 6.248 m2 |
  | | | |- suprafata desfasurata = 8.483,6 m2 |
  +———+———————————-+———————————-+————————————-+

  Monitorul Oficial nr. 0125 din 18 Februarie 2011
  Actul nr. 107 din 09 Februarie 2011
  Emitent: Guvernul României
  Hotărâre privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

  NOTĂ DE FUNDAMENTARE
  la Hotărârea Guvernului nr.107 /2011
  privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

  Prin Hotărârea Guvernului nr. 714/14.07.2010 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unei părţi dintr-un imobil aflat în proprietatea publică a statului, a fost aprobată trecerea terenului în suprafaţă de 45.332. m.p. şi a construcţiilor aferente acestuia, proprietate publică a statului, situate în strada Fabrica de Glucoză nr. 2-4, sectorul 2, municipiul Bucureşti, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul Bucureşti, în scopul sistematizării zonei, respectiv pentru construirea, în maximum 3 ani de la transmiterea părţii de imobil, de locuinţe şi funcţiuni complementare spaţiilor de locuit, prin programe derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
  Din locuinţele ce vor fi realizate pe terenul aferent părţii de imobil susmenţionată, Consiliul Local al Sectorului 2, Municipiul Bucureşti va asigura transferarea, conform legii, Ministerului Apărării Naţionale un procent de 40 %, Ministerului Administraţiei şi Internelor un procent de 5% şi Serviciului Român de Informaţii un procent de 5%.
  În vederea realizării obiectivelor propuse prin Hotărârea Guvernului nr. 714/2010, se impune scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiilor amplasate pe terenul în suprafaţă de 45.332. m.p. situat în strada Fabrica de Glucoză nr. 2-4, nominalizate în anexa cu datele de identificare, parte integrantă la prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, având atribuit nr. MFP 155321 – parţial, de către Ministerul Finanţelor Publice în data de 02.02.2011, urmând ca nr. MFP anterior, respectiv 103562 – parţial, să fie atribuit în continuare imobilului aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale. Construcţiile respective nu fac obiectul unor litigii sau altor cereri de revendicare/ restituire, nu sunt grevate de sarcini şi nu sunt clasate ca fiind monumente istorice.
  Având în vedere prevederile art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ – teritoriale, coroborat cu prevederile art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, se propune prin prezentul act normativ trecerea construcţiilor nominalizate în anexa cu datele de identificare, din domeniul public în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.
  Prin obiectul său de reglementare, hotărârea Guvernului nu are impact asupra domeniilor social, economic şi de mediu, ori asupra bugetului general consolidat, motiv pentru care acesta a fost elaborat în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, şi ale art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1361/2006 privind conţinutul instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. 219/2010.
  Faţă de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii aflate în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2, Municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.

  Ministrul apărării naţionale

  Ministrul administraţiei şi internelor

  Gabriel Oprea
  Constantin Traian Igaş

  Un exemplu de colaborare perfecta intre :
  Emil Boc-prim ministru
  Gabriel Oprea-ministrul apararii
  Traian Igas-ministrul administratiei si internelor
  Neculai Ontanu-primar sectorul 2 Bucuresti
  Elena Udrea -MDRT(Agentia Nationala pt.Locuinte)
  Daca dati o cautare ,la adresa str.Fabrica de glucoza nr.2-4 figureaza Muzeul Aviatiei cu o suprafata de 60.000mp.

 7. ANDERSON says:

  copy/paste de pe situl ANCMRR >>>> Este regretabil ca la varsta dumneavoastra,dmnule general de armata ,doctor,profesor universitar(?!!),nu realizati cat sunteti de penibil in fata camarazilor din ANCMRR prin acel protocol indezirabil si neavenit semnat cu Ontanu,general de panoplie facut de Oprea pe semnatura(propunerea) dumitale.Esti dezavuat de toti camarazii din tara,mai bine iti dai demisia si te inscri in UNPR,daca nu cumva esti deja inscris…Esti o mare si iremediabila dezamagire,mai bine PLEACA acum,mai tarziu n-o sa-ti fie prea bine sa suporti injuraturile celor pe care acum zici ca-i reprezinti…Pleaca la Botosani,te asteapta camarazii de acolo sa te puna la semanat usturoi de copalau…

 8. VasilicaI says:

  interesant: tot de pe ancmrr.ro:” Facem un apel catre Generalul ILINA,Generalul CHELARU,Generalul POPESCU MIHAI,sa se alatura ideii de a candida la postul de Presedinte al ANCMRR…oricare din ei va fi superbun fata de aceasta paiata de general uneperizat…astept reactii aici sau pe infomando militar…”

 9. colonelul says:

  SUBSCRIU CAMARADE VASILICAI. ACEST ILIESCU( ca toti iliescii),ne-a imbolnavit cu actiunile sale. Dragi camarazi ,membrii ai ANCMRR,chiar nu-l puteti da jos/ Convocati forul suprem de conduceresi JOS CU EL. CE MAI ASTEPTATI? NU VEDETI CA A INCEPUT SA SE DEA CLADIRI,TERENURI,CAZARMI ETC LA …ONATANU SI NUTI?

 10. VasilicaI says:

  DIN SURSA SIGURA : PE DATA DE 25 MARTIE 2011 SE CONVOACA SEDINTA EXTRAORDINARA A COLEGIULUI NATIONAL AL ANCMRR,LA PRESIUNEA BIROULUI PRMANENT CENTRAL,DATORITA MULTIPLELOR GAFE FACUTE DE GL.ILIESCU IN CEI 4 ANI DE MANDAT. INTREBARE:DE CE NU SE CONVOACA CONFERINTA NATIONALA PENTRU A ALEGE UN NOU PRESEDINTE CARE SA NE REPREZINTE CU CINSTE SI CORECTITUDINE? astept comentarii aici sau pe ancmrr.ro

 11. mircea says:

  SA NU I ATARNI IN STREANG PE UCIGASII ASTIA?POLITICIENI DE DOI BANI CU UDREA IN FRUNTE.I AS PUNE LA ZID PE TOTI.SUNTEM ULTIMII IN LUME LA MP DE SPATIU VERDE PE CAP DE LOCUITOR SI V — A ASTA VREA LOCUINTE IN INIMA BUCURESTIULUI IN LOC SA AMENAJEZE SPAYII VERZI CARE LIPSESC ORASULUI ASTA.AR TREBUI SA SE INTERZICA ORICE CONSTRUCTII IN URMATORII ANI PE SPATIILE CE SE DISPONIBILIZEAZA IN ORASE DE LA UNITATI MILITARE SI INTREPRINDERI CARE LE MAI ARE INCA STATUL.ASTA SE INTAMPLA DACA N AVEM UN PARTIG AL VERZILOR CARE SA AIBA UN CUVANT DE SPUS.SA MOARA BIETII BUCURESTENI CA TOT VREA ELENUTA ASTA SA MAI IA NISCAIVA COMISIOANE SAU PROCENTE DIN BETOANELE PE CARE LE VA PUNE IN ACELE MII DE METRI PATRATI DE TEREN

 12. ion savel says:

  Nu stiu de ce vă agitaţi. Totul se desfăşoară conform indicaţiilor “PRESEDINTELUI DE ONOARE”, al ANCMRR, al cărui nume apare pe toate “documentele” alturi de “onor” “SUB ÎNALTA OBLĂDUIRE A…”. ( Sau nu ştiţi cine conduce ANCMRR???)

 13. mache says:

  Sa te cumpere cu un costum de haine… Si cand te gandesti ca la Stalingrad unii dintre soldatii romani au murit in transee fara a fi echipati cu tinuta de iarna… Bine ca nu v-a dat si stele de rezerva Ontanu, ca poate va cad alea de pe epoleti!

 14. watcher says:

  iliesculeeee, umflat ce esti, nu te mai saturi… milog si spertar ai fost de cand te stiu… de cand bateam cu piciorul divizioanele de rachete din jurul bucurestilor… macar la batranete incearca sa ai putina demnitate.. case ti-ai tras de la armata (doua in bucuresti), ti-ai facut casa la tara … pe fii-ta ai aranjat-o… ai luat spaga cat ai vrut.. de ce nu imbtranesti la lucul tau ? cum poti admite sa-i prezinti onorul acestui troglodit (general, ajuns din carator de moloz pe santiere) tu general al armatei romane ? nu tremura carnea pe tine la gandul ca te vad mii de ofiteri care au patimit prin poligoanele de tragere de la capu midia si ashuluk ?

 15. watcher says:

  Fiica dlui gl Iliescu a ajuns maior in armata romana si lucreaza in Direcţia informare şi relaţii publice a ministerului, fara a avea nici un fel de studii militare. In conditiile in care armata si-a redus efectivele de ofiteri, cum a fost posibil sa transformi in ofiter un civil care n-are habar de armata? Personajul se numeste Mihaela Iliescu. Iar taticul protector Mihai Iliescu, profesor…universitar.. doctor…. general etc etc.

 16. watcher says:

  Sa ne povesteasca generelul Iliescu, cum s-a declarat fara locuinta dupa 1990 si a obtinut apartament pentru fiica lui, Mihaela, in zona Pietei Unirii. Fiica sa a fost angajata la CAAT in 1992, cand tatal ei era Comandantul CAAT. Cand atatea cadre militare asteptau pe lista locuinte de serviciu, Iliescu a procurat urgent apartament ultracentral (de la armata) pt fiica lui, care nu avea nici macar facultatea terminata. A fost scandalul locuintelor date de armata, in care unii dintre subordonatii lui Iliescu au fost protagonisti. Ulterior, fara a avea studii militare, fiica lui a ajuns ofiter. In prezent, gl. Iliescu se pretinde aparatorul militarilor in rezerva si in retragere, facand de fapt jocul puterii actuale. A fost ceausist, a fost iliescian, acum e cu basescu, trageti singuri concluzia

 17. Gica Gelu says:

  Sa-i fie rusine “fosilei” de Iliescu.

 18. ion savel says:

  Bun. Costum v-a dat. Dar izmene? Sau vă dă Oprea!!!

 19. khukuri says:

  Biroul permanent al UNPR Recea,jud.Brasov:

  BPPL RECEA
  1. Coman Ioan – Presedinte
  2. Beleaua Aurel – Primvicepresedinte
  3. Coman Aurel – Vicepresedinte
  4. Beleaua Adrian – Vicepresedinte
  5. Beleaua Daniela – Vicepresedinte
  6. Coman Daniel – Secretar
  7. Ganea Adrian Florin – Trezorier
  8. Beleaua Ioan – membru
  9. Beleaua Sorin – membru
  10. Radulet Adrian – membru
  11. Coman Ionela – membru
  12. Moisin Constantin – membru
  13. Beleaua Gheorghe – membru
  Totusi macar trezorierul nu-i belea

 20. parere personala says:

  @khukuri
  Glumesti?
  “Beleaua”este un nume?
  BPPL al UNPR din Recea este format pe structura familiei Beleaua ?

 21. rezervistul says:

  IA CITITI FRATILOR, CINE, ADICA CE ESTE JIGODIA !

  Neculai Onţanu

  Functia: Primar
  Audiente: Luni, începând cu ora 11.
  Telefoane: 021.209.60.02, 021.209.60.63
  Fax: 021.252.80.39
  Email: neculai_ontanu@ps2.ro
  Date personale: Născut la 13 septembrie 1949,jud.Neamt.
  Căsătorit, 2 copii.
  Studii: Facultatea de Sociologie şi Psihologie
  Activitate profesionala: 1968 – 1995 – Muncitor, maistru principal constructor –
  în domeniul constructiilor, mai precis al constructiilor de locuinte.
  1995 -1996 – Expert parlamentar la Camera Deputatilor
  1996 – 2000 – Consilier General în Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
  2000 – în prezent – Primar al Sectorului 2, Bucuresti.
  Situatia Militara 1970-1971 – stagiu militar – Regimentul 1 Artilerie, UM
  Artilerie nr 01217 – Slatina
  General maior în rezerva – Ministerul Apararii Nationale
  Studii postuniversitare
  2010 – DOCTOR în Ştiinţe Militare şi Informaţii – Academia Nationala de
  Informatii “Mihai Viteazul”
  INSTITUTIA: Academia Nationala de Informatii “Mihai Viteazul”, Colegiul National
  de Informatii
  iunie 2009 – “Securitate nationala ”
  INSTITUTIA: Colegiul National de Aparare
  2007 – “Securitate si buna guvernare”
  DOCTOR în Administratie Publica – Leibniz University – United States of America

  DA SA VEDETI CATE DIPLOME ARE… CHIAR SI DE LA ancmrr

  Diplome si medalii 14 ianuarie 2010 – Diplomă de onoare acordată de Fundaţia
  Naţională pentru Ştiinţă şi Artă

  01 noiembrie 2009 – Medalia comemorativă de aur a Municipiului Veszprem

  22 octombrie 2009 – Premiul de excelenţă conferit de Portalul Naţional de
  Administraţie Publică administratie.ro

  12 octombrie 2009 – Medalia de onoare conferită de Asociaţia Scriitorilor
  Bucureşti

  2009 – Diplomă pentru Mecenatul Cultural acordată de Muzeul Naţional al
  Literaturii Române

  30 august 2009 – ORDINUL “SANCTUS STEPHANUS MAGNUS” conferit de Patriarhia
  Română

  05 decembrie 2007 – ORDINUL NATIONAL “SERVICIUL CREDINCIOS” ÎN GRAD DE “CAVALER”
  conferit de PRESEDINTELE ROMÂNIEI domnul TRAIAN BASESCU , “în semn de apreciere
  deosebita pentru devotamentul pus în slujba cetatenilor, pentru contributia
  personala la revigorarea culturala si spirituala a Capitalei, prin actiunile
  organizate pentru ca istoria noastra sa se pastreze vie în sufletele
  bucurestenilor”

  19 decembrie 2007 – “MERITUL ACADEMIC” conferit de ACADEMIA ROMÂNA, “pentru
  merite deosebite în promovarea si sprijinirea culturii”

  15 aprilie 2008 – DIPLOMA conferita de COMANDAMENTUL NATIONAL PENTRU SECURITATEA
  SUMMIT-ULUI , “pentru contributia exceptionala în sprijinul Summit-ului NATO,
  desfasurat în Bucuresti, România, în perioada 02-04 aprilie 2008″

  06 mai 2008 – Diploma de MEMBRU DE ONOARE conferita domnului colonel (r) Neculai
  Ontanu de ASOCIATIA NATIONALA A A CADRELOR MILITARE ÎN REZERVA SI ÎN RETRAGERE
  “ALEXANDRU IOAN CUZA”, “pentru sprijinul permanent acordat Asociatiei Nationale
  a Cadrelor Militare în Rezerva si în Retragere din Ministerul Apararii”.

  30 septembrie 2008 – Premiul “Business Press Construct 2008″ – editie
  aniversara- acordat de Revista BUSINESS PRESS, “pentru aportul adus la
  dezvoltarea constructiilor si modernizarea infrastructurii din Capitala”

  24 aprilie 2008 – Medalie acordata de Uniunea Scriitorilor cu ocazia aniversarii
  centenarului, “pentru sustinerea si promovarea culturii românesti”

  23 iunie 2008 – DIPLOMA DE EXCELENTA conferita de Fundatia PanEuropa România
  “pentru activitatea sustinuta de promovare, protejare si sprijinire a artelor si
  culturii”

  19 mai 2008 – DIPLOMA DE ONOARE conferita de Prea Fericitul Parinte Daniel,
  Arhiepiscop al Bucurestilor, Mitropolit al Munteniei si Dobrogei si Patriarh al
  Bisericii Ortodoxe Române, “pentru merite deosebite în pastrarea credintei si
  promovarea culturii crestine”.

  29 aprilie 2008 – DIPLOMA ANIVERSARA conferita de ASOCIATIA VETERANILOR DE
  RAZBOI DIN M.I.R.A. cu prilejul primei sarbatoriri a “Zilei Veteranilor de
  razboi din România”

  24 aprilie 2008 – DIPLOMA ANIVERSARA conferita de ASOCIATIA NATIONALA A
  VETERANILOR DE RAZBOI DIN ROMÂNIA. cu prilejul primei sarbatoriri a “Zilei
  Veteranilor de razboi din România”

  28 februarie 2008 – DIPLOMA DE EXCELENTA conferita de INSPECTORATUL PENTRU
  SITUATII DE URGENTA “DEALU SPIRII” AL MUNICIPIULUI BUCURESTI , “pentru
  activitatea desfasurata în serviciul comunitatii, menita sa asigure protectia
  populatiei, bunurilor materiale, valorilor de patrimoniu si a factorilor de
  mediu, sa contracareze efectele dezastrelor naturale si tehnologice si sa
  initieze masuri de înlaturare a acestora”

  1 ianuarie 2007- Cetatean al Europei – conferit de LIGA CULTURALA PENTRU
  UNITATEA ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI pentru contributia adusa la promovarea
  europenismului, integrarea României si Bulgariei în Uniunea Europeana si
  sustinerea românitatii ca parte componenta a valorilor umanitatii.

  3 aprilie 2006 – DIPLOMA ANIVERSARA conferita de JANDARMERIA ROMÂNA “cu
  prilejul împlinirii a 156 de ani de la înfiintarea Jandarmeriei Române ”

  07 Decembrie 2005 – DIPLOMA DE EXCELENTA- conferita de CONSILIUL NATIONAL PENTRU
  COMBATEREA DISCRIMINARII pentru implicarea deosebita în problematica
  antidiscriminare si pentru implementarea cu succes a proiectului “LUNA
  NEDISCRIMINARII ÎN SECTORUL 2″

  9 mai 2005 – DIPLOMA SI MEDALIA JUBILIARA – conferite de ASOCIATIA NATIONALA
  “CULTUL EROILOR” “cu ocazia împlinirii a 60 de ani de la victoria Natiunilor
  Unite Împotriva Coalitiei Hitleriste (1945- 9 mai 2005)”

  4-5 aprilie 2005 – DIPLOMA DE EXCELENTA – conferita de MINISTERUL ADMINISTRATIEI
  SI INTERNELOR AGENTIA NATIONALA ANTIDROG pentru implicarea activa si
  consecventa în activitatile de prevenire a consumului de droguri în rândul
  copiilor, elevilor si tinerilor din sector, precum si pentru remarcabila
  contributie în organizarea Conferintei Internationale DIMENSIUNEA SPIRITUALA ÎN
  TERAPIA PERSOANELOR DEPENDENTE DE DROGURI

  03 decembrie 2004- DIPLOMA DE EXCELENTA- conferita de FEDERATIA INTERNATIONALA A
  COMUNITATILOR EDUCATIVE “pentru implicarea deosebita în apararea si respectarea
  drepturilor copiilor aflati în dificultate ”

  2 iulie 2004- DIPLOMA DE EXCELENTA- conferita de LIGA CULTURALA PENTRU UNITATEA
  ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI ARHIEPISCOPIA SUCEVEI SI RADAUTILOR “pentru
  contributia adusa la omagierea voievodului Stefan cel Mare si Sfânt, cu prilejul
  împlinirii a 500 de ani de la intrarea la cele vesnice ”

  Mai 2004 – PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI – conferita de Consiliul de Conducere a
  Asociatiei Inginerilor Constructori Proiectanti de Structuri pentru lucrarea
  “Proiectul Structurii Sediului Administrativ si Consiliului Local – Primaria
  Sector 2 Bucuresti”

  3 aprilie 2004 – DIPLOMA ANIVERSARA conferita de JANDARMERIA ROMÂNA “cu
  prilejul împlinirii a 154 de ani de la înfiintarea Jandarmeriei Române ”

  01 Februarie 2004 – DIPLOMA DE EXCELENTA- conferita de ASOCIATIA NATIONALA A
  VETERANILOR DE RAZBOI “pentru sprijinul deosebit acordat veteranilor de razboi
  din Filiala A.N.V.R. sector 2 Bucuresti ”

  DIPLOMA DE MERIT conferita de Guvernul României – Departamentul pentru Relatii
  Interetnice pentru sprijinul acordat în organizarea manifestarii “Saptamâna
  diversitatii în România” care a avut loc în perioada 6-12 mai cu sprijinul
  Comisiei Europene prin Programul Comunitar de actiune pentru combaterea
  discriminarii

  15 octombrie 2003 -DIPLOMA JUBILIARA conferita de Camera de Comert si Industrie
  a României si a Municipiului Bucuresti în semn de recunoastere pentru sprijinul
  primit si pentru deosebita colaborare TOPUL FIRMELOR DIN BUCURESTI Editia a X a
  2003

  DIPLOMA pentru Dezvoltarea tehnologiilor informatice în administratia publica
  conferita de Scoala Nationala de Studii Politice si Administrative – Facultatea
  de Administratie Publica pentru eficientizarea activitatii administratiei
  publice locale si îmbunatatirea relatiei -cetatean administratie prin ”
  Informatizarea Directiei Venituri Buget Local”

  7-10 octombrie 2003 -CERTIFICATE OF APPRECIATION conferit de MINISTRY OF
  ADMINISTRATION AND INTERIOR for the great contribution brought to the civil
  protection system and towards the achievement of higher purposes in the
  management of the consequences of terrorist attacks, with significant
  consequences on society.

  20 septembrie 2003- DIPLOMA – conferita de PREFECTURA MUNICIPIULUI BUCURESTI –
  pentru cele mai ample actiuni de conservare si reabilitare a parcurilor si
  zonelor verzi, în cadrul programului “BUCURESTI, O CAPITALA CURATA”

  05 ianuarie 2008 – DIPLOMA DE ONOARE conferita de FUNDATIA INTERNATIONALA
  “OMENIA” , “pentru contributia la promovarea omeniei, tolerantei si
  reconcilierii, pentru acte umanitare si pentru ajutorul oferit Bisericii”

  29 noiembrie 2007 – DIPLOMA SI MEDALIA JUBILIARA conferite de COMITETUL DE
  INITIATIVA “NICOLAE BALCESCU” , “cu ocazia împlinirii a 155 de ani de la moartea
  lui Nicolae Balcescu”

  August 2007- DIPLOMA DE ONOARE- conferita de PARLAMENTUL TINERILOR “pentru
  deosebitul sprijin acordat membrilor Parlamentului Tinerilor Sector 2 în toate
  proiectele derulate de acestia si pentru initiativa de a implica tinerii din
  comunitate în viata sectorului

  20 martie 2008 -DIPLOMA – conferita de MINISTERUL EDUCATIEI CERCETARII SI
  TINERETULUI “pentru coordonarea si organizarea SIMPOZIONULUI INTERNATIONAL
  “PROTECTIA CONSUMATORULUI ÎN ECONOMIA DE PIATA” cu tema : “EGALITATEA DE SANSE A
  CONSUMATORULUI DIN SPATIUL EUROPEAN ÎN PERSPECTIVA CRESTERII CALITATII VIETII SI
  DEZVOLTARII DURABILE” organizat cu ocazia ZILEI INTERNATIONALE A PROTECTIEI
  CONSUMATORULUI”

  DIPLOMA DE ONOARE- conferita de AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PROTECTIA
  CONSUMATORILOR “ca recunoastere a contributiei aduse protejarii sanatatii,
  sigurantei si intereselor economice ale consumatorilor”

  12 decembrie 2005 – DIPLOMA- conferita de MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII
  pentru parteneriatul educational “Festivalul Sanselor Tale”

  15 octombrie 2007 – DIPLOMA conferita de COMITETUL OLIMPIC SI SPORTIV ROMÂN –
  ACADEMIA OLIMPICA ROMÂNA în calitate de PRESEDINTE DE ONOARE AL ACADEMIEI
  OLIMPICE ROMÂNE -FILIALA SECT. 2

  28 mai 2007 – Certificat de excelenta conferit de Asociatia MASTER Forum si
  CENTRAS pentru tenacitate, creativitate, spirit de echipa în activitatea de
  organizare a alegerilor Consiliului Local al Tinerilor din Sectorul 2 al
  Municipiului Bucuresti în cadrul proiectului derulat în parteneriat cu Primaria
  si Inspectoratul Scolar al Sectorului 2

  2007 – DIPLOMA DE MERIT conferita de INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTA
  “DEALU SPIRII” AL MUNICIPIULUI BUCURESTI – pentru activitatea desfasurata în
  serviciul comunitatii, cu ocazia “Zilei Mondiale a Protectiei Civile” 2007

  Mai 2005- DIPLOMA DE EXCELENTA – conferita de Camera de Comert si Industrie a
  României si a Municipiului Bucuresti pentru buna colaborarea cu CCIB în
  realizarea Concursului “VITRINA 2005-Sector 2″

  23-24 aprilie 2007 – DIPLOMA – conferita de LICEUL TEORETIC “LUCIAN BLAGA”
  pentru “sprijinul acordat în derularea proiectului scolar Comenius 1 “Valorile
  olimpismului pentru tânarul european” si pentru organizarea activitatilor din
  cadrul Zilelor Olimpismului din 23-24 aprilie 2007″

  12-14 ianuarie 2007 – DIPLOMA DE MERIT conferita de SCOALA CU CLASELE I- VIII
  “JOSE MARTI” ca “semn de multumire si recunostinta pentru implicarea cu
  profesionalism si daruire în organizarea si desfasurarea CONCURSULUI
  INTERJUDETEAN DE MATEMATICA”

  11 ianuarie 2007 – DIPLOMA DE EXCELENTA – conferita de SOCIETATEA PENTRU
  ÎNVATATURA POPORULUI ROMÂN pentru sprijinul acordat la realizarea simpozionului
  national “Nicolae Labis” cu prilejul aniversarii a 140 de ani de la înfiintarea
  Societatii pentru Învatatura Poporului Român

  5 noiembrie 2006- DIPLOMA DE MERIT – conferita de AGENTIA NATIONALA PENTRU
  SPORT – “pentru contributia adusa la dezvoltarea sportului românesc în
  municipiul Bucuresti”

  14 octombrie 2006 – DIPLOMA DE ONOARE – conferita de ASOCIATIA MEDICILOR
  PENSIONARI DIN ROMÂNIA “SFÂNTUL LUCA” pentru ” sprijinul deosebit acordat
  Asociatiei Medicilor Pensionari din România “Sf. Luca” ”

  27 ianuarie 2006 – DIPLOMA DE EXCELENTA – conferita de SOCIETATEA CULTURALA
  FILARMONIA cu ocazia Premierei Nationale “Ifigenia în Aulida”

  7-8 noiembrie 2005 – DIPLOMA DE EXCELENTA- conferita de LICEUL TEORETIC ” MIHAIL
  SADOVEANU” pentru permanenta sustinere a activitatilor didactice si interesul
  activ fata de preocuparile adolescentilor cu prilejul celei de-a 125 a
  aniversari a nasterii lui Mihail Sadoveanu.

  10 mai 2004- DIPLOMA DE ONOARE- conferita de LICEUL TEORETIC VICTOR BABES
  “pentru sprijinul acordat la dezvoltarea institutiei Liceul Teoretic Victor
  Babes ”

  17 iunie 2005 -DIPLOMA- conferita de MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETARII – Scoala
  cu clasele I-VIII nr. 25 pentru “implicarea si sprijinul deosebit acordat”

  14-22 decembrie 2003- DIPLOMA DE ONOARE- conferita de FEDERATIA ROMÂNA DE SAH cu
  ocazia Turneului International de Sah “Memorialul Revolutiei din Decembrie 1989″

  20-22 mai 2005 – DIPLOMA DE ONOARE conferita de Federatia Româna de Sah – cu
  ocazia Jocurilor Nationale ale Persoanelor cu Handicap – Bucuresti 20-22 mai
  2005

  23 decembrie 2004- DIPLOMA DE ONOARE- conferita de FEDERATIA ROMÂNA DE SAH cu
  ocazia Turneului International de Sah “Memorialul Revolutiei din Decembrie 89″
  editia a IIIa

  DIPLOMA – conferita de Federatia Româna de Sah – pentru sprijinul deosebit
  acordat sahului

  02 mai 2004- DIPLOMA – conferita de BIBLIOTECA METROPOLITANA BUCURESTI “pentru
  sprijinul acordat activitatii de tineret ”

  26 octombrie 2001- DIPLOMA DE ONOARE – conferita de UNICEF “pentru sprijinul
  deosebit acordat la expozitia TU FELIX AUSTRIA” A UITAT SA LE TREACA IN CV PE
  CELE DE LA SCOALA PRIMARA SAU, PROBABIL ACOLO NU A PRIMIT…

 22. COLONEL BATRAN says:

  @doamne am ajuns de rasul curcilor.Daca CV nu este o facatura vai de capul nostru.Oamenii astia care l-au ales primar chiar nu au demnitate?Ne meritam soarta.Chiar zidar ,primar e chiar de tot.

 23. khukuri says:

  @parere personala
  3 Martie 2011 la 3:11 pm

  Da,intra pe site-ul UNPR,jud BV,com Recea .Pai nu stii vorba aia cum ca “belelele curg garla”?