Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Raportul special al Avocatului Poporului: eliminarea pensiilor speciale s-a facut prin încălcarea Constituţiei

A fost dat publicităţii Raportul Avocatului Poporului potrivit căruia eliminarea pensiilor speciale s-a facut prin încălcarea Constituţiei, iar acest lucru a provocat cheltuieli suplimentare din bugetul de stat, in valoare de un miliard de lei.

Încă de la început este stabilit scopul acestui Raport special.
Acest Raport special îşi propune să evidenţieze problemele cu care se confruntă o categorie de persoane care, prin modificările legislative aduse sistemului de pensii, au devenit vulnerabile, respectiv foştii beneficiari ai unor categorii de pensii de serviciu şi în egală măsură, să semnaleze practica neunitară şi contradictorie atât a autorităţilor abilitate cu aplicarea legii cât şi a instanţelor judecătoreşti.

Totodată, raportul îşi propune ca prin prin recomandările formulate, să contribuie la îmbunătăţirea legislaţiei în domeniul pensiilor”.

În Raport se amintesc mai întâi Actele normative prin care au fost eliminate pensiile de serviciu:
– Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
– Hotărârea Guvernului nr. 737/2010 privind metodologia de recalculare a categoriilor de pensii de serviciu prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
– Hotărârea Guvernului nr. 735/2010 pentru recalcularea pensiilor stabilite potrivit legislaţiei privind pensiile militare de

stat, a pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor, conform Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
– Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor;
– Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată de Legea nr. 265/2011. 4

Totodată în Raport sunt specificate Categoriile de pensii de serviciu desfiinţate în prezent, prin efectul actelor nornative mai sus menţionate.Acestea sunt următoarele:

a) pensiile militare de stat;
b) pensiile de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor;
c) pensiile de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea;
d) pensiile de serviciu ale personalului diplomatic şi consular;
e) pensiile de serviciu ale funcţionarilor publici parlamentari;
f) pensiile de serviciu ale deputaţilor şi senatorilor;
g) pensiile de serviciu ale personalului aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă;

La capitolul “CAZUISTICĂ” se arată că, “în cadrul activităţii desfăşurate, instituţia Avocatul Poporului a primit numeroase plângeri din partea foştilor beneficiari ai diferitelor categorii de pensii speciale, formulate atât în nume propriu, cât şi prin asociaţiile profesionale constituite de aceştia”.

“Sesizările primite indică existenţa unei situaţii de nemulţumire la nivel naţional. Autorii acestor petiţii apreciază că textele legiferate sunt, din mai multe puncte de vedere, neconstituţionale, discriminatorii, vădit nelegale şi date cu încălcarea gravă a normelor obligatorii adoptate de Uniunea Europeană, cu nesocotirea jurisprudenţei Curţii Constituţionale a României, a Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii Europene de Justiţie, precum şi a normelor de tehnică legislativă”, se arată în Raport.

În unele petiţii s-a subliniat că invocarea aplicării stricte a principiului contributivităţii tuturor pensiilor de serviciu este contrazisă de menţinerea unora dintre acestea, ca atare şi de soluţiile adoptate în cazul pensiilor militare de stat, al pensiilor de stat ale poliţiştilor şi ale funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciarelor şi al pensiilor de serviciu ale personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea.

Astfel, s-a susţinut că pentru primele două aceste categorii, cuantumul pensiilor recalculate este egal cu cel al pensiei de serviciu şi chiar mai mare, deşi nu au plătit contribuţiile de asigurări sociale în perioada activă.

De asemenea, a fost criticat termenul de numai 20 de zile acordat pensionarilor vizaţi de Ordonanţa Guvernului nr. 59/2011, prevăzut de art.1 alin. (3), pentru depunerea dovezilor din care rezultă alte date şi elemente decât cele existente la dosarul de pensie, care se au în vedere la stabilirea stagiului de cotizare şi a punctajului mediu anual.

Prin comparaţie, termenul de revizuire pentru pensiile militarilor a fost de 12 luni.
Nu în ultimul rând, a fost criticată însăşi adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 59/2011, în sensul că scopul real al adoptării acesteia a fost acela de a limita în timp.

A fost criticată însăşi adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 59/2011, în sensul că scopul real al adoptării acesteia a fost acela de a limita în timp efectele hotărârilor judecătoreşti privind deciziile de recalculare a pensiilor emise în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 737/2010.

Un alt aspect reieşit din petiţii se referă la lipsirea de efect a hotărârilor judecătoreşti de suspendare a Hotărârii Guvernului nr. 737/2010 sau de anulare a deciziilor de recalculare a pensiilor de serviciu.

Faţă de aprecierile făcute, autorii petiţiei au solicitat ca Avocatul Poporului să facă demersurile necesare şi impuse de situaţia expusă, în virtutea atributelor conferite de Constituţie şi de Legea nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru a se pune capăt tratamentului abuziv şi discriminatoriu la care sunt supuse aceste categorii de pensionari.

Printre solicitările desprinse din sesizările primite au fost reţinute următoarele aspecte:
– verificarea constituţionalităţii Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, a Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor prevăzute la art. 1 lit. c)-h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor.
– modificarea şi completarea Legii nr. 119/2010, a Legii nr. 263/2010, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, în sensul de a se introduce o normă similară celei cuprinse în art. 180 alin. (7) din Legea nr. 19/2000, abrogată de Legea nr. 263/2010. Potrivit acestui articol “În situaţia în care cuantumul pensiilor stabilit conform alin. (6) este mai mic decât cel stabilit în baza legislaţiei anterioare, se păstrează în plată cuantumul avantajos.”
– întocmirea unui raport despre gravele încălcări ale principiilor de drept create de Legea nr. 119/2010 şi Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2011, mai precis al unicităţii şi egalităţii de tratament, şi inadvertenţele dintre aceste acte normative;
– deficienţe în activitatea caselor de pensii de revizuire a pensiilor de serviciu şi de punere în executare a unor hotărâri judecătoreşti.
– jurisprudenţa neunitară în materia recalculării pensiilor de serviciu.

Raportul concluzionează că:
”Restrângerea exerciţiului unor drepturi poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii”.

“Faţă de acest principiu, actul de recalculare a pensiilor de serviciu s-a efectuat prin abatere de la textul din Constituţie în următoarele aspecte:
Desfiinţarea pensiilor prevăzute în Legea nr. 119/2010 a adus atingere unui drept dobândit, acela de pensie de serviciu; aceasta nu este diminuată temporar sau impozitată pe o perioadă nedefinită de timp, este pur şi simplu desfiinţată. Articolul din Constituţie se referă în cazul de faţă la dreptul la pensie de serviciu care dispare cu totul şi nu la dreptul la pensie din sistemul asigurărilor sociale de stat. Dreptul dobândit şi retras prin această lege este pensia de serviciu, şi nicidecum pensia din sistemul public de pensii pentru care s-a plătit contribuţie. Această premiză nu este reală întrucât pensia de serviciu şi pensia din sistemul public nu reprezintă un singur drept, astfel că în fapt, dreptul la pensie de serviciu a dispărut cu totul!”

 

Sursa: Raport special pensii de serviciu (ianuarie 2013)

 

 

Etichete: , ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

22 Responses to “Raportul special al Avocatului Poporului: eliminarea pensiilor speciale s-a facut prin încălcarea Constituţiei”

 1. marin says:

  Prin aceasta gaselnita nu fac altceva decit sa aplice o masura pe care o putea aplica Boc-Seitan in privinta pensiilor speciale(nesimtite) fara a mai crea o adevarata harababura in sistemul de pensii speciale.
  Ce o fi facut atunci avocatul poporului de nu la tras de mineca pe Boc?
  Acuma , dupa ce Boc a trecut pensiile nesimtite in sistemul public va fi greu de pus in aplicare impozitarea progresiva fiindca se creaza o discriminare fata de celelalte pensii mari din sistemul public cu referire la cele din circuitul civil calculate si cistigate corect pe baza L 19/2000 si L263/2010.
  Probabil se coace ceva in scopul evitarii unei noi legi a pensiilor militare.

  Reply

 2. veteranul says:

  Aveti dreptate, cred pri acest raport al Avocatului Poprului ca s-a strigat intr-un fel “desteptarea” si pentru ceilalti care au beneficiat de legi de pensii speciale. Nu va iesi nimic, in afara de un mare fas. Dara daca ar face o comparatie din perspectiva presiunii pe bugetul caselor de pensii cat si pe bugetul propriu-zis, ar observa ca era mai bine inainte. Le-au stat in gat cativa cu pensii astronomice tip Geica si altii cativa. Poate le lumineaza Dumnezeu mintile guvernatilor nostri. Doamne ajuta!

 3. Cornel says:

  Corect. Sper că se aplică si la magistrați, – că doar n-om avea două măsuri ? Dacă nu se aplică atinci ce este constituțional – nu este constitutional, iar avocatul poporului este doar avocatul deavolului.

 4. Cornel says:

  deavolului =diavolului

 5. cornel says:

  Onor redactia ce a constatat ca fiind limbaj necivilizat ? – faptul că și magistratii trebuie tratați cu aceiași măsură ? – sau, faptul că avocatul poporului ar putea fi avocatul deavolului ? In acest caz eu consider că sunteți părtinitori și nu aveti habar ce inseamnă limbaj necivilizat. Dacă doriți, intr-o zi când am dispozitia necesară, o să vă arăt.

 6. al adin says:

  Cui ii e frica de lupul cel rau? Unde este articolul initial despre acest subiect si cele cateva zeci de comentarii?

 7. al adin says:

  Comentariul anterior a fost postat eronat. Era pregatit pt alt blog.

 8. Ion says:

  Raportul avocatului poporului are rolul de a pregati opinia publica (vor mai fi alte actiuni ale campaniei) pentru revenirea, fie si in parte, la pensiile speciale. Se pregateste o interventie pe legea unitara a pensiilor. Dar nu in primul rand pentru militari.
  Asa cum suna partea de motivare din raport, militarii sunt trecuti la favorizati (discriminati pozitiv). Mai aveau un pic si spuneau ca suntem ca si magistratii. Tot referitor la militari se bate moneda pe faptul ca din cauza pensiilor lor s-a ajuns la un buget de pensii marit si nu micsorat.
  Se repeta propaganda mincinoasa de pe vremea lui Boc. Atunci eram primi nesimtiti la pensii speciale, desi se stia ca eram ultimii dintre favorizati. Acum se bate propaganda pe faptul ca am destabilizat bugetul de pensii. Tot pe militari trag toti. Marea muta… armata.
  Din propunerile raportului rezulta si mai clar ca modificarile legislative ii vizeaza pe ceilalti speciali. Chestiunea cu scaderea la max 50% a cuantumului recalculat nu-i vizeaza pe militari. Iar partea cu impozitarea este chiar hazlie. Cum sa faci impozit diferentiat numai pentru pensionari. Rade si un student.
  Sa nu mai lungesc vorba, se stie ca se face un puternic loby la USL (mai ales la PSD) al diplomatilor, functionarilor parlamentari, pilotilor etc, sustinuti si de avocati puternici, unii in parlament deja, altii pe langa conducerile partidelor de la putere… Au baietii de luat onorarii de succes. Se va interveni pe legea unitara a pensiilor, mai ales pentru ei, dar militarii vor fi bagati in fata ca si pe vremea lui Boc.

 9. Gourkha says:

  Pentru militarii adevarati si pentru toti cei vigilenti! Eu i-am informat pe cei 1020 de petitionari ca asa se va intampla, inca din 23.12.2012. Dau extras:

  “Cel mai pertinent raspuns primit pana in acest moment de la o institutie din interiorul Romaniei, provine din partea Institutiei Avocatul Poporului.

  “Ombudsman
  Nr. 10758/2012

  Referitor la petiţia dumneavoastră inregistrată la Instituţia Avocatul Poporului cu nr. 10758 / 2012, examinată in contextul art. 47 din Constituţie, privind dreptul la un nivel de trai decent, vă aducem la cunoştinţă următoarele:

  Prin petiţia formulată, făcând referire la o petiţie colectivă intitulată „Stop discriminării militarilor români”, ne solicitaţi să ne exprimăm public poziţia faţă de recalcularea pensiilor militare.

  Faţă de cele sesizate, menţionăm că in urma mai multor petiţii primite de la beneficiarii fostelor pensii speciale, instituţia Avocatul Poporului efectuează o analiză complexă, în raport de jurisprudenţa Curţii Constituţionale şi de practica Curţii Europene a Drepturilor Omului, a situaţiei create de pronunţarea unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile contradictorii in materia cererilor prin care a fost contestat cuantumul rezultat in urma recalculării acestor pensii.

  IN FUNCŢIE DE CONCLUZIILE ANALIZEI EFECTUATE, VOM DECIDE ASUPRA INTOCMIRII UNUI RAPORT SPECIAL PENTRU GUVERN ŞI CELE DOUĂ CAMERE ALE PARLAMENTULUI, URMÂND A AVEA IN VEDERE ŞI POSIBILITATEA UNUI DEMERS LA CURTEA CONSTITUŢIONALĂ.

  Cât priveşte poziţia publică a instituţiei Avocatul Poporului faţă de situaţia beneficiarilor fostelor pensii speciale, menţionăm că Avocatul Poporului nu are menirea de a da comunicate de presă prin care să exprime puncte de vedere cu privire la diverse aspecte ale politicii interne.”

  Deci, Instituţia Avocatul Poporului si-a tinut cuvantul!

  Am mai spus si altele! Citez:

  “Sunt 2 institutii in Romania, Instituţia Avocatul Poporului cat si Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii, care pot emite recomandari si care desi nu au statut de lege, impactul recomandarilor acestor institutii este atat de puternic, incat pot influenta automat orice lege, inclusiv pe cele declarate constitutionale. Astfel de recomandari pot determina chiar abrogarea unor legi. Influenta acestor 2 institutii este data de faptul ca actioneaza in colaborare cu institutii europene similare si se supun in parte si controlului acestora. Deci exista brese in legile emise de executiv, legislativ, precum si in cele declarate constitutionale.”

  In acest sens, merita citita si Decizia nr. 997 din 7 octombrie 2008 a C.C.R. care prevede ca desi Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nu are competenta ca, in cadrul activitatii sale jurisdictionale, sa anuleze textul unor acte normative cu caracter discriminatoriu, institutia poate sa constate existenta unor situatii discriminatorii ce isi au izvorul direct in continutul unor norme legale. Recomandarea unei astfel de institutii este decisiva si are efect inclusiv asupra CCR. La Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii avem dosar pe rol cu nr. 5397 din 2012.”

  NOTA: PENTRU CINE DORESTE SA CUNOASCA CU ADEVARAT TOTI DESTINATARII, ASTFEL INCAT SA ISI FORMEZE O IMAGINE COMPLETA SI ASUPRA A CEEA CE VA MAI URMA SAU ASUPRA A CEEA CE SE INTAMPLA, II REENUMAR:

  “Către: Parlamentul României; Guvernul României; Preşedinţia României; Consililul Suprem de Apărare a Ţării; Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Curtea Constituţională a României; Instituţia „Avocatul Poporului”; Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului – O.A.D.O. (ISHR România); Organizaţia Internaţională a Drepturilor Omului – O.I.D.O.; Europarlamentarii români – alţii decât pseudo-democraţii Monica Macovei, Cristian Preda, Elena Băsescu, Petru Luhan, Theodor Stolojan, László Tőkés şi Traian Ungureanu.

  To: NATO Parliamentary Assembly; The Embassies & Consulates of NATO-Countries in Romania; The European Organisation of Military Associations – EUROMIL; European Commission; European Parliament;Court of Justice of the European Union; The Council of Europe; European Court of Human Rights; Mr. Nils Muižnieks – Commissioner for Human Rights by the Parliamentary Assembly of the Council of Europe;Venice Commission; International Society for Human Rigths (ISHR); The Congress of the United States;United Nations Human Rights Council; International Criminal Court.”

  ULTIMA NOTA (PENTRU CUNOSCATORII UNEI ANUMITE SPECIALITATI – STITI DEVIZA): “LUPTA, REZISTA, IMPROVIZEAZA, RAZBATE SI CASTIGA!”

 10. Gourkha says:

  Si apropo, pentru cei pasionati de politica! Mie nu imi plac politiicenii, im imi par la fel, toti! Senatul Romaniei – presedinte (atunci ca si acum) Crin Antonescu: nu a raspuns, inca! Camera Deputatilor – presedinte (atunci ca si acum) Vasile Zgonea, ne-a dat cu flit din prima! M.M.P.S. (repartizat spre solutionare de catre Parlament si Guvern) – ministru M. Campeanu (atunci ca si acum), ne-a dat cu flit din prima! Guvernul Romaniei – premier (atunci ca si acum) Ponta, a dat spre solutionare M.M.P.S. si M.Ap.N., dar oficial nu a raspuns, inca (probabil din cauza faptului ca M.Ap.N. nu a rasppuns, inca)! M.Ap.N. – nu a raspuns , inca!

  In atare conditii, apar intrebari serioase asupra a ceea ce au promis, fie partidele, fie persoanele! Iar eu cred ca fiecare mincinos/om integru, trebuie luat ca atare! Ca o concluzie generala: noi, militarii romani, suntem desconsiderati de toate partidele si toate se incurca vadit atunci cand reactionam! Iar atunci cand o facem, cred ca cei care o facem suntem o anomalie a armatei, intrucat majoritatea politicienilor cred cu adevarat, ca militarii “nu trebuie sa gandeasca, ci doar sa execute!”

  Asa s-a ajuns ca imaginea Armatei Romaniei, sa intre in constiinta publica drept ceva buna de stors la toate, de inmormantari a diversilor actori, de ceremoniale si cam atat!

 11. anonim says:

  Marcat, oarecum, de prestatia de la “realitatea”, remarc efortul lui Gourkha. Si nu numai de-acum! Un gand bun pentru tine, Gourkha, ca altfel nu stiu cum sa-ti demonstrez ca nu esti singur. Parca suntem blestemati sa nu stim sa ne alegem conducatorii…totul a fost un fel de “lasa-ma sa te las!!! De fapt asta era calea: lupta cu politicul si nu cu justitia care e, oricum, cel putin acum, in slujba stapanului. Dar, atata de-ar fi!…ne lipseste spiritul de casta! Cineva a profitat si l-a ponegrit cat a incaput. Daca nu ne trezim la realitate, devenim istorie fara a avea inca marcat locul de veci!

 12. alin says:

  Acum va incepe ciomageala intre pensionarii pe contributivitate si cei care sustin L 164.
  Politicienii sunt pe linga subiect iar unii care ne reprezinta mai si dezinformeaza sau mai bine zis nu sunt racordati la realitate.

 13. al adin says:

  Raportul se refera, din cate inteleg eu, la neconstitutionalitatea anularii unui drept castigat. Acest drept a fost castigat de unele categorii profesionale, prin promovarea unor legi care copiau, chiar supralicitau in unele cazuri drepturi, legislatia existenta pentru militari si cei asimilati lor.
  Avocatul Poporului nu zice nimic INSA despre constitutionalitatea dobandirii unor drepturi suplimentare de catre alte categorii profesionale decat militarii. Altfel spus se refera la atingerea adusa efectului dar nu zice nimic de legalitatea cauzei.
  Astfel: Care e logica pentru care statul trebuie sa plateasca pensie de serviciu personalului din aviatia civila care a lucrat in companii private sau mixt?
  Nu ca as avea ceva cu acele categorii dar daca tot folosim argumentul cresterii cheltuielilor pentru pensii………

 14. aerospatiul says:

  Cred ca e momentul unor analize pertinente nu barfe la colt de strada. Militarii au nevoie de o lege specifica domeniului , cum de altfel exista in celelalte tari membre ale Aliantei. Iar daca sunt anomalii asa cum au fost prezentate aseara, ele trebuie corectate .

 15. arti78 says:

  Te rugam, nu ne arata, vedem singuri, zilnic …

 16. Damian says:

  A aparut ceva interesant !!! “Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publiceArt. I – Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 20 decembrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:
  1. La articolul 102, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
  ” (2) Valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% din rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.”

  2. La articolul 102, după alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: ”(21) Începând cu anul 2013, indicatorii prevăzuți la alin. (2), utilizați la stabilirea valorii punctului de pensie pentru anul următor, sunt cei definitivi, cunoscuți în anul curent pentru anul calendaristic anterior, comunicați de Institutul Național de Statistică.”

  3. La articolul 102, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  ”(3) În situaţia în care unul dintre indicatorii prevăzuţi la alin. (2) are valoare negativă, la stabilirea valorii punctului de pensie se utilizează indicatorul cu valoare pozitivă.

  (4) În situaţia în care indicatorii prevăzuţi la alin. (2) au valori negative, se păstrează ultima valoare a punctului de pensie.”

  4. Articolul 170 se abrogă.2

  Art. II – În anul 2013 valoarea punctului de pensie este de 762,1 lei.
  Art. III – (1) Pentru persoanele înscrise la pensie începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, la punctajul mediu anual determinat în condițiile art. 95 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică un indice de corecție calculat ca raport între 43,3% din câștigul salarial mediu brut preliminat, corespunzător anului precedent celui în care se deschide dreptul de pensie, comunicat de Comisia Națională de Prognoză, conform Ordonanţei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699
  din 19 octombrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, și valoarea punctului de pensie în vigoare la data înscrierii la pensie, actualizată cu rata medie anuală a inflației pe anii 2010 şi 2011.

  (2) Indicele de corecție se aplică o singură dată, la deschiderea inițială a drepturilor de pensie.
  (3) Punctajul mediu anual rezultat în urma aplicării indicelui de corecție reprezintă punctajul mediu anual realizat de asigurat, care se utilizează la determinarea cuantumului pensiei.”

  Art. IV – (1) Indicele de corecție prevăzut la art. III din prezenta lege, determinat pentru drepturile inițiale de pensie care se deschid în cursul anului 2013 este 1,05 şi se aplică și punctajelor medii anuale calculate pentru persoanele ale căror drepturi de pensie s-au deschis începând cu luna ianuarie 2011.

  (2) În situația persoanelor prevăzute la alin. (1), indicele de corecție se aplică asupra punctajului mediu anual cuvenit sau aflat în plată în luna intrării în vigoare a prezentei legi.”

 17. al adin says:

  Nu e o noutate aceasta modificare legislativa. Trebuie citita ca o precizare asupra mecanismului prin care se face actualizarea valorii punctului de pensie, cand si functie de ce indicatori care sunt publicati la o anumita data. Vechiul text lasa loc la interpretari cum ca actualizarea se putea face la o perioada nedeterminata si intr-un anumit cuantum.

 18. vali says:

  Si-au batut joc de noi, de legi, de democratie si sensul acesteia si din pacate nu vad nimic bun pentru noi in viitor, chiar daca au venit altii la putere…suntem in continuare batjocoriti de USL-ul pe care l-am votat din lipsa unei variante credibile pentru aceasta tara, care nu face nimic pentru a indrepta nedreptatile fostei guvernari, ba din contra, in loc sa ne indexeze pensiile cu 12-14% cat reprezinta inflatia in ultimii 3 ani ne arunca un 4% si-acum dorm linistiti, neuitand insa sa ne taxeze valoarea intreaga a inflatiei in toate taxele existente si-n cele ce vor mai veni. Parca suntem blestemati sa avem la conducerea tarii numai mormoloci, fara tendinta de dezvoltare, in timp ce noi, incet, incet, parasim sistemul pe cale naturala, fara a fi vinovati cu nimc, desi ne-am desfasurat activitatea corect si cu pasiune….

 19. LICA says:

  CEATA DE LA CAPATUL TUNELULUI VINE DE LA LINGAII ANCMRR, CARE AU PE UNPR IN SUFLET.
  Ciudata interpretare a Raportului Avocatului Poporului pentru ANCMRR din MApN
  vineri, februarie 08, 2013 ANCMRR, Avocatul Poporului, Legea 119/2010, reevaluare pensii militare Niciun comentariu
  -Un fel de stați la locurile voastre tovarăși că Av.Pop nu cere revenirea tuturor pensiilor din Legea 119/2001 la titulatura și cuantumul avute anterior și apoi impozitarea progresivă.
  -Nici nu se răzgîndește, apoi, Av Pop, și cere păstrarea L 119, dar, în mărinimia, zice să se aducă o modificare “esențială”, adică să se reducă pensiile prin recalculare însă nu cu mai mult de 50%.
  -Un domn jurist le spune ANCMRR-iștilor că ei au avut pensie specială nu pensie militară de serviciu.

 20. LICA says:

  Consider ca avocatii care reprezinta SCMD in procesele intentate ar trebui sa fie mai bine informati despre masurile pe care le-a luat statul roman dupa aderaea la NATO,respectiv prin legea 80/1995 si altele prin care se ingradea in mod intentionat de catre acesta, posibilitatea ca in special ofiterii sa-si poata incheia cariera militara asemenea colegilor lor trecuti in rezerva pana in 1995,si ma refer succint la urmatoarele aspecte:
  -LIMITA DE VARSTA IN GRAD:
  -REDUCEREA GRADULUI FUNCTIEI DIN STATUL DE ORGANIZARE
  -POSIBILITATEA OCUPARII FUNCTIILOR PREVAZUTE CU GRAD DE LA LOCOTENENT-COLONEL SI MAI MARI DOAR DE CEI CU STUDII SUPERIOARE:
  -NEACCEPTAREA INCADRARII PE O FUNCTIE INFERIOARA GRADULUI,SAU SUPERIOARA GRADULUI:…ETC….REZULTA O DISCRIMINARE CLARA INTRE MILITARI SI CATEGORII DE MILITARI,AVAND IN VEDERE CA DIN CADRUL OFITERILOR DOAR COLONEII SI GENERALII ISI PUTEAU INCHEIA CARIERA MILITARA LA 55 DE ANI DUPA 1995.
  SUGEREZ CA IN CADRUL SCMD SA SE CONSTITUIE URGENT O COMISIE FORMATA DIN OFITERI CARE AU OCUPAT FUNCTII IN COMPARTIMENTELE DE RESURSE UMANE SI MOBILIZARE PENTRU A EXPLICA ACTUALULUI MINISTRU AL MAPN SI PRIMULUI MINISTRU MECANISMELE PRIN CARE STATUL ROMAN A FACUT REORGANIZAREA ARMATEI SI CUM IN SPECIAL OFITERII NU AU AVUT POSIBILITATEA SA-SI INCHEIE CARIERA MILITARA LA 55 DE ANI…ESTE VORBA DESPRE CEI DISPONIBILIZATI SAU TRECUTI IN REZERVA DATORITA LIMITEI DE VARSTA IN GRAD…DECI DISCRIMINARE,DISCRIMINARE SI IARASI DISCRIMINARE…IINCERCATI VA ROG SI LA POSTURILE TV CU IDEEA RESPECTIVA…TREBUIE TOATA LUMEA INFORMATA CA NU PUTEM FI TRATATI TOTI LA FEL NICI MACAR INTRE NOI MILITARII!…VA MULTUMESC!

 21. LICA says:

  Aiasta nu se poate, domnule Ponta!
  La începutul lunii iunie 2012 s-a declanşat scandalul avansărilor ilegale la Ministerul Apărării Naţionale. Noul ministru, generalul Corneliu Dobriţoiu, numeşte o comisie care să verifice corectitudinea avansărilor făcute în perioada 2011- 2012. La 4 noiembrie 2012 în urma analizei efectuate de această comisie, M.Ap.N. a dispus revocarea ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în rezervă pentru 835 de cazuri. În toate aceste cazuri s-a constatat nerespectarea condiţiilor prevăzute în Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare şi în Normele privind sistemul de gestiune a resurselor umane în Armata României, aprobate prin prin Ordinul ministrului Apărării Naţionale nr. M 105/2002. Generalul Corneliu Dobriţoiu promite că în aceste cazuri revocarea ordinelor de avansare sau acordare a gradelor în rezervă este “doar o primă măsură”, urmând, ca în situaţia în care comisia care analizează această chestiune va sesiza încălcarea legislaţiei, să se meargă până la anchetă penală.
  Normal, România fiind o ţară membră NATO şi UE, toţi reprezentanţii centrelor militare sau asociaţiilor cadrelor în rezervă şi în retragere care au făcut propunerile şi au întocmit documentele pentru avansare sau acordare a noilor grade, toţi cei din structurile centrale ale M.Ap.N. care au verificat şi aprobat aceste documente, toţi cei care au semnat ordinele de avansare sau acordare a noilor grade , cu încălcarea flagrantă a legislaţiei în vigoare, ar fi trebuit să fie cercetaţi şi sancţionaţi drastic pentru că acţiunea lor a creat un deficit de imagine enorm Armatei Române. Din păcate acest lucru nu s-a întâmplat. Toţi cei vinovaţi au rămas în funcţii, iar reevaluatul mafiot Gabriel Oprea, cel care a patronat aceste ilegalităţi, imediat după alegeri a fost promovat vice prim ministru. În schimb, incomodul general Corneliu Dobriţoiu a fost îndepărtat din funcţia de ministru. În felul acesta, unul dintre cele mai jenante scandaluri în care a fost implicat M.Ap.N a fost “rezolvat”. Au fost identificate infracţiunile, se cunosc vinovaţii, dar împotriva acestora nu s-a luat nicio măsură. Aşa a decis factorul politic. Probabil în interesul naţional. Singurul lucru bun constă în faptul că acest scandal nu a avut implicaţii financiare, gradele fiind acordate onorific.
  Acum este în plină desfăşurare un alt scandal, care , ca un făcut, îl are în centrul ei pe acelaşi Gabriel Oprea. Este vorba de scandalul pensiilor militare.Deşi paguba adusă bugetului de stat este enormă, se încearcă şi de această dată aplicarea aceleiaşi metode de muşamalizare a gravelor încălcări ale legii care s-au produs continuu pe timpul proceselor de recalculare/revizuire a pensiilor militare. Se încearcă bagatelizarea acestor nereguli, vezi doamne nişte subordonaţi obosiţi de complexitatea efortului depus ar fi greşit, bineînţeles neintenţionat. Nimic mai fals, domnule Ponta! Iată de ce:
  – 23 august 2010 – Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naţionale emite ordinul M101 prin care ordonă ca eliberarea adeverinţelor cu veniturile realizate lunar de către cadrele în rezervă şi în retragere să se execute de către comandanţii centrelor militare, care erau obligaţi să şi semneze aceste documente. Conform prevederilor legii arhivelor adeverinţele şi certificatele se eliberează numai de către posesorii de arhive, iar aceste documente vor conţine, în mod obligatoriu, pe lângă situaţiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită şi menţionarea documentului din care rezultă acestea. Încălcare gravă a legii, care a declanşat nebunia adeverinţelor, a căror corectitudine nu a a putut fi verificată niciodată şi la adăpostul cărora s-au făcut marile abuzuri/ilegalităţi.
  – 28 septembrie 2010 – În urma Deciziei Curţii de Apel Cluj, procesul de recalcularea este suspendat, dar la M.Ap.N. procesul recalculării continuă şi la sfârşitul lunii decembrie 2010 se emit decizii de recalculare ilegale.
  – Aceste decizii sunt contestate, la Comisia de Contestaţii a M.Ap.N. fiind primite aproximativ 28.000 contestaţii. Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Oprea , nu ia nicio măsură pentru mărirea numărului membrilor acestei comisii , astfel că doar aproximativ 4.000 de contestaţii vor fi rezolvate în perioada 2011- 2012, acestea fiind emise la termene care depăşeau cu mult cele 45 de zile legale. Pensionari militari au întâmpinat mari greutăţi la declanşarea acţiunilor în instanţă din cauză absenţei hotărârilor Comisiei de soluţionarea a contestaţiilor, faptă care revine exclusiv în sarcina lui Gabriel Oprea.
  – Nemulţumiţi de deciziile primite pensionarii militari declanşeză peste 30.000 de procese împotiva M.Ap.N. şi a Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. În aproximativ 4.000 de dosare se obţin decizii definitive şi irevocabile ale Curţilor de Apel din întreaga ţară, de anulare a deciziilor de recalculare şi revenirea la pensiile de serviciu avute în decembrie 2010. Aceste hotărâri definitive şi irevocabile nu sunt aplicate de M.Ap.N.-ul condus de eminentul doctor în ştiinţe juridice, Gabriel Oprea.
  – 1 iunie 2011 – Gabriel Oprea şi Maria Lupu anunţă definitivarea procesului de revizuire a celor 76.885 de pensii. La 9 iunie 2011, pe site-ul M.Ap.N., 7645 pensii apar ca fiind nemodificate, lucru imposibil din punct de vedere matematic. La 29 iunie 2011 pe acelaşi site, 7.455 din aceste pensii apar ca find mărite cu sume nesemnificative. Cineva, din conducerea M.Ap.N., a ordonat încălcarea legii, pentru mărirea artificial a acestor pensii. Operatorii au executat ordinul ilegal.
  – 30 decembrie 2011- Se anunţă finalizarea acţiunii de revizuire a pensiilor şi emiterea deciziilor de revizuire a tuturor pensiilor militare. Decizia politică a fost executată!. În urma izbucnirii scandalului din anul 2013, comisia de audit a constatat însă că un număr de 20.000 de dosare de pensie nu au fost totuşi procesate. Doamna gen. Maria Lupu ar fi trebuit să îl informeze pe ministru. Dacă nu a făcut acest lucru trebuie să răspundă pentru emiterea miilor de decizii de revizuire fără documente legale.Dacă ministru a fost informat , răspunderea îi revine integral.
  – Ianuarie 2012 – Gen.Maria Lupu anunţă că 85% din pensile revizuite au crescut, fiind contrazisă de Gabriel Oprea care anunţă că 92% din pensii au crescut. Mai mult Gabriel Oprea trimite scrisori electorale prin care anunţă pe cei 92% de pensionari fericiţi că, datorită eforturilor sale supraomeneşti, le-au fost mărite pensiile. Câteva mii dintre cei felicitaţi vor primi însă decizii de revizuire scăzute. Pentru a aplana scandalul şi a repara “onoarea” lui Gabriel Oprea, aceşti pensionari vor primi în perioada următoare 1, 2 sau 3 decizii succesive prin care pensiile acestora vor fi mărite până la nivelul celor din decembrie 2010 sau crescute cu sume nesemnificative. În baza căror documente nu se ştie, la fel cum nu se ştie cine a dat acest ordin.Dar se poate afla foarte simplu. Cert este că operatorii au executat şi acest ordin ilegal.
  – Gabriel Oprea semnând şi acceptând trimiterea scrisorilor către pensionari a încălcat legea pentru că elementele de identificare a persoanei sunt de strictă confidenţialitate, iar lista cu adresele pensionarilor militari, aflată la Casa de pensii sectorială a M.Ap.N. are un astfel de caracter, iar publicarea sau utilizarea fără asentimentul(aprobarea) persoanei este strict interzisă. Să nu fi cunoscut juristul Gabriel Oprea acest lucru?
  Este adevărat că nu ministrul apărării calculează pensile, dar la fel de adevărat este că ordinele ilegale, prezentate mai sus, date de Gabriel Oprea – ministrul apărării naţionale, gen. Maria Lupu – şefa Direcţiei Financiar contabile din M.Ap.N. şi col. Dragoş Luncanu – şeful Serviciului pensii militare din M.Ap.N., au fost executate de persoanele cu atribuţiuni legale în acest domeniu. În aceste condiţii este anormal ca doar ultimii să răspundă. Aiasta nu se poate,domnule Ponta! Nimeni nu este mai presus de lege, conform Constituţiie României.
  Domnul Ponta este în eroare atunci când afirmă că dacă statul a greşit, sau cei din instituţiile statului au calculat pensiile greşit, nu plătesc pensionarii, ci plătesc cei de la stat. Aiasta nu se poate, domnule Ponta! Legea 263 /2010 este foarte clară, sumele încasate necuvenit se recuperează de la beneficiari. Aici sunt două situaţii distincte. Pentru pensionarii militari care au prezentat documente false, s-au folosit de argumente ilegale( influenţă politică,relaţii personale, şpagă,etc) pentru a primi pensii mărite, fără nici cea mai mică ezitatre, trebuie să răspundă inclusiv penal,pensile trebuiesc aduse la valoarea lor normală, iar sumele primite necuvenit, recuperate integral. Pentru pensionarii cărora le-au fost mărite pensile din ordin, fără ca ei să ştie acest lucru, pensile acestora trebuie să revină la valoarea reală, iar sumele primite necuvenit, printr-o iniţiativă legislativă să fie anulate.
  Domnul Ponta declară că nicio pensie militară nu se va recalcula. Aiasta nu se poate, domnule Ponta! În calitatea dumneavoastră de fost procuror ar fi trebuit, având în vedere că 20.000 decizii de revizuire au fost eliberate fără procesarea documentelor legale şi că pe timpul auditului au fost descoperite documente false în baza cărora au fost emise decizii de pensionare mărite, să decideţi imediat aplicarea legii în toate aceste cazuri, care implica obligatoriu recalcularea/verificarea măcar a acestor pensii. Nemaivorbind de generalii din clica politică a lui Gabriel Oprea. Pagubele aduse bugetului sunt imense şi ele trebuie recuperate de la cei vinovaţi.
  Este adevărat că problema pensiilor reprezintă o bombă atomică. Depinde împotriva cui va fi folosită. Sper că efectele distructive ale acesteia vor duce la eliminarea din sistemul militar a tuturor celor care au produs scandalurile avansărilor şi pensiilor militare. Sunt cam aceiaşi , aparent intangibili, pentru ei legile neavând nicio valoare. Au acoperire politică. Domnul Ponta are obligaţia să aplice legea astfel ca activitatea în M.Ap.N să intre în normalitate. Aiasta se poate, domnule Ponta!
  Dacă însă efectele distructive se vor abate asupra pensionarilor militari , domnul Ponta va avea o mare problemă de credibilitate, care mai devreme sau mai tîrziu îi va afecta foarte serios cariera.
  Am crezut în “Dreptate şi adevăr”, dar am fost crunt înşelaţi de Traian Băsescu şi gaşca sa portocalie, din care un loc de cinste revenea reevaluatului mafiot Gabriel Oprea. Domnul Victor Ponta a promis”Dreptate până la capăt”. Acest lucru însă vrea să-l realizeze cu şi în favoarea aceluiaşi Gabriel Oprea, devenit între timp şi trădător cu patru stele. Aiasta nu se poate, domnule Ponta! Dacă doriţi să dovediţi că vă deosebiţi total de adversarul dumneavoastră politic, trebuie să aveţi tăria să-l îndepărtaţi imediat din apropierea dumneavoastră pe mafiotul reevaluat!
  Col.(r) Remus Macovei

 22. doru58 says:

  Legea 283/2011

  Art. 5,,, In anul 2012, pentru personalul militar, politistii si functionarii publici cu statut special din sistemul administratiei penitenciare, indemnizatiile, compensatiile, sporurile, primele, ajutoarele, platile compensatorii, despagubirile, compensatiile lunare pentru chirie si alte drepturi acordate potrivit actelor normative in vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.
  Art. 9,,,În anul 2012 nu se acordă ajutoarele sau, după caz îndemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu ori la tracerea în rezervă,,.

  O.U.G. nr. 84/2012
  Art. 3
  În anul 2013, pentru personalul militar, poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, indemnizaţiile, compensaţiile, sporurile, primele, ajutoarele, plăţile compensatorii, despăgubirile, compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011.

  Art. 9
  Prevederile art. 15, 18, 19 şi 20 ale art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2010, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 283/2011, se aplică în mod corespunzător şi în anul 2013.

  Funcţionarii publici cu statut special(poliţiştii), conform art. 20 din Legea 284/2010 la trecerea în ,,rezervă,,(pensionare la termen)beneficiază de ajutoare, funcţie de anii de vechime în ,,sistem,,.
  Şi în legile anterioare Leg. 284/2010, erau prevăzute acordarea de ajutoare la ieşirea la pensie a poliţiştilor.

  DISCRIMINAREA ESTE TRATAREA DIFERITĂ A UNEI PERSOANE, GRUP DE PERSOANE, CARE SUNT ÎN SITUAŢII SIMILARE.

  ÎN ACEST CAZ, NU ESTE VORBA DESPRE O DISCRIMINARE(?), CONSTÂND ÎN ACEEA CĂ SE APLICĂ UN TRATAMENT DIFERIT FAŢĂ DE POLIŢIŞTII CARE S-AU PENSIONAT ANTERIOR, CARE AU PRIMIT AJUTOARE ŞI CEI CARE S-AU PENSIONAT ULTERIOR, CARE NU AU PRIMIT AJUTOARE?

  SE ÎNCALCĂ :

  – CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE(ART. 13,21, ETC)
  – PREVEDERILE ART. 1 AL PROTOCOLULUI NR. 12 AL CONVENŢIEI EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI, CARE PREVEDE, ,,EXERCITAREA ORICĂRUI DREPT PREVĂZUT DE LEGE, TREBUIE ASIGURATĂ FĂRĂ DISCRIMINARE…,,
  – ART. 16 DIN CONSTITUŢIA ROMÂNIEI, CARE PREVEDE, ,,CETĂŢENII SUNT EGALI ÎN FAŢA LEGII ŞI A AUTORITĂŢILOR PUBLICE, FĂRĂ PRIVILEGII SAU DISCRIMINĂRI…,,.
  – DECLARAŢIA UNIVERSALĂ A DREPTURILOR OMULUI:
  ART. 7 ,,TOŢI OAMENII SUNT EGALI ÎN FAŢA LEGII ŞI AU DREPTUL FĂFĂ DEOSEBIRELA O PROTECŢIE EGALĂ ÎN FAŢA LEGII. TOŢI OAMENII AU DREPTUL LA O PROTECŢIE EGALĂ ÎMPOTRIVA ORICĂREI DISCRIMINĂRI…,,;

  Codul Muncii (Art. 5)

  ART. 5
  (2) Orice discriminare directa sau indirecta fata de un salariat , bazata pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, aparteneta ori activitate sindicala, este interzisa.
  (3) Constituie discriminare directa actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, intemeiate pe unul sau mai multe dintre criteriile prevazute la alin.(2), care au ca scop sau ca efect neacordarea, restrangerea ori inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii drepturilor prevazute de legislatia muncii.
  (4) Constituie discriminare indirecta actele si faptele intemeiate in mod aparent pe alte criterii decat cele prevazute la alin. (2), dar care produc efectele unei discriminari directe.
  – DIRECTIVA PRIVIND EGALIATATEA DE TRATAMENT
  (PRINCIPIUL EGALITĂŢII DE TRATAMENT)
  – CONVENŢIA EUROPEANĂ A DREPTURILOR OMULUI(ART.14)

  DISCRIMINARE:
  Legea nr. 324/2006 defineste discriminarea ca fiind: “orice deosebire, excludere, restrictie sau preferinta, pe baza de rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex, orientare sexuala, varsta, handicap, boala cronica necontagioasa, infectare HIV, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege, in domeniul politic, economic, social si cultural sau in orice alte domenii ale vietii publice.”