Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Reparaţie morală tardivă pentru cadrele militare date afară din armată după 1944

După aproape 22 de ani de la înlăturarea comunismului din România, deputaţii au cadacsit să adopte un proiect de lege prin care fostele cadrelor militare active îndepărtate abuziv din armată după 23 august 1944 vor primi reparaţii morale şi materiale.

Din păcate de problema tehnică se vor ocupa comisii ale Ministerului Apărării Naţionale care vor stabili calitatea de cadru militar activ îndepărtat abuziv din armată în perioada 23 august 1944 – 31 decembrie 1961. Spun din păcate pentru că MApN a dovedit nu odată că nu este în măsură să-şi gestioneze bazele de date, vezi cazul recalculării pensiilor militare.

Există totuşi o bucurie pentru liderul din Dealul Arsenalului: Legea prevede că, la propunerea comisiilor, fostele cadre militare pot fi înaintate în grad. Ei acum desfrâu în avansări.

Potrivit legii, fostele cadrelor militare active îndepărtate abuziv din armată li se acordă o indemnizaţie reparatorie lunară, calculată prin aplicarea unui coeficient de 0,5 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat aferent anului pentru care se face plata, începând cu luna următoare obţinerii calităţii de cadru militar activ îndepărtat abuziv din armată.

Deci tergiversarea şi neputinţa arhivarilor MApN nu se plăteşte. Cu cât trenează aceştia mai mult activitatea cu atât mai mulţi îndreptăţiţi a obţine aceste drepturi vor trece în nefiinţă sau vor lua mai puţine indemnizaţii.

Plata acestor drepturi se efectuează de către structurile financiar-contabile ale Ministerului Apărării Naţionale şi ale Ministerului Administraţiei şi Internelor pe baza hotărârilor pronunţate de comisii.

În plus, fostele cadre militare, care nu au calitatea de veterani de război, beneficiază de asistenţă medicală gratuită în toate instituţiile medicale civile de stat sau militare şi de medicamente gratuite, atât pe perioada tratamentelor ambulatorii, cât şi pe timpul spitalizării, precum şi de scutirea de la plata abonamentelor de telefon şi de radioteleviziune.

Camera Deputaţilor este for decizional cu privire la acest proiect legislativ, care a fost adoptat de Senat anul trecut.

După 6 martie 1945, odată cu venirea la putere a comuniştilor, întregul corp de cadre al Armatei României a fost desfiinţat, mare parte dintre aceştia ajungând după terminarea războiului  în închisorile comuniste. Au fost păstrate în bună măsură doar cadrele care fuseseră făcute prizonieri de sovietici, “reeducate” şi reîncadrate în diviziile “Tudor Vladimirescu2 şi “Hotrea, Cloşca şi Crişan”.

sursa: AGERPRES

Etichete: ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

Comments are closed.