Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

RoArmy Security SA şi SC RoArmy Catering SA vor începe să angajeze rezervişti din 1 ianuarie 2012 – update

Liga Militarilor Profesionişti anunţă că Ministerul Apărării Naţionale (MApN) va începe din 1 ianuarie 2012, înlocuirea agenţilor economici ce asigură în prezent serviciile de pază şi de hrănire cu cele două filiale ale Romtehnica (deţinută de MApN), SC RoArmy Security SA şi SC RoArmy Catering SA.

Locurile de muncă din cadrul celor 2 societăţi comericiale sunt destinate conform MApN, rezerviştilor militari, deşi potrivit legislaţiei acest lucru nu poate fi făcut.

Prin înfiinţarea acestor două societăţi comerciale se vor crea, în perioada 2011-2014, peste 6.000 de locuri de muncă, în garnizoanele de pe întreg teritoriul României.

Astfel, peste 5.500 fiind oferite soldaţilor şi gradaţilor voluntari care au părăsit armata din motive neimputabile lor şi care doresc să-şi continue activitatea în domeniul logistic sau în cel de pază.

Angajarea la  SC RO-ARMYSECURITY SA:

Societatea angajează personal specializat în condiţiile impuse de lege, potenţialii candidaţi trebuind să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:

– să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
– să fie atestat profesional, potrivit prevederilor Legii nr. 333/2003, cu modificările şi completările ulterioare înscrise în Legea nr. 40/2010; (Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala persoanele care detin un certificat de competente profesionale, dobandit potrivit legii, si care fac dovada ca au avut calitatea de politist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioada de cel putin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar, art 4 aln 5 L40-2010)
– să aibă domiciliul în România;
– să cunoască limba româna scris şi vorbit;
– să fie declarat “apt” din punct de vedere medical si psihologic;
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului pentru care candidează, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni, cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reabilitarea;
– sa nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie în ultimii 5 ani.

Dosarul de candidat conţine următoarele documente:

1. cerere de angajare;
2. atestatul profesional; (Sunt exceptate de la obligatia obtinerii certificatului de absolvire a cursului de calificare profesionala persoanele care detin un certificat de competente profesionale, dobandit potrivit legii, si care fac dovada ca au avut calitatea de politist sau cadru militar ori au avut, pentru o perioada de cel putin un an, calitatea de soldat sau gradat voluntar.
3. copie de pe livretul militar, după caz;
4. copie de pe certificatul de naştere;
5. copie de pe cartea de identitate;
6. certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 3 luni înainte de data depunerii;
7. copii ale documentelor care atestă pregătirea profesională;
8. copii ale documentelor care atestă experienţa profesională;
9. fişa de examinare medicală;
10.fişa de examinare psihologică.

Pentru luarea în evidenţă LMR recomandă transmiterea unui CV în formatul Europass: format CV army_security

Locaţii unde urmeză să desfăşoare activităţi de pază şi intervenţie la obiective militare în unităţi din următoarele judeţe, după cum urmează:
– începând cu finele anului 2011: Bucureşti;
Judeţul Ilfov.
– începând cu anul 2012:
Judeţul Constanţa;
Judeţul Sibiu;
Judeţul Alba;
Judeţul Prahova;
Judeţul Braşov;
Judeţul Buzău;
Judeţul Argeş;
Judeţul Vâlcea;
Judeţul Dâmboviţa.

Etapele preluării obiectivelor dispuse în judeţele menţionate vor fi făcute publice ulterior.

Date despre Societatea Comercială ROARMY SECURITY S.A., filială a C.N. ROMTEHNICA S.A: firmă specializată în pază şi intervenţie, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, asigură servicii de pază pentru obiective şi unităţi militare. RoArmy Security va crea noi locuri de muncă, acestea putând fi ocupate cu preponderenţă de soldaţi şi gradaţi voluntari trecuţi în rezervă din motive neimputabile lor şi de cadre militare în rezervă, categorii de personal care deţin un nivel bun de pregătire militară generală şi de specialitate.

Sediu social: Calea Plevnei nr. 141 A, sector 6, Bucuresti
Adresa de corespondenţă: B-dul Timişoara nr. 5C, sector 6, Bucureşti, cod poştal 061301
Telefon: 021 318 50 04/ int. 264; Fax: 021 318 50 00 / 318 50 35
e-mail: roarmysecurity@gmail.com

Angajare la SC RO-ARMYCATERING SA

Ro-Armycatering va crea noi locuri de muncă, acestea putând fi ocupate cu preponderenţă de soldaţi şi gradaţi voluntari trecuţi în rezervă din motive neimputabile lor şi de cadre militare în rezervă, categorii de personal care deţin un nivel bun de pregătire de specialitate.

Condiţii şi criterii de selecţie

Societatea angajează personal specializat în condiţiile impuse de lege, pentru funcţiile de : administrator, şef cantină, şef depozit, bucătar, ospătar, ajutor de ospătar, patiser, manipulant mărfuri, potenţialii candidaţi trebuind să îndeplinească cumulativ următoarele criterii:
– să fie cetăţean român şi să aibă vârsta de cel puţin 18 ani;
– să aibă domiciliul în România;
– să cunoască limba română scris şi vorbit;
– să fie declaraţi “apt” din punct de vedere medical şi psihologic;
– să aibă studii corespunzătoare şi să fie atestaţi pentru cerinţele postului pentru care candidează;
– să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate;
– să nu aibă antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni.

Dosarul de candidat va conţine următoarele documente:

1. cerere de angajare;
2. certificat de cazier judiciar;
3. copii ale documentelor de studii (diplome sau adeverinţe);
4. copie a actului de naştere;
5. copie a actului de identitate;
6. copie de pe livretul militar, după caz;
7. recomandare de la ultimul loc de muncă;
8. fişa de examinare medicală;
9. fişa de examinare psihologică.

Pentru luarea în evidenţă LMR recomandă transmiterea unui CV în formatul Europass: Format CV cerut de army_catering

Locaţii unde societatea urmează să desfăşoare activităţi de hrănire în unităţi militare în următoarele localităţi, după cum urmează:
– începând cu finele anului 2011: Bucureşti.
– începând cu anul 2012:
1. Piteşti
2. Râmnicu Vâlcea
3. Alba Iulia
4. Câmpulung Moldovenesc
5. Caracal
6. Craiova
7. Sibiu
8. Făgăraş
9. Braşov
10.Breaza
11.Buzău
12.Bobocu

Etapele preluării obiectivelor dispuse în localităţile menţionate vor fi făcute publice ulterior pe site.

Date despre Societatea Comercială RO-ARMYCATERING S.A.:  filială a C.N. ROMTEHNICA S.A specializată în activităţi de hrănire, aflată în coordonarea Ministerului Apărării Naţionale, asigură servicii de hrănire pentru personalul Armatei României.

Trecerea unităţilor militare din Armata României la hrănirea în sistem propriu, prin filiala specializată a CN ROMTEHNICA SA, reprezintă o strategie pe termen lung, care se va desfăşura în trei etape.

În prima etapă, pentru aproximativ 200 de unităţi militare în care îşi desfăşoară activitatea circa 26.000 de militari, se asigură centralizat, printr-o singură achiziţie publică, produsele agroalimentare necesare acestor unităţi.

În etapa a doua, care va debuta la începutul anului 2012, filiala specializată a CN ROMTEHNICA SA va prelua activitatea de hrănire în instituţiile militare de învăţământ şi în bazele de instrucţie, care în prezent se execută pe baza contractelor de prestări servicii cu operatorii economici de profil, şi va asigura produsele agroalimentare pentru celelalte unităţi militare.

Sediul social : Calea Plevnei nr.141A, sector 6, Bucureşti
Adresa de corespondenţă : B-dul Timişoara nr. 5C, sector 6, Bucureşti, cod poştal 061301
Tel. : 021 318 50 04 / int.162
Fax : 021 318 50 32
e-mail : roarmycatering@gmail.com

Dincolo de caracterul propagandistic al acţiunii, rămâne de discutat despre modalitateta legală prin care se va face angajarea personalului. Adică, conform legii, la concurs poate participa oricine îndeplineşte cumulativ criteriile de selecţie. Acest atestat profesional este deţinut de zeci de mii de persoane care au făcut cursurile specializate şi au obţinut atestate profesionale. Rămâne de văzut cum va “naviga” RO-ARMYSECURITY S.A. pentru a respecta legea  şi a oferii şanse egale în condiţii de transparenţă tuturor solicitanţilor care îndeplinesc condiţiile de angajare. Faptul că MApN afirmă că sunt locuri pentru rezervişti şi mai ales pentru foşti sgv nu face ca acest lucru să fie o prevedere legală. Apartenenţa la MApN poate fi un avantaj prin obţinerea unor calităţi profesionale (cam toţi militarii au executat serviciul de pază) dar nu suficientă.

Legea 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

sursa: Liga Militarilor Profesionişti; MApN

 

Etichete: , ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

38 Responses to “RoArmy Security SA şi SC RoArmy Catering SA vor începe să angajeze rezervişti din 1 ianuarie 2012 – update”

 1. karadeniz says:

  Situaţie e destul de clară, cei 6000 de angajaţi foşti MAC sau civili vor avea ca principală calitate aceea de membru a UNPR.

 2. Grig says:

  Anuntul asta seamana cu o tentativa de “pishing”.
  Imi place mai ales adresa de email: *@gmail.com
  E clar ca s-au asociat si astia de la Google!
  Enjoy!
  BFIT

 3. indisciplinatu says:

  Karadeniz,..cred ca ai dreptate!!!!
  Or mai “scapa”poate, vreo cativa neinregimentati

 4. indisciplinatu says:

  ..iar rezervistii sa aiba pensia sub 2000 lei…..

 5. Marlon Juvet says:

  E “Catering” sau “Caterincă”? Nu văd prea bine ce scrie, cu vârsta a inceput să mă mai lase şi pe mine vederea.
  P.S. Plus genunchii.

 6. lex says:

  In afara de comentariile de o ironie lamentabila,care din domniile voastre a fost un sgv. ,care la virsta de 45 de ani a parasit sistemul fara nici o protectie sociala.ESTE O MASURA EXTRAORDINARA POST SCRIPTUM UN FOST SI ACTUAL MILITAR.CU RESPECT.

 7. Bure Bista says:

  Draga Lex,

  Cand o sa vezi masura extraordinara pusa in practica te rog sa revi cu amanunte. De exemplu:
  – care e salarul unui agenmt de paza
  – ce cuprinde (in mare fisa postului) agentului
  – cati fosti mac/sgv au reusit sa se angajeze

  E plina lumea de intentii bune dar.

  Mai raman si niste aspecte legale.

  Cum va contracta MApN serviciul respectiv, de paza, hranire etc adica licitatie publica, cat costa, atribuire. Niste chestii marunte pentru strategii care dau grade si decoratii cu lopata.

  Pana atunci vom continua sa radem de masurile propuse de intaiul ospatar/hotelier al armatei poate chiar le va pune in practica macare de ciuda.

  Apropo cumva partidul ospatarilor a votat azi in parlament inghetarea salariilor si pensiilor in 2012? Adica a pensiilor alea cica majorate de activistii de la Directia Financiar Contabila.

  Mi-e sila de ipocriti si mincinosi

 8. Laurentiu says:

  Am fost angajat 16 ani in armata.Misiuni in Angola,Albania,Iraq,Afghanistan.Sotia mea nu a avut 3 luni loc de munca.Am intrat in colaps financiar si am incercat sa ma redresez.Am inceput sa practic inca un job pe langa.La unitate au aflat si rezultatul:am fost scos din ture 24/48-24/72 si trecut la program de 8 ore sa nu mai fac un ban cinstit pe langa.Rezultat:DEMISIA si LA REVEDERE! Au incercat sa ma convinga ca nu fac bine.HE HE HE.Un sut in fund,UN PAS INAINTE.

 9. dean says:

  Am trimis si eu cv-ul si am fost contactat de cei de la Ro Army Security. Initiativa pare serioasa si bine intentionata. A demarat si procedura de angajare si repartizare la obiective.
  Sanatate!
  Plt. DEAN

 10. EPI says:

  SI NU TI-AU DAT SI ADEZIUNEA!!!!!
  CARE ADEZIUNE ? AIA LA unpr, urmau s-o treaca la dosarul de angajare.
  nu sunteti satui de atita mizerii? mai aveti incredere in astia, in primul ministru (oprea) care a renuntat primul la pensie ca sa ramina cu salariul(salariile ) lui…

 11. eri says:

  O mare pacaleala. La Buzau au angajat oamenii de la vechea firma care se judeca cu armata si cumpara produse alimentare de la acelasi patron dar a infiintat o firma noua. Deci sgv ioc.

 12. dean says:

  Am specificat ca initiativa RO ARMY pare serioasa. Sunt inca in etapa de selectie, angajare si preluare a obiectivelor. Traind bucuriile si nebuniile vietii militare cu bune si rele cred ca am capacitatea sa sesizez neprofesionalismul sau alte “interese”. Acum, cred ca nimeni nu poate fi pacalit. Toate deciziile sunt politice, cu siguranta si aceasta . Conteaza daca va aduce un beneficiu real fostilor militari, sau nu.

  Plt. DEAN

 13. liviu says:

  La Liceul Militar din Campulung Moldovenesc angajarile la firma de Catering s-au facut dupa gradul de rudenie si nemurire . Sa va fie rusine !

 14. In data de 06.01.2012,am transmis maill pentru angajare. Sunt pensionar MAI-politie din iulie 2011 si solicit angajare.Tel.0760616024.

 15. Alin says:

  La Curtea de Arges se aude ceva referitor la angajari?Sunt un jandarm disponiblizat care a trimis CV-ul si sper sa am o sansa.

 16. VASIU EUGEN says:

  In speranta unei posibile colaborari,va trimit solicitarea mea pentru a fi angajat in sistemul de paza si protectie.Sunt pensionar M.A.I -Politie , din 2008.
  Tel 0740896951

 17. alex sgv says:

  Sunt foarte curios ce parere au cei angajati la politia militara, cum e posibil ca obiective militare sa fie securizate cu Pcc ? Poate o fi mai ieftin dar de obicei ce e ieftin e si prost… O fi bine pentru uni care stau acasa si in loc sa se bucure de pensie (daca o au) , sa doarma linistiti in patul lor vor sa doarma
  in gherete…
  De catering ce sa mai vorbim , nu cred ca Ii comvine nimanui sa i se impuna sa manance mancarea de la unitate pentru care sa i se opreasca si bani (cred ca destul de multi).
  Ce sa mai.. mergem din bine in excelent…

 18. johnel says:

  oare este implicat marele ministru Gabriel Oprea in treaba asta? adik: oare aceste firme apartin unor prieteni?k nu s-ar risca sa fie ceva in familie…. este dureros ce se intampla in Armata Romaniei. DUREROS!!! de ce jandarmii si pompierii, nu mai au soldati sau ma rog gradati? de ce la ei sunt subofiteri in loc de sgv? oare unde sunt drepturile unui caporal din Armata Romaniei?? oare de ce nu primeste tinuta?sau bani de tinuta?de ce are 1300 de lei salariul si 250 de lei de chirie si un colonel are 1300-1400 bani de chirie? sunt interese URIASE oamenilor si nimeni nu ia nicio masura!!! in fine…duceti-va la aceasta firma de paza pe 700 de lei. k mai mult nu va va da nimeni…bafta all

 19. culai says:

  cei care au parasit sistemul prin demisie, dupa 20 de ani de armata pot candida la noua firma ???

 20. rdancuta says:

  Poate candida ORICINE indeplineste cumulativ conditiile.

  Atentie nu va lasati descurajat de tot felul de povestitori.

  Exista o lege, trebuie respectata.

  Succes

 21. smeianu says:

  E ceva de Roarmy Security sau e vrajala? va rog sa imi raspundeti!!

 22. eri says:

  Roarmy Catering

  Sa va spun una si mai buna .
  Unitatile militare au intrerupt ilegal contractul de hranire (cu buna stiinta), operatorii au dat in judecata, suma castigata de operatori se scade in contul statului si se imparte intre operatori si cei ce propun scaderea in contul statului.
  Alooooooooooooooooo DNA-ul poate urmariti si Buzaul.

 23. Niki says:

  O mai fi ceva cu chestia asta?!

 24. vasea says:

  Ce lege respecta societatea cand la Boboc si Buzau angajeaza fara concurs si studii doar pe cumetrii?(recomandari)
  Oare ce calitati deosebite recomanda pe acei oameni?
  Cati dintre ei au liceul? Cati au Spiru?
  Deci povestitor esti dumneata.

 25. Mistode says:

  asa si ceva salarii sau alte bonusuri ca nu se vede nimic! sau promit ca la sgv 1700 lei si le da doar 800

 26. cornel says:

  stiti ceva de angajari…sau daca dv v_ati angajat…cu respect

 27. holuta ionica zis john says:

  Te mananca rau ,cu e-mailurile si telefoanele nu te mai lua dupa Karmenus
  mai zici ca ai terminat si dreptul,dar degeaba ca nu profesez esti un biet paznic

 28. Ruptu says:

  Salutare. Toti cei care proslaviti ROARMY CATERINCA cred ca sunteti UNPR-isti. Nimeni nu vrea aceasta societate. Militarii sunt obligati sa manance laturile lor. Veniti la Buzau sa vedeti ce mancare distribuie ei, in ce marmite e transportata, cum e distribuita in sali de mese fara autorizatii sanitare si altele. Fura toti… Mancarea e infecta, nici la porci nu e buna…

 29. Ruptu says:

  Si inca ceva… Uitati-va ce generali in rezerva si ce afaceristi sunt in spatele acestei firme… Nu o sa mai scapam de ei in urmatorii 10 ani…

 30. ruptu says:

  bai site-ul lui peste. sunteti UNPR-isti de nu dati comentariile?

 31. Bucur Marian says:

  Bucur Marian nascut la data de 31 08 1974 an orasul titu dambovita cu domiciliul an com. gura sutii jud. dambovita. fiul lui bucur ghe vasile si al lui bucur aurica.

 32. Bucur Marian says:

  doresc pt angajare ca agent de paza la firma dumneavoastra va multumesc

 33. Necioplitu says:

  Si cum se aprovizioneaza vestita roarmy caterinca de la o firma cu un singur angajat. Hahahahahahahahahahahahaha

 34. burlac anonim says:

  Aceasta firma este cu mult sub asteptarile noastre. In primul rand s-a spus ca se vor angaja rezervisti. Predomina civilii. N-ar fi nimic gresit. Dar cand ai niste pretentii trebuie ca tu, ca si firma sa te ridici insusi la acest nivel. De unde? S-au asezat in posturi sus puse, caldute, fara a avea ceva comun cu aceasta meserie. De departe se vede ca se vor numai bani, castig pe spinarea angajatilor in favoarea bossilor de la conducere. Poate ministerul de undeva, stie el de unde sa se sesizeze sa vada ce este acolo, unde exact nu merge treaba. Ca de profesionalism si competenta nici nu este vorba dragilor. Este mare pacat ca in aceasta democratie se mai practica sefia ceasista cu oameni incapabili, incompetenti si care pana la urma urmei face armata romana de ras. Era mai corect sa se spuna de la bun inceput domnilor facem angajari din toate paturile sociale, numai sefii sunt MILITARI ca si paravan. Atunci nu mai aveau nici ei pretentii mari. Nu este normal, corect, cinstit. Sa lase sefii de acolo aceasta firma pe mana unor tineri capabili, care intr-adevar fac cinste armatei romane. Sa faca cinste si onoare sa vedem si noi ca intr-adevar suntem la nivel european si avem demnitate. Chiar am sa urmaresc daca se va schimba ceva din toate punctele de vedere, in primul rand sa nu mai fie pilosi care ne dezonoreaza. Pana la urma urmei banuiesc ca armata trebuie sa se mplice in bunul mers al acestui program. In speranta ca nu se va spune ce vrea si acest anonim astept o schimbare in bine, chiar in foarte bine, sa nu se mai plimbe mosii pe acolo ca nu este OK. Sa stea acasa sa-si creasca nepoteii si sa lase la carma pe cei in drept care stiu domnilor meserie, carte, cunosc legile si nu bajbaie si mor de sefie. E timp lor trecut, sunt depasiti de situatie. Nu ca ar fi fost ei niste somitati in armata si acuma duc mai departe …..
  O zi buna tuturor

 35. mihaela says:

  e o totala minciuna cu aceasta firma duce lumea in eroare daca romanii fac misto de romani ce sa mai ceri la straini e jale tara asta

 36. dan says:

  In afara de faptul ca iti opresc banii..mancarea este de c…t.

 37. dan says:

  Ai perfecta dreptate cu mâncarea este de c…t si in cinci de 10 zile servesc numai carne de vita….asa de bn preparata ca daca pui curent pe felliile de carne resuscitezi vaca….carnea cruda si sigur vaca înainte de taiere avea vreo 20 ani…feriti-va fratilor de aceasta firma daca tineri la sănătatea voastră…..mai am o zi si scap de aici

 38. MIHAILA GIGEL says:

  -AM VAZUT COMENTARIILE -NU INTELEG CE ROST AU DACA TU NU AI NICI UN SERVICIU -VREI O ANGAJARE FAO-I-TI FACE CONTRACT -I-TI CONVINE STAI NU DEMISIONEZI .CONFORM LEGISLATIEI -DAR CRED CA CEI CARE AU DAT CU PAREREA NU AU FACUT NIMIC IJ VIATA