Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

De ce trebuie să strângem cureaua în perioada de tranziţie?!

Pentru a nu începe într-o notă mult prea sobră şi pesimistă (că tot e aiurea ce se întâmplă în jurul nostru) autorul articolului a decis să pornească “scriitura” sa cu un banc:

La Radio Erevan, un ascultător din România întreabă:
– De ce trebuie să strângem cureaua în perioada de tranziţie?
Radio Erevan răspunde:
– De gât!

Chiar şi bancul e puţin macabru, dar e totuşi, un banc. Din păcate, un banc ce exprimă o crudă realitate! Realitatea creată de ,”bravii” noştri politruci (că politicieni nu-i pot numi!)

Distinşii cititori cunosc foarte bine (n.r. de pe propriile lor piei), efectele Legii nr.118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar: reducerea cu 25% a drepturilor de natură salarială.

Dar, oare, cititorii cunosc faptul că suma alocată anual partidelor politice reprezintă până la 0,04% din veniturile prevăzute în bugetul de stat, iar prin Legea bugetului de stat pe anul 2010 (Legea 11/26.01.2010) acestora le-au fost alocate 7.299.000 lei (aprox. 1 725 000 euro), echivalentul a 12.165 salarii minime pe economie?!
De ce? Pentru a putea pune în executare dispoziţiile Legii nr.334/17.07.2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, republicată.
Potrivit acestui act normativ, printre sursele de finanţare ale activităţii unui partid politic se numără şi subvenţiile de la bugetul de stat!
În ce scop? Pentru “asigurarea egalităţii de şanse în competiţia politică şi a transparenţei în finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale”!

Veniturile partidelor politice care provin din subvenţii de la bugetul de stat pot avea următoarele destinaţii: cheltuieli materiale pentru întreţinerea şi funcţionarea sediilor, cheltuieli de personal, cheltuieli de deplasare în ţară şi în străinătate, cheltuieli pentru telecomunicaţii, cheltuieli cu cotizaţiile datorate organizaţiilor politice internaţionale la care este afiliat partidul politic, cheltuieli de protocol, cheltuieli pentru campania electorală etc.

Oare, mai este nevoie de a susţine cu bani publici activitatea acestor aleşi ai neamului care se luptă pentru creşterea nivelului de trai a atâtor milioane de români?

Nu sunt suficiente cotizaţiile membrilor de partid, donaţiile, legatele, alte liberalităţi; venituri realizate din editarea, realizarea şi difuzarea publicaţiilor ori a altor materiale de propagandă şi cultură politică proprii, din organizarea de întruniri şi seminarii cu tematică politică, economică sau socială, din acţiunile culturale, sportive şi distractive etc?
NU! Este mai simplu să loveşti în cuantumul îndemnizaţiilor mamelor aflate în concediu pentru creşterea copilului sau în cuantumul îndemnizaţiei unui şomer. ASTA, DA DEMOCRAŢIE!!!

Tarabostes

Etichete:


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

2 Responses to “De ce trebuie să strângem cureaua în perioada de tranziţie?!”

  1. ghiaurul says:

    Raspuns la intrbare: Ca sa-si faca provizi si buncare cei dinELITA care, joaca dupa cum canta guvernul mondial al lumi, de aceea trbuie sa murim noi …………………………..

  2. bullz.eye says:

    Nu stiu cu cine tine Radio Erevan ,dar cureaua trebuie pusa de gatul guvernantilor ;aceste cozi de topor aservite elitelor de intunecati (illuminati).

    http://www.bancuri.net/bancuri/?c=1