Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Viziunea Partidului Naţional Liberal în domeniul Apărării

Biroul Permanent Naţional al Partidului Naţional Liberal a votat forma finală a documentului intitulat “Viziunea PNL în domeniul Apărării”.

În cadrul documentului este trecută în revistă situaţia actuală a problematicii Apărării Naţionale care a ajuns, potrivit PNL, în “pragul destructurarii institutionale din cauza subfinantarii cronice“, generată de lipsa de orizont managerial şi mai ales datorită “limitelor culturii de securitate a regimului actual”.

Documentul este structurat în mai multe părţi din care prezentăm:

1. Analiza asupra situaţiei actuale:

– Sustinerea politica a angajamentului financiar, asumat fata de aliati, a scazut dramatic si astazi atinge pragul destructurarii institutionale din cauza subfinantarii cronice;

– există premizele decuplarii României de structurile Euro-Atlantice datorita prabusirii credibilitatii noastre ca aliat;

– In actualul context politic intern, angajamentele operationale conduc la erodarea inevitabila si prematura a capacitatiilor militare atata timp cat am inghetat investitiile pentru generarea si regenerarea lor;

– Datorita limitelor culturii de securitate regimul actual nu intelege ca ponderea resurselor trebuie sa corespunda obiectivelor strategice ale procesului de aparare comuna, conform prevederilor Art. V al Tratatului de la Washington;

– din volumul total al resurselor financiare, MApN consuma aproximativ 80% pe cheltuieli de personal, inzestrarea cu echipamente militare a fost abandonata iar cheltuielile de operare si mentenanta, care ar trebui sa genereze cresterea capacitatii sale operationale si a interoperabilitatii cu armatele statelor membre NATO, reprezinta 10% ceea ce contureaza clar falimentul institutional;

– Amplificarea efectelor crizei economico-financiare, morale si de legitimitate politica, ale actualei puteri, nu trebuie sa conduca la erodarea dramatica a instituiei militare prin subfinantare si atacuri virulente la adresa spiritului ei de corp, pentru ca aceasta reprezinta ultimul bastion de rezistenta in apararea statului roman si implicit a aliatilor;

2. Direcţiile de acţiune propuse de PNL pentru remedierea situaţiei:

– vom actiona prioritar pentru reducerea efectelor devastatoare ale subfinantari¬i si antagonizarii categoriilor socio-profesionale si a corpului de cadre al Armatei României;

– consolidarea credibilităţii strategice a României, dar si a demnităţii Armatei pentru indeplinirirea vocatiei sale istorice;

–  PNL doreste ca Armatei Romaniei sa devina o elita, asa cum era in perioada interbelica, si sa-si recapete mandria afectata de anii de umilinte si incompetenta manageriala.

3. Măsuri propuse:

– crestere graduală a volumului resurselor alocate apărării de la 1,31% la minim 2 % din PIB, prin rate anuale de 0,30 %. Acest proces va fi insotit  de reducerea arhitecturii birocratice guvernamentale exagerate şi depăşirea efectelor crizei economico-financiare. Suplimentar, va susţine creşterea volumului surselor extrabugetare pentru finanţarea efortului de înzestrare prin:

•Creşterea graduala a volumului resurselor alocate până la valoarea de 2,38% din PIB;

•Eliberarea unor resurse, prin reducerea aparatului central, supradimensionat, in beneficiul structurilor operative;

•Trecerea infrastructurii în exces a Ministerului Apărării din domeniul public în domeniul privat al statului si administrarea Ministerului Apararii, in scopul asigurarii sustenabilitatii procesului de inzestrarea pe timp mediu si lung;

•Promovarea unui sistem de achiziţii cu o deschidere echilibrata fata de cele doua piete ale spatiului euroatlantic, armonizat cu cadrul legislativ al Uniunii Europene, care să contribuie la relansarea industriei apararii in beneficiul economiei naţionale.

4. Obiectivele politicii de apărare:

a. Dezvoltarea capabilitatilor de apărare credibile:

PNL va continua procesul de modernizare echilibrată a structurii de forţe în scopul realizării unor structuri operationale eficace, cu grad ridicat de interoperabilitate şi de autosusţinere în teatrele de operaţii. Direcţii de actiune: proiectarea unei Strategii de inzestrare pe termen lung, de 30 de ani; dezvoltarea unor programe de achizitii multinationale derulate cu consultarea NATO sau a principalilor aliati; extinderea cooperarii internationale bilaterale, cu aliatii in scopul facilitarii accesului la echipamentele militare in exces; mentinerea optiunilor pentru programul NATO de  transport aerian strategic concomitent cu dezvoltarea capacitatilor de transport aerian tactic; re-evaluarea strategica a apararii in scopul reducerii structurilor centrale in beneficiul celor operative; cresterea graduala a bugetului apararii la minim 2% din PIB conform recomandarilor sefilor de state si guverne in forumul suprem de decizie al NATO si angajamentelor asumate de Romania; aigurarea treptata a unui volum de 25% din cheltuielile de aparare, pe termen lung, pentru satisfacerea nevoilor urgente de modernizare a Armatei Romaniei si crestere a nivelului acesteia de interoperabilitate cu fortele aliate; asigurarea graduala a 20% din bugetul apararii pentru finantarea cheltuielilor de operare si mentenanta; în derularea programelor de achizitii de tehnica militara, in afara operatiunilor de offset, se vor asimila in productia interna unele echipamente, sau componente ale acestora si se va asigura mentenanta lor pe durata ciclului de viata de catre firmele romanesti.

b. Cresterea relevantei strategice a României în cadrul NATO şi UE:

PNL va sustine onorarea angajamentelor asumate de Romania pentru implementarea capabilităţilor militare solicitate de Obiectivele Forţei, asigurarea contribuţiei la Forţa de Răspuns a NATO şi dezvoltarea iniţiativelor Alianţei de creştere a capacităţii de transport aerian strategic şi reducerea deficitului de elicoptere de atac şi de transport în teatrele de operaţii. În cadrul UE, România îşi va îndeplini obligaţiile asumate sub auspiciile Politicii de Securitate şi Apărare Comuna. In acest sens, vom indeplini angajamentele asumate în cadrul Grupurilor de Luptă ale Uniunii, vom adera la Codul de conduita al UE in domeniul achizitiilor militare şi vom transpune în legislaţia naţională Directiva 2009/81/CE  a Parlamentului European şi Consiliului privind achiziţiile publice în domeniile ale apărării şi securităţii.

c. Creşterea eficienţei mecanismelor de exercitare a controlului democratic civil asupra Armatei:

PNL va consolida raporturile de lucru şi organizatorice ale Ministerului Apărării care să pună în prim plan standardele democratice în domeniu si depolitizarea institutiei. Vom solicita o participare mai activă a membrilor comisiilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei la momentele de decizie ale procesului de planificare a apărării: proiectia bugetului si  evaluarea execuţiei acestuia, monitorizarea periodică a capacitatii operaţionale a armatei, evaluarea gradului de interoperabilitate al forţelor, evaluarea participarii noastre in teatrele de operatii.

Directii de actiune:

•Eliminarea redundantelor pe dimensiunea procesului de planificare a apararii si delimitarea planificarii de executia bugetara;

•Stoparea procesului de instrainare a patrimoniului Ministerului Apararii si recuperarea infrastructurii “distribuite” clientelei politice.  Efectuarea demersurilor legale, pentru trecerea patrimoniului din domeniul public in domeniul privat al statului si in administrarea Ministerului Apararii, cu scopul asigurarii sustenabilitatii procesului de inzestrare pe termen mediu si lung;

•In domeniul legislativ:

-Promovarea unui proces legislativ care sa conduca la  reconfigurarea structurii piramidale a organismului militar, si acordarea tuturor drepturilor prevazute in L 80/95, privind statutul cadrelor militare;

-Revenirea la sistemul de pensii ocupationale care sa garanteze respectarea statutului social si predictibilitatea carierei militare, de aceste prevederi urmand sa beneficieze si soldatii si gradatii voluntari. Respectand principiul neretroactivitatii unei legi, precizam cat se poate de clar ca vom mentine pensiile aflate in plata in baza legislatiei actuale. Vom elimina nedreptatea facuta fata de cei carora li s-au diminuat abuziv pensiile, acestea urmand sa revina intr-un timp rezonabil la valoarea din data de 31 decembrie 2010.

-Interzicerea actiunilor de atragere si influentare politica, in beneficiul partidelor, a corpului de cadre si structurilor Ministerului Apararii;

-Prelungirea varstei active a personalului militar in functie de starea de sanatate, capacitatile fizice si pregatirea profesionala in scopul diminuarii sincopelor de pe piata fortei de munca, si indeplinirea criteriilor de vechime pentru pensionarea militarilor angajati pe baza contractuala;

-Asigurarea mentinerii in institutia militara a personalului ranit, cu disabilitati ca urmare a procesului de instructie sau derularii operatiunilor militare;

•Invitarea membrilor comisiilor de specialitate ale Parlamentului la lucrarile Consiliului de Planificare a Apararii;

•Aprobarea achizitiilor strategice in domeniul apararii  de catre Parlamentul Romaniei la propunerea CSAT;

•Coordonarea procesului de promovare a personalului pe baza principiilor meritocratiei, a starii de sanatate si capacitatilor fizice ale personalului;

• Adoptarea masurilor administrative si juridice necesare retragerii gradelor militare, ordinelor, decoratiilor si medaliilor oferite in mod oneros clientelei politice, injosind calitatea de militar si jignindu-i pe cei care o poseda pe merit;

•Cresterea eficientei institutiilor superioare de invatamant militar, a calitatii procesului educational si a nivelului de cooperare internationala in domeniu, in scopul formarii unor competente reale ale reprezentantilor clasei politice in gestionarea problemelor  de securitate si aparare;

d.Participarea la combaterea terorismului internaţional şi a proliferării armelor de distrugere în masă:

România va continua să fie un participant activ la eforturile comunitatii internaţionale în domeniul prevenirii şi combaterii terorismului, inclusiv prin participarea la operaţiuni sub egida organizaţiilor internaţionale de securitate. In acest scop, PNL va acorda prioritate programelor de inzestrare destinate cresterii securitatii fortelor dislocate in teatrele de operatii pentru protectia vietii militarilor nostrii. PNL considera ca terorismul international este cea mai probabila amenintare pe termen scurt

e.Creşterea atractivităţii carierei militare pe piaţa forţei de muncă:

PNL va adopta masurile politice si legislative adecvate pentru stimularea spiritului de corp al institutiei militare si redarea onoarei si demnitatii cadrelor militare active si in rezerva, pe masura privatiunilor si sacrificiilor acestoara in serviciul poporului roman. Imbunatatirea condiţiilor de muncă din unităţi, cresterea preocuparii pentru starea de spirit a personalului şi a problemelor sociale cu care se confruntă militarii, civilii din Armată şi familiile acestora.

5. Concluziile PNL privind documentul:

Avand in vedere complexitatea mediului international de Securitate, responsabilitatile asumate de Romania in cadrul NATO si UE, si starea actuala a fortelor Armatei Romaniei, Partidul National Liberal:

•    Va promova cu consecventa necesitatea cresterii relevantei strategice a Aliantei Nord Atlantice si a complementaritatii acesteia cu Uniunea Europeana pe dimensiunea securitatii si apararii;

•    Va face toate diligentele diplomatice pentru extinderea parteneriatului strategic cu SUA, a parteneriatelor si relatiilor spéciale cu statele membre ale UE pentru intensificarea cooperarii in domeniul cresterii securitatii si increderii in spatiul euro-atlantic si la nivel regional;

•    Va asigura nivelul de finantare, in limita a 2% din PIB pe termen lung, pentru satisfacerea nevoilor de aparare si a angajamentelor asumate la NATO si UE, cu alocarea a 25% din buget pentru achizitii si 20%, pentru operare si intretinere;

•    Va cultiva spiritul de corp elitist al institutiei militare in deplin respect pentru vocatia sa istorica si perceptia acesteia in societate.

La orizontul anului 2030, PNL  prefigureaza dezvoltarea echilibrata a categoriilor de forte dupa cum urmeaza :

1.    Structuri de commanda si control:

a.    Statul Major General: rol, coordonarea procesului de generare si regenerare a fortelor;
b.    Statul Major al Fortelor Terestre: rol de generare si regenerare a fortelor terestre;
c.    Statul Major al Fortelor Aeriene: generare si regenerare a fortelor aeriene;
d.    Statul Major al Fortelor Navale: generare si regenerare a fortelor navale;
e.    Comandament Operational Intrunit: rol de conducere a fortelor in operatii (organizat pe  structuri tip ‘Joint’);
f.    Comandamentul Logistic Intrunit: rol, coordonarea procesului logistic de generare si regenerare a fortelor si  asigurarea logisticii operationale.

2.    Capabilitati Forte Aeriene:

a.    Transport Aerian Strategic : SAC/NATO : C17 (x 200  ore zbor / anual);
b.    Transport Aerian Tactic : 4 aparate C-130, 7 aparate C-27J (scurt-mediu curier), elicoptere transport PUMA/ PUMA modernizat (motoare Makila);
c.     Aviatie de lupta: avioane multirol de generatia a V-a: 2 escadrile (x 16 aparate F-35);
d.    Aparare anti-aeriana: (SHORAD, V/SHORAD, HSAM).

3.    Capabilitati Forte Navale:

a.    Nave de lupta multifunctionale: 4-5 LCS ;
b.    Escadrila Elicoptere navale si navalizate pentru misiuni SAR: 16 aparate ;
c.    Fregate tip C-22: 2 nave;
d.    Supraveghere maritima: Sistemul SCOMAR ;
e.    Batalion Infanterie Marina;

4.    Capabilitai Forte Terestre:

a.    1 Divizie Infanterie (x 3 Brigazi de manevra), la dispozitia NATO ;
b.    1 Divizie Infanterie (x 4 Brigazi de manevra), pentru generare si regenerare a fortelor;
c.    2 Escadrile de Elicoptere de atac (cu posibilitatea cresterii numarului acestora);
d.    Sisteme de avioane fara pilot de nivel tactic si operativ.

Documentul este considerat de maximă importanţă întrucât e de aşteptat ca după alegerile parlamentare, PNL să asigure echipa de conducere a MApN.

 

VIZIUNEA PNL IN DOMENIUL APARARII- document integral

InfoMondo Militar

Etichete: ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

63 Responses to “Viziunea Partidului Naţional Liberal în domeniul Apărării”

 1. oarecine says:

  Daca PNL vre o armata ca in perioada interbelica, mai bine lipsa.
  De ce nu va doriti o armata la nivelul viitorului?!!!

 2. Stelian P. says:

  @Raul Dancuta
  Stergerea mesajului meu e un raspuns ?

 3. indisciplinatu says:

  La viziuni si programe care mai de care mai “strategice” nu ne intrece nimeni…e bine ca exista, dar in practica stim ca realizarile tind spre zero barat.

 4. iceparu says:

  Voi vreti si cu batul in fund si cu sufletul in rai.De unde nu e nici d-zeu nu da.Mai bine cerem americanilor sa ne anexeze drept colonia a lor.Nu ati inteles nici pana acum ca de fapt nato este sua iar ceilalti inclusiv nemtii si francezii fac figuratie.Dobritoiu vreti sa ne promita marea si sarea cu alte cuvinte vreti sa ne minta frumos?Sa ne multumim ca sa indrepte cat de cat tampeniile facute de regimul Basescu.Sa-i redea militarului credibilitatea in fata conationalilor.Vorbea cineva de armata regala.Mi-as dorii sa fiu privit la nivelul unui ofiter respectiv subofiter din acea epoca. Fara sa intelegeti ca mai este posibil este de stiut ca ofiterul avea ordonanta a carei solda era platita din veniturile acestuia ,inclusiv masa si cazare.Cand se casatorea domnul ofiter sau subofiter ,domnisoara propozabila ai fi sotie trebuia sa aiba dota corespunzatoare rangului militar.Cadrele militare in marea lor majoritate traiau din rente ,ocupatia de militar fiind mai mult o pasiune.Ofiterii nu se ocupau de instruirea trupei.Asta o faceau majurii.Ofiterii faceau tactica ,strategie etc.Cand domnul colonel anunta ca va face control in regiment era sarbatoare.Doua saptamani se facea smotru in regiment ca sa-l intampine pe comandant cum se cuvine.Dupa 1947 sotia ofiterului trebuia sa aiba origine sanatoasa,adica saraca lipita pamantului ,eventual fara stiinta de carte.Cu cat era mai proasta cu atat era mai bine.De fapt si ofiterul era recrutat de la coarnele plugului sau direct din fabrica si dupa 6 luni “scoala la sf.gheorghe ” primea o stea pe epolet.Unii intrau pe o usa soldat si iesau pe alta usa general.In 1968 Ceausescu a reactivat ofiteri din rezerva si nu mi-a venit sa cred ca aveam un comandant de batalion precum si un sef de stat major care urmase numai 10 clase iar unul nu avea bacalaureatul.

 5. Blatula says:

  Ce usor e sa faci programe, “cu creionu pe hartie un program am desenat”,
  mai ales la viziunea anului 2030. Cand o sa-nceapa balamucul o sa ne trezim ca de obicei in c*** gol. Jmecherii vor fugii in zone linistite cu tot ce au pradat, iar fraierii vor ramane sa moara pentru tara.

 6. tupak amaru says:

  atunci cand nu ai habar despre ce vorbesti , mai bine sa te abtii .
  auzi tu ? ofiterii traiau din rente , ocupatia de militar era o pasiune . ideea aceasta am mai auzit-o la un baiat care se imbraca in uniforme , pe la diferite sarbatori . bineinteles , nu are nicio treaba cu armata . sunteti cumva una si aceeasi persoana ?
  spre stiinta domniilor voastre : solda unui sublocotenent , in anul 1905 – intre 90-110 lei . vezi ce insemna acest lucru atunci .
  renta trebuia sa aiba sotia , nu cadrul militar .

  cat despre selectia dupa 1954 , acesta fiind anul ‘epurarii ” ofiterilor din armata , gresesti si aici . ceausesu nu a reactivat niciuun ofiter din rezerva , in anul 1968 ( cei trecuti in rezerva fiind ofiteri ai armatei regale ) .

 7. Anonim says:

  @iceparu
  spui prostii pe banda rulanta….daca asta stii tu din istorie inseamna ca esti pe cale sa devii neonazist.Intotdeauna incultura si prostia te duc in extreme.

 8. victor says:

  Cine imi face planul? Frunzaverde?

 9. ANONIM says:

  Orgoliul nemasurat si narcisismul lui Crin Antonescu imbinat cu teribilismul aventurierului Victor Ponta – cei doi “capi” (oare?) imaturi ai USL – vor avea ca finalitate un mare “FAS. Deja “miscarile” recente demonstreaza ca cei doi fantastici danseaza dupa cum le canta Cotroceniul

 10. Lucian* says:

  nu te mai agita. Asta este ultimul mandat si daca crezi ca o sa schimbe constitutia ca sa ramana in continuare, atunci chiar te-ai uitat prea mult la iRealitatea.

 11. Anonim says:

  atentie la cum e scris cuvantul “anonim”… unu-i unu si altu-i altu.
  Capisci??

  apropo de crin si ponta.Eu de-abia astept sa-i vad la putere(cred ca e valabil 90%) si dupa aia sa ma distrez cum se cearta pe ciolan,iar PC-ul va musca din ceilalti doi prin antene si voiculescu…..ce distractie o sa fieeeee!!!
  sau poate unii dintre voi sunt convinsi de puterea de “monolit ” a USL???
  cine va suferi?ia ghiciti?

 12. Anonim says:

  @ANONIM
  astia-s capi cum sunt eu popa!!
  ei sunt marionete,pe capi ii stie toata lumea(sper)

 13. […] Astfel până în 2037, când forțele aeriene ar urma să se doteze cu un număr de avioane F-35 (probabil 32 conform unui document de politici publice al PNL). Aici intervin două probleme grave, care ar putea determina în timp fie achiziționarea altor […]