Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

În faţa banului plusat, onoarea şi demnitatea s-au ofilit

Cu toată stima şi respectul de care se bucură Asociaţia naţională a foştilor militari de carieră (ANCMRR), de la nivelul central, cât şi cea a veteranilor domnului Dragnea (ANVR), mă văd obligat să fac câteva remarci, vizavi de pasivitatea manifestată de conducerile acestora, legat de problematica apărută în ultimii doi ani, cu privire la  pensiile militare.

Înainte de a trece în revistă gravele erori,  strecurate în OuG 1/2011 care au adus prejudicii unor pensionari militari, faţă de  care asociaţiile nu au avut nici o reacţie, ar fi trebuit să avem până la această dată şi o explicaţie totuşi,  de ce s-au adus mulţumiri lui Băsescu şi lui Oprea, la ieşirea acestei ordonanţe? Spun asta pentru că s-a cunoscut proiectul şi că în aceste condiţii, se ştia că un procent semnificativ dintre pensionarii militari, vor fi afectaţi. Şi unul şi doi sau zece, dacă erau afectaţi, asociaţiile aveau   datoria, să le apere drepturile cu onoare şi demnitate, aşa cum de fapt le este scris pe frontispiciu. Un protest naţional ar fi sunat onorabil, chiar şi la frumoasa vârstă pe care o are unul din conducătorii asociatiei. O grevă a foamei, l-ar fi făcut erou naţional. Se pare că în faţa banului plusat, onoarea şi demnitatea Domniei Sale, s-au ofilit.

Asociaţia cadrelor în rezervă şi retragere, nu numai că nu a întreprins nimic concret şi eficient, în scopul de a determina guvernele perindate la guvernare, să facă pasul legislativ pentru reîntregirea pensiilor militarilor afectaţi, de ordonanţa aberantă, imorală şi cu un caracter distructiv,  dar a emis şi unele comunicate cu intenţia de ai  îndepărta  pe foştii militari de unele  concepte statuate în armată.

În comunicatul din 29.11. 2012. lasă să se înţeleagă că reglementarea legi 119/30.05.2012, este clară din momentul intrări în vigoare, iar pensiile militare nu ar mai exista şi în consecinţă nici gradul dobândit. Fals şi incorect prezentat, pentru că în conformitate cu Constituţia României, legile emise acţionează numai pentru viitor. Prin urmare legea 164 privind stabilirea pensiilor militare de stat nu moare, ea având efect până pe 30.05.2013 când se împlinesc cei trei ani constituţionali, în care oricine îşi poate revendica un drept de pensie calculat greşit, prin aplicarea greşită a legi 164.
De asemeni asociaţia, foloseşte în propunerile de proiect, a unei viitoare ordonanţe, care să reglementeze erorile făcute de OuG1/2011, noţiuni, cum ar fi reconsiderare/revizuire, pe care le preia automat, fără a le cunoaşte sensul şi a le uzita, în contextul stabilirii unor drepturi printr-o lege constituţională, aşa cum este legea 164. Pensiile pot face obiectul revizuirii numai atunci când sunt indicii, că legea nu a fost aplicată corect, prin revizuire înţelegându-se, verificarea eventualelor lipsuri reieşite din aplicarea legii. Atât recalcularea cât şi revizuirea au fost noţiuni folosite neadecvat, în ordonanţele emise de guvernarea Boc şi pe care asociaţia le-a acceptat.

Sunt explicate în mod cu totul denaturat conceptul de pensie militară de stat, că nu ar fi pensii speciale, ci mai degrabă profesionale, pe care legiuitorul le-a dimensionat după nişte criterii, în aşa fel încât, să poată asigura un trai decent celor care au servit Ţara (eu aş zice Patria) într-un regim profesional deosebit. S-a intrat în logica lui Şeitan, acceptând această terminologie, ducând în derizoriu statutul militarului şi cariera sa militară, transformând-o într-o activitate profesională ca oricare alta, când la finalul celor 8 ore de muncă ne spălăm, închidem si plecăm acasă. O analiză total greşită, preluată de la guvernarea Boc, pe care asociaţia o împărtăşeşte. În ce profesie se mai depune un jurământ,  că îşi  va îndeplini misiunea chiar cu preţul vieţi? De ce nu i s-a explicat lui Oprea şi lui Şeitan, pentru ce sunt remuneraţi militarii, în solde şi nu în salarii?

Comunicatul din 29.11.2012 încearcă să explice, că la baza stabilirii pensiilor militare ar putea sta, anumite criterii determinate în funcţie de veniturile obţinute, în activitatea parcursă, criterii specifice activităţilor civile şi nu principiile militare de ierarhizare pe grade, funcţii şi vechime în regimul militarizat. S-a renunţat uşor la aceste valori, care au dăinuit în sistemul de retribuire militarizat zeci de ani şi s-a acceptat o formulă de calcul, care răstoarnă scara valorică şi ierarhică în armată, dând naştere unor discriminări. De pildă introducerea salariului mediu pe economia naţională din perioadele istorice, ca element de calcul al pensiei militare, cunoscându-se valoarea scăzută al acestuia, în perioda războiului rece, în raport cu solda, aruncă în sus acum  punctul de pensie nejustificat, rezultatele fiind discriminatorii ,evaluînd total diferit aceleaşi misiuni îndeplinite, de militari cu aceleaşi grade, funcţii şi vechime,  în perioade diferite.

În cazul a doi comandanţi de plutoane cu acelaşi grad şi aceeaşi vechime, cel din anul 1952 obţine punctul de pensie lunar 1,64 prin raportarea soldei tarifare de 662,la 4o3 salariul mediu pe ecn. naţ. Iar cel din 1975 obţine punctul de pensie lunar într-un mod cu totul iraţional, cu 50% mai puţin 1,08 raportându-i-se solda tarifară de 1969 la salariul mediu pe econ. naţ. în valoare de 1813.

De ce asociaţia naţională a fostelor cadre militare nu doreşte explicarea acestei anomali, care conduce la obţinerea de rezultate discriminatorii. La bază stând un artificiu de calcul iraţional, cu elemente false, care nu mai ţine seama de  funcţiile şi gradele obţinute în cariere militară şi de evaluarea misiunilor îndeplinite. De aceea ordonanţa cu pricina este imorală şi are un caracter distructiv. Ce rol poate juca salariul mediu pe econ. naţ. în evaluarea unei misiuni? Cum poate evalua diferit aceeaşi misiune, în funcţie de perioada când a fost îndeplinită?

Un pensionar militar, putea să fi luptat în războiul de independenţă şi dacă era în viaţă acum, pensia lui trebuia să reprezinte treapta până unde a ajuns în cariera militară şi vechimea lui în armată.

Acestea erau principiile pentru care trebuia să se bată asociaţia. Aşa se explică apariţia unor pensii mari, la grade mici şi pensii mici la grade mari, deşi vechimea este aceeaşi. De ce nu explică asociaţia, ce-s cu aceste stagii de cotizare? în condiţiile bine ştiute, că militarii nu au cuntribuit la fondul de pensii până în 2001, decât la un fond de pensie suplimentară. De ce trebuie să se stabilească acest stagiu ca şi cum noi am fi contribuit? De ce toată această mascaradă? În justiţie, pentru a obţine un drept, trebuie să faci dovada certă, extrasă şi confirmată, că s-a contribuit cu suma X.  De asemenea nu se referă la anexa 3 art.8 din OuG1/2011, care nu clarifică şi lasă deschisă portiţa veniturilor, ce pot fi asimilate la veniturile de natură salarială, fără a face referire în mod expres la cele extrabugetare, care în niciun caz nu pot participa la dimensionarea pensiilor militare.

Închipuiţivă că armata ceauşistă, în complexitatea misiunilor îndeplinite, a participat activ pe o arie extinsă în afara cazărmilor. Asta nu înseamnă, ca cei care au primit aceste misiuni, să beneficieze de o dublă dimensionare a pensiilor lor, faţă de ceilalţi care au rămas în cazărmi, cunoscându-se faptul că pe lângă solde, stimulentele ce se acordau din extrabugetare, realizate în sectorul civil, erau atractive şi mulţi militari alergau după ele. În timpul acesta operativitatea unităţilor luptătoare era asigurată de alţi militari.  A ştiut  Şeitan acest lucru?  Dacă ar fi ştiut, ar fi înţeles, de ce nu se potrivesc principiile civile în armată.

Necunoaşterea şi lipsa de dialog  a fostei guvernări a condus la dimensionarea pensiilor militare nejustificat, fără a se respecta principiile militare de ierarhizare, principii respectate întodeauna şi peste tot. Necunoscându-se complexitatea remunerărilor în  armată şi mai ales înainte de 90, le-a dat peste cap planul iniţial a fostei guvernări, de a reduce bugetul fondului de pensii militare, aplicându-le militarilor o formulă de calcul, care nu se justifică din punct de vedere juridic.

De aceea la militari, trebuie stabilite pensii militare de stat pe principiile ierarhiei militare, în funcţie de soldele şi vechimea avută şi nu în funcţie de veniturile acumulate de-a lungul carierii militare.

Col.(r) Nour Constantin

ofiţer specialitatea finanţe

Etichete: ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

101 Responses to “În faţa banului plusat, onoarea şi demnitatea s-au ofilit”

  1. ceparu says:

    Faci glume ostasesti.