Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Managementul Securităţii în Societatea Contemporană

Afisul masterului Studii de Securitate in societatea contemporana

Au început înscrierile la programul de masterat „Managementul Securităţii în Societatea Contemporană” oferit de Universitatea Babeş-Bolyai. Masteratul, unul de tip profesional, este adresat tuturor absolvenţilor care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele din sfera studiilor de securitate, în vederea urmăririi unei cariere de manager sau negociator de securitate  în cadrul firmelor private sau instituţiilor implicate în securitatea naţională a României.

Oferta cuprinde două forme de învăţământ: la zi (16 locuri bugetate şi 34 cu taxă) şi fără frecvenţă (50 de locuri cu taxă).

Programul de masterat a fost lansat în 2008 la iniţiativa şi sub conducerea profesorului universitar doctor Adrian Liviu Ivan, directorul Centrului „Altiero Spinelli” pentru Studierea Organizării Europene din cadrul UBB şi preşedintele Comisiei de Ştiinţe Sociale şi Politice din cadrul ARACIS (Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior).

Prestigiul naţional dobândit de  masteratul „Managementul Securităţii în Societatea Contemporană”, într-un timp relativ scurt, se datorează calităţii deosebite a curriculei oferite masteranzilor de către un corp profesoral cu experienţă, atât teoretică, cât şi practică, în studiile de securitate din România. Între personalităţile care predau în cadrul acestui program de masterat amintim pe:  prof. univ. dr. Marius Petrescu, Directorul ORNISS (Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat); prof. univ. dr. Teodor Frunzeti,  Rectorul Universităţii Naționale de Apărare “Carol I” din București; prof. univ. dr. Toma Gheorghe, Prorector al Academiei Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”; g-al de brigadă dr. Ioan Manci, locţiitorul comandantului Diviziei 4 Infanterie „Gemina” (participantă la multiple misiuni internaţionale, inclusiv în Irak şi Afganistan).

Cursurile masteratului acoperă aproape integral tematica studiilor de securitate. Iată câteva dintre ele: „Managementul securităţii în organizaţii”, „Managementul informaţiilor clasificate”, „Managementul crizelor politico-militare”, “Guvernanţa minorităţilor naţionale şi etnice”, „Managementul fluxurilor şi ameninţărilor transfrontaliere”, „Politici şi strategii de securitate naţională”, „Comunicare şi securitate în relaţiile internaţionale”, „Politica externă şi de securitate a Rusiei”, „Managementul riscului şi securităţii în afaceri”, „Securitate europeană şi transatlantică” sau „Biopolitică şi securitate umană”.

Masteratul „Managementul Securităţii în Societatea Contemporană” nu se distinge doar prin calitatea cursurilor şi prestigiul cadrelor didactice, ci şi prin posibilitatea efectuării unor stagii de practică în cadrul mai multor instituţii partenere direct implicate în sfera securităţii naţionale, cum ar fi: Academia de Poliţie „”Alexandru Ioan Cuza, Academia Naţională de Informaţii „Mihai Viteazul”, ORNISS sau ANI. Nu trebuie uitat nici programul de schimb de studenţi cu universitatea La Sapienzia din Roma, care permite efectuarea unui stagiu de un semestru la această prestigioasă instituţie europeană de către un număr de trei masteranzi în fiecare an.

Informaţii suplimentare cu privire la admitere:  http://hiphi.ubbcluj.ro/studenti/anunturi.html?anunt=200

Etichete: ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

Comments are closed.