Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Posibile efecte discriminatorii ale proiectului de lege reparatorie pentru pensionarii militari

Recent a apărut în presă ştirea că la Camera Deputaţilor a fost depus un proiect de lege  pentru a repara nedreptatea facută celor cca 10% dintre  pensionarii  din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, cărora li s-au diminuat pensiile prin recalculările făcute conform legilor de tristă amintire din anii 2010 şi 2011.

După cum menţionează o altă ştire , iniţiativa legislativă aparţine deputatului George Scutaru, dar se face precizarea că iniţiatorii sunt un grup de senatori şi deputaţi, printre care se numără şi Gabriel Oprea.

Luni 4 martie 2013, SCMD a anunţat pe blogul său printr-un comunicat, că se va redacta în luna martie un proiect de lege reparatorie care va fi înaintat parlamentului pentru a urgenta măsurile cu efect asupra pensiilor diminuate. De asemenea s-a precizat că dl. Gabriel Oprea a promis că până la sfârşitul lunii martie va fi făcut acest demers. Rezultatul a fost un proiect de lege având un articol unic cu trei aliniate. Textul fiind foarte scurt, îl redăm în continuare:

“Articol unic. – (1) Pensiile recalculate sau revizuite, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011 privind stabilirea unor măsuri în domeniul  pensiilor acordate beneficiarilor proveniţi din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aprobată prin Legea nr. 165/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010, se plătesc în cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.
    (2) Plata drepturilor băneşti prevăzute la alin. (1) se efectuează începând cu luna următoare celei în care intră în vigoare prezenta lege.
    (3) Cuantumul pensiei cuvenite pentru luna decembrie 2010, prevăzut la alin. (1), se menţine în plată până când cuantumul pensiei rezultat din înmulţirea valorii punctului de pensie cu punctajul anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii,  conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, este mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna decembrie 2010.”

Având în vedere scurtul istoric care a generat textul de mai sus, precum şi textul însuşi, cred că se impun câteva observaţii:

1. Proiectul de lege are intenţii lăudabile, dar la o analiză mai atentă, se poate observa că, dacă  nu se fac câteva precizări suplimentare, se vor introduce alte noi discriminări între diferite categorii de pensionari militari;

2. Până în acest moment nu s-a făcut decât depunerea proiectului de lege la Camera Deputaţilor (CD), dar Senatul este camera decizională pe această lege, apoi va urma dezbaterea şi aprobarea în CD,  apoi dezbaterea şi aprobarea în Senat, apoi promulgarea de către preşedinte şi s-ar putea, conform obiceiului domniei sale, să o returneze pentru revizuire, apoi urmează promulgarea în caz că domnia sa, tot datorită aceluiaşi obicei, să o conteste la CCR. Deci, dacă luăm în calcul alin. (2), efectul legii se va face simţit peste o perioadă destul de lungă din momentul de faţă;

3. Legea nu are efecte retroactive, deci banii pierduţi ”Mortua est!”;

4. Nu se face precizare de unde vor proveni banii pentru fondurile suplimentare, fapt ce ar putea fi folosit de preşedinte pentru formularea de critici sau, eventual, o returnare la camere pentru revizuire.

Dacă pentru  observaţiile 2-4 semnificaţia este foarte clară, se impune o argumentare pentru observaţia 1.
De ce, fără precizări suplimentare, proiectul legii ar introduce dicriminări?

Precizez că afirmaţiile făcute sunt în condiţiile în care nu am văzut instrucţiunile de aplicare (firesc, legea nefiind încă aprobată).

Discriminarea se introduce pentru categoriile de pensionari care ulterior datei de ieşire la pensie au mai desfăşurat activitate retribuită şi au avut stagii de cotizare suplimentare folosite pentru recalcularea şi  creşterea pensiei.

Atât pensionarii cărora le-a crescut pensia cât şi cei cărora le-a scăzut în ianuarie 2011 au putut beneficia de stagii de cotizare suplimentare pentru reclaculare.

Astfel, dacă un pensionar cu pensia crescută în ianuarie 2011 şi cu stagii de cotizare suplimentare beneficiază în mod efectiv de munca ulterioară,  pentru un pensionar căruia i-a scăzut pensia din ianuarie 2011, s-ar putea ca munca depusă ulterior sa fie fără nici un efect (aruncată la gunoi) deoarece, dacă prin adăugarea cuantumului datorat stagiilor de cotizare rezultă o pensie mai mică decât cea din decembrie 2010, acesta va primi pensia din decembrie 2010.

De asemenea, efectul suplimentului de pensie obţinut pentru stagiile de cotizare ulterioare ieşirii la pensie, ar putea să fie diminuat (pensia recalculată cu stagiile de cotizare să fie mai mare ca cea din decembrie 2010, dar cu putin) deoarece pensionarul va primi noua pensie, mai mare (conform alin. (3)), în comparaţie cu efectul stagiilor de cotizare  asupra unei pensii care în ianuarie 2011 a rezultat mai mare decât cea avută în decembrie 2010 (se beneficiază efectiv de tot cuantumul suplimentar).

În mod asemănător, o altă pierdere, pentru cei cărora le-au scăzut pensiile în ianuarie 2011,  ar fi efectele indexării din ianuarie 2013. Dacă pensia indexată în ianuarie 2013 este mai mică decât cea din decembrie 2010 şi pensionarul va primi, conform proiectului de lege, această  pensie, efectele indexării  vor fi ignorate pentru acest pensionar, în timp ce pensionarul căruia i-a crescut pensia în ianuarie 2011 va beneficia de efectele indexării.

Concluzia care  rezultă din aceste argumentări este că în proiectul de lege ar trebui introduse precizări suplimentare din care să rezulte că (redau doar idea deoarece textul efectiv trebuie redactat de jurişti):

–  Pentru a avea efecte reparatorii şi nediscriminatorii, cuantumul pensiei din decembrie 2010 sa fie baza la care se adaugă cuantumul rezultat din stagiile de cotizare pentru munca depusă ulterior perioadei de ieşire la pensie;

–  Indexarea din ianuarie 2013 să se aplice la cuantumul pensiei rezultat din pensia din decembrie 2010 plus cuantumul datorat stagiilor de cotizare.

Dacă  nu se vor face aceste corecţii vom asista la o noua discriminare, tot în favoarea celor carora li s-a mărit pensia in ianuarie 2011,  iar munca depusă de unele persoane ulterior datei de pensionare să fie ignorată.

De asemenea, orice tergiversare a publicării legii în Monitorul Oficial presupune o nouă palmă dată celor cu pensii diminuate acum doi ani conform unor algoritmi inventaţi pe baza  legilor lui Murphy, mai exact aceea care se referă la ”constanta lui Skinner”, definită ca ”o constantă reprezentată de acel număr care trebuie adunat sau scazut, înmulţit sau împarţit ca să ne dea rezultatul dorit”.
    

Cătalin STOIAN

Etichete: ,


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

200 Responses to “Posibile efecte discriminatorii ale proiectului de lege reparatorie pentru pensionarii militari”

 1. Plata pensiilor diminuate dupa 2010 se va face esalonat, incepand cu subofiterii si terminand cu ofiterii, daca MApN are lichiditari in cont.Am vorbit cu Gen Zisu si mi-a spus ca sunt bani la armata si ca se pot face platile. Totul depinde de urgenta cu care trece legea in Parlament si de data promulgarii acesteia de actre Presedintele Romaniei domnul Traian Basescu.

 2. CALCULUL SOLDELOR ŞI PENSIILOR MILITARILOR
  În baza acordurilor de aderare a României la Tratatul Atlanticului de Nord, din 15 aprilie 2008, Guvernul s-a obligat să asigure militarilor următoarele plafoane medii de soldă şi pensie brută, calculată lunar în euro:
  NC Gradul militar (Corpul) Arme terestre UM speciale (Av,Ma,Tc,Aa) Observaţii
  01 Soldat – Sergent angajat 1.750 – 2.450 +25 – 45 % în fct. de vechime
  02 Sg. Maj. – Plt. Adj. 2.450 – 3.450 +22 – 38% ibidem
  03 MM Cl IV- MM Principal 2.750 – 3.750 +28 – 38% ibidem
  04 Sublocotenent – Căpitan 2.650 – 3.950 +24 – 48% ibidem
  05 Maior – Colonel 4.050 – 5.750 +24 – 48% ibidem
  06 General 1*- General 4* 6.550 – 9.750 +15 – 25% ibidem
  07 PMC Gr. 1 – PMC Gr. 6 2.250 – 3.750 + 20 – 35% ibidem

  La aceste valori se adaugă sporul de vechime, sporul de funcţie, sporul de risc în teatrele de operaţiuni, gradaţii, ordine, medalii, indemnizaţia de instalare, indemnizaţia de re-inserţie în economia civilă, norma de hrană de campanie, banii pentru uniformă şi furnituri, alocaţii pentru copii şi pentru soţiile fără serviciu, etc. Vechimea în serviciul militar activ, se stabileşte în funcţie de grade astfel: corpul generalilor – max. 40 de ani, ofiţeri superiori – max. 35 de ani, ofiţeri inferiori – max. 33 de ani, subofiţeri şi maiştri militari – 35 de ani, soldaţi şi gradaţi – max. 25 de ani, personal civil conform codului muncii. Ministrul Apărării Naţionale poate acorda dispensă de la 1-5 ani, pentru depăşirea duratei de serviciu în cazuri motivate, pentru generali şi ofiţeri superiori, iar pentru celelalte categorii de cadre militare, comandanţii de mari unităţi sau unităţi independente, în funcţie de necesarul de încadrare pe stat. Aceleaşi plafoane de calcul se aplica şi militarilor concentraţi sau detaşaţi la alte instituţii publice din domeniul ordinii publice, siguranţei, protecţiei şi escortei demnitari, misiuni diplomatice, etc. Pentru cadrele decedate în misiuni de lupta, familiilor li se acordă un ajutor egal cu 50 de solde lunare brute, pentru invalizi şi clasaţi inapt pace şi război, ca urmare a unor accidente sau răniri în timpul şi din cauza îndeplinirii obligaţiilor de serviciu în slujba patriei, militarii primesc un ajutor egal cu 25 de solde lunare, la care se adaugă o pensie de invaliditate egala cu solda de grad şi funcţie a colegilor din activitate. Pensia de urmaş pentru văduve şi orfani este de 0,5 X ultima soldă ridicată de către de cuius. Pensiile rezerviştilor se vor actualiza trimestrial şi vor fi egale cu solda de grad şi funcţie minus sporurile, care se plătesc militarilor din activitate, la care se adaugă un spor de ore suplimentare, efectuate pe timpul serviciului. Guvernul României, Ministerul de Finanţe şi Ministerul Apărării Naţionale, vor lua toate măsurile organizatorice, pentru plata obligaţiilor de plată faţă de personalul din sistemul de apărare, şi pentru rezervişti, între 1-5 a lunii, pentru luna următoare. Plafonul cheltuielilor legate de plata soldelor, salariilor şi pensiilor militarilor activi şi în rezervă, se va asigura de ANAF, din Bugetul de Stat, şi va fi inclus în toate negocierile cu organismele financiare internaţionale. Plata se va face în moneda naţională, calculată conform ratei de schimb valutar a BNR, iar garanţii respectării obligaţiilor asumate de Romania, pe această linie cu NATO, este Preşedintele României şi Parlamentul. La soluţionarea unor eventuale contestaţii sau acţiuni în justiţie, Ministrul de Justiţie va lua măsuri să comunice extrasele din convenţiile internaţionale desecretizate în parte, privind obligaţiile de plată ale statului faţă de persoanele care au lucrat sau lucrează în structurile sistemului de apărare naţională, tuturor preşedinţilor de instanţe competente. Pentru cadrele active şi în rezervă, cărora li s-au plătit un nivel inferior acordurilor internaţionale la nivel NATO, Direcţia Financiar Contabilă a MApN, în termen de 60 de zile, va calcula şi vira sumele cuvenite militarilor, fără alte formalităţi, cu respectarea şi a altor hotărâri judecătoreşti conexe investite cu titlu executoriu. Acest proiect de OUG a fost discutat şi negociat cu toate organizaţiile neguvernamentale ale militarilor în rezervă, veterani, invalizi, văduve şi orfani, fiind parte al Pactului Social de Stabilitate dintre societatea civilă şi militarii de carieră sau apărătorii patriei. Personalul din ataşatură, diplomaţie, producţie specială, magistratura militara, servicii de informaţii militare şi de protecţie, contraspionaj, din învăţământul militar, etc. vor primi şi alte sporuri, ce se vor stabili prin reglementări speciale.

 3. anonim says:

  Din păcate, Armata română nu a dus niciodată lipsă de trădători!

 4. marin says:

  @ Relutu si Karadeniz

  Stimati colegi , nu va doresc sa aveti onoarea de care am avut parte eu, de a primi o invitatie la CMJ pentru a vi se aduce la cunostiinta ca pensia d-voastra a fost calculata gresit si ca va urma o diminuare severa.
  La intrebarea mea ,de ce se face acest lucru, daca totusi acele grupe de munca s-au aplicat , si daca este normal ca eu care am avut locul de munca in conditii periculoase si vatamatoare (radiatii permanente pe statii) sa fiu incadrat in CD, iar colgul cadrist sef,care a ramas in activitate si dupa 2011 sa fie incadrat in CS, au ridicat din umeri si au spus,cu juma de gura, ca de fapt hgs 1019 trebuia generalizat pe parcurs insa a aparut auditul si s-a dat ordin de retragere.
  Acum am pensia aproape cum mi-a stabilit-o Boc cu o singura diferenta,impartirea la 20 in loc de 30. Daca D-nul Dobritoiu sfatuit de Dogaru constata ca si impartirea la 20 este un fals precum aplicarea grupelor din acel HGs si pentru cei dinainte de 2011, atunci pensia era exact cum planuise Boc.
  Si in situatia mea sint n colegi pe care-i cunosc. Am plecat de la CMJ inca odata cu capul plecat.
  Acuma ce ati dori voi sa fac, sa ies in strada si sa-i multumesc lui Dogaru pentru ca l-a sfatuit pe Dobritoiu sa taie HGS din decizii in loc sa-l sfatiuiasca sa stopeze fenomenul pina la pronuntarea instantei asupra legalitatii aplicarii HGS 1019 doar pentru cei pensionati dupa 5.01.2011.
  Daca va convine nu aveti decit sa-l urmati. Succes. Eu si foarte multi altii ca mine nu-l vom mai urma.
  In urma masurilor luate de cei doi, d-nul Dusa a fost pus intr-o situatie imposibila .

 5. al adin says:

  @marin Ceea ce spunetzi dvs despre faptul ca aceia de la cmj au recunoscut ca hgs trebuia generalizat pe parcurs (interesanta exprimare si care lamureste multe din cele ce s-au intamplat pana acum) confirma ceea ce a spus si @karadeniz despre faptul ca dl. Dobritoiu ar fi afirmat, impreuna cu consilierul juridic czare il insotea, ca hgs este aplicabila tuturor.
  Dvs mai spuneti ca din cauza auditului s-a dat ordin de retragere. Pai cine si de unde este acest audit? Este de la MApN nu de la casa de pensii a min muncii sau de la min de finante. Cu alte cuvinte ceva s-a intamplat. Iar eu incep sa cred cu fermitate ca din moment ce in aceasta tara la acest moment nu mai exista interpretari de lege conform perceptiilor personale, ori cei aflati in fata oprobiului public militar ca si-au tras conditii pe care nu le meritau (magistratii/juristii militari si finantistii/contabilii, reprezentantii ministerului in soc civila si legislativ) au generat fronda de tip: ori si noi ori nimeni!, ori se produce o noua hgs si se readuc apele in matca pentru a nu complica lucrurile.
  Oricum, nimeni din cei napastuiti de csaderi, chiar cu un leu, chiar daca ei nu au miscat un deget in procesul interpretarii hgs si implementarii tuturor, nu pot face contestatii din cauza ca nu au acces a textul hgs si a ms 132 sau 248, ordinul care aplica hgs.
  Oricum, sunt sigur ca atat Dobritoiu cat si Dusa nu stiu pe unde sa mai scoata camasa acum. Si cred ca cei de la csp si de la cmj/cmz/cms traiesc iarasi momente de cosmar generate de ordine contrare si spalari pe maini ale sefilor pe pielea lor.

 6. al adin says:

  Vedeti @maestre de ce exista la noi o opozitie crunta de a se aplica principiile din alte armate occidentale de a avea logistica cu personal civil si doar cateva functii miliatre de coordonare? Numai la noi seful logisticii, ca sa nu mai spunem ale altor structuri care ar trebui integrate in logistica, au pozitii de general cu 2-3 stele de parca ar comanda grupari de forte sau trupe in teatre de operatii. Armata Olandei este cu 25% mai mare decat a noastra iar seful logisticii este general cu o stea. Unicul din logistica. Noi inca mergem pe sistemul sovietic, in care si electricianul trebuie sa fie subofiter. Si atunci este normal ca juristul si contabilul sa se opuna proiectului unui act normativ in care nu exista si o bucatica pentru el. Stiu cazuri in care finantistul sef din directie/statul major de arma/alte structuri centrale era singurul din structura care avea prin ozu toate formele posibile si existente sporuri si se mai si laudau ca au solda mai mare decat a comandantului/sefului structurii.

 7. anonim says:

  Ceea ce este de neinteles : e clar , din cele spuse pe aici nu prin texte de lege, ca legea e interpretabila( ceea ce nu e de mirare deoarece in Romania multe legi sunt interpretabile). Cu alte cuvinte legea poate fi interpretata in favoarea rezervistilor sau in defavoarea lor. Ei bine, batalioane intregi de indivizi, asa zis rezervisti, se straduiesc din rasputeri sa demonstreze ca legea trebuie aplicata in defavoarea rezervistilor doar pentru a da castig de cauza lui doghy si dogharienilor care, in loc sa-si recunoasca greseala si ineptiile merg mai departe in greseala potrivit principiului caprei vecinului. Curat murdar, tovarasi !

 8. rex says:

  Da nici de profitori pe L164.

 9. anonim says:

  @marin: “Eu si foarte multi altii ca mine nu-l vom mai urma.”
  Este o decizie care îţi face multă cinste, precum aceea că te-ai supărat ca văcarul pe sat!
  Ai scăpat din vedere că, la MApN, este o altă conducere.
  Crezi tu că dacă noi îi luăm gâtul lui Dogaru, pensia ta va creşte din nou?
  Chiar eşti convins că Dogaru a făcut şi a dres… în condiţiile în care el a afirmat că va lupta pentru ca şi pensiile crescute să rămână neschimbate? Cu aceasta chiar că a supărat pe mulţi dintre noi, cei cu pensiile scăzute. Adică eu să lupt şi pentru tine care nici în SCMD nu vii, nici cu noi nu esti de acord, că de, tu ai pensia dublată de CUMĂTRUL PENAL. Este noaptea minţii!
  Nu înţeleg ce fel de militar eşti dacă nici pentru drepturile tale nu eşti în stare să lupţi. Probabil eşti un filfizon înfumurat care se crede deţinătorul adevărului absolut. Mai bine fără de ăştia ca tine!

 10. Marin says:

  Lupta pentru tine baiete. Sunt curios daca cei care ne vom constitui intr-o noua asociatie ,vom cistiga in instanta aplicarea HGS 1019 si pentru cei pensionati inainte de 2011, ce va mai spune Dogaru al vostru care cred ca a imbracat haina militara doar la trageri ,neavind habar ce inseamna grupa de munca si activitate in conditii periculoase si vatamatoare. In cazul in care vom cistica in instanta aplicarea unitara a grupelor de munca , cu ce ii va mai da in cap Dogaru si altii ca el lui Oprea,
  Si poate pe linga noi vei profita si tu de hotarirea instantei de aplicare unitara a grupelor de munca.
  Si sa stii ca sunt multi fosti incadrati pe hgr 1294 care desi au primit HGS 1019 ,au ramas sub cuantumul din decembrie 2010, urmind ca acuma sa primeasca decizii remicsorate.
  Asta a facut marele vostru sustinator ,om fara dialog si cunoastere a realitatilor in profunzime, Dogaru. Impreuna cu Dobritoiu din nestiinta si-au faultat proprii sustinatori,inclusiv platitori de cotizatii.

 11. anonim says:

  Am dat eu L 164? Am băgat eu mâna în buzunarul cuiva şi mi-am luat cât aveam nevoie? De ce nu faci sesizare la Parchetul GUVERNATORULUI GÂTIŢĂ să se verifice toate fraudele pe 164?
  rex, cheamă-l pe boc(!) să pună ordine!

 12. karadeniz says:

  @ marin
  Nu sunteți singurul în situația asta. Eu am fost la CMJ anul trecut atunci când pe o nouă decizie de revizuire mi-au mărit grupa de muncă pe ultimii trei ani. Răspunsul oficial al CMJ scris, semnat și ștampilat a fost că nu se aplică HGS 1019 celor pensionați anterior datei de 5 ianuarie 2011 și această precizare o găsiți și pe site-ul CSP a MApN.
  Dogaru și Dobrițoiu nu au nici o treabă în chestia asta. Auditul tocmai asta a constatat că aceste măriri sunt nejustificate, neavând bază legală. Băieții ăștia de la curtea de conturi lucrează cu legea în față nu după indicațiile lui Dogaru ori Dobrițoiu. Nu aceștia sunt vinovații de situația actuală ci cei care au decis că avem pensii nesimțite și au dat o lege, făcută pe genunchi, prin care să dijmuiască aceste pensii ca apoi un escroc uns cu toate alifiile balcanice , vorbesc de Gabriel Oprea a inventat tot felul de artificii ce nu rezistă la o analiză juridică atentă ca să crească pensiile, nu de dragul nostru ci pentru interesul propriului partid.
  Voi ieși în stradă nu pentru Dogaru ci pentru ca acești politicieni venali și corupți să înțeleagă că țara asta și oamenii ei nu sunt o turmă pe care ei să o tundă și să o mulgă după bunul plac. Este clar că nu vor ieși în stradă decât parte din acei pensionari militari nemulțumiți de actuala lege a pensiilor.

 13. marin says:

  Mai Karadeniz, parca tie ti-a spus Dobritoiu la intilnire ca HGS 1019 se apliaca unitar pentru toti militarii, nu mie.
  De ce si-a schimbat pozitia dupa colaborarea cu Dogaru?
  Cine a chemat auditul? nu Dobritoiu?
  De ce inainte de a chema auditul nu a cerut instantei sa se pronunte pe HGS 1019? De frica ca daca instanta hotarea aplicare unitara a HGS1019 ,nu mai aveau cu ce sa-l acuze de matrapazlicuri pe Oprea,acesta fiind unul din motive?

 14. karadeniz says:

  @ marin
  Pe tema HGS1019 au fost multe dezbateri pe acest blog cu elemente concrete ale legilor. Câștigariea în instanță a aplicării HGS-1019 nu rezolvă mare lucru, oricând această HG poate fi retrasă pe simplul motiv că nu s-au schimbat condițiile de muncă ale celor cărora li se aplică. Excepție o fac cei din teatrele de operații dar cum ei sunt încadrați deja la alte condiții, oricum pe actuala lege 263 nu câștigă nimic față de cei din condiții speciale decât niște vechime în plus.
  Cei care am primit noi condiții de muncă și am rămas în continuare cu pensiile diminuate față de decembrie 2010 suntem cei 7553 cu pensiile micșorate din tabelul MApN din 5 decembrie 2012. Lor li se adaugă cei care prin aplicarea noilor condiții de muncă au ajuns la cuantumul din decembrie 2010.

 15. anonim says:

  Marine, cam ai dreptate !

 16. Maestrul says:

  @al adin
  Sunt absolut de acord cu Dumneavoastra.
  Ma si jenam fata de cunoscutii mei civili, atunci cand la TV, pentru a prezenta niste rezultate de parcurs pe domeniul recalcularii pensiilor, iesea in presa un general flancat de doi colonei. De parca anuntau mobilizarea generala.

 17. rex says:

  Daca Boc nu a reusit sa-si desavirseacsa ”opera”bag seama de pe aici, ca l-au ajutat cu succes, Dogaru la sfat cu Dobritoiu. Daca o tin tot asa , e de bine-rau de tot.

 18. marin says:

  La-la-ia-la, Karadeniz,
  In privinta HGS 1019 Dobritoiu putea fi categoric.
  Ori in instanta si hotareste instanta.
  Ori daca nu sunt con.financiare se anuleaza.
  Legat de cond. de munca ar fi putut sa-si dea seama ca cel din loc munca cu ”radiatii permanente pe statii”de expl. nu poate ramine in CD iar cadristul sef dupa 2011 in CS. Asta trebuia sa-i bata la ochi.
  Asa ca mai judecati despre ce vorbiti ,cei care sustineti ideile liderului.

 19. al adin says:

  Ce-i asta? Explicatzi la ce faceti referire. Din cate am inteles eu din unul din ultimele aliniate este vorba de un proiect de OUG.

 20. al adin says:

  HGS nu poate fi retrasa dintr-un asa zis motiv ca acele conditii de munca nu s-au modificat pentru cei carora li se aplica. Dimpotriva. HG 1294 este plin de lipsuri. Nu imi permit sa analizez conditiile de munca din categorii de forte si genuri de arme, dar, pentru simplul motiv al activitati pe o anumita specialitate militara si domeniu va retin atentia cu urmatoarele: in HG 1294 activitatile de preg de lupta si operatii erau categorisite la anumite conditii de munca doar pentru aviatie. In HGS aceste conditii au fost extinse la toate categoriile de forte. Acum eu cred ca 1294 a fost amputat prin omisiune iar 1019 a redat un drept. Iar ca activitate, retineti ca activitatea in comandamente ingropate e separata, eu cred ca e mult mai complicat sa lucrezi la operatii la fortele terestre si cele navale decat in fortele aeriene. Parerea mea! Si aici subscriu cuiva care a afirmat ca aceste conditii de munca, lasand la o parte faptul ca unii si-au tras dreptul, nu pot fi diferite functie de pensionarea inainte si dupa 05.01.2011. Asa cum si la 30.12.2001 HG 1294 s-a aplicat tuturor pe acelsi motiv.
  Daca se va mentine aplicarea diferentiata, aceasta va fi a doua chestiune de ordin legislativ care atinge anormalitatea. Prima este neaplicarea principiului ramanerii in plata a cuantumului celui mai avantajos. Astept sa vad si o atreia intrare in anormalitate dupa care putem declara anormalitatea ca o stare mai altfel a normalitatii.

 21. ANDU says:

  ORICUM S-A PRIMIT AVIZ NEGATIV PENTRU REVENIREA PENSIILOR LA CUANTUMUL DIN 2010, ASA CA SINGURA SANSA ESTE SA II LINSAM PE POLITICIENII CARE NE-AU MINTITI(PREFREABIL INTRE 19-21 APRILIE 2013).
  EU AM SPUS,INCETUL CU INCETUL,CONFORM INVENTIEI IZMANARULUI,TOATE PENSIILE VOR SCADEA FATZA DE VALOAREA CARE O AVEAU.
  SPRE EXEMPLU,CELUI CARE IN URMA RECALCULARII,I-A CRESCUT PENSIA CU 10%,ACUMA,DACA ERA PE LEGEA DIN 2001 A PENSIILOR MILITARE,PENSIA ERA CRESCUTA CU 20%,MAI PE ROMANESTE,SI CEI CARE AU CASTIGAT LA RECALCULARE,TEORETIC AU PENSIILE TAIATE FATZA DE CUM AR TREBUI SA FIE PE LEGEA DIN 2001.
  AU TRADAT JEGOSII DE ACITIV, FARA EI,BOC,CHIORU BETIV SI IZMANARUL,PUTEA SA SARA IN SUS DE 1000 DE ORI,CA NU SE INTAMPLA NIMICA.
  O SA PLATEASCA,NOI O SA AVEM PENSIE MILITARA,DAR EI NU O SA MAI AIBA NICIODATA PENSIE MILITARA,ASTA ESTE SIGUR.
  TREBUIE LEGE A PENSIILOR MILITARE,DOAR PENTRU CEI A CAROR PENSII AU SCAZUT,NU SI PENTRU CEI A CAROR PENSII AU CRESCUT SAU SUNT SUNT IN MOMENTUL DE FATZA,ACTIVI.

 22. ANDU says:

  *ACTIVI

 23. Relutu says:

  Unii ori sunt tampiti ori rau voitori. Ce treaba are Dogaru asta pe care-l tot molfaiesc unii pe aici la indicatiile “initiatilor” cu auditul ? El ca si multi altii, inclusiv eu doar a avertizat asupra a ceea ce va urma in urma aplicariii HG1019, despre care toti cmj-istii care acum ne plang pe umeri ca trebuia aplicat tuturor, spuneau la vremea respectiva sa ne intre bine in urechi: “Doar la cei activi”.
  Lasati-l incolo de Dogar si in cel mai rau caz pupati-ii mana ca de nu va aduna el “civilul” si “comunistul” si nu va scotea tot el in strada, azi voi marii “completi” care va tot otarati la el, aveati pensii de CAP-isti in urma recalcularii.
  Pune tu Marine de o organizatie la nivel national si apoi sa tot acuzi aiurea.
  Dogaru are el alte pacate, pentru care daca nu se da deoparte o va lua urat peste bot. Pentru ca din moment ce platim cotizatie nu mai e sindicatul lui ma-sa asa cum este acum ACMRR-ul lui ma-sa lui Iliescu.
  Voi trebuie sa intelegeti un lucru, de nu il veti face pe Ponta sa-i tremure chilotii in cur de frica actiunii voastre unitare si hotarate, nu veti obtine nimic prin dialoguri balcon- strada, discutii televizate si intalniri “docte”intre boci-pontaci si colonei de promenada cu limbaj de curvulite, nu de militari.

 24. al adin says:

  Consiliul Economic si Consultativ a dat aviz negativ proiectului de lege pt modificarea L119, adica mentinerea in plata a cuantumului celui mai avantajos.
  Din ce rezulta din textul de pe plano10:
  -textul proiectului nu are logica si provoaca intr-adevar neclaritati;
  -membrii consiliului nu au fost prezenti in cvorum. Deci….?
  Concluzie: de ce nu or fi utilizat formula cuantumului mai favorabil asa cum s-a prevazut in legea pt civili?
  Cine sunt juristii care au avizat textul proiectului?

 25. De La Logistica says:

  Daca cititi continutul avizului dat de CSE la care se reproduce(!) un pasaj din propunerea legislativa veti constata ca respectivul pasaj nu corespunde cu textul original al respectivei propuneri legislative. Inteleg ca ce este inscris in aviz , inclusiv justificarea care se refera pastrarea cuantumului pensiei din dec. 2010 , este o incalceala de cuvinte care cad precum nuca in perete intr-un document oficial. Justificarea CSE nu are nimic comun cu propunerea legislativa iar acuzatiile de nelegalitate sunt departe de adevar.

 26. gigimarga says:

  Toţi care au primit scrisori de felicitare şi pensii umflate artificial pe baza HGS1019/2010 s-au bucurat de colegii care au rămas cu buza umflata si si-au trecut naşul comun în suflet! Ei s-au bucurat pentru un fals făcut de goprea si s-au retras din SCMD şi au fugit imediat la ANCRR cu UNPR-ul partid de suflet!
  Acum când adevărul a ieşit la suprafaţă il condamnă pe Dogaru care a arătat discriminarea dintre militari în loc să-l condamne pe izmenar care a tras sforile şi a distrus pentru o sută de ani unitatea armatei române!

 27. al adin says:

  Va cred. Nu am verificat textele si de fapt nici nu sunt sigur ca as gasi textul final, probabil si cel avut in fata de CSE. Oricum CSE are doar rol consultativ. Dar caragialesca este recunoasterea lipsei de cvorum a CSE si luarea totusi a unei decizii/concluzii/opinii. Cred ca au vrut sa se spele pe maini de o sarcina. Daca textul la care se refera CSE si textul proiectului avansat sunt total/partial diferite, atunci chestia asta trebuie exploatata. In media.

 28. anonim says:

  A inceput hora…motivelor de vesnica amanare ! Ne pun la incercare…cred ca totul depinde numai de noi, cat de motivati si hotarati vom fi. Ei se vor iesiti din problema caci, nu-i asa, cauta…si cauta…si cauta solutii ! Ce daca s-a facut analiza pe un text “gresit” ? Ce daca n-a fost cvorum? Odata tot va fi si, atunci, victoriosi, o sa ceara prin adresa legala sa se transmita textul corect ! Ce conteaza ca pana atunci mai mor cateva sute ?
  “Noi ne facem datoria si muncim pentru voi, asa ca stati dracului pe bancile voastre ! Aveti rabdare ca o sa gasim noi o solutie !”

 29. lute says:

  Marine, cei carora le zici “nesimtiti” fac patre din arborele tau “ginecologic”? Sau cucu-si canta numele?

 30. indisciplinatu says:

  S-ar putea sa aveti dreptate, nu va contrazic, dar daca o noua lege a pensiilor militare se va “naste” vreodata, de abia atunci, intr-o alta filosofie de calcul hg-ul cu pricina va putea fi aplicat tuturor categoriilor de militari.

 31. lute says:

  Marine, eu sunt unul dintre cei pe care-i plangi, desi nu te-am rugat. Afla ca nu firfiricii dati pomana ma intereseaza pe mine, pot sa mi-i ia asa cum mi i-au dat. Pe mine ma intereseaza cuantumul pensiei initiale, pe care nu mi-am stabilit-o singur. Nu m-am “tinut” de smechereli, nici nu am dorit sa ma pensionez. Dar cred ca esti atat de haplea, incat tie iti plangi de mila, ca ai ratat o ocazie de a mai primi un ort.

 32. anonim says:

  Cred ca e cazul sa mai si ganditi nu numai sa postati fel de fel de ineptii. Acea HG cu grupele trebuie aplicata tuturor si asa va fi. Problema este ca in unele cazuri s-au facut greseli in aplicarea HG cu grupele, datorate in primul rand volumului imens de munca pentru cei pusi sa recalculeze pensiile .Spunea un rezervist pe alt site ca lui i s-a echivalat functia de sef personal cu cea de of. cu cifrul ceea ce i-a dat dreptul la speciale sau alte conditii. Ei bine, astfel de situatii probabil ca mai sunt si cei din audit la ele cred ca se refera. Acestea nu trebuie echivalate cu fraude cum au trambitat el fuhrer si alti mari conducatori de osti ci erori inerente unui astfel de proces de recalculare pentru peste 100.000 de rezervisti, erori ce pot fi corectate fara declansarea unui conflict nuclear. In alta ordine de idei, o coeziune intre rezervisti se impune mai mult ca oricand pentru apararea drepturilor castigate cu truda in urma unei munci stresante de zeci de ani.

 33. De La Logistica says:

  Imi cer scuze !. Am citit numai partea scisa cu italice. Avizul CSE reproduce art. 6 din OUG1/2011 si la acesta se refera in mod direct , nu la propunerea legislativa. Dar , tot aiureala este.

 34. pontonieru ion says:

  Problema cu discriminarea a inceput atunci cand pentru unii pensionari militari vechimea integrala la care au obtinut dreptul la pensie a fost redusa de la 30(25) de ani, stabilindu-se ca o protectie a legii, stagiul de cotizare la 20 de ani Ei au beneficiat de cresterea pensiilor. Dar pensionarii militari care au obtinut dreptul de pensie cu vechime incompleta de 20 de ani(disponibilizati) nu aubeneficiat de aceasta protectie, mai mult a fost eliminata protectia de care beneficiau conf. Ordonantei 7/1998, obtinuta fata de situatia reducerii de personal in conditiile restructurarii armatei, si astfel au suportat taierea pensiilor. Acestea contrar prevederilor prevederilor Protocolul nr. 12 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale Roma, 4.XI.2000 : Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului Protocol, Luand in considerare principiul fundamental in virtutea căruia toate persoanele sunt egale in faţa legii şi au dreptul la o protecţie egală din partea legii ….si… si Constitutiei

 35. anonim says:

  Azi trebuia miting de protest si nu pe 19.Nu stiu cum fac cei de la sindicat de sunt mereu defazati.

 36. Relutu says:

  Plutomiere Ion mare dreptate ai, “completii” ne disponibilizau pe noi pe banda rulanta, studiau apoi consecintele dupa care faceau noi propuneri de retusuri ba ordonantei ba legii pregatindu-si terenul avantajelor maxime la “stinsul luminii”.
  Au profitat si profita in continuare de noi.

 37. BeceTraian says:

  Pontoniere. Interesant este ce face SCMD fata aceasta discriminare, grosolana incalcare a principiilor Convenţiei pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale. Toti am avut statutul de pensionari militari; pentru unii, cei cu vechimea integrala legea 119/2010 si OUg. 1/2011 au prevazut o protectie si un avantaj material, pentru altii anularea unei protectii si o penalizare, scaderea pensiilor. SCMD cheltuieste banii pe procese declinate care se redeclina in serie la TB, dupa termene de batjocura de 2,3 ani, aiureli fara noima concepute de niste galci. Trebuie inceputa o actiune energica fata de aceasta incalcare a principiilor conventiilor privitoare la drepturile fundamentale ale omului si organizate actiuni de protest inclusiv la ambasade si pe plan international, eventual cerut sprijinul fortelor active din teatrele de operatii. Nu se stie ce le rezerva si lor viitorul pe linia recalcularilor retoactive – neretroactive. De la justitia basista nu trebuie sa ne asteptam la dreptate.

 38. anonim says:

  VOI CEI CU PENSIILE DIMINUATE CITITI PE SCMD,CURTEA DE ARGES TEXTUL SENTINTEI CIVILE NR.574/2013 DIN 15.01.2013 IN DOSARUL2632/109/2012 LA TRIBUNALUL ARGES.

 39. anonim says:

  Dece nu putem beneficia toti de efectul sentintei?

 40. TAMAZI EUGEN says:

  banii din intreprinderile de constructii de masini si din intreprinderi de produse finite made in romania care fata de 90 au disparul in proportie de peste 90 nouazeci % si inapoi s-a distrus din temelie orice intreprindere de export made in romania
  gandirea romaneasca titpica de ce acela are salariu mare???
  orice cetatean sa ceara socoteala parlamentarilor ministrilor
  DE CE EU AM SALARIU ASA DE MIC???????????
  CARE ESTE CAUZA SI CE E DE FACUT!!!!!!!!!!

 41. Titus Mircea Suciu says:

  Mă găsesc în aceea situație, în care mi-a fost redusă pensia după recalculare, față de cea avută în decembrie 2010. Am avut un stagiu de cotizare după ieșirea din rândul cadrelor militare active, care mi-a fost valorificat la recalculare, dar nu am reușit să ating prin aceasta cuantumul pensiei avute în dacembrie 2010, rămțnțnd în plată cu o pensie ușor diminuată față de cea avută în decembrie 2010.
  Dacă se revine prin OUG la cuantumul din 2010, voi avea o pensie ușor majorată dar nu îmi va fi valorificat corespunzător stagiul de cotizare după ieșirea din rândul cadrelor militare active. Dacă cuantumul pensiei avut în decembrie 2010, va fi luat ca bază, la care se va adăuga cuantumul corespunzător stagiului de cotizare după ieșirea din rândul cadrelor militare active, voi beneficia de o pensie corespunzătoare, după părerea mea, pe care nu voi mai avea motive să o contest!

 42. radud says:

  In aprilie 2012 CMJ Buzau mi-a trimis la Casa de pensii sectoriala din MApN o noua ‘’ Fisa cu locurile de munca care dau dreptul la incadrarea in locuri de munca si activitati deosebite,speciale si alte conditii ‘’care completa vechea fisa din 2007 cu o Adeverinta eliberata de o unitate de arhiva( mentionez ca pentru acest document cheltuielile au fost suportate de mine).
  In martie 2013 am primit o decizie de revizuirea pensiei, FISA a fost luata in calcul(a fost modificat punctajul la grupe) dar drepturile trebuia sa le primesc de la data de 01.01.2011 asa cum prevede art. 2 din OUG.1/2011.
  Stie cineva cand se dau aceste diferente?

 43. UN FOST SINDICALIST says:

  CAND PARANOIA ITI INTUNECA MINTILE. CITI SI VA CRUCITI DE ELUCUBRATIILE TUCALARULUI LUI ILIE CEAUSECU:(cu majuscule vor fi comentariile mele)

  “-sunt ofiterul Mircea Dogaru, discutat sistematic si propus pentru trecere in rezerva, de doua la sase ori pe an, in perioada’84 – ’89, pentru “vina”de a ma fi impotrivit, permanent distrugerii constiintei nationale romanesti, prin distrugerea istoriei nationale, in etapa finala de pregatire a “revolutiilor spontane”;
  MINCIUNA MAI GOGONATA NICI CA SE PUTEA . CAIND TU ERAI PERMANENT LANGA ILIE SI TE TRIMITEA PE BANII STATULUI LA TOT FELUL DE “manifestari stiintifice ” CUM E POSIBIL?!?

  -sunt ofiterul Mircea Dogaru, declarat la 21 noiembrie 1989, “tradator al istoriografiei nationale. In ancheta CI” si salvat in extremis din ghearele Directiei pentru care, magarii basisti spun astazi ca as fi lucrat, de evenimentele din decembrie ’89.PRECIZEAZA ORA PE 21 CA SA STIM UNDE ITI BEAI TARIA !

  -sunt cercetatorul stiintific si profesorul universitar (TITLURI OBTINUTE PRIN PRESIUNILE CPS, PRIN COPY PASTE DE PE CELE MAI NASTRUSCICE ARTICOLE CU IZ VERDE) care, prin carti, zeci de studii, participari la congrese internationale, mii de articole si aparitii la radio, televiziuni sau presa scrisa, a dat cele mai dure contralovituri marilor asasini economici care au subjugat Romania, gunoielor interne de sorginte Kominternista, devenite, din ordin, democrate si europeniste, ocupatiei straine a teritoriilor romanesti de la est de Prut si dementului iredentism unguresc.
  CE LOVITURI MAESTRE AI DAT PERMANENT CU TOIUL !

  -sunt colonelul ( O MARE ANOMALIE . ESTI TU COLONEL CA SI CEI FACUTI LA APELUL BOCANCILOR DE OPREA PE CARE IL IJURAI CU GURA PANA LA URECHI SI ACUM II FACI SPALATURI CU LIMBA IN LOCURILE DORSALE) in rezerva Dogaru, cel care a inventat SCMD ( SI AICI MINTI – INVENTATORII SCMD SUNT DE DREPT SI DE FAPT – HREBENCIUC, Gl. ILIESU DUMITRU. CATALIN VOICU) si care, infrangand toate adversitatile, l-a construit si dezvoltat, intemeind filala dupa filiala si tranformandu-l intr-un reper al rezistentei romanesti impotriva opresiunii interne si agresiunii externe.( SCOPUL ERA CONTABALANSAREA ANCMRR – SLUGA LUI OPREA)

  In anul 2007, un singur militar din Romania visa ( CE POETIC SPUS ! CAM MULTE VISE INOCULATE DE ALTII AI!) un sindicat al militarilor, asa cum exista in toate tarile civilizate: col. (r) Dogaru Mircea care, astazi, multumeste, inca o data, pe aceasta cale, prietenilor sai revolutionari si drumari, care l-au convins cu documente, ca se poate si ca un sindicat al militarilor ( NU UITA CA SCMD ESTE O ANOMALIE JURIDICA, UN FALS GROSOLAN ACCEPTAT DE O JUDECATOARE – SOTIE DE POLITIST. DUPA LEGEA SINDICATELOR NU AVETI NICI CEL PUTIN UN ARTICOL IN CARE SA VA INCADRATI. CE FEL DE “DISPONIBILIZATI MILITARI” ERATI CAND TOTI FONDATORII ATI IESIT DIN ARMATA PENTRU SOLDELE COMPENSATORII SI PTIMEATI SI SALARII “GRASE” CA CONSILIERI PARLAMENTARI?!?)
  Am imaginat sindicatul ( CA PE O JUCARIE PERSONALA A CELOR TREI CORIFEI ENUMERATI ANTERIOR SI CARE AU GASIT IN TINE EXEMPLUL TIPIC DE PURTATOR DE HAINA MILITARA DORNIC SA “COMANDE” SI EL OAMENI IN LOC DE HARTOAGE) , ca pe o reunire a fortelor rezervistilor din toate structurile (armata, interne, servicii) si imposibilul a devenit posibil, datorita luciditatii si inteligentei catorva mii de militari in rezerva. Acestora li s-au alaturat alte mii, aduse nu de convingere, ci de interes, adica de genocidul la care i-a supus legislatia basista. Am imaginat SCMD, ca pe o coloana vertebrala ( HAI SA FIM SERIOSI – TU DOREAI SI DORESTI CEEA CE ITI DICTEAZA STAPANUL FELIX- COLOANA VERTEBRALA A MANIPULARILOR SALE. ADUTI AMINTE CE AM DISCUTAT LA INCEPUTUL LUI 2010 LA GRIVCO !?!) a societatii civile romanesti si imposibilul a fost din nou atins prin aderarea a zeci de fedaratii sindicale, sindicate, asociatii, uniuni, fundatii, etc. la sistemul de aliante al SCMD, numit Consilul National al Societatii Civile. Cu acesta, cu presedintii tuturor fortelor aliate a inceput, la 3 octombrie 2011, USL tratativele incheiate la 14 iulie 2012. Noi toti, impreuna ( CU BANII SI SUSTINEREA MEDIATICA A FELIXULUI, CU MARTIRI PRECUM PROFESOARA – GREVISTA A FOAMEI-ACUM SENATOARE PENALA), am asigurat, prin manifestatii in strada, in justitie, in media si prezenta la vot, Victoria zdrobitoare, dar nefructificata, a USL.

  Din motivele enumerate suntem in pericol, suntem atacati, rand pe rand, se fac presiuni, vizand atat destramarea CNSC, cat si a SCMD, pentru ca am putea provoca surprize la alegerile europarlamentare si nu numai. Se adauga si ambitia bolnava a Demisului si cu prag si fara prag, de a-i pedepsi pe toti cei care i s-au impotrivit si i se impotrivesc, i-au amenintat sau ii ameninta pozitia si interesele strict personale. Acolo unde nu se “descopera” nimic, pentru ca nu este nimic de descoperit, se inventeaza si se regizeaza. Astept, prin urmare, regia! (CA SPECIALIST IN MANIPULARE SI DEZINFORMARE CRED CA TE PRICEPI BINE LA REGIE)

  Doamnelor si domnilor,

  Va puteti, prin urmare, delecta cu sinteza mizeriilor pe care o va promova, sau nu (datorita acestui raspuns anticipat), presa basista. Puteti sa va bucurati si sa colportati, daca asta va e firea, mizeriile in cauza. Un lucru sa aveti, insa, in vedere – sansa de revenire a societatii romanesti la normalitate, de restabilire a democratiei reale, de prezervare a statului unitar Romania, de asigurare a unui viitor European, ca romani, copiilor nostri, rezida astazi, din pacate, numai in pastrarea ca forta de raliere a societatii civile romanesti, a SCMD, pentru ca numai in SCMD ( O DOAMNE, UNDE ERA SALVATORUL NEAMULUI! TU CITESTI NREODATA CE SCRI INAINTE DE A LANSA IN SPATIUL VIRTUAL? DACA DA , ESTE CAZUL SA AI O DISCUTIE SERIOASA CU CEI CARE SUNT SPECIALIZATI IN TRATAREA PARANOIEI) si in sindicatele si ONG-urile asociate si afiliate se mai grupeaza fii ai natiei si inteligenti si profesionisti si curajosi pana la sacrificiu! ( OARE PRINTRE CEILALTI FII AI NATIEI NU MAI SUNT NICI INTELIGENTI SI NICI PROFESIONISTI?)
  P.S. SALUTARI MARILOR SI ADEVARATILOR SINDICALISTI DISPONIBILIZATI – NASTASE SI BALAN

 44. anonim says:

  Mai mare tampit ca tine ,mai ca nu am auzit vreodata.Ce ma intereseaza pe mine ca Dogaru a fost sluga lui Ilie Ceausescu?Uite ca Dogaru,paranoic sau nu, a avut o voce care s-a facut auzita.Fiindca tu si inca cativa nutriti o “simpatie”la adresa lui nu intereseaza pe nimeni.Ce spui tu reprezinta apa de ploaie atata timp cat in anii dinainte de 1989 ,personal nu a lezat pe nimeni.Daca s-a dat la femeia ta,este problema ta si nu a noastra ,a acelora care am fost sau mai suntem membrii ai SCMD.

 45. Balcifer says:

  ..anonime ..as putea zice acelasi lucru despre ilustra ta persoana (care nu-i greu de ghicit)…,,,Mai mare tampit ca tine ,mai ca nu am auzit vreodata.””
  Nu ,nu ne interesa cu conditia sa nu se autonumeasca in fruntea militarilor rezervisti , sa manipuleze , sa minta ..etc ..sa ne faca de ras in toata tara in numele unei gasti de galagiosi si nesatui..!

 46. cazacu says:

  pebtru cei care vor cere pensie chiar daca sant in rezerva . au dreptul sa primeasca toate drepturile care le au prin adeverintele emise inainte de 2001

 47. thudor says:

  De ce cei cu pensia micsorata care au revenit la pensia din dec 2009 nu bemficiaza de indexari in 2010, 2011, 2013…?…
  Asta este curata discriminare…. NU-i asa…?
  O LEge cu 2 viteze…?
  DAR de noi o sa mai aveti nevoie….

 48. anonim says:

  E oare normal sa indexezi o pensie de 12.000 lei pe L164? Calculata prin smen ? Nu e de ajuns ca a fost repusa in plata smecheria? Mai trebuie sa o platim si retroactiv? Ce fel de discriminare o fi sa iesi la pensie la 45-47 ani cu 12.000 lei(calculata prin metode conjuncturale) si sa mai vrei sa ti-o si indexeze?

 49. Balcifer says:

  Sa raspunda Mos Theaca si Dogy !!

 50. economistul says:

  Pentru anonimul fara cultura:Pardon e vorba de pensie pe legea 164/2001 de 2500 si nicidecum de 12000 cum aberezi.SE cunoaste ca esti anti…
  Prin neidexarea pensiilor micsorate pe niste date incomplete sau lipsa datorita incompetentei /superficialitatii detinatorilor de Arhive nu se face dacat sa se mareasca decalajele dintre pensiile mici si cele exagerate, adica actuala Guvernare vrea sa ia de la cei ,,saraci” si sa dea la cei ,,bogati” , considerand ca face dreptate!…
  IN realitate noi cei cu pensiile micorate suntem in continuare discriminati si nu s-a facut nicio reparatie morala si materiala cu s-a promis si cum era normal intr-o societate care-si respecta pensionarii militari , vinovati ca au inteles ca intrarea in NATO este mai importanta decat cuantumul pensiei…
  IN concluzie neaplicarea din 2010 a indexarii cu cresterea inflatiei nu face decat sa ne scada pensia prin scaderea puterii de cumparare.