Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Scrisoare către parlamentarii români

Domnilor parlamentari,

Când în campania electorală ne-aţi solicitat voturile am crezut că sunteţi de bună credinţă şi vi l-am acordat. Am sperat că votul uninominal va determina o creştere a calităţii aleşilor “neamului”, că va dispare efectul “de turmă” , că veţi vota conform mandatului ce vi l-am acordat nu cum dicteaza şeful de la partid.

V-am trimis în parlament să ne apăraţi drepturile să faceţi legi clare care să corespundă în totalitate Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, Convenţiei Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenţei europene, tratatelor şi actelor internaţionale la care România este parte semnatară.

Văzându-vă “la lucru” am înţeles încă o dată, dacă mai era nevoie, că nu s-a schimbat faţă de Marea Adunare Naţionala decât faptul că atunci era un partid unic iar acum “o coaliţie la putere”. Maşinăria de vot este identică numai procentajele diferă. Marea diferenţă între atunci şi acum este că, cei “aleşi “ să ne reprezinte acum sunteşi mai aproape de spiritul lui Caragiale, dormiţi mai confortabil în scaunele parlamentului decât dormeau ceilalţi în ale Marii Adunări Naţionale şi sunteţi mult mai hrăpăreţi. Cred totuşi că s-a ajuns prea departe cu “democraţia noastră originală” că s-au creat clar premizele unei dictaturi a unui grup restrâns de potentaţi împotriva propriului popor. “Criza” scoate la iveală toate refulările unor indivizi împotriva propriului popor, a celor 22 milioane de “RRRomâni” cum trâmbiţează premierul cu emfază în faţa camerelor de luat vederi, contrapunând, fără jenă, grupurile şi categoriile socio-profesionale unele împotriva celorlalte, dictând practic pentru tot ce mişcă în ţara asta.

Mă întreb şi vă întreb domnilor parlamentari care mai este rolul dumneavoastră în actualele condiţii când Boc “decide” şi Băsescu aprobă ce a hotărât tot el?

Care mai este rolul grupurilor parlamentare şi al partidelor politice? În afară de harţa permanentă şi inutilă, de acuzele şi contraacuzele ce vi le aduceţi ce realizări măreţe aveţi? Jocul de-a puterea şi opoziţia s-a văzut extrem de clar la circul pe care l-aţi făcut în senat la votul proiectului de lege privind sistemul unitar de pensii. Mimarea indignărilor opoziţiei a avut de fapt rezultatul aranjat dinainte cu puterea – aprobarea tacită a proiectului. Se pare că scenariul se va repeta şi în Camera Deputaţilor sub alte coordonate în sensul că aceştia nici nu mai doresc să se întâlnească cu reprezentanţii pensionarilor militari deşi solicitări sau facut constant din luna februarie şi până în prezent. Cât despre respectarea legalităţii ce să mai vorbim când preşedinta camerei nu a catadicsit să dea nici un răspuns unei solicitari scrise şi înregistrate la cameră? Sau nu are voie de la partid?

De felul meu sunt un om cerebral care nu mă aprind repede, nu emit judecăţi de valoare decât după o analiză atentă a fenomenului în cauză. Ceea ce m-a determinat acum să va scriu este pericolul real în care se află democraţia în România, manevrele oculte între puterile statului de drept pentru înrobirea definitivă a poporului Român, aducerea la disperare şi tăcere a celor mulţi. Semnalul a fost dat de afirmaţia premierului Boc (oare este într-adevar premier sau numai purtătorul de cuvânt al guvernului Băsescu?) că restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi se justifică prin siguranţa naţională şi ordinea publică. Că încurcă termenii de securitate cu siguranţă naţională nu mai este nici o noutate la cel care era nedumerit de ce tancul merge în deşert şi avionul nu poate zbura prin norul de cenuşă vulcanică, dar a justifica arbitrariul măsurilor preconizate prin “acestă găselniţă” este prea mult chiar pentru un mare specialist în drept constituţional.

Reamintesc domnului premier şi vă reamintesc şi dumneavoastră domnilor parlamentari că Art.53 din Constituţia României prevede:

(1) Exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a ordinii, a sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor cetăţenilor; desfăşurarea instrucţiei penale; prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.

(2) Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o societate democratică. Măsura trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu şi fără a aduce atingere existenţei dreptului sau a libertăţii.

De asemenea, vă reamintesc că jurisprudenţa europeană şi intrenaţională prevede că:

(a) O restringerea ce se încearcă a fi justificată pe motive de siguranţă naţională nu este legitimă decât dacă adevaratul ei scop şi efect demonstrabile sunt de a proteja existenţa sau integritatea teritorială a ţării împotriva ameninţărilor sau a folosirii forţei. Sau capacitatea sa de a răspunde folosirii ameninţărilor sau a forţei provenite fie dintr-o sursă externă, ca de exemplu o ameninţare militară, fie dintr-o sursa internă, precum incitarea la răstumarea violentă a unui guvern.

(b) În special, o restrângerea ce se încearcă a fi justificată pe motive de siguranţă naţională nu este legitimă dacă adevaratul său scop sau efect demonstrabil este de a proteja interese fără legătură cu siguranţa naţională, inclusiv, de exemplu, protejarea unui guvern de opinii ori acţiuni care l-ar deranja sau de dezvăluirea greşelilor sale, sau ascunderea de informaţii referitoare la funcţionarea instituţiilor sale publice. Sau stabilirea unei anume ideologii, sau suprimarea frământărilor de natură economică.

(c) Orice restrângere a libertăţii de exprimare sau a informaţiei trebuie să fie codificată prin lege. Legea trebuie sa fie accesibilă, să nu conţină ambiguităţi, să fie redactată pe un domeniu clar delimitat şi cu precizie, astfel încât să ofere persoanelor posibilitatea de a prevedea dacă o anumită acţiune a lor este ilegală.

(d) Legea trebuie să prevadă mijloace de protecţie eficiente împotriva abuzurilor, inclusiv mijloace prompte şi eficiente de supraveghere judiciară a validităţii restricţiei de către un tribunal independent.

(e) Restringerile de libertăţii, inclusiv cele pe motive de siguranţă naţională, nu pot în nici un caz implica discriminarea bazată pe rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinii politice sau de orice alt fel, origine naţională, sau socială, naşionalitate, avere, naltere sau orice alt motiv.

Deşi se pare că acestă “găselniţă” clocită în laboratoarele Cotroceniului unde preşedintele a obţinut deja girul preşedintelui Curţii Constituţionale îi rog pe cei doi preşedinti, pe primul ministru şi pe dumnevoastră domnilor parlamentari să faceţi un mic efort şi să vă uitaţi pe site-ul preşedinţiei la STRATEGIA DE SECURITATE NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI unde veţi găsi :

“Securitatea naţională reprezintă condiţia fundamentală a existenţei naţiunii şi a statului român şi un obiectiv fundamental al guvernării; ea are ca domeniu de referinţă valorile, interesele şi obiectivele naţionale. Securitatea naţională este un drept imprescriptibil care derivă din suveranitatea deplină a poporului, se funda-mentează pe ordinea constituţională şi se înfăptuieşte în contextul construcţiei europene, cooperării euroatlantice şi al evoluţiilor
globale.

În consens cu prevederile Constituţiei, prezenta Strategie aşează la temelia eforturilor vizând construcţia securităţii şi prosperităţii poporului român valori precum: democraţia, libertatea, egalitatea şi supremaţia legii; respectul pentru demnitatea omului, pentru drepturile şi libertăţile sale fundamentale; identitatea naţională şi responsabilitatea civică; pluralismul politic; proprietatea garantată şi economia de piaţă; solidaritatea cu naţiunile democratice; pacea şi cooperarea internaţională; dialogul şi comunicarea dintre civilizaţii.

Principalele riscuri şi ameninţări, de natură politică, economică, socială şi militară, capabile să pună în pericol siguranţa cetăţeanului şi securitatea naţională a României, valorile şi interesele sale ca stat membru al comunităţii europene şi euroatlantice sunt: terorismul internaţional structurat în reţele transfrontaliere; proliferarea armelor de distrugere în masă; conflictele regionale; criminalitatea transnaţională organizată; guvernarea ineficientă”.

Cred că ar fi cazul ca organele abilitate de lege să se autosesizeze, să treacă la acţiune şi să ancheteze riscurile şi ameninţarea la securitatea naţionalăgenerate de guvernarea ineficientă generatoare de genocid fizic, moral şi spiritual.

Pentru că timpul dumneavoastră, al tuturor celor enumeraţi mai sus este deosebit de preţios şi nu aveţi când să va informaţi despre ceea ce se întamplă în lume, vă rog să-mi permiteţi să va aduc la cunoştinţă câteva prevederi din “Declaraţia Universală a drepturilor omului” şi să vă pun unele întrebări:

Art.7
Toti oamenii sunt egali în faţa legii şi au, fără nicio deosebire, dreptul la o egală protecţie a legii. Toţi oamenii au dreptul la o protecţie egală împotriva oricărei discriminări care ar viola prezenta declaraţie şi împotriva oricărei provocări la o asemenea discriminare.

Cum se reflectă responsabilitatea şi solidaritatea mult trâmbiţată domnule preşedinte în măsurile preconizate? Nu văd nici o obligaţie pentru cei care au făcut averi din bogăţia naţională la care am contribuit şi noi militarii dar la care am avut interdicţie să avem acces. De ce ne cereţi nouă solidaritate şi responsabilitate când suntem singura categorie socioprofesionala în al cărei statut există secţiunea a III-a de restricţii şi interziceri de drepturi? Când aţi privatizat şi devalizat ţara pe doi arginţi ne-aţi întrebat pe noi? Când aţi umflat aparatul birocratic aţi avut cumva asentimentul nostru? Cum suntem noi egali în faţa legii când am fost şi suntem discriminaţi cu nonşalanţă ca fiind beneficiarii unor salarii de lux şi a unor pensii nesimţite?

Art.12
Nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul său în corespondenţă sa, nici la atingeri aduse onoarei şi reputaţiei sale. Orice persoană are dreptul la protecţia legii împotriva unor asemenea imixtiuni sau atingeri.

Oare prin catalogările făcute nu aţi adus atingeri onoarei şi reputaţiei noastre?

Art.17.
1. Orice persoană are dreptul la proprietate, atât singură, cât şi în asociaţie cu alţii.
2. Nimeni nu poate fi lipsit în mod arbitrar de proprietatea sa.

Oare când ne bagăţi mâna abuziv în buzunar nu ne lipsiţi în mod arbitrar de proprietatea noastră?

Art.21.
Orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale ţării ale, fie direct, fie prin reprezentanţi liber aleşi. Orice persoană are dreptul de acces egal la funcţiile publice din ţara sa. Voinţa poporului trebuie să constituie baza puterii de stat; această voinţa trebuie să fie exprimată prin alegeri nefalsificate, care să aibă loc periodic prin sufragiu universal, egal şi exprimat prin vot secret sau urmând o procedură echivalentă care să asigure libertatea votului.

Cum se respectă în România aceste drepturi pentru militari domnilor aleşi ai neamului”?

Art.22
Orice persoană, în calitatea sa de membru al societăţii, are dreptul la securitatea socială; ea este îndreptăţită ca prin efortul naţional şi colaborarea internaţională, ţinându-se seama de organizarea şi resursele fiecărei ţări, să obţină realizarea drepturilor economice, sociale şi culturale indispensabile pentru demnitatea sa şi libera dezvoltare a personalităţii sale.

Art.23
Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii sale, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la ocrotirea împotriva şomajului.

Despre ce securitate socială se poate vorbi în România pentru militari? Când unora dintre noi le-aţi dat a treia cizmă era pentru “binele şi în interesul” naîional ca apoi să ne mai daţi încă o cizmă interzicandu-ne dreptul la muncă?

Orice persoana are dreptul de a întemeia sindicate şi de a se afilia la sindicate pentru apărarea intereselor sale.

Cum se respectă acest principiu în armată, domnilor? Prin interzicerea dreptului de asociere în sindicate ăi de arătare a nemulţumirilor prin mitinguri sau greve? V-aţi întrebat vreodată ce s-ar întampla dacă ar face şi militarii grevă în tetrele de operaţiuni sau în serviciul operativ ce s-ar întâmpla? Nouă cine ne apără drepturile domnilor potentaţi? Armata “e cu noi” numai la calamităţi, dezastre şi drept carne de tun pentru “fala emanaţilor neamului”?

Art.30
Nicio dispoziţie a prezentei Declaraţii nu poate fi interpretată ca implicând pentru vreun stat, grupare sau persoană dreptul de a se deda la vreo activitate sau de a savârşi vreun act îndreptat spre desfiinţarea unor drepturi sau libertăţi enunţate în prezenta declaraţie.

Se aude şi se vede domnilor emanaţi ai neamului? Cel puţin acum în ceasul al 13-lea, cel rău, treziţi-vă şi opriţi cea mai perfidă şi periculoasă dictatură – dictatura poleită în falsa democraţie. Nu permiteţi veleitarismul şi aventurismul politic! Opriţi cel puţin acum în pragul falsului colaps clientela politică! Cum vă explicaţi că la această curbă de sacrificiu participă numai bugetarii iar magnaţii acumuleză nestingheriţi în continuare? Spolierea celor mulţi în detrimentul celor “aleşi” este singura constantă a “clasei politice româneşti”.

Singura mea speranţă este CEDO pentru că de emigrat nu o să emigrez să las cale liberă hulpanilor.

Vă aştept raspunsul în fapte nu în vorbe domnilor “aleşi ai neamului”.

Gl.bg.(r) Nicolae GROPAN

Etichete:


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

27 Responses to “Scrisoare către parlamentarii români”

 1. indisciplinatu says:

  Domnule general,
  Singura solutie pentru baietzii astia care ne conduc ar fi aceea de a fi umiliti in public , de a nu avea ce manca sau ceva de genul asta exact ca in filmul Columna scena cu Ilarion Ciobanu si celebrul “Bastus”-Ghe. Dinica,…nu glontul, nu streangul, ca-i facem eroi si chiar nu merita!!!!

 2. ion says:

  Jos cu nenorocitii care distrug TARA NOASTRA nu a lor

 3. indisciplinatu says:

  Inca un amanunt,….ceea ce este scris in material, bine pus in pagina de catre un jurist sau avocat de profesie cu unele completari si ajustari, poate constitui cererea de chemare in judecata a MApN si eventual Guvernul Romaniei prin Ministerul Finantelor…este un material destul de bun!!!

 4. cocorul says:

  Mai devreme sau mai tarziu, poporul va cere armatei sa faca ordine in tara. Pana atunci, nimeni nu ne mai baga in seama…

 5. lucius says:

  Domnule Gl.bg.(r) Nicolae GROPAN,
  Va spun la modul cel mai sincer ca nu am avut rabdare sa citesc acest imens material, asa ca ma leg de sfarsitul lui deci … asta este … de dvs.:
  1. Spuneti “… Cel puţin acum în ceasul al 13-lea, cel rău, treziţi-vă şi opriţi cea mai perfidă şi periculoasă dictatură……”
  – eu va intreb foarte direct si simplu in acelasi timp: Dvs. ce ati facut pana acum? V-ati dat seama ca este ceasul al 13-lea si vreti sa va treziti in al 14-lea? In modul cel mai elegant posibil va raportez ca este cam tarziu. Ati avut n ocazii dar nu ati vrut sa le puneti in aplicare. Ati preferat sa sa-mi raspundeti mie la diversele interpelari, de parca eu as fi fost dusmanul poporului si al armatei. Cu alte cuvinte, la modul cel mai sincer si fara sa aduc jigniri trebuie sa va spun ca sunteti un slab analist si conducator. Asta daca nu se ascunde alteceva in spatele acestei indelungate taceri a dvs.
  2. Spuneti: “Vă aştept raspunsul în fapte nu în vorbe domnilor “aleşi ai neamului””.
  – eu va spun ca acelasi lucru l-am asteptat de la dvs … si ati fost o MARE DEZAMAGIRE.

  Cam atat am avut sa va spun in acest spatiu. Restul poate o sa am ocazia sa vi le spun direct, fata in fata, ca sa nu credeti ca am ceva cu dvs sau mai rau, vreau sa va jignesc … chiar daca dvs. ati facut acest pas.

  Acelasi care atunci cand s-a nascut, a vazut culoarea kaki in fata ochilor …
  Lucius

 6. Gl.bg.(r) Nicolae GROPAN says:

  Domnule “lucius” sper ca dezamagirea sa va treaca in momentul in care veti afla de ce “am tacut”. De felul meu sunt un om foarte pragmatic mai putin vocal si mai mult practic. Suntem deja in stadiul in care in “democratia noastra originala” toata lumea se lauda, toata lumea promite, toti se acuza unii pe altii, chiar se jignesc, puterea creeaza artirfiial situatii tensionate, conflictuale si contraponderi intre grupuri si categorii sociale,pentru a-si justifica impotenta si ineficienta guvernarii. Iar noi fostii sau actualii militari ce facem? In loc sa lasam orgoliiele de o parte si sa ne unim eforturile ne lasam dezbinati, manipiulati si chiar ne negam unii pe altii. Nu vedeti ca tocmai asta si-a propus “clasa noastra politica”?
  ONG-urile cadrelor militare in rezerva se acuza unele pe altele, trimit unii altora tot felul de intepaturi si chiar jigniri, se intrec care mai de care sa se eticheteze ca sunt rosii sau mai stiu e cum. Personal am simtit nevoia o singura data mai cu mult timp in urma sa raspund unor etichetari facute de un anumit domn general din fruntea unui ONG care se lansase in “initiativa” de a se erija in “singurul si cel mai reprezentativ” reprezentant al fostilor militari negand dreptul constitutional de asociere. Dupa cum ati observat nu am mai posta de mult pe nici un site fiind preocupat de intocmirea documentarii necesare apararii drepturilor noastre in justitie atat in tara cat si la CEDO.
  Inainte de a incheia lansez un sincer apel la unitate tuturor structurilor asociative sau sindicale al fostilor militari si doresc o intalnire cu conducerile acestor ONG-uri pentr stabilirea unei strategii comune de contracarare a linsajului mediatic si nu numai lansat impotriva noastra. Asa ca domnule “lucius” spre sincer ca am sa va ster impresia defaorabila pe care v-ati creat-o la adresa mea.

 7. Valentin says:

  De vazut declaratia secretarul de stat în MApN,Mihai Ozunu,privind gaselnita cu art.53.!?!

 8. lucius says:

  DOMNULE GENERAL.
  Ca sa ajungi la un astfel de grad, trebuie sa treci … destul de mult prin bancile scolii si prin fata profesorilor. Asta presupune: liceu, scoala, facultate, cursuri, cursuri postuniversitare, etc.
  Ce vreau sa spun: ca sa realizezi ce se intampla la ora actuala, in ceea ce ne priveste pe noi militarii, nu cred ca trebuie … atata carte (cer scuze, nu vreau sa lovesc in scoala romaneasca in general, sau in profesori, in sistemul de invatamant). Atata vreme cat in fruntea tarii avem un individ care are scoala vietii, care sfideaza orice regula de la democratie, care interpreteaza Constitutia dupa bunul plac si legile tarii in interes personal si de partid … CRED CA AVETI O MARE PROBLEMA (si repet, asta in caz ca in spatele a ceea ce faceti nu este nimic altceva, decat DREPTUL NOSTRU LEGAL).
  Prin urmare, munca dvs (a dvs. si a tuturor ONG-urilor si asociatiilor) este perfect valabila intr-un stat de drept, democratic. Este valabila pentru toti cei care inteleg democratia in adevaratul ei sens. DAR NU PENTRU ACTUALUL GUVERN.
  Pragmatismul, in cazul de fata, in astfel de momente, PENTRU MINE, inseamna sa aplici in teren masurile ce se impun. Ocazii au fost. Si mai sunt inca.
  Pragmatism, PENTRU MINE, inseamna SA STIU CE VREAU. De aceea eu … “i-am vazut” pe pensionarii de la Cotroceni. Sunt sigur ca dvs. si celelate asociatii nu “i-ati vazut” … la fata locului.
  Nu, eu nu neg pe nimeni: AM INVATAT SA DEVIN CIRCUMSPECT ATUNCI CAND SE BATE PASUL PE LOC SI NU SE IAU MASURILE CE SE IMPUN.
  Vreti sa va spun eu ce si-a propus clasa politica? Sa cumpere si sa manjeasca tot, pentru ca ei sa conduca mai departe.
  Orgoliile despre care vorbiti DOMNULE GENERAL, au aparut din cu totul alte motive. Aceste orgolii despre care vorbiti, mascheaza altceva: NEPUTINTA, TEAMA SI FRICA si mai ales DEZAMAGIREA …. CA AM RAMAS AI NIMANUI IAR ACUM ISI BAT JOC DE NOI TOATE CELELALTE CATEGORII SOCIALE (daca nu scrieti, macar uitati-va mai des pe acest site). Orchestra este GUVERNUL, dirijorul este BOC, iar patronul este BASESCU.
  Oamenii care …. cica ne reprezinta, isi aroga drepturi de mari militari cu coloana vertebrala, atotcunascatori ai fenomenului militar romanesc, de la Cuza pana in zilele noastre …… mai pe scurt, tot ce este pozitiv numai la ei intalnim. Ati uitat ceva domnilor: ca dvs. mai sunt cateva zeci, sute sau mii de oameni care, spre deosebire de dvs., vad, gandesc si mai ales SIMT. …. SIMT nedreptatea coborata asupra lor, SIMT goliciunea cuvintelor dvs, SIMT impotenta structurilor care ar trebui sa ne reprezinte – creata artficial de interese oculte care conduc aceasta tara de ani buni.
  Vorbiti de unitate si o sa chemati la dialog STRUCTURILE DE CONDUCERE?????
  O ineptie mai mare ca asta mai intalnim doar la aceasta guvernare. Pana acum ce ati facut DOMNULE GENERAL???? CINE SI CE ANUME V-A RETINUT????
  Recitesc aceste ultime intrebari si realizez instantaneu ca de fapt eu …. il reprezint pe Don Quijote iar dvs reprezentati morile de vant.
  Realizez ca …. dvs. nu realizati, cu cine va luptati,….. daca va luptati, ce adversar aveti in fata dvs.
  REALIZEZ ca este un monolog si chiar nu are sens sa continui. Daca in viata civila ma voi angaja sofer, nu am sa-mi spun gradul. Pentruca am onoarea si mandria mea; …. in schimb o sa-mi pot plati datoriile catre furnizori, impozitele la stat si sa iau de mancare pentru familia mea.
  Daca TU persoana individuala, civila luata separat de orice si oricine, nu ai ONOARE, nu poti vorbi de onoare militara pentru simplul motiv ca ai imbracat aceasta uniforma si ai trait in mediul militar. Ai orice altceva dar in nici un caz ONOARE MILITARA.
  Nu stiu CE si CAT ati inteles din ceea ce am scris, DOMNULE GENERAL …. Oricum,
  AM ONOAREA SA VA SALUT DOMNULE GENERAL,
  Lucius

 9. Gen_tery says:

  Domne general gropan,cand ati fost avansat la 4 stele?!!! ca observ ca asa scrie pe eticheta din fata mariei dumnevoastra.si inc-o intrebare:ce-mi dati in plus fata de scmd daca ma transfer ?!

 10. lucius says:

  DOMNULE GENERAL,
  Va provoc sa scoateti capul din nisip. Va provoc sa raspundeti la interpelarile formulate in comentariul anterior. Va provoc sa fiti in primul rand militar si in al doilea rand sa fiti in adevaratul sens, presedintele unei federatii …. si militare …. spuneti dvs. a militarilor din Romania.
  Rusine sa va fie, nu sunteti cu nimic mai presus fata de liderii sindicali care anuntau cu surle si trambite greva generala. Si s-a demonstrat la aceasta ora, cand inca nu s-a terminat, ca este un mare FAS.
  Rusine sa va fie pentru … gradele pe care le purtati … si pentru faptul ca le-ati acceptat in perioada in care nu ati mai fost activ.
  Rusine sa va fie pentru modul DUPLICITAR in care cica … ne reprezentati. Cine v-a facut sa taceti? Cine v-a determinat sa nu luati nici o masura in astfel de momente? Cat de vandut sunteti DOMNULE GENERAL? …. Si cui? Cat timp mai vreti sa ne prostiti?
  Sunteti unul dintre multii scamatori, atat din partidul SLEAHTA de guvernamant, cat si din cele de opozitie. Mergeti la cine vreti dvs. … la cine v-a promis ceva … sau la cine v-a amenintat, pentru a le ingrosa randurile. Dati mana cu ei pentru prea-marirea si pentru legalizarea minciunii, parvenirii si a tradarii neamului.
  Mi-e rusine cand scriu cuvantul GENERAL la adresa dvs. …. da-poi sa-l mai si pronunt. Sunteti o rusine pentru toti pensionarii militari care asteptau AZI un semnal clar de la dvs.
  Va place sa scrieti? Foarte bine, scrieti o carte, dar pe noi, cei ce ne spunem ofurile si asteptam o atitudine clara careia sa ne alaturam, lasati-ne in pace. Nu ne mai faceti sa ne fie sila si greata de cuvintele sforaitoare pe care le puneti in acest spatiu. Pentru dvs. este cale lunga de la teorie la practica. Mai exact, ma intreb daca sunteti cu adevarat militar. Sau sunteti unul din generalii lui basescu?
  Daca va simtiti lezat in onoare si demnitate – in nici un caz cea de militar, pentru simplul motiv ca nu o aveti … punct – imi cer scuze, nu fata de dvs, ci fata de toti colegii militari care scriu si citesc in acest spatiu electronic si fata de toti militarii activi.
  Dragi colegi imi cer scuze pentru limbajul folosit, dar nu suport … simplu … nu suport, printre altele, impostura si minciuna.
  Dragi colegi militari, un singur lucru trebuie sa intelegem: atata vreme cat vom fi reprezentati de bufoni, NICIODATA nu vom avea parte de liniste, onoare, demnitate … de lucruri perfect normale si legale. Noi nu am cerut niciodata si este clar ca nu vom cere nici de acum incolo. Dar sa-ti terfeleasca in mocirla demnitatea si onoarea, mai mult, sa te batjocoreasca orice neavenit … sa te faca trantor, sa te ia la puricat ca vezi Doamne “ce ai facut ca militar” … MI SE PARE DE NEACCEPTAT.
  Pentru dvs. cei multi,
  Am onoarea sa va salut!

  Pentru dvs. domnule …. general,
  LASATI-NE! – simplu, fara alte comentarii

 11. ionica_minune says:

  Lucius, poate ar trebui analizat cate case au generalii armatei romane, unde sunt angajati copii acestora pentru a vedea pe cine slujesc : poporul sau o sleahta de nemernici ca si ei.
  In timp ce mii de militari ai armatei romane stau ca boschetarii cate 3-4 intr-o garsoniera sau apartament, acesti privilegiati au apartamente si garsoniere de inchiriat ( a se vedea cazul Antiaeriana care si la aceasta ora continua la aceleasi preturi ca acum 2 ani). Daca colonel din corpul de control al armatei cu 3 case ( 1 inchiriata) a ajuns sa se “califice” la vile de sute de mii de euro…………..imaginativa la ce nivel a ajuns armata (vezi presa). Asa ca societatea civila ne vede prin prisma acestor………privilegiati, sa nu le spun altfel, deci nu va mirati.
  Nu veti vedea nimic palpabil de la aceste federatii, cu exceptia banilor de cotizatii. Se zbat, nu stiu cum sa faca , ca si in al 14-lea ceas cum spuneti domnia voastra sa mai ciuguleasca ceva ( mai are de achizitionat un X5 pentru baiat)………………………
  Vai de noi cu liderii nostrii cu tot.
  Am onoarea sa va salut si eu domnule Lucius si stimati colegi de suferinta.

 12. Gl.bg.(r) Nicolae GROPAN says:

  Am crezut ca acest site este dedicat schimburilor de opinii intre militari nu o sansa data celor care doresc sa jigneasca cu orice pret ascunzandu-se dupa cate un nik. Cei care doresc sa stie mai multe deespre mine cunosc atat numele real cat si unde ma pot gasi. Va astept ca pe adevarati barbati si militari ce sunteti. In rest va anunt ca renunt la a mai frecventa acest site. Cu regret.

 13. lucius says:

  M-ati impresionat pana la lacrimi DOMNULE GENERAL
  Intradevar, sunteti STRAIN de tot ce inseamna sa fii MILITAR SI PRESEDINTELE UNEI FEDERATII.
  Va recomand dictionarul explicativ al limbii romane pentru a face deosebirea intre opinie, jignire si … parere. In plus demonstrati ca am avut dreptate: sunteti unul din …. marea cohorta a lui base. Nu puteti intelege ca fiecare dintre noi este liber sa se semneze cum doreste. Fie vorba intre noi, acest lucru nu cred ca reprezinta un incovenint asa de mare pentru dvs – doar sunteti transmisionist, nu-i asa? Sau inca nu ati ajuns la nivelul corespunzator?
  Mai mult, demonstrati si culmea tupeului. Noi sa venim la dvs.??? Credeti cumva ca sunteti Dumnezeu pe Pamant?? Din cate stiu eu, Dumnezeu venea la oameni. Vad ca dvs. sunteti mai presus si decat Dumnezeu.
  Conform a ceea ce ati spus, reiese clar ca nu ati inteles care este menirea si rolul dvs. in acest moment. Dar nu este adevarat, citind printre randuri, imi dati dreptate: SUNTETI UN NIMENI, daca nu cumva …. UN MARE TRADATOR.
  M-ati scarbit in adevaratul sens al cuvantului si m-ati oripilat cand ati scris negru pe alb: “Va astept ca pe adevarati barbati si militari ce sunteti.”
  Sunteti culmea tupeului porcesc cand ati scris asa ceva. Aveti senzatia ca dvs sunteti barbatul si militarul adevarat? CE ATI FACUT IN ACEST SENS? NIMIC!!
  Ne chemati sa va demonstrati barbatia??? Cer scuze EU NU SUNT PE INVERS.
  Ne chemati pentru a ne demonstra cat de militar sunteti? Faceti cea mai mare confuzie. Nu noua trebuie sa ne demonstrati. NOI STIM CE INSEAMNA SA FII MILITAR – DVS, NU. Inca o data ati demonstrat cat de militar sunteti, in momentul in care ati scris “… va anunt ca renunt…”.
  Si inca ceva MARIA TA, DOMNULE GENERAL, MAI PRESUS SI DECAT DUMNEZEU: pensia mea este cu mult mai mica de … cifra fatidica de 30000 milioane lei vechi. Asa ca va rog sa ma scutiti de prostiile si ineptiile pe care le debitati. Treceti la lucruri concrete.

 14. KUTUZOV says:

  @LUCIUS-aprob in totalitate pozitia dv. Astia inca mai cred ca pot sa ne bage pumnul in gura asa cum faceau odata cand daca indrazneai o parere deveneai dusman personal.DE fapt pe ei nu-i deranzeaza nimic altceva decat ca li se va mai taia din privilegiile pe care si le-au tras.VA sari unul si va zice -un alt frustrat care nu a facut……..ii anunt ca in toata cariera am fost notat doar de 3 ori cu bine restul cu FB. cu toate acestea si eu am mmmuult mai putin de 3000 pt. ca nu am avut in ultima luna ID.C.+S,M. ce conteaza ca am avut anterior ani buni si una si alta

 15. rdancuta says:

  Stimate domnule Gl.bg.(r) Nicolae GROPAN,

  Ne exprimam regretul ca renuntati la a mai frecventa acest site. Comentariile nu ar trebui sa va influenteze decizia. Ele exista doar in masura in care cititorii doresc sa la acorde sau nu importanta. IMPORTANT e continutul articolului, iar in acest sens va anuntam ca scrisoarea deschisa a fost cititita, deocamdata, de sute de cititori si comentata doar de 8 dintre acestia. E si aceasta libertate de exprimare, un fel de agora antica dar cu limitarile ei. Faptul ca articolul dvs, alaturi chiar de comantarii, sunt publice atesta faptul ca suntem LIBERI. Inca, cel putin.

  Va dorim tot binele din lume si va asiguram ca “poarta” redactiei noastre e intiotdeauna deschisa pentru dvs.

  Cu deosebita consideratie,

  Raul Dancuta
  director Dank Media publisher InfoMondo Militar

  PS. Despre infiintarea Federatiei Militarilor din Romania peste 1000 de cititori au aflat detalii tot de pe InfoMondo Militar, zilnic altii informandu-se despre acest lucru.

 16. niculae says:

  Stimati colegi de suferinte,

  Este foarte adevarat ca trecem, aproape toti, prin momente grele. Fiecare are problemele lui,mai mari ori mai mici, pe care – in subiectivismul firesc si propriu oricarui om – il considera prioritar:camasa este mai aproape de piele dacat haina. Dar, cu toate circumstantele pe care incerc sa le invoc, un lucru (cel putin unul, deocamdata) nu-l inteleg: destul ne dezbina si ne zdruncina altii, trebuie sa ne mai dezbinam si noi? La o stana, cainii se mai harjonesc, se mai si bat intre ei, dar cand vine lupul lasa sfada si se reped toti asupra dusmanului comun. SI SUNT DOAR CAINI. Noi avem, in plus, ratiunea. Ce facem cu ea? Astept vremuri normale, cand putem discuta, absolut orice, uitandu-ne unul in ochii celuilalt! Cele bune, tuturor.

 17. lucius says:

  Nene Niculae, perfect de acord cu tine. Insa nu observi un lucru de baza: acest domn general, pe nume Gropan, prin tacerea dansului …. mai mult ca sigur, ne sapa groapa noastra, a celor multi. Din acest motiv, da-mi voie, te rog, sa nu mestec si sa mai si inghit toate manevrele acestui domn. Domn pentru, probabil … dvs, caci pentru mine, la momentul actual nu pot sa-l calific decat un …. IMPOSTOR.
  Deci, dati-mi voie sa ma adresez printr-un strigat acestui … domn, in opinia dvs.:

  ALARMAAAAAAAAAAAAAAA!! DOMNULEEEEEEEE GENERAAAAAAAAL …
  ESTE GREVAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!
  UNDE SUNTETI??? CE FACETI???

  Domnule Niculae, ma adresez dvs. si stiti de ce? Pentru faptul ca ati incercat sa impacati … “capra cu varza”. Ceea ce am incercat si eu o data. Si ca rasplata, acest … general, s-a luat de viata mea. Restul, va las pe dvs. sa cititi si sa trageti concluziile de rigoare.
  Dar ca sa nu uit … credeti ca va auzi de “alarma” data de mine? Eu zic ca nu. Stiti de ce? pentru simplul motiv ca acum face sluj pe la … cei care ne conduc si au hotarat sa ne taie pensiile. Nu cred ca se aude pana acolo si nici nu are timp sa raspunda … “ca un adevarat militar ce este”.
  Cu toata sinceritatea, va recomand sa nu mai fiti naiv. Acum este doar inceputul la tot ce ar putea fi mai rau (fiind site pentru militari, ma refer numai la noi, militarii).
  Prin urmare, schimbati aceasta “naivitate” care ne-a dus … (gasiti dvs. cuvintele potrivite sau expresia) si luati atitudine. Atitudine in primul rand fata de cei PARVENITI. Si ca sa fiu f.bine inteles, dau un exemplu: Boc este tot un parvenit – tot anul 2009 a oracait in mass-media de pensiile si salariile nesimtite (de sute de milioane lei vechi), iar acum, in 2010 cand vrea sa taie pensiile si salariile, s-a demonstrat nu numai ca nu a facut nimic, dimpotriva, a continuat sa le acorde si sa le mai si mareasca.
  Faceti dvs comparatia intre un premier fara coloana vertebrala … si un general fara onoare militara.
  Draga domnule Niculae, inchei prin a va spune ca … ca orice militar sunt sarac d.p.d.v. material, dar nu sunt sarac cu duhul. De aceea invit pe toti militarii sa reflecte acum, cand pensiile vor fi taiate … caci de la anu, va fi vestita lege unica a pensiilor.
  Va invit stimati colegi militari sa va ganditi si sa reflectati la tot ceea ce au facut pana in acest moment Gropan si nu numai. Merita oare aceasta reprezentare?????? …. de strut????

 18. N.Musceleanu says:

  Sper ca domnul lucius nu o sa ma taxeze si pe mine pentru mesajul dur la adresa “generalului – minstru” Oprea. Spun asta pentru simplul motiv ca “cine nu e cu noi este impotriva noastra”. Si “critica cu orice pret” si nihilismul sunt tot o forma de manipulare.De cine si pentru ce?

 19. lucius says:

  Fratilor,
  Nu am atitudine de negare absoluta, sau de nihilism, cum spune N.Musceleanu, daca am inteles bine.
  Nu fac altceva decat sa va arat niste lucruri evidente. Concret, este vorba despre aceeasi atitudine a acestui domn general, care nu difera cu absolut nimic de cea a lui Boc si a acestei guvernari.
  Eu spun ca trebuie sa luam si alte masuri in afara de cele scrise, iar ei tac … iar tacerea in acest caz inseamna atitudine negativa. Deci nu se vrea sa se mearga mai departe.
  Vorbesc de atitudine identica cu cea a partidului sleahta de la putere si dau un simplu exemplu: la CCR au fost propusi 2 oameni – unu a fost ales cu 161 de voturi, iar celalalt cu 123 de voturi. Concluzia este ca madam Anastase Roberta nu vrea sa semneze pentru cel cu majoritatea de voturi, pe motiv ca Ponta vrea sa pesedizeze CCR-ul??!!! Va las pe dvs. sa comentati.
  Asa ca “nihilismul” meu se reduce la luarea unei atitudini ferme impotriva totalitarismului si abuzurilor create si gestionate de partidul sleahta. Prin urmare domnule N.Musceleanu, nu credeti ca ati cam confundat termenii? – asta in eventualitatea in care va referiti la mine.
  Mai mult, domnule N.Musceleanu si stimati camarazi, ca OM al acestei tari, care a depus Juramantul Militar de 3 ori, sunt mai patruns de acest juramant decat acesti … OAMENI care isi aroga drepturi de lideri si cunoscatori dar in realitate nu fac nimic.
  “NIMIC” inseamna in acest caz, cazul nostru, limitarea la niste hartii, actiuni in justitie in tara si la CEDO dupa cum spun dumnealor.
  Stiti ce nu spun ei clar si raspicat? In cazul in care avem castig de cauza, drepturile (ma refer la cele materiale – bani) ni se vor da functie de prioritatile pe care le va stabili statul, adica: esalonat, incepand cu anul 2014. Iar daca vei muri stimate cititor, statul va spune PA, la drepturile pe care le aveai.
  Domnilor, SUNT IN VIATA, IAR VIATA ESTE O LUPTA PERMANENTA.
  Eu nu ma fac … ca fac. Nu am culoare politica, ci sange de militar. Iar pentru acest motiv nu accept sa fiu luat de fraier de catre cineva care da din gura ca face si drege dar in realitate este paralizat de frica. Frica de basescu si a lui sleahta.
  Sa depun armele, sa nu mai lupt, ar insemna sa inghit gogosile emanate de acest domn general, care … vorbeste … si iar vorbeste …. si ATAT. Acelasi discurs pe aceeasi tonalitate, dar nu trece bariera … DE CE OARE?
  Sunt perfect de acord cu actiunile in justitie, dar nu sunt de acord cu PARALIZIA. Aceasta PARALIZIE nu inseamna decat SINUCIDERE. Iar eu am atata creier incat nu vreau sa ma sinucid …. indiferent ca vrea base cu ai lui, sau vrea acest domn general.
  In concluzie domnule N.Musceleanu si stimati camarazi avem urmatoarele variante:
  1.- suntem de acord cu ce a facut pana acum acest domn general si il obligam sa trecem si la alte forme de lupta si manifestare pentru drepturile noastre legale;
  2.- ii multumim respectuos domnului general pentru tot ce a facut pana in acest moment si ne gasim un alt lider care sa ne reprezinte …. d.p.d.v. practic.

 20. niculae says:

  Stimate domnule ” Lucius”,
  Tonul (ţâfnos), stilul (repezit şi uşor incoerent) şi – mai ales – faptul că ne priviţi, fără nici un fel de argument dar şi fara un – elementar- bun simţ , pe toţi ca fiind foştii dv. sub, subalterni, mă trimite cu gândul la unii (foşti şi puţini) colaboratori care săreau în sus prin şedinţele de partid . Şi după ce-l slăveau pe cel destinat, începeau prohodul de îngropare a celui – dinainte – sortit a fi condamnat. Tineti-vă firea, domnule “Lucius” (frumos pseudonim v-aţi ales, latinesc, cu rezonanţe istorice, probabil de aici şi faptul că Niculae trebuie tratat cu “NENE”. Dar, e bine şi-aşa. Adică FEREASCA DUMNEZEU DE MAI RAU , că Lucius e neam cu NERO,nu? In orice caz, revenind la ceea ce ne interesează pe noi ACUM, am auzit că sunt fel de fel de oameni angajaţi să bage dihonia între cei ce-ar dori să se unească. Dacă cunoaşteţi ceva de soiul ăsta, poate ne daţi o mână de ajutor să scăpăm de “satana”. Si , încă odată, calmaţi-vă , că strică la frumuseţe. Şi e tare păcat! Iar dacă ştiţi ,documentat, că dl. Gropan s-a dat cu “reacţiunea”, atunci supeţi-o pe şleau. Dar cu cuvinte de-ale noastre, româneşti, curate! Vă doresc să aveţi o viaţă uşoară şi, alături de noi, să vă bucuraţi de pensia pe care o merităm toţi.

 21. MILIRAREASA says:

  Am o mare dilema! Nu stiu cum sa ma adresez doamna sau domnule lucius, tovarasa sau tovarase. Spun toate acestea ca urmare a faptului ca exact acelesi cuvinte le-am mai auzit si sitit cu alte ocazii fiind pornuntate sau scrise de o “doamna- tovarasa” intr-o perioada anume a lunii. Ca femeie i-am inteles bufeurile de atunci, constat insa ca la dumneavoastra acesta perioada este permanenta. De curiozitate am si eu o intrebare : ce ati construit personal ca sa va autentifice statutul de demolator pe care vi l-ati asumat? Dupa umila mea parere nu faceti decat jocurile triadei impostorilor OPREA-SARBU- DIACONESCU si a stapanului lor “comandantul armatei de boschetari” caci eu nu-l recunosc drept comandant al meu. Nutresc speranta ca veti depasi cu bine indispozitia biologica si va doresc numai noroc.

 22. incoruptibil says:

  Am o mare dilema! Nu stiu cum sa ma adresez doamna sau domnule lucius, tovarasa sau tovarase. Spun toate acestea ca urmare a faptului ca exact acelesi cuvinte le-am mai auzit si sitit cu alte ocazii fiind pornuntate sau scrise de o “doamna- tovarasa” intr-o perioada anume a lunii. Ca femeie i-am inteles bufeurile de atunci, constat insa ca la dumneavoastra acesta perioada este permanenta. De curiozitate am si eu o intrebare : ce ati construit personal ca sa va autentifice statutul de demolator pe care vi l-ati asumat? Dupa umila mea parere nu faceti decat jocurile triadei impostorilor OPREA-SARBU- DIACONESCU si a stapanului lor “comandantul armatei de boschetari” caci eu nu-l recunosc drept comandant al meu. Nutresc speranta ca veti depasi cu bine indispozitia biologica si va doresc numai noroc.

 23. apevistul says:

  Ultimele evenimente demonstreaza, fara tagada, cata dreptate si predictie se gasesc in scrisoare, cat de nedrepti au fost cu autorul “politaii de serviciu ai site-ului, cata “micime” se afla in sufletele celor ce ataca fara nici o noima pe oricine are o parere. Actiunile tuturor “revoltatilor de fanfaronada” au un singur tel : INVRAJBIREA si DIVIZAREA noastra a fostilor militari. Mi-e tare greu sa asist la acest joc perfid al tutror slugoilor politrucilor.

 24. SINDICALISTUL says:

  Am pus candva niste intrebari la care nu am primit nici un raspuns. Oare de ce? Cumva SCMD controleaza si acest site? Unde esti tu “lucius doamne” controlor al tututror postarilor? Te-ai ascuns sub pulpana stapanului? Te repezi la toti, contrazici pe toata lumea, etichetezi si improsti venin tot timpul dar concret ce ai facut tu? Nu mi-ai raspuns de teama sa nu spun mai multe despre banii papati de voi? Eu mai am rabdare, tu?

 25. ELENA says:

  @SINDICALISTUL
  Sincer, chiar cred ca scopul tau pe acest site este sa ne dezbini! Da’ nu-ti merge, crede-ma! Si cei care ma cunosc stiu ce vorbesc si de ce sunt in stare (chiar un camarad care “m-a descoperit” ieri zicea ca am fost unica si atunci cand eram ofiter, si acum, cand sunt rezervist). Chiar m-ai enervat, dar si ambitionat!
  Daca esti ceea ce afirmi, contacteaza-ti presedintele de filiala si, prin dumnealui, intreaba-ma orice. Sunt in masura sa-ti dau raspuns la orice intrebare.
  E ultima replica pe care ti-o dau. De-acum inainte te voi considera ceea ce esti: inexistent!

 26. SINDICALISTUL says:

  @ELENA
  Cred ca nu ecazzul sa te ofuschezi pentru niste adevaruri. Vad ca nu va mai ajunge site-ul sindicatului rosu si apareti ca raia peste tot. Sau ma insel doamna “LENUTA-VICEPRESEDINTE JURIDIC AL SINDICATULUI ROSU?” Lasati-o jos ca macane! Sper ca aude si colegul matale de sindicat mincinos, “domnul LUCIUS” (SI MAI CUM IOSCA?)

 27. Civilus says:

  Celor care au gasit jucaria rafuielilor personale pe site-urile unde se dezbat problemele militarilor dealtfel atit de greu incercati in aceste vremuri tulburi va recomand o alta abordare.
  Ce importanta ati mai gasit in a va rafui pe motive de apartenenta la o asociatie ori sindicat militar?Ori unii dintre asa pretinsii militari sunteti simple ,,sageti otravite” trimise de acei demolatori ai armatei si carora intelegeti sa le faceti jocul prin manipulare si dezbinare.
  Incercati sa va consumati energiile spre sinergia actionala in interiorul si impreuna cu toate structurile asociative ale cadrelor militare in rezerva si retragere.Altfel va meritati soarta!!!Asteptam mai mult de la voi stimati militari…civili prin degradare militara in curind.