Admitere Materat - UBB Cluj-Napoca - Managementul Securității în Societatea Contemporană

Vorbe de ieri valabile şi azi

Amicul Teo PALADE, care se tot documentează pentru o carte auto-suspectându-se cã nu va reuşi sã o termine, a descoperit o lucrare scrisã la 1936 de maiorul B.A. Slătineanu, intitulatã “Potenţialul de rãzboi”, scoasã de tipografia “Brawo” la Iaşi. Câteva dintre cugetãrile autorului, deşi scrise la vremea respectivã, sunt izbitor de valabile şi în zilele noastre, fapt pentru care amicul Teo mi le-a împãrtãşit şi mie, iar eu le pun la dispoziţia amatorilor de “altfel” întru edificare. A fost pãstrată ortografia vremii, cam asta fiind singura deosebire faţã de zilele noastre.

*****

“Dezarmarea  nu crează securitate ci inversează valorile potenţiale de război, trecându-le exclusiv în mâinile statelor cu industrii puternice. Ideia unei păci eterne prin dezarmare este o idee simplistă carea induce în eroare unele minţi încrezătoare, permiţând în schimb altora să se pregătească.”

*****

“Mai în toate ţările parlamentarismul, introducerea în arena politică a unor elemente puţin pregătite moraliceste şi chiar intelectualiceşte, a scăzut nivelul calităţilor personalităţilor conducătoare. Partidele politice, adevărate asociaţii cointeresate, arendãşii ale puterei, se succed pentru a exploata avantajele administrative ale puterii. Patidele vin la conducerea statului cu o clientelă datorită votului universal, cu obligaţii demagogice cari nesocotesc cu totul interesele generale ale naţiunei.

Numărul voturilor, cantitatea iar nu calitatea, este elementul care determină alegerea elementelor conducătoare. Selecţionarea politicienilor este făcută de obicei în raport invers cu insuşirile morale, acestea constituind piedici în cariera politică.

Lipsa de răspundere a guvernelor parlamentare, incapacitatea lor tehnică pentru care n’au nici o pregătire, lipsa de continuitate în guvernare, desconsiderarea intereselor superioare ale naţiunii în favoarea intereselor de partid, selecţionarea defectuoasă a elementelor de conducere, şi în fine risipa banului public fără control…”

*****

Şi undeva, aparent fără legătură cu cele de mai sus :”Armata constitue oglinda naţiunii”

*****

Nota mea:

Mai ales aceastã ultimã afirmaţie mã pune al naibii pe gânduri, când mã uit la Armata noastrã de acum, pe care guvernanţii, în frunte cu “comandantul ei suprem”, nu o scot din etichetãri degradante, “nesimţiţi” fiind unul dintre epitetele mai blânde folosite de ei când se referã la militari. Iar şefii în uniformã ai Armatei…aplaudã! Poate, atunci câd îi face nesimţiţi, se referã la faptul cã militarii nu simt greutãţile şi privaţiunile vieţii militare şi nici aversiunea morbidã a politicienilor faţã de ei, determinatã de faptul cã opinia publicã îi apreciazã, totuşi, pe militari cu mult mai mult decât pe politicieni!? Te pomeneşti!

N.B. “Amicul Teo” este cel care a scris “Romania-tara minunilor”, publicat tot aici, articol care a facut inconjurul ţãrii si a ajuns din nou la mine, pe e-mail, din vreo 17 direcţii! De unde se vede cã a fost foarte bine apreciat.

articol preluat de pe www.altfel.info

Etichete:


Redactia nu-şi asumă responsabilitatea asupra conţinutului comentariilor cititorilor. În situaţia în care acestea conţin un limbaj necivilizat ne rezervăm dreptul de a le opri de la publicare. De asemnea invităm comentatorii să se refere strict la subiectul aflat în dezbatere şi să nu aducă atingere demnităţii altor persoane. Vă invităm pe toţi la o dezbatere civilizată, argumentată bazată pe respect.

Comments are closed.